დაკავშირება ჩვენთან ერთად

კლიმატის ცვლილება

გარემოსა და კლიმატის: ევროკომისიამ € 282.6 მილიონი 225 ახალ გარემოში და კლიმატის პროექტები

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ფონზე30 აპრილს ევროკომისიამ დაამტკიცა 225 ახალი პროექტის დაფინანსება LIFE + პროგრამის, ევროკავშირის გარემოს ფონდის ფარგლებში. შერჩეული პროექტები ბენეფიციარების მიერ წარმოდგენილი იქნა 28-ე წევრ ქვეყანაში და მოიცავს მოქმედებებს ბუნების დაცვის, კლიმატის ცვლილების, გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და ევროკავშირის გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სფეროებში. საერთო ჯამში, ისინი მთლიანობაში 589.3 მლნ ევროს ინვესტიციას წარმოადგენენ, საიდანაც ევროკავშირი 282.6 მლნ ევროს გამოყოფს.

გარემოს კომისარმა იანეზ პოტოჟნიკმა თქვა: ”მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის ბოლო წელს, LIFE + პროგრამა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ შეუძლია უზრუნველყოს მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარება ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი დამატებითი ღირებულების მქონე გარემოს დაცვისა და ბუნების დაცვის პროექტებისთვის. ეს უახლესი პროექტები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ევროპის ბუნებრივი კაპიტალის შენარჩუნებაში, კონსერვაციასა და გაჯანსაღებაში, ასევე ხელს შეუწყობს მდგრადი ზრდის მიღწევას დაბალნახშირბადიანი და რესურსების ეფექტურად ეკონომიკაში. LIFE + - ისა და მისი პროექტების საყოველთაოდ აღიარებული წარმატება გარანტირებულია, რომ ახლახანს მიიღეს LIFE– ის ახალი რეგულაცია გარემოსა და კლიმატის შესახებ, გაზრდილი ბიუჯეტით, 2014-2020 წლებისთვის. ”

კლიმატის მოქმედების კომისარმა კონი ჰედეგარდმა თქვა: "მოხარული ვარ, რომ წელს ამდენი ინოვაციური პროექტიც ვნახე. მათი განხორციელებისთვის კი, ჩვენ ხელს შევუწყობთ 41.2 მილიონ ევროზე მეტს, საერთო ბიუჯეტით 109.4 მილიონი ევრო. LIFE პროექტები ხელს უწყობენ კლიმატის მოქმედებას. ჩვენ კიდევ უფრო გვინდა ეს გავაუმჯობესოთ: ახალი LIFE პროგრამა 2014 – დან 2020 წლამდე ითვალისწინებს 850 მილიონ ევროს, რომელიც კლიმატის მოქმედებას დაეთმობა. ეს გაამმაგებს თანხას, რომელიც იხარჯება კლიმატის მოქმედებებზე "

კომისიამ მიიღო 1,468 განცხადება საპასუხო წინა განცხადების საპასუხოდ, რომელიც 2013 წლის ივნისში დაიხურა. აქედან 225 შეირჩა თანადაფინანსებისთვის პროგრამის სამი კომპონენტის მეშვეობით: LIFE + ბუნება და ბიომრავალფეროვნება, LIFE + გარემოს პოლიტიკა და მმართველობა და LIFE + ინფორმაცია და Კომუნიკაცია.

1) LIFE + ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების პროექტები აუმჯობესებს გადაშენების პირას მყოფი სახეობებისა და ჰაბიტატების კონსერვაციის სტატუსს. მიღებულ 342 წინადადებას შორის, კომისიამ 92 პროექტი შეარჩია დასაფინანსებლად კონსერვაციის ორგანოების, სამთავრობო ორგანოებისა და სხვა მხარეთა პარტნიორობიდან. პროექტის ბენეფიციარების ხელმძღვანელობით 25 წევრ ქვეყანაში, ისინი წარმოადგენენ 262.5 მილიონი ევროს ინვესტიციას, საიდანაც ევროკავშირი გამოყოფს 147.9 მილიონ ევროს. მათი უმრავლესობა (79) ბუნების პროექტია, რაც ხელს უწყობს ჩიტების ან / და ჰაბიტატების დირექტივებისა და Natura 2000 ქსელის განხორციელებას. დანარჩენი 13 არის ბიომრავალფეროვნების პროექტები, LIFE + პროექტის კატეგორია საპილოტე სქემებისთვის, რომლებიც ბიომრავალფეროვნების ფართო თემებს ეხება.

2) LIFE + გარემოს პოლიტიკისა და მმართველობის პროექტები წარმოადგენს საპილოტე პროექტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ინოვაციური პოლიტიკის იდეების, ტექნოლოგიების, მეთოდებისა და ინსტრუმენტების განვითარებას. მიღებული 961 წინადადებიდან, კომისიამ 125 პროექტი შეარჩია დასაფინანსებლად საჯარო და კერძო სექტორის ფართო სპექტრის ორგანიზაციებისთვის. გამარჯვებული პროექტები, რომლებსაც 22 წევრი ქვეყნის ბენეფიციარები ხელმძღვანელობენ, ჯამში 318.5 მილიონი ევროს ინვესტიციას წარმოადგენს, საიდანაც ევროკავშირი 130.8 მილიონ ევროს გამოყოფს.

ამ კომპონენტის თანახმად, კომისია 41.2 მილიონ ევროზე მეტს შეიტანს 33 პროექტში, რომლებიც უშუალოდ კლიმატის ცვლილებას ეხება, საერთო ბიუჯეტით 109.4 მილიონი ევრო. ავსტრიაში, ბელგიაში, გერმანიაში, ესპანეთში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, იტალიაში, ლუქსემბურგში, ჰოლანდიაში, პოლონეთში, შვედეთსა და გაერთიანებულ სამეფოში შერჩეული პროექტები მოცემულია ამ პრესრელიზის დანართში. გარდა ამისა, მრავალი სხვა პროექტი, რომლებიც სხვა თემებზეა ორიენტირებული, ასევე იმოქმედებს არაპირდაპირი გზით სათბურის ემისიებზე.

რეკლამა

ყურადღების სხვა მნიშვნელოვან სფეროებში შედის ნარჩენები და ბუნებრივი რესურსები, ინოვაციები, წყალი და ქიმიკატები.

3) LIFE + საინფორმაციო და საკომუნიკაციო პროექტები ავრცელებენ ინფორმაციას და ზრდის გარემოსდაცვითი საკითხების პოპულარიზაციას. მიღებული 165 წინადადებიდან, კომისიამ შეარჩია რვა (8) პროექტის დასაფინანსებლად სახელმწიფო და კერძო სექტორის ბუნების ან / და გარემოსდაცვითი ორგანიზაციები. პროექტები დაფუძნებულია ექვს წევრ ქვეყანაში - ავსტრია, კვიპროსი, საბერძნეთი, უნგრეთი, პოლონეთი და რუმინეთი და წარმოადგენს მთლიან ინვესტიციას 8.3 მილიონი ევროს, საიდანაც ევროკავშირი გამოყოფს 3.9 მილიონ ევროს.

რვა პროექტიდან ნახევარი ეხება ევროკავშირის გარემოსდაცვითი პოლიტიკის კამპანიას, სამი მიზნად ისახავს ბუნების და ბიომრავალფეროვნების საკითხების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, ხოლო დანარჩენი პროექტი ტყის ხანძრების პრევენციას ეხება.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

LIFE + არის ევროპული ფინანსური ინსტრუმენტი გარემოსთვის და მისი საერთო ბიუჯეტი 2.1 მილიარდი ევროა 2007-2013 წლებისთვის. კომისიამ წელიწადში გამოაქვეყნა ერთი მოწოდება LIFE + პროექტის წინადადებებზე.

LIFE პროგრამა გაგრძელდება 2014-2020 წლებიდან, გარემოს დაცვისა და კლიმატის შესახებ ახალი რეგულაციის შესაბამისად. პროგრამას აქვს საერთო ბიუჯეტი 3.4 მილიარდი ევრო პერიოდისთვის 2013 წლის დეკემბრის ფასებში და ექნება გარე პროგრამა და კლიმატის მოქმედების ქვეპროგრამა.

დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ LIFE + - ის მიერ დაფინანსებული ყველა ახალი პროექტის შეჯამება და საკონტაქტო ელ.ფოსტის მისამართი, განყოფილება ქვეყნების მიხედვით: MEMO / 14 / 320 (+ დანართი თქვენი ქვეყნის ენებზე თარგმნილი პროექტებისთვის)

ინფორმაციისთვის LIFE +
დაუკავშირდით შესაბამის ეროვნულ ორგანოებს

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ევროპის არჩევნები 20244 დღის წინ

დანიელებს დიდ ბრიტანეთში ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის ხელი შეუშალეს ხმის მიცემას ევროკავშირის არჩევნებში 

აზერბაიჯანის2 დღის წინ

Baku Energy Week ხსნის ახალ თავს აზერბაიჯანის ენერგეტიკულ პორტფელში  

ევროპის არჩევნები 20242 დღის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ეკონომია3 დღის წინ

კლიმატის პარტნიორობა, რომელიც წახალისებას იმსახურებს

პაკისტანში3 დღის წინ

პაკისტანის პავილიონი ბრწყინავს ბრიუსელის საერთაშორისო სკოლის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო ფესტივალზე

China3 დღის წინ

ყაზახეთმა და ჩინეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სპილენძის ქარხნის მშენებლობის შესახებ

ევროპის არჩევნები 20244 დღის წინ

ევროკავშირის არჩევნები: ბიჭები (და გოგოები) დაბრუნდნენ ქალაქში

ევროპის არჩევნები 20242 დღის წინ

როგორ მისცეს ხმა რუმინეთმა და ბულგარეთმა ევროპის არჩევნებზე

თამბაქოს3 საათის წინ

თამბაქოს წესების შემოთავაზებული ცვლილებები ძირს უთხრის ევროკავშირის კანონმდებლობას და საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს

UK4 საათის წინ

ინოვაციური ახალი სამართლებრივი ანგარიში გამოხატავს დიდ შეშფოთებას გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეჟიმის შესახებ

ისტორია5 საათის წინ

გსურთ გაიგოთ როგორ ცხოვრობდნენ ვატერლოოს ბრძოლის დროს?

cryptocurrency10 საათის წინ

რესურსები კრიპტოვალუტების სასურსათო ან სამზარეულოს განახლებისთვის გამოყენებისთვის

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში (ECHR)12 საათის წინ

საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის მართლმსაჯულების შეცდომას, ამბობს, რომ კანონი უნდა შეიცვალოს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ

უკრაინა23 საათის წინ

უკრაინელი ბავშვები რუსეთმა მოიპარა, ერთად უნდა დავიბრუნოთ ისინი

უკრაინა23 საათის წინ

უკრაინის ბანკი "ალიანსი" იფეთქებს.

ეკვატორული გვინეა1 დღის წინ

ეკვატორული გვინეა: ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების შუქურა

Trending