დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ციფრული საზოგადოება

კომისია წარმოგიდგენთ ახალ ინიციატივებს, რომლებიც საფუძველს უქმნის კავშირის სექტორის ტრანსფორმაციას ევროკავშირში

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

კომისიამ წარმოადგინა მთელი რიგი ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს 2030 წლისთვის ევროკავშირის ყველა მოქალაქისა და ბიზნესისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს გიგაბიტის კავშირი, მიზნების შესაბამისად. ევროპის ციფრული ათწლეულიდა ევროკავშირში კავშირის სექტორის ტრანსფორმაციის შესაძლებლობას.

დაკავშირების შესახებ დღევანდელი ინიციატივები შედგება:

  • პირველ რიგში, კომისიამ მიიღო ა წინადადება "გიგაბიტის ინფრასტრუქტურის აქტის" შესახებ, რეგულაცია, რომელიც დააყენებს ახალ წესებს, რათა შესაძლებელი გახდეს Gigabit ქსელების უფრო სწრაფი, იაფი და ეფექტური გავრცელება ევროკავშირის მასშტაბით.
  • მეორე, მან გამოაქვეყნა ა პროექტი გიგაბიტის რეკომენდაცია, რომელიც ცდილობს მიაწოდოს ხელმძღვანელობა ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოებისთვის მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე ოპერატორების სატელეკომუნიკაციო ქსელებზე წვდომის პირობების შესახებ, რათა წაახალისოს ძველი ტექნოლოგიების უფრო სწრაფი გამორთვა და დაჩქარებული Gigabit ქსელების დანერგვა.
  • მესამე, კომისიამ დაიწყო საძიებო კონსულტაციები კავშირის სექტორისა და მისი ინფრასტრუქტურის მომავალზე, მოსაზრებების შეგროვება იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს მზარდმა მოთხოვნამ დაკავშირებაზე და ტექნოლოგიურ მიღწევებზე მომავალ განვითარებასა და საჭიროებებზე.

გიგაბიტის ინფრასტრუქტურის აქტი

მოწინავე ციფრული ტექნოლოგიების მზარდი ათვისების გათვალისწინებით, არსებობს გადაუდებელი საჭიროება მეტი გამტარუნარიანობის უფრო სწრაფი სიჩქარით, რათა უზრუნველყოს უფრო ჭკვიანი, მოქნილი და უფრო ინოვაციური სერვისები მოქალაქეებისთვის, ბიზნესებისთვის და ძირითადი საჯარო სექტორებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფილია ისეთი ტექნოლოგიების განვითარებითა და გამოყენებით, როგორიცაა ღრუბელი, ხელოვნური ინტელექტი (AI), მონაცემთა სივრცეები, ვირტუალური რეალობა და მეტავერსია და რომელშიც ევროპელი მოქალაქეები სარგებლობენ თავიანთი ციფრული უფლებებით. Ამ კონტექსტში, გიგაბიტის ინფრასტრუქტურის აქტი პასუხობს მზარდ მოთხოვნას უფრო სწრაფი, საიმედო, მონაცემთა ინტენსიური კავშირისთვის. ის ჩაანაცვლებს ფართოზოლოვანი ხარჯების შემცირების დირექტივას (2014).

გიგაბიტის ინფრასტრუქტურის აქტი მიზნად ისახავს გადალახოს ძირითადი ფიზიკური ინფრასტრუქტურის ნელი და ძვირადღირებული განლაგების გამოწვევა, რომელიც უზრუნველყოფს მოწინავე გიგაბიტის ქსელებს. ეს შეამცირებს „ბირთვულ ზოლს“ და ხარჯებს და ადმინისტრაციულ ტვირთს, რომელიც დაკავშირებულია გიგაბიტის ქსელების განლაგებასთან. სხვათა შორის, ის გაამარტივებს და ციფრული გახდება ნებართვების გაცემის პროცედურები. ახალი რეგულაცია ასევე გააძლიერებს სამშენებლო სამუშაოების კოორდინაციას ქსელის ოპერატორებს შორის, რათა განლაგდეს ძირითადი ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, როგორიცაა სადინარები და ანძები, და უზრუნველყოს შესაბამისი აქტორების მიერ მასზე წვდომა. ასეთი სამუშაოები წარმოადგენს ქსელის განლაგების ხარჯების 70%-მდე. გარდა ამისა, ყველა ახალი ან ძირეულად გარემონტებული შენობა, გარდა გამართლებული შემთხვევებისა, აღჭურვილი უნდა იყოს ბოჭკოვანი ქსოვილით, რათა მოქალაქეებმა ისარგებლონ კავშირის უსწრაფესი მომსახურებით. ახალი წესების წყალობით, ოპერატორებს საშუალება ექნებათ სწრაფად განათავსონ ქსელები გამარტივებული, ციფრული და ნაკლებად ძვირი პროცედურების მეშვეობით.

ახლა ევროპარლამენტისა და საბჭოს გადასაწყვეტია შემოთავაზებული რეგულაციის განხილვა. კომისიის წინადადების თანაკანონმდებლების მიერ მიღების შემდეგ, ახალი წესები პირდაპირ მოქმედი იქნება ყველა წევრ სახელმწიფოში.

გიგაბიტის რეკომენდაცია

გიგაბიტის რეკომენდაციის პროექტი ყურადღებას ამახვილებს ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოებისთვის (NRAs) მითითებების მიწოდება იმ ოპერატორების ქსელებთან წვდომის პირობების შესახებ, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალა. რეკომენდაციის პროექტი მიზნად ისახავს უზრუნველყოს, რომ ყველა ოპერატორს შეუძლია იქონიოს წვდომა არსებულ ქსელურ ინფრასტრუქტურაზე, საჭიროების შემთხვევაში. ამგვარად, მას შეუძლია უზრუნველყოს ადეკვატური მარეგულირებელი გარემო, წაახალისოს ძველი ტექნოლოგიების გამორთვა ზედმეტი შეფერხების გარეშე, ანუ 2-დან 3 წლამდე, და ხელი შეუწყოს Gigabit ქსელის სწრაფ დანერგვას, მაგალითად, ფასების მოქნილობის ხელშეწყობით რეგულირებულ ქსელებზე წვდომისთვის. მდგრადი კონკურენციის უზრუნველყოფისას. ღონისძიებები ასევე ხელს შეუწყობს მომხმარებლებმა ისარგებლონ ევროპაში ელექტრონული კომუნიკაციების ერთიანი ბაზრის უპირატესობებით - უკეთესი სერვისებით უზრუნველყოფილი მაღალი ხარისხის ქსელებით ხელმისაწვდომ ფასებში.

რეკომენდაციის პროექტი კონსულტაციისთვის გადაეგზავნა ევროპის მარეგულირებელ ორგანოს (BEREC), რომლის ხანგრძლივობა ორი თვეა. BEREC-ის აზრის გათვალისწინების შემდეგ, კომისია მიიღებს საბოლოო რეკომენდაციას. გიგაბიტის რეკომენდაცია ჩაანაცვლებს წვდომის რეკომენდაციებს, რომელიც შედგება შემდეგი თაობის წვდომის რეკომენდაცია (2010) და არადისკრიმინაციისა და დანახარჯების მეთოდოლოგიის რეკომენდაცია (2013).

რეკლამა

კონსულტაციები სატელეკომუნიკაციო სექტორის მომავალზე

კომისიამ დაიწყო ფართო საძიებო კონსულტაციები კავშირის სექტორისა და მისი ინფრასტრუქტურის მომავალზე. მიზანია შეაგროვოს შეხედულებები ცვალებად ტექნოლოგიურ და საბაზრო ლანდშაფტზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს გავლენა მოახდინოს ელექტრონული კომუნიკაციების სექტორზე.

კერძოდ, ის ცდილობს დაადგინოს ინფრასტრუქტურის ტიპები, რომლებიც საჭიროა ევროპისთვის, რათა წინ უსწრებდეს ტრანსფორმაციულ ტექნოლოგიურ განვითარებას და წარმართოს მისი ციფრული ტრანსფორმაცია უახლოეს წლებში. კონსულტაცია ასევე ეძებს დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებებს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა უზრუნველყოს, რომ ასეთი ინფრასტრუქტურის გასაშლელად საჭირო ინვესტიციები დროულად მობილიზებული იქნება კავშირის მასშტაბით. ამ კონტექსტში, საძიებო კონსულტაცია არის ღია დიალოგის ნაწილი ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, ყველა მოთამაშის პოტენციური აუცილებლობის შესახებ, რომლებიც ისარგებლებენ ციფრული ტრანსფორმაციით, რათა სამართლიანი წვლილი შეიტანონ დაკავშირების ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციებში. ეს არის კომპლექსური საკითხი, რომელიც მოითხოვს ძირეული ფაქტებისა და ციფრების ყოვლისმომცველ ანალიზს, სანამ გადაწყვეტთ შემდგომი ქმედებების აუცილებლობას. კომისია მტკიცედ არის მოწოდებული დაიცვას ნეიტრალური და ღია ინტერნეტი.

და ბოლოს, კონსულტაცია მოიცავს საკითხს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა უზრუნველყოფილი იყოს კავშირის ხელმისაწვდომობა მომხმარებლებისთვის და როგორ მიაღწიოს პროგრესს კავშირის სექტორისთვის უფრო ინტეგრირებული ერთიანი ბაზრისკენ.

ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციას, ბიზნესს და მოქალაქეს მოწვეული აქვთ გამოკითხვა 12 კვირის განმავლობაში. წვლილის წარდგენის ბოლო ვადაა 19 წლის 2023 მაისი. კომისია მოახსენებს შედეგებს. კონსულტაციის შედეგებზე დაყრდნობით, ის განიხილავს ყველაზე შესაბამის მოქმედებებს ელექტრონული კომუნიკაციების სექტორის მომავლისთვის.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ევროკავშირმა მიიღო ზომები სხვადასხვა სფეროებში კავშირის გასაუმჯობესებლად, რასაც მოაქვს მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი, სამუშაო ადგილების სტიმულირება და ზრდა, ასევე ინოვაციური პროდუქტების, სერვისების და აპლიკაციების განვითარება მოქალაქეებისთვის და ბიზნესებისთვის ევროკავშირის მასშტაბით. მას აქვს დაყენებული დასრულება როუმინგი იტვირთება ევროკავშირის მასშტაბით და დაიწყო WiFi4EU ინიციატივა რომელმაც დააფინანსა უფასო Wi-Fi ცხელი წერტილების დაყენება ადგილობრივ თემებში.

ევროკავშირი ასევე უზრუნველყოფს დაფინანსებას, ავითარებს ტექნიკურ ხელმძღვანელობას და აერთიანებს ექსპერტებს, რათა მხარი დაუჭირონ საჯარო ადმინისტრაციას და ბიზნესს. გააუმჯობესოს ქსელის დაფარვა და დანერგვა 5G ქსელები მთელს ევროპაში. კომისია მიღებული შესწორებული გაიდლაინები სახელმწიფო დახმარების შესახებ ფართოზოლოვანი ქსელებისთვისმან წამოიწყო ძირითადი კვლევითი ინიციატივა 6G ქსელების განვითარებისთვის, "Smart Networks and Services Joint Undertakingსტრატეგიისა და ინსტრუმენტების ჩამოსაყალიბებლად განავითაროს ტექნოლოგიური შესაძლებლობები 6G სისტემებისთვის.

ამბიცია ციფრული ათწლეული არის ის, რომ 2030 წლისთვის ყველა ევროპული ოჯახი დაფარული იქნება გიგაბიტის ქსელით და ყველა დასახლებული უბანი დაფარული იქნება მინიმუმ 5G მუშაობის ქსელებით.

ის EU ჩამოყალიბებულია საინვესტიციო მარეგულირებელი ჩარჩო სატელეკომუნიკაციო ბაზრისთვისკერძოდ, შიევროპის ელექტრონული კომუნიკაციების კოდექსისაქართველოს 2020 წლის შესაბამისი ბაზრების რეკომენდაცია დადაკავშირების ხელსაწყოთა ყუთი.

დამატებითი ინფორმაცია

კითხვები და პასუხები: კომისია წარმოგიდგენთ ახალ ინიციატივებს, რომლებიც საფუძველს უქმნის კავშირის სექტორის ტრანსფორმაციას ევროკავშირში

ფაქტების ცხრილი: გიგაბიტიანი კავშირი  

გიგაბიტის ინფრასტრუქტურის აქტი

გიგაბიტის რეკომენდაცია

კონსულტაცია

გიგაბიტიანი კავშირი

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ირანის4 დღის წინ

ირანი რუსეთს უკრაინის ომისთვის სასიკვდილო იარაღს აწვდის

ბელორუსია4 დღის წინ

ბელორუსის ლუკაშენკო ამბობს, რომ "ბირთვული იარაღი ყველასთვის შეიძლება იყოს"

იტალიაში4 დღის წინ

ვენეციის წყლები ფლუორესცენტულ მწვანედ იქცევა რიალტოს ხიდთან

ევროპული არჩევნები4 დღის წინ

ესპანეთში რეგიონალური არჩევნები იმართება წლის ბოლოს ეროვნული არჩევნების წინ

ბელორუსია4 დღის წინ

ბელორუსის ოფიციალური პირი: დასავლეთმა სხვა გზა არ დაგვიტოვა გარდა ბირთვული იარაღის განლაგებისა

მოლდოვა3 დღის წინ

"ის შეიძლება ნაძირალაა, მაგრამ ის ჩვენი ნაძირალაა" - ახლა მოლდოვაში, სამიტის დროს

რუსეთი4 დღის წინ

რუსეთმა უკრაინის დედაქალაქზე ყველაზე დიდი დრონით თავდასხმა განახორციელა

პოლონეთი3 დღის წინ

პოლონეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა „ტუსკის კანონს“ რუსეთის არასათანადო გავლენის შესახებ

Lebanon8 წთ წინ

კვლევა ლიბანში პოლიტიკური დისიდენტობის რეპრესიების შესახებ: ომარ ჰარფუშის საქმე

მოლდოვა1 დღის წინ

მოლდოვა ამბობს, რომ ევროპის სამიტი წარმოადგენს ერთიანობას რუსეთის ომის წინაშე

კოსოვოს1 დღის წინ

ნატოს ჯარები ჩრდილოეთ კოსოვოში მესამე დღეა საპროტესტო აქციების ფონზე იცავენ

მოლდოვა1 დღის წინ

ევროპელი ლიდერების შეკრებისას ნატო თვალს ადევნებს მოლდოვას ცას

მოლდოვა1 დღის წინ

ევროპული პოლიტიკური გაერთიანება კვლავ იკრიბება, მისი როლი იწყებს ფორმირებას

სიგარეტი1 დღის წინ

Big Tobacco-ს ევროკავშირის ფალსიფიცირების დიდი პრობლემა აქვს

რუსეთი1 დღის წინ

უკრაინა აცხადებს, რომ რუსული რაკეტების შედეგად ორი ბავშვი დაიღუპა კიევში

ჰოლანდია1 დღის წინ

ევროკავშირს სურს სანქციების დაწესება რუსებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ბავშვების გატაცებაში, განაცხადა ჰოლანდიის პრემიერმა

ბელგია1 კვირის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში1 კვირის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის2 კვირის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Business2 თვის წინ

შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან

cryptocurrency2 თვის წინ

Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან

ვიკიპედია2 თვის წინ

ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.

ბიზნეს ინფორმაცია3 თვის წინ

ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები

რუსეთი3 თვის წინ

მაგომედ გაჯიევის მხილება: რუსი ოლიგარქი, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის ომს და თავს არიდებს სანქციებს

Trending