დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ეკონომია

# უმუშევრობის შემცირება - აიხსნება ევროკავშირის პოლიტიკა

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

ადამიანი ეძებს დასაქმებას გაზეთების სამუშაოს რეკლამის გვერდზე. © AP Images / EU - EPსამუშაოს ძებნა შეიძლება გამოწვევა იყოს © AP Images / European Union - EP

ევროკავშირი მიზნად ისახავს სამი მეოთხედი ასაკის 20- დან XXX- მდე სამუშაოებით. შეიტყვეთ, თუ როგორ მუშაობს ევროკავშირი უმუშევრობის შემცირებასა და სიღარიბესთან ბრძოლაში.

XX საუკუნის ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი გლობალურ ეკონომიკას მოჰყვა, რაც ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში უმუშევრობის გაზრდაა.

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ევროკავშირის შრომის ბაზრის პირობები და მუშაკთა უფლებები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა ევროკავშირის ერთ – ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება ხარისხიანი სამუშაოებისკენ და სოციალურად ინკლუზიური ევროპაში.

რეკლამა

რიგ სფეროებში გაკეთდა ძალისხმევა, მათ შორის ახალგაზრდების დახმარება შრომის ბაზარზე, გრძელვადიანი უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა, უნარ-ჩვევების ამაღლება და მუშაკთა მობილობის ხელშეწყობა ევროკავშირში.

ევროკავშირის უმუშევრობის

წლიდან შუა რიცხვებში, ევროკავშირის უმუშევრობის დონე განაგრძო შემცირება.

რეკლამა

აპრილის თვეში იგი დაეცა 2019% (დან 17 აპრილს), ყველაზე დაბალი დონე, რომელიც ევროკავშირის ყოველთვიური გამოქვეყნების შემდეგ ყოველწლიურად გამოქვეყნდა უმუშევრობის სტატისტიკურ მონაცემებში. ევროზონაში, უმუშევრობის მაჩვენებელი იყო აპრილის თვეში, დაახლოებით, 17 აპრილს.

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო კომპეტენციები

ევროკავშირის ქვეყნები ჯერ კიდევ უპირველესად არიან დასაქმებულები და სოციალური პოლიტიკა. თუმცა ევროკავშირი აყალიბებს და კოორდინაციას უწევს წევრ სახელმწიფოთა ქმედებებს და ხელს უწყობს საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას.

მიხედვით მე -9 მუხლი ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების შესახებ, ევროკავშირმა უნდა განიხილოს მისი ყველა პოლიტიკისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი და განხორციელებისას დასაქმების მაღალი დონე.

ევროპული დასაქმების სტრატეგია და მიზნები

ევროკავშირის ქვეყნებმა შექმნეს საერთო მიზნები და ამოცანები დასაქმების პოლიტიკის დასაქმების მიზნით, უმუშევრობის დასაძლევად და ევროკავშირში უფრო და უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა. ეს პოლიტიკა ასევე ცნობილია ევროპული დასაქმების სტრატეგია (EES).

დაიწყო 1997- ში, ამ დასაქმების სტრატეგია ქმნის ნაწილს ევროპის ზრდის სტრატეგია, რომელიც იძლევა საერთო აზრს, სადაც ევროკავშირმა უნდა გამოიყენოს ძირითადი პარამეტრები 2020- ის მიერ სხვადასხვა სფეროში, როგორიცაა განათლება და კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლა და გამოიყენება ევროკავშირის, ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე საქმიანობის საგანი.

ის მიზნები 2020 წლისთვის დადგენილია: 75–20 წლის ადამიანების 64% უნდა იყოს სამუშაო, ხოლო 116.1 მილიონი ადამიანი (ევროკავშირის ყველა ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთის გარდა), რომლებიც 2008 წელს სიღარიბის ან სოციალური გარიყულობის რისკის ქვეშ იყვნენ, უნდა შემცირდეს 96.2 მილიონამდე ხალხი

in 2017, 72.2- დან 20- დან ევროკავშირის მოსახლეობის 90% იყო დასაქმებული, მხოლოდ 64 პროცენტული პუნქტით, რომელიც შეადგენდა 2.8- ის მიზნობრივ მაჩვენებელს.

2016 მილიონზე მეტ ადამიანს ჰქონდა სიღარიბის ან სოციალურ გამონაკლისი რისკის ქვეშ.

ევროკომისიის მონიტორინგს და სტრატეგიის განხორციელებას ევროპის სემესტრი, ევროკავშირის დონეზე ეკონომიკური და დასაქმების პოლიტიკის კოორდინაციის ყოველწლიური ციკლი.

ევროპაში სოციალური და დასაქმების მდგომარეობა შეფასებულია ევროკავშირის სემესტრის კონტექსტში და ეფუძნება დასაქმების სახელმძღვანელო პრინციპები, საერთო პრიორიტეტები და მიზნები ეროვნული დასაქმების პოლიტიკისათვის. იმისათვის, რომ ევროკავშირის ქვეყნები წინ გადადგეს, კომისია ქვეყნის სპეციფიკურ რეკომენდაციებს აყალიბებს, რაც მიზნად ისახავს თითოეული მიზნის მიღწევას.

როგორ არის დაფინანსებული

ის ევროპის სოციალური ფონდი (ESF) წარმოადგენს ევროპის მთავარ ინსტრუმენტს, რათა უზრუნველყოს უფრო სამართლიან სამუშაო ადგილი ევროკავშირში მცხოვრებთათვის: მუშები, ახალგაზრდები და ყველა, ვინც ეძებს სამუშაოს.

ევროპარლამენტი ითვალისწინებს მომავალი ევროკავშირის გრძელვადიან ბიუჯეტში დაფინანსების გაზრდას 2021-2027- ით, რომლის ძირითადი მიზანია განათლების, დასაქმებისა და სოციალური ჩართულობის ძირითადი აქცენტი. ფონდის ახალი ვერსია, რომელიც ცნობილია ევროპის სოციალური ფონდი პლუს (ESF +), გააუმჯობესებს მუშაობის ხარისხს, გააადვილებს ადამიანებს, იპოვონ მუშაობა ევროკავშირის სხვადასხვა ნაწილში, გააუმჯობესონ განათლება, ასევე სოციალური ჩართულობისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.

დასაქმება და სოციალური ინოვაციური პროგრამა (EaSI) მიზნად ისახავს დასაქმებისა და სოციალური პოლიტიკის მოდერნიზებას, სოციალური საწარმოების დაფინანსების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას ან სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, რომელთაც სურთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შექმნისა და შრომის მობილობის მეშვეობით ევროკავშირის ქსელი. ევროპის ვაკანსიების ქსელი ხელს უწყობს მობილობის დამყარებას დამსაქმებლებთან და მაძიებლებთან, ასევე მოიცავს სამუშაო ადგილების ვაკანსიებისა და განაცხადების მონაცემთა ბაზას ევროპის მასშტაბით.

ის ევროპის გლობალიზაცია რეგულირება ფონდი (EGF) მხარს უჭერს მუშაკებს გლობალიზაციის გამო სამუშაო ადგილების დაკარგვაზე, რადგან კომპანიებმა შეიძლება გააუქმონ ან გადააქციონ თავიანთი წარმოება არაწევრი ქვეყნებისთვის, ან ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი, ახალი სამუშაოების მოძიება ან საკუთარი ბიზნესი.

ის ფონდის ევროპის დახმარების ყველაზე გაღატაკებული (FEAD) მხარს უჭერს წევრ სახელმწიფოთა ინიციატივებს საკვები პროდუქტების, ძირითადი მატერიალური დახმარებისა და სოციალურ ჩართულობის უზრუნველსაყოფად ყველაზე მოკლებული ადამიანებისათვის.

ESF +- ის განახლებული ვერსია საშუალებას მისცემს გაერთიანებულ სახსრებს და პროგრამებს, როგორიცაა ESF, EASI, FEAD, ახალგაზრდული დასაქმების ინიციატივა და ევროკავშირის ჯანდაცვის პროგრამა, მათი რესურსების დაბინავება და ხალხთან უფრო ინტეგრირებული და მიზანმიმართული მხარდაჭერა.

ახალგაზრდების უმუშევრობის ბრძოლა

მათ შორის ევროკავშირის წინააღმდეგ ბრძოლის ზომები ახალგაზრდების უმუშევრობის არის ახალგაზრდული გარანტია, წევრი სახელმწიფოების ვალდებულება, უზრუნველყოს, რომ ყველა ასაკის 25 წლამდე ასაკის ყველა ახალგაზრდას აქვს დასაქმების კარგი ხარისხის შეთავაზება, გააგრძელოს განათლება, სწავლა ან ტრენინგი ოთხი თვის განმავლობაში უმუშევრად ან ფორმალური განათლების მიღების მიზნით. ახალგაზრდული გარანტიის განხორციელება ხელს უწყობს ევროკავშირის ინვესტიციების განხორციელებას ახალგაზრდული დასაქმების ინიციატივის მეშვეობით.

ის ევროპული სოლიდარობის კორპუსი ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს მოხალისეები და სოლიდარობის პროექტებში ევროპაში მუშაობდნენ. ის თქვენი პირველი EURES სამუშაო პლატფორმა ეხმარება ახალგაზრდებს ასაკის 18 დან 35 და დაინტერესებული იძენს პროფესიული გამოცდილების საზღვარგარეთ, იპოვოს სამუშაო ადგილი, პრაქტიკაში ან სწავლის.

სწორი უნარები, სწორი სამუშაო

უნარ-ჩვევების შეძენის ხელშეწყობა და კვალიფიკაციის ამაღლება, კვალიფიკაციების უფრო მეტად შესადარებელი და უნარ-ჩვევების და სამუშაო ადგილების მოთხოვნის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ევროკავშირი მხარს უჭერს ხალხს კარგი ხარისხის სამუშაოების მოძიებაში და უკეთესი კარიერის არჩევანს.

ის ახალი უნარები ევროპისთვის2016- ში ამოქმედდა 10 ზომები, რათა მოხდეს სწორი ტრენინგების ჩატარება და ხალხის ხელმისაწვდომობა და არსებული მონაცემების გადახედვა, როგორიცაა ევროპული CV ფორმატი Europass).

გრძელვადიანი უმუშევრობის გამოწვევა

გრძელვადიანი უმუშევრობა, როდესაც ადამიანები უმუშევარია მეტი 12 თვის, არის ერთ ერთი მიზეზების მუდმივი სიღარიბე. ის რჩება ძალიან მაღალი ზოგიერთ ქვეყანაში ევროკავშირის ქვეყნებში და კვლავ ითვლის ანგარიშებს სულ უმუშევრობის დაახლოებით 9%.

შრომის ბაზარზე გრძელვადიანი უმუშევართა ინტეგრირება ევროკავშირის ქვეყნებმა მიიღეს რეკომენდაციები: ისინი ხელს უწყობენ დასაქმების სამსახურთან გრძელვადიანი უმუშევართა რეგისტრაციის, ინდივიდუალურ სიღრმისეულ შეფასებას მათი საჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის, აგრეთვე მათი შემუშავების გეგმის შემუშავების მიზნით (სამუშაოს ინტეგრაციის შეთანხმება). ეს იქნება ხელმისაწვდომი უმუშევარი 18 თვე ან მეტი.

შრომითი ბაზრის მუდმივი შრომის უმეტესობა უმუშევრობასა და შრომის ბაზრის დატოვებას ხშირად იწვევს. შეინარჩუნოს და რეინტეგრაცია იმ სამუშაო ადგილებზე, რომლებიც დაზარალდებიან დაზიანებებით ან ქრონიკული ჯანმრთელობის პრობლემებით, XX საუკუნეში ევროპარლამენტმა ჩამოაყალიბა ზომები წევრ ქვეყნებში მუშაობისთვის, როგორიცაა სამუშაო უნარები უფრო ადაპტირებული უნარ-ჩვევების განვითარების პროგრამებით, მოქნილი სამუშაო პირობების უზრუნველსაყოფად და მუშების მხარდაჭერას (მათ შორის, მწვრთნელები, ფსიქოლოგის ან თერაპევტის ხელმისაწვდომობა).

მუშაკთა მობილობის ხელშეწყობა

სხვა ქვეყნებში მუშაობისთვის უფრო ადვილია იმისთვის, რომ დაეხმაროს უმუშევრობას. ევროკავშირს გააჩნია საერთო წესები, რათა დავიცვათ ხალხის დაცვა სოციალური უფლებები რომელიც უკავშირდება უმუშევრობას, ავადმყოფობას, სამშობიარო / მამობის, ოჯახის სარგებელს და ა.შ. წესები გამოქვეყნების მუშები იმავე სამუშაოს იგივე ანაზღაურების პრინციპის დანერგვა იმავე სამუშაო ადგილზე.

შეიტყვეთ უფრო მეტი ევროკავშირის სოციალური პოლიტიკის შესახებ

ვრცლად
რეკლამა

კორონავირუსი

კომისია ამტკიცებს 500,000 ევროს პორტუგალიურ სქემას აზორებზე მგზავრთა გადაყვანის სექტორის შემდგომი მხარდასაჭერად კორონავირუსის გავრცელების კონტექსტში

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ დაამტკიცა 500,000 ევრო პორტუგალიური სქემა აზორეთის რეგიონში მგზავრთა გადაყვანის სექტორის შემდგომი მხარდაჭერისთვის კოროვირუსული დაავადების გავრცელების კონტექსტში. ღონისძიება დამტკიცდა სახელმწიფო დახმარების საფუძველზე დროებითი ჩარჩორა იგი მიჰყვება პორტუგალიურ სქემას აზორებზე მგზავრთა გადაყვანის სექტორის მხარდასაჭერად, რომელიც კომისიამ დაამტკიცა 4 ივნისი 2021 (SA.63010). ახალი სქემის მიხედვით, დახმარება მიიღებს პირდაპირ გრანტებს. ღონისძიება ღია იქნება ყველა ზომის კოლექტიური სამგზავრო კომპანიებისთვის, რომლებიც მოქმედებენ აზორებზე. ღონისძიების მიზანია შეამციროს ლიკვიდობის მოულოდნელი დეფიციტი, რომელსაც ეს კომპანიები აწყდებიან და 2021 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში დანაკარგების აღმოფხვრა კოროვირუსული დაავადების გამო და შემზღუდველი ზომები, რომელიც მთავრობამ უნდა განახორციელოს ვირუსის გავრცელების შეზღუდვის მიზნით.

კომისიამ დაადგინა, რომ პორტუგალიური სქემა შეესაბამება დროებით ჩარჩოში დადგენილ პირობებს. კერძოდ, დახმარება (i) არ აღემატება 1.8 მილიონ ევროს ერთ კომპანიას; და (ii) გაიცემა არა უგვიანეს 31 წლის 2021 დეკემბრისა. კომისიამ დაასკვნა, რომ ღონისძიება აუცილებელი, შესაბამისი და პროპორციულია წევრი სახელმწიფოს ეკონომიკაში სერიოზული დარღვევის აღმოსაფხვრელად, 107 (3) (ბ) მუხლის შესაბამისად. TFEU ​​და პირობები დროებითი ჩარჩო. ამის საფუძველზე, კომისიამ დაამტკიცა ღონისძიება ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების შესაბამისად. დამატებითი ინფორმაცია დროებითი ჩარჩოს შესახებ და კომისიის მიერ განხორციელებული სხვა ქმედებების შესახებ კოროვირუსული პანდემიის ეკონომიკური ზემოქმედების აღმოსაფხვრელად აქ. გადაწყვეტილების არა კონფიდენციალური ვერსია ხელმისაწვდომი იქნება საქმის ნომრით SA.64599 ქვეპუნქტში სახელმწიფო დახმარების დარეგისტრირდეთ კომისიაში კონკურსის ვებგვერდზე ერთხელ კონფიდენციალურობის საკითხი გადაწყდა.

რეკლამა

ვრცლად

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)

ევროკავშირი თანამშრომლობს OECD– ს სხვა ქვეყნებთან, რათა შემოგვთავაზოს ქვანახშირის ენერგიის პროექტების ექსპორტის კრედიტების აკრძალვა

გამოქვეყნებულია

on

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) ქვეყნებს ატარებს საგანგებო შეხვედრა დღეს (15 სექტემბერი) და ხუთშაბათს (16 სექტემბერი), რათა განიხილონ ქვანახშირის ენერგიაზე მომუშავე საერთაშორისო პროექტების საექსპორტო კრედიტების შესაძლო აკრძალვა ზომების კომპენსაციის გარეშე. დისკუსიები ფოკუსირდება ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნების (კანადა, კორეის რესპუბლიკა, ნორვეგია, შვეიცარია, გაერთიანებული სამეფო და აშშ) მიერ შემოთავაზებულ წინადადებაზე. წინადადება მხარს უჭერს გლობალური ეკონომიკის გამწვანებას და არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საექსპორტო საკრედიტო სააგენტოების საქმიანობის პარიზის შეთანხმების მიზნებთან შესაბამისობაში.

საექსპორტო კრედიტები საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. როგორც OECD– ს მონაწილეობა ოფიციალურად მხარდაჭერილი საექსპორტო კრედიტებით, ევროკავშირი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საერთაშორისო დონეზე თანაბარი თანაბარი პირობების უზრუნველსაყოფად და კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთო მიზნის თანმიმდევრულობის უზრუნველსაყოფად. ევროკავშირი პირობა დადო, რომ შეწყვეტს ქვანახშირის საექსპორტო კრედიტების დახმარებას კომპენსაციის ზომების გარეშე და ამავე დროს საერთაშორისო დონეზე იღებს ვალდებულებას სამართლიანი გადასვლისკენ.

2021 წლის იანვარში, ევროკავშირის საბჭომ მოითხოვა გლობალური გაუქმება წიაღისეული საწვავის ეკოლოგიურად საზიანო სუბსიდიებისაგან მკაფიო გრაფიკით და გადამწყვეტი და სამართლიანი გლობალური ტრანსფორმაციისთვის. კლიმატის ნეიტრალიტეტის მიმართ, მათ შორის ქვანახშირის თანდათანობით ამოღება ენერგიის წარმოებაში საკომპენსაციო ზომების გარეშე და, როგორც პირველი ნაბიჯი, მესამე ქვეყნებში ქვანახშირის ახალი ინფრასტრუქტურის დაფინანსების დაუყოვნებლივ დასრულება. 2021 წლის თებერვლის სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვაში, ევროკომისიამ პირობა დადო, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვეტდა საექსპორტო საკრედიტო დახმარების გაწევას ქვანახშირის ელექტროენერგიის სექტორში.

რეკლამა

მიმდინარე წლის ივნისში, G7- ის წევრებმა ასევე აღიარეს, რომ გლობალური ინვესტიციები ქვანახშირის ელექტროენერგიის წარმოების შემცირებაში შეუსაბამო იყო გლობალური დათბობის 1.5 ° C- მდე შეზღუდვის მიზნით და პირობა დადეს, რომ დასრულდება მთავრობის ახალი პირდაპირი მხარდაჭერა გლობალური ქვანახშირის ენერგიის წარმოებისთვის. საერთაშორისო დონეზე 2021 წლის ბოლოსთვის, მათ შორის მთავრობის დაფინანსებით.

რეკლამა
ვრცლად

EU

წინ კვირა: მდგომარეობა, რომელშიც ვართ

გამოქვეყნებულია

on

ამ კვირის მთავარი ნაწილი იქნება ევროკომისიის პრეზიდენტ ფონ დერ ლეიენის „ევროკავშირის მდგომარეობა“ (SOTEU) მიმართვა ევროპარლამენტში სტრასბურგში. ეს არის აშშ -დან ნასესხები ქედმაღლობა, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ყოველი წლის დასაწყისში მიმართავს კონგრესს, სადაც ასახავს მის (და ის ყოველთვის იყო დღემდე) გეგმებს მომავალი წლისთვის. 

მე ყოველთვის მაოცებს ამერიკული თავდაჯერებულობა და თითქმის ურღვევი რწმენა, რომ ამერიკა არის უდიდესი ერი დედამიწაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვფიქრობ, რომ შენ უბრალოდ დიდი ხარ, უნდა გქონდეს სასიამოვნო გონება, მაგრამ შეერთებული შტატების საშინელი მდგომარეობა ამდენ დონეზე, მაფიქრებინებს, რომ ევროპელების ზედმეტად კრიტიკული თვალი მათ ჯანმრთელობაზე შეიძლება იყოს ჯანსაღი პერსპექტივა. მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ კარგი იქნება, თუ ჩვენ ვაღიარებთ ევროკავშირის ბევრ უპირატესობას და ვიქნებით უფრო „ევროპელები და ამაყები“.

ძნელია იმის დადგენა, თუ რამდენად დიდი ინტერესი აქვს SOTEU მათ გარეთ, ვინც ყველაზე მეტად არის ჩართული ევროკავშირის საქმიანობაში. როგორც წესი, ევროპელები, გარდა ერთგულთა უმცირესობისა, არ ფიქრობენ იმაზე, თუ რამდენად აყვავებულია ევროკავშირი, ან საერთოდ აღფრთოვანებულნი არიან მისი მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ კონტრფაქტზე, გაერთიანებულმა სამეფომ ევროკავშირის ყველა მოქალაქეს მიაწოდა უკიდურესად მკაფიო სახე "რა მოხდება?" 

რეკლამა

სამყაროს გადახედვისას, ევროკავშირი უფრო ჯანსაღ მდგომარეობაშია, ვიდრე უმეტესობა - ამას ასევე აქვს პირდაპირი მნიშვნელობა წელს, ჩვენ ალბათ ვართ ყველაზე ვაქცინირებული კონტინენტი დედამიწაზე. მისი პანდემიის ვარდნა და კონტინენტმა ნიკაპი ამოიოხრა და გადაწყვიტა, არაფერი გაეკეთებინა, ვიდრე კლიმატის ცვლილებებთან გამკლავებაში მსოფლიოს გაუძღვება. მე პირადად ვგრძნობ დიდ იმედს იმის გამო, რომ ჩვენ, როგორც ჩანს, კოლექტიურად საკმარისად გვაქვს გადაწყვეტილი მათთვის, ვინც ევროკავშირის შიგნით არის, რომელთაც სურთ უკან დაიხიონ დემოკრატიული ღირებულებები და კანონის უზენაესობა. 

ამ კვირაში კომისიიდან რამდენიმე წინადადება იქნება: ვესტაგერი წარადგენს გეგმას "ევროპის ციფრული ათწლეულის"; ბორელი ჩამოაყალიბებს ევროკავშირის გეგმებს ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონთან კავშირების შესახებ; ჯოროვა გამოაქვეყნებს ევროკავშირის გეგმას ჟურნალისტების დაცვის შესახებ; და Schinas წარმოგიდგენთ ევროკავშირის პაკეტს ჯანმრთელობის გადაუდებელი დახმარების და მზადყოფნის შესახებ. 

რა თქმა უნდა, ეს არის პარლამენტის პლენარული სხდომა. SOTEU– ს გარდა, განხილული იქნება ავღანეთში არსებული ჰუმანიტარული მდგომარეობა და ევროკავშირის ურთიერთობა თალიბანის მთავრობასთან; მედიის თავისუფლება და კანონის უზენაესობა პოლონეთში, ევროპის ჯანდაცვის კავშირი, ევროკავშირის ლურჯი ბარათი მაღალკვალიფიციური მიგრანტებისთვის და LGBTIQ უფლებები განსახილველია.

რეკლამა

ვრცლად
რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა

Trending