დაკავშირება ჩვენთან ერთად

კვლევა

საერთაშორისო თანამშრომლობა კვლევასა და მეცნიერებაში უფრო ძლიერი ეკონომიკური და სოციალური შემოსავლები იქნება ევროპაში

სასტუმრო წვლილი

გამოქვეყნებულია

on

2 თებერვალს შედგა Horizon Europe- ის კვლევის, ინოვაციისა და სამეცნიერო პროგრამის 2021-2027 წლების ამოქმედება. ამ დაწყებას ასრულებენ ევროკომისია და ევროკავშირის პორტუგალიის პრეზიდენტობა. ჰორიზონტი ევროპა არის მთავარი პოლიტიკის ინსტრუმენტი, რომელიც ევროკავშირი გამოიყენებს ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად, გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების გადასაჭრელად და ევროკავშირის მწვანე გარიგების განხორციელებაში. საბოლოო შეთანხმებული ბიუჯეტი Horizon Europe- ისთვის შემდეგი შვიდი წლის განმავლობაში 95.5 მილიარდი ევროა, წერს Huawei Technologies– ის ევროკავშირის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დევიდ ჰარმონი.

ახალი და განვითარებადი ტექნოლოგიების გამოყენება ჰორიზონტ ევროპაში ინფრასტრუქტურის ცენტრალური ელემენტებია. სინამდვილეში, Horizon Europe- ის ყველა ძირითადი სამშენებლო კომპონენტი შეიცავს მჭიდრო თანამშრომლობით ICT კვლევის კომპონენტებს ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად. ევროპის სამეცნიერო საბჭო (ERC) გააგრძელებს მომავლის ნობელის პრემიის ლაურეატების მხარდაჭერას Horizon Europe- ის 1-ლი საყრდენით. ERC– ის მრავალი წარმატებული გრანტი მიიღებს წინსვლას ტექნოლოგიური კვლევის სფეროში, როგორც მათი მაღალი დონის კვლევითი წინადადებების ნაწილი.

Horizon Europe– ის მეორე სვეტის ძირითადი მიზანია ევროპაში ეკონომიკური ზრდის სტიმულირება და გლობალური საზოგადოების გლობალური გამოწვევების დაძლევა. კვლავ ერთობლივი ქმედებები ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში (ICT) ხელს შეუწყობს ევროკავშირის ჰორიზონტ ევროპაში განხორციელებულ ზარებს ჯანმრთელობის, ენერგეტიკის, კლიმატის, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის სექტორებში. ევროკავშირის ინსტიტუტების ძირითადი ამოცანაა შეიმუშაონ ისეთი პოლიტიკის ჩარჩო, რომელიც ევროპას ციფრულ ეპოქაში შეეფერება. ევროპაში დღეს უკვე გლობალური კვლევებისა და განვითარების გლობალური აქტივობების 2% მდებარეობს. ეს საფუძველს უყრის აუცილებელი ციფრული და მდგრადი საწარმოო საშუალებების შექმნას, რაც უზრუნველყოფს უფრო ძლიერ ღირებულების ჯაჭვებს და უფრო ინოვაციურ წრიულ ეკონომიკას ევროპაში.

Horizon Europe– ის სვეტი უზრუნველყოფს, რომ ინოვაციურ ICT პროდუქტებს შეეძლოთ ბაზარზე შესვლის შესაძლებლობა. ევროპული ინოვაციების საბჭო (EIC) და ინოვაციების და ტექნოლოგიების ევროპული ინსტიტუტი (EIT) აძლიერებენ სინერგიას და თანამშრომლობას ბიზნესებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კვლევით ორგანიზაციებს შორის. ეს შესაბამისი ორგანოები ხელს შეუწყობენ ევროპაში კომპანიების მასშტაბირებას და უფრო ძლიერი ფინანსური დახმარების გაწევას ტექნიკური დამწყებ კომპანიებსა და მცირე და საშუალო კომპანიებს.

მომავლის ტექნიკური პროდუქტების ახალი სტანდარტების დამკვიდრება იწყება ძირითადი სამეცნიერო კვლევის დონეზე. ძალზე მნიშვნელოვანია მჭიდრო საერთაშორისო თანამშრომლობა მომავალი ტექნიკური პროდუქტებისა და მომსახურების ახალი სტანდარტების შესაქმნელად. საერთაშორისო თანამშრომლობამ და თანამშრომლობამ შეიძლება უზრუნველყოს, რომ უნიტარული სისტემა, განსხვავებით დე-დაწყვილებული სტანდარტებისა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მომავალი თაობის ჭკვიანი ქსელების და სერვისების განვითარებაზე. ზოგადად პროდუქციის უნიტარული სტანდარტები, მათ შორის ტექნიკური სექტორის ფარგლებში, ამცირებს ხარჯებს, ზრდის ეფექტურობის მაღალ დონეს და ხელს უწყობს ინოვაციებს.

კვლევისა და სამეცნიერო პოლიტიკის სფეროები რეალურად წარმოადგენს ეკონომიკურ ინსტრუმენტებს. ქვეყნები და კომპანიები, რომლებიც ინვესტიციების უფრო მაღალ დონეს დებენ ინვესტიციების ძირითად კოლაბორაციულ საქმიანობაში, საშუალოვადიან პერსპექტივაში უფრო მეტ ეკონომიკურ შემოსავალს იძლევა. Horizon Europe მხარს უჭერს ინდივიდუალურ სამეცნიერო სრულყოფილებას. მაგრამ პოლიტიკის შემქმნელებს სწორად სურთ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების მონაწილეობის დონის გაზრდა Horizon Europe- ის კვლევისა და ინოვაციების ინიციატივებში. ეს ხელს შეუწყობს უფრო ძლიერ ეკონომიკურ პროგრესს, რაც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირში 25 მილიონზე მეტი მცირე და საშუალო საწარმოა განთავსებული.

დევიდ ჰარმონი არის ევროკავშირის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დირექტორი Huawei Technologies- ში და არის ევროკავშირის კვლევის, ინოვაციისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილი წევრი 2010-2014 წლებში.

ბიზნეს

ევროპაში ეკონომიკის აღდგენისთვის აუცილებელი კვლევები და სამეცნიერო ინოვაციები

სასტუმრო წვლილი

გამოქვეყნებულია

on

ევროკავშირის შემდეგი 2021-2027 წლების ბიუჯეტი ხელს შეუწყობს ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერას კვლევის, ინოვაციისა და მეცნიერების სექტორებისთვის - ეს ძალზე მნიშვნელოვანია ევროპაში ეკონომიკური აღდგენის პროცესში. წერს დევიდ ჰარმონი.

ევროპარლამენტი კენჭს უყრის შემდეგ 23 ნოემბერს 2021-2027 წლების პერიოდისთვის ევროკავშირის შესწორებული საბიუჯეტო ჩარჩოს დებულებებს.

ამ დროისთვის 94 მილიარდი ევრო დაიხარჯება Horizon Europe, nextGenerationEU და Digital Europe- ის დასაფინანსებლად. ეს არის ევროკავშირის ძირითადი ინიციატივები, რაც უზრუნველყოფს ევროკავშირის წინა პლანზე რჩებას ახალი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებაში. ეს ახლა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე. ციფრული ტრანსფორმაცია ცენტრალურ ეტაპზე გადადის, თუ როგორ განვითარდება ტექნოლოგია ძირითადი ვერტიკალური ინდუსტრიებისა და სამომავლო ჭკვიანი ქსელების განვითარებისთვის ევროპაში.

ევროპას აქვს ნოუ-ჰაუ, რომ შეასრულოს თავისი ძირითადი პოლიტიკური მიზნები ევროკავშირის მნიშვნელოვანი ფლაგმანი პროგრამების შესაბამისად და ამის გაკეთება ეკოლოგიურად.

დასკვნა ისაა, რომ ჩვენ ახლა 5G ეპოქაში ვცხოვრობთ. ეს ნიშნავს, რომ ახალი პროდუქტები, როგორიცაა მაღალი განმარტება ვიდეო და თვითმართვადი მანქანები, რეალობად იქცევიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 5G მართავს ისტ – ის ინოვაციების ამ პროცესს. მაგრამ ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა ითანამშრომლონ 5G– ს წარმატების მისაღწევად, რათა ეკონომიკურად განავითარონ ევროპა და უფრო ფართო საზოგადოებრივი საჭიროებები განიხილონ.

ICT სტანდარტები უნდა მუშაობდეს სტრუქტურირებულად და ურთიერთდაკავშირებული წესით. მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს სპექტრის პოლიტიკის მართვა ისე, რომ გარანტირებული იყოს თვითმართვადი მანქანების შეუფერხებლად გადაადგილება საზღვრებს გარეთ.

ევროკავშირის დონეზე არსებული პოლიტიკა, რომელიც ხელს უწყობს მეცნიერების სრულყოფას ევროპული სამეცნიერო საბჭოს მეშვეობით და ევროპული ინოვაციების საბჭოს მეშვეობით, უზრუნველყოფს უაღრესად ინოვაციური საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროდუქტების წარმატებით შემოსვლას ევროკავშირის ბაზარზე.

მაგრამ სახელმწიფო და კერძო სექტორებმა უნდა განაგრძონ მჭიდრო თანამშრომლობა ევროკავშირის პოლიტიკის მიზნების განხორციელებაში, რომელიც სრულად მოიცავს და აერთიანებს კვლევის, ინოვაციისა და მეცნიერების სექტორებს.

უკვე ჰორიზონტ ევროპაში მოქმედებს მრავალი კერძო და კერძო პარტნიორობა, რომლებიც მოიცავს როგორც ძირითადი ციფრული ტექნოლოგიების, ასევე ჭკვიანი ქსელებისა და სერვისების განვითარებას. ინოვაციების პროცესი საუკეთესოდ მუშაობს, როდესაც კერძო, საჯარო, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საზოგადოებები თანამშრომლობენ და თანამშრომლობენ საერთო პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად.

სინამდვილეში, თუნდაც უფრო ფართო კონტექსტში, გაეროს მდგრადი განვითარების 17 მიზანი შეიძლება მიღწეულ იქნეს მეცნიერებისა და მკვლევარების მეშვეობით, რომლებიც მონაწილეობენ საერთო პროექტებში.

ევროპა თავის ძალებს თამაშობს ჰორიზონტის ევროპული პროგრამის ფარგლებში.

ევროპაში არის მსოფლიოში საუკეთესო პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელები. მთელი გლობალური მეოთხედის მეტი [ელ.ფოსტით დაცულია] ხორციელდება ევროპაში.

Horizon Europe და მისი წინამორბედი პროგრამა Horizon 2020 აღიარებულია, როგორც წამყვანი გლობალური კვლევითი ინიციატივები. მაგრამ მრეწველობა უნდა გადადგას ფირფიტაზე, თუკი Horizon Europe წარმატებული იქნება.

Horizon Europe– მ უნდა და მხარი დაუჭიროს ინოვაციების პროცესს.

ეს არის მთავარი, თუ ტრადიციული ინდუსტრიები, როგორიცაა ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ჯანმრთელობისა და წარმოების სექტორები, ციფრული ხანისთვის შესაფერისი იქნება.

საერთაშორისო თანამშრომლობასა და თანამშრომლობას შეუძლია და ხელს შეუწყობს ევროკავშირის სტრატეგიული ავტონომიური პოლიტიკის მიზნების განხორციელებას.

ჩვენ ციფრული რევოლუციის საშუალებით ვცხოვრობთ. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რომ ეს რევოლუცია ყველასთვის პოზიტიური წარმატება გახდეს და ეს მოიცავს ციფრული განხეთქილების გადალახვას.

დევიდ ჰარმონი, Huawei Technologies– ის ევროკავშირის მთავრობის საქმეთა დირექტორი

დევიდ ჰარმონი არის ევროკავშირის მთავრობის საქმეთა დირექტორი Huawei Technologies- ში

ახლა, როდესაც ევროპა ემყარება ევროკავშირის ახალი 20210–2027 ბიუჯეტის პირობების შეთანხმებას, დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ მოემზადონ პირველი მოწვევისთვის Horizon Europe– ის წინადადებების მისაღებად. ამგვარი ზარების გამოქვეყნება მოხდება 2021 წლის პირველ კვარტალში. მიღწევები AI, big data, cloud computing და მაღალი წარმადობის გამოთვლების სფეროში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ახალი ინოვაციური ICT პროდუქტებისა და მომსახურების ბაზარზე გატანის პროცესში. წელს ჩვენ პირველად დავინახეთ ძალიან პოზიტიური როლი, რაც ახალმა ტექნოლოგიებმა შეიძლება ითამაშონ მაღალსიჩქარიანი ონლაინ პლატფორმების მხარდაჭერასა და ბიზნესის, მეგობრებისა და ოჯახის წევრების კავშირის გაღრმავებაში.

რა თქმა უნდა, უნდა შეიქმნას პოლიტიკის ჩარჩოები, განვითარებული ტექნოლოგიების გათვალისწინებით. სამოქალაქო საზოგადოება, ინდუსტრია, განათლებისა და მკვლევართა სექტორები სრულად უნდა იყვნენ ჩართულნი ამ საკანონმდებლო საგზაო რუკის შემუშავებაში.

ჩვენ ვიცით, თუ რა გამოწვევები გველის. მოდით, ყველამ აქტიურად მივმართოთ ამ გამოწვევებს გადაწყვეტილების, მეგობრული და საერთაშორისო თანამშრომლობის სულისკვეთებით.

დევიდ ჰარმონი არის ევროკავშირის მთავრობის საქმეთა დირექტორი Huawei Technologies- ში და იგი არის 2010-2014 წლებში ევროკომისრის კვლევის, ინოვაციისა და მეცნიერების კაბინეტის ყოფილი წევრი.

ვრცლად

ხელოვნური ინტელექტი

საერთაშორისო თანამშრომლობა #ICT– ს კვლევის სფეროში, წამყვანი ცენტრია, რომელიც დღეს არსებული გლობალური გამოწვევების გადასაჭრელად მუშაობს

სასტუმრო წვლილი

გამოქვეყნებულია

on

 

მკვლევარები და მეცნიერები მთელი მსოფლიოდან ერთად მუშაობენ კოროვირუსთან საბრძოლველად ვაქცინის მოსაძებნად. კომპანიები ევროპიდან, ჩინეთიდან, აშშ-დან, ავსტრალიიდან და კანადა პირველ რიგში არიან, რომლებიც ეძებენ სამედიცინო გადაწყვეტილებებს Covid-19- ს მოსაგვარებლად. მაგრამ ყველა ამ კონკრეტული კვლევითი პროგრამის მუშაობაში არის ერთი საერთო მნიშვნელი. ისინი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან მეცნიერებს აწყობენ, რომ იმუშაონ ჯანმრთელობის კვლევის ამ ძალიან მნიშვნელოვან სფეროში, წერს აბრაამ ლიუ, Huawei- ს მთავარი წარმომადგენელი ევროკავშირის ინსტიტუტებში.

 

აბრაამ ლიუ, Huawei- ს მთავარი წარმომადგენელი ევროკავშირის ინსტიტუტებში.

აბრაამ ლიუ, Huawei- ს მთავარი წარმომადგენელი ევროკავშირის ინსტიტუტებში.

მეცნიერული სრულყოფისაკენ სწრაფვა არ წყდება განსაზღვრულ გეოგრაფიულ საზღვარზე. თუ მთავრობებს ან კომპანიებსაც სურთ ყველაზე ინოვაციური პროდუქტებისა და გადაწყვეტილებების შემოტანა ბაზარზე, მათ უნდა გაატარონ საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ჩართულობის პოლიტიკა.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მსოფლიოს საუკეთესო მეცნიერები ერთად მუშაობენ მიზნის მისაღწევად. მაგალითად, ეს შეიძლება ეხებოდეს ერთობლივი სამეცნიერო საქმიანობას ჯანმრთელობის ქრონიკული დარღვევების წინააღმდეგ ბრძოლაში, კლიმატის ცვლილების გადასაჭრელად და მომავლის ყველაზე ეკოლოგიურად და ენერგოეფექტური ქალაქების მშენებლობაში.

ახლა ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) დარგში მიღწევები, დღეს ხაზს უსვამს ყველა ვერტიკალური ინდუსტრიის ინოვაციურ განვითარებას. ენერგეტიკის, სატრანსპორტო, ჯანმრთელობის, სამრეწველო, ფინანსური და სოფლის მეურნეობის სექტორები მოდერნიზებულია და გარდაიქმნება ციფრული სიახლის პროცესის საშუალებით.

  • 5G– ს შეუძლია უზრუნველყოს, რომ სამედიცინო ოპერაციების ჩატარება შესაძლებელია დისტანციურად.
  • ხელოვნური ინტელექტის (AI) მიღწევას შეუძლია დაეხმაროს Covid-19- ის იდენტიფიცირებას ღრუბლოვანი პროგრამების საშუალებით.
  • ინოვაციები საგნების ინტერნეტში (IOT) უზრუნველყოფს წყალმომარაგების სისტემების უფრო ეფექტურ ფუნქციონირებას შეცდომების და გაჟონვის ავტომატურად იდენტიფიცირებით.
  • დღეს ქალაქებში ყველა საგზაო გადატვირთულობის 25% გამოწვეულია იმ ადამიანებით, რომლებიც ეძებენ პარკირების ადგილებს. მონაცემთა ცენტრების სწორად გამოყენებით და ვიდეო, ხმოვანი და მონაცემთა სერვისების გამოყენების ინტეგრირებით, შუქნიშანი და პარკირების სისტემები ოპერატიულად უფრო ეფექტურია.
  • 5G აწვდის თვითმმართველ მანქანებს, რადგან ინსტრუქციის შესრულების ლატენტური რეაგირების დრო ახლა 4G- სთან შედარებით გაცილებით დაბალია. ახლა მანქანების კომპანიები იყენებენ სერვერულ კომპიუტერებს ახალი სატრანსპორტო მოდელების შესამოწმებლად, განსხვავებით, რომ ასეთი დემონსტრაციებისთვის ფიზიკური მანქანები დგებიან.
  • ყველა ტრადიციული საბანკო მომსახურების 85% ახლა ინტერნეტით ხორციელდება. AI- ში მიღწევები ასევე ხელმძღვანელობს ბრძოლას საკრედიტო ბარათის თაღლითობებთან ბრძოლაში.
  • პირუტყვებში არტერიული წნევისა და გულისცემის დასადგენად სენსორების სწორად გამოყენებით, რძის წარმოება შეიძლება გაიზარდოს 20% -ით.

ყველა ამ წინსვლის საფუძველს წარმოადგენს როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის ძალიან ძლიერი ვალდებულება, განახორციელონ ინვესტიციები ძირითადი კვლევებისთვის. ეს მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა მათემატიკური ალგორითმები, გარემოსდაცვითი მეცნიერებები და ენერგიის ეფექტურობა. მაგრამ საერთაშორისო თანამშრომლობა და ჩართულობა არის მთავარი კომპონენტი ციფრული ტრანსფორმაციის მიწოდებაში, რომელსაც დღეს ვხდებით.

ჰორიზონტ ევროპა (2021-2027) პოლიტიკის მიზნები წარმატებით მიიღწევა პოზიტიური საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით. ევროკავშირის ეს კვლევითი პროგრამა ხელს შეუწყობს ევროპაში ციფრული ხანის შესაფერისად, მწვანე ეკონომიკის შექმნას, კლიმატის ცვლილების მოგვარებას და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებას. Huawei- ს შეუძლია და დაეხმაროს ევროკავშირს ამ მნიშვნელოვან სოციალურ და ეკონომიკურ პოლიტიკის მიზნების შესრულებაში.

Huawei ვალდებულია გააგრძელოს ჩვენი საერთაშორისო ჩართულობის პოლიტიკა ბაზარზე ახალი ინოვაციური პროდუქტებისა და გადაწყვეტილებების მიწოდებაში. Huawei- ს ევროპაში ჰყავს 2400-ზე მეტი მკვლევარი, რომელთა 90% ადგილობრივი რეკრუტია. ჩვენი კომპანია ევროპის 150-ზე მეტ უნივერსიტეტთან მუშაობს სხვადასხვა კვლევითი საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებებზე. Huawei არის ევროკავშირის კვლევისა და მეცნიერების ინიციატივების აქტიური მონაწილე, როგორიცაა Horizon 2020.

მსოფლიოს ყველა კუთხის კერძო და საჯარო სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საზოგადოება - ერთად მუშაობით - საერთო მიზნის გათვალისწინებით - შეუძლია და გაუმკლავდება სერიოზულ გლობალურ გამოწვევებს, რომლებიც დღეს ჩვენს წინაშე დგას.

სადაც ჩვენ გაერთიანებული ვართ, ჩვენ წარმატებას მივაღწევთ. სადაც ჩვენ ვართ დაყოფილი, ჩვენ ვერ ჩავარდებით.

ვრცლად

კორონავირუსი

# ყაზახეთი ზრდის #Bosofonity შესაძლებლობებს

Colin Stevens

გამოქვეყნებულია

on

16 მარტიდან ყაზახეთი საგანგებო მდგომარეობაში ცხოვრობს. ქვეყანაში შემოტანილია საკარანტინო მკაცრი ზომები, შეჩერებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, უმეტესობა ორგანიზაცია და დაწესებულება გადავიდა დისტანციურ რეჟიმში, ხდება ქუჩებისა და საცხოვრებელი სახლების დეზინფექცია, ხოლო COVID დადებითი პაციენტები სამედიცინო დახმარებას იღებენ.

შემოიღეს საგანგებო მდგომარეობა ყაზახეთში საშიში ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. ჩვენ ამას დიდწილად მივაღწიეთ წარმატებას. პანდემია არ იზრდება ექსპონენციალურად: დღეს შემთხვევათა რაოდენობა არ აღემატება 4,000 ადამიანს ყაზახეთის 18 მილიონი მოსახლეზე.

კარანტინის გარდა, ყაზახეთში ჯანდაცვის მთელი სისტემა ამჟამად მუშაობს COVID-19 კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ ინსტრუმენტების შემუშავებაზე. ამ სამუშაოს მნიშვნელოვანი ელემენტია საშინაო ტესტის სისტემის შემუშავება და რეაგენტის ნაკრებების ფორმირება რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით COVID-19 კორონავირუსის გამოვლენის მიზნით.

ცენტრალურმა ლაბორატორიამ (CRL), ალმათის ბიოტექნოლოგიის ეროვნული ცენტრის ფილიალმა, განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ეროვნული სამეცნიერო ცენტრის განყოფილებებთან ერთად, მ. აიკიმბაიევის სახელობისთვის დაიწყო ასეთი ტესტური სისტემების შემუშავება COVID- 19 კორონავირუსი ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული ინსტიტუტების შემდგომი აღჭურვილობისა და ქვეყნის მასშტაბით ინფექციის გავრცელების შემთხვევაში სტრატეგიული რეზერვის შექმნის მიზნით.

არსებობს მრავალი სარგებელი, რაც გამოწვეულია ამ შიდა განვითარებით: ტექნიკური და საკონსულტაციო დახმარების ხელმისაწვდომობა, ყაზახეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს დეპარტამენტებში ნაკრებების ადაპტაცია და დეველოპერების დახმარების სხვა ტიპები. ამრიგად, ყაზახეთმა საკუთარი ლაბორატორიის წყალობით შეძლო ეროვნული ტესტების შემუშავება და განხორციელება.

ეს ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორია (SRL) არ აღმოჩნდა ჰაერიდან და საფუძვლად დაედო ყაზახეთის საკარანტინო და ზოონოზური ინფექციების სამეცნიერო ცენტრი მ. აიკიმბაევის სახელობის, რომელიც საბჭოთა პერიოდში შეიქმნა ალმათის ჭირის საწინააღმდეგო სადგურად ( ტექნიკური და პერსონალი) მისი შექმნისთვის.

კარგად არის ცნობილი, რომ ბუნებრივი გარემო ფაქტორები გავლენას ახდენენ ინფექციების ბუნებრივი კერების გავრცელებასა და ფუნქციონირებაზე, რომლებიც ადამიანის დაავადებას იწვევს. გეოლოგიური და კლიმატური თავისებურებების გამო (უდაბნო და მთიანი რელიეფი) ყაზახეთის ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილში არსებობდა და არის ჭირის, ქოლერას და სხვა ინფექციური დაავადებების ბუნებრივი კერები.

ამ თვალსაზრისით, ყაზახეთს სჭირდება CRL დონის ლაბორატორია, ბიოლოგიური უსაფრთხოების საფრთხეების ეფექტურად გადასალახად. CRL– ის მშენებლობა დაიწყო 2010 წლის აპრილში და დასრულდა 2017 წლის სექტემბერში. იგი აშენდა მასობრივი განადგურების იარაღის ინფრასტრუქტურის აღმოფხვრის შესახებ აღმასრულებელი შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც ხელს აწერენ ყაზახეთის რესპუბლიკის მთავრობები და გაერთიანებული ერები ამერიკის შტატები 23 წლის 2005 აგვისტოს.

ლაბორატორია აშენდა და აღიჭურვა აშშ – ს სახსრების ხარჯზე, ერთობლივი საფრთხის შემცირების პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს აშშ-ს თავდაცვის დეპარტამენტის საფრთხეების შემცირების სააგენტო და მიზნად ისახავს მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობის რეჟიმის განმტკიცებას ბელორუსში, ყაზახეთში, რუსეთში და დსთ-ს კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში.

მშენებლობის დასრულების შემდეგ, CRL– მა ამერიკელებმა გადასცეს ყაზახეთის სრული კონტროლი. 1 წლის 2020 იანვრიდან ლაბორატორია სრულად ფინანსდება ყაზახეთის ბიუჯეტიდან. დღეს, ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორია (CRL) არის საერთაშორისო მოწინავე კვლევითი ცენტრი, ბიოლოგიური დაცვის მესამე დონის. ლაბორატორია ყაზახეთს ეკუთვნის და არაა ამერიკული. მთავარი მიზანი არის პათოგენებისა და ვირუსების შეგროვება.

ყაზახეთის პათოგენებისა და ვირუსების კოლექცია წლების განმავლობაში აგროვებდა (მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი). ამ კოლექციების შენახვა საჭიროებს სპეციალურ პირობებს უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად. საბჭოთა პერიოდში აშენებული ლაბორატორიის ძველი შენობა არ აკმაყოფილებდა მოთხოვნებს დიზაინისა და აღჭურვილობის თვალსაზრისით. ახალმა კორპუსმა გადაჭრა ყველა ეს საკითხი. მას აქვს ცალკეული ლაბორატორიები, უზრუნველყოფს ვენტილაციას, ჰაერი გადის მრავალჯერად ფილტრაციას; ყველა პროცედურა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს.

ლაბორატორიის ამოცანებში შედის დიაგნოსტიკური და კვლევითი შესაძლებლობების გაძლიერება ეპიდემიოლოგიურ და ეპიზოტოლოგიურ მონიტორინგში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით. სპეციალური საინჟინრო და ტექნიკური პერსონალი მომზადდა და მომზადდა ლაბორატორიის შენარჩუნებისთვის. CRL– ის თანამშრომლებში შედიან ყაზახელი სპეციალისტები სამი სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანიზაციებისგან: ჯანდაცვის, მეცნიერების და განათლებისა და სოფლის მეურნეობის.

მას შემდეგ, რაც CRL შეიქმნა შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობით, დროდადრო ჩნდება სხვადასხვა სახის სპეკულაციები რამდენიმე რუსულ მედიაში, სავარაუდოდ, CRL- ში შექმნილ ბიოლოგიურ იარაღზე, ასევე COVID-19 ტიპის ხელოვნური კორონავირუსის შტამებზე. ჩინეთის ქალაქ ვუჰანში.

ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბოლო ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება CRL– ში ასეთი შესაძლებლობების არარსებობის გამო. მედიის ზოგიერთ წყაროში გამოქვეყნებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყაზახეთის ლაბორატორია, სავარაუდოდ, ქმნის ბიოლოგიურ იარაღს, რომელიც მიზნად ისახავს სლავური ეთნიკური ჯგუფებისა და ხალხების წარმომადგენელთა დამარცხებას, ეს არის შეთქმულების ფანტასტიკა.

ინფექციური დაავადებების ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის კონტროლი საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხია. ამ მხრივ, CRL ყაზახეთში წარმოადგენს გარანტიას, რომ სხვადასხვა ინფექციები, რომლებიც განსაკუთრებით საშიშია ადამიანისთვის, ყურადღებით იკვლევს და საიმედოდ იკავებს ყაზახელი მეცნიერების მიერ დროული ზომების მიღებას. COVID-19 ამჟამინდელი პანდემიის მაგალითი ამას მოწმობს.

 

ვრცლად

Trending