# BankingUnion - ახალი ფინანსური კრიზისის რისკის შემცირება

საფონდო ბირჟის წითელი ელექტრონული დაფის ჩვენება ქვემოთ ჩამოთვლილ გრაფიკებთან ერთად © AP Imageas / EU-EP

მეტი მუშაობა ჯერ კიდევ საჭიროა მომავალი ფინანსური კრიზისის თავიდან ასაცილებლად. მომავალ კვირას ევროპარლამენტარები ევროზონის საბანკო კავშირის გაძლიერებას გეგმავს.

გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა გამოიწვია მრავალი ახალი პოლიტიკური ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს მომავალი კრიზისების თავიდან აცილებისა და შენარჩუნების მიზნით. ევროპაში, სადაც იგი გახდა საბანკო და სუვერენული ვალის კრიზისი, სხვათა შორის, ევრობონანში საბანკო კავშირის შექმნას. ევროპის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკის ზედამხედველობა უნდა მოხდეს ევროზონის ყველაზე მნიშვნელოვანი კრედიტორები, შექმნას ერთი წესი წიგნი და ფინანსების ცენტრალიზება სამომავლო საბანკო კრიზისების მოგვარება.

მაგრამ მეტი მუშაობა საჭიროა საბანკო კავშირის დასრულებისთვის.

საბანკო გადარიცხვები

ევროპარლამენტარები შვედეთის ეპარქიის წევრის საბანკო გადარიცხვების შესახებ ორ ანგარიშს მიიღებენ გუნარ ჰოკმარკმა, რომელიც აცხადებს, რომ კრიზისის დროს ევროკავშირის ქვეყნებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ფინანსური ინსტიტუტები შეძლებენ საკმარისი დანაკარგების აღიარებას, რათა მათ ჰქონდეთ მინიმალური გავლენა ფინანსური სტაბილურობისა და გადასახადის გადამხდელებზე. საჭიროა დროული სიწმინდე, ანგარიშები აცხადებენ, რომ უზრუნველყონ ბაზრებზე რეალობა და იძლევა საჭირო ბუფერის გაზრდას.

"ახალი მოთხოვნები შეამცირებს საფრთხეს ფინანსურ სისტემაში, მაგრამ ამავე დროს, ჩვენ შევძელით, რომ ბანკებმა აქტიური როლი შეასრულონ ინვესტიციებისა და ზრდის დაფინანსებაში", - თქვა ჰოკმარკმა.

ანგარიშები ასევე ხაზს უსვამს კომპეტენტური ორგანოების მნიშვნელობას ადრეული ჩარევის უფლებამოსილებით, რათა მათ დახმარება გაუწიონ დაწესებულებას ფინანსური მდგომარეობის გაუარესებაში.

რისკების შემცირება

გერმანიის S & D წევრის კიდევ ორი ​​ანგარიში პიტერ სიმონ ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ საბანკო კავშირის დასრულება აუცილებელია საზღვრისპირა ბაზრების შექმნისთვის, სადაც მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს ინტეგრირებული ევროპული საბანკო სისტემის დადებით შედეგებზე. ამ ეტაპზე ეს უფრო მიმზიდველია ბანკისთვის, რომელიც ევროზონაშია ფოკუსირებული შიდა ბაზარზე, ვიდრე ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში გაფართოება.

"ევროპის საბანკო სექტორის მრავალფეროვნება იცავს ბიუროკრატიული ტვირთის შემცირებას მცირე, რეგიონალური და რისკებისგან შემდგარი ევროპული ბანკებისათვის, რომელსაც არ გააჩნია დიდი შესაბამისობის დეპარტამენტები ან გარე მრჩევლები", - თქვა სიმონმა.

გერმანიის MEP ასევე სურს ევროკომისიის ევროპული სისტემური რისკის საბჭო უფრო მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს ევროკავშირის ქვეყნებთან, რათა მიიღონ ზომები, როდესაც ფინანსური სექტორის რისკები სისტემურია. ევროპაში ფინანსური კრიზისი აჩვენა, რომ ხელისუფლების პოლიტიკის პრევენცია და ინსტიტუტების დისბალანსი არ იყო საკმარისი.

"პარლამენტი წარმატებული იყო იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ბანკებმა მომავალში სამომავლო გარემოსა და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული რისკები შეაფასონ და სათანადო ზომები მიიღონ სათანადო ზომების მისაღებად", - განაცხადა სიმონმა. "ეს აშკარად ქმნის უფრო მდგრად ფინანსურ სექტორს და ევროკავშირში საბანკო სფეროში მდგრადობის შენარჩუნებას."

შემდეგი ნაბიჯები

პარლამენტი საბანკო რეფორმებს ორშაბათს, 21 აპრილს გამართავს და მასზე მომდევნო დღეს კენჭისყრაზე გააკეთებს.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , ,

კატეგორია: Frontpage, საბანკო, საბანკო კავშირის, ეკონომია, EU, EU, ევროპარლამენტი

კომენტარები დახურულია.