დაკავშირება ჩვენთან ერთად
რეკლამა

Twitter

Facebook

გარემოს

გარემოს2 დღის წინ

წყლის მენეჯმენტი: კომისია კონსულტაციებს განაახლებს დამაბინძურებლების სიებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე

გარემოს3 დღის წინ

ევროკავშირი ინვესტიციას უწევს 122 მილიონ ევროს ინოვაციურ პროექტებში ეკონომიკის დეკარბონიზაციის მიზნით

ბელგია3 დღის წინ

მანქანები და ტროტუარები გაირეცხა, რადგან ბელგიის ქალაქი ათწლეულების განმავლობაში ყველაზე დიდი წყალდიდობით დაიღუპა

CO2 გამოყოფა3 დღის წინ

კომისია ამტკიცებს 88.8 მილიონი ევროს ბიუჯეტის გაზრდას დანიის სქემისთვის, რომელიც ხელს უწყობს სათბური გაზების ემისიების შემცირებას მეურნეობიდან