დაკავშირება ჩვენთან ერთად

გარემოს

ევროკავშირის ახალი ინდუსტრიული სტრატეგია: დაძლევის გამოწვევები

გამოქვეყნებულია

on

ევროპარლამენტარებს სურთ, რომ ევროკავშირის სამომავლო სამრეწველო სტრატეგია დაეხმაროს ბიზნესს გადაარჩინოს COVID-19 კრიზისი და შეხვდეს ციფრული და გარემოსდაცვითი გადასვლებს. შეიტყვეთ როგორ.

ევროპულ საწარმოებს სერიოზული დარტყმა მოჰყვა COVID-19 პანდემიარადგან ბევრს მოუწია სამუშაო ძალის დახურვა ან შემცირება ახალი შემზღუდველი ზომების ფარგლებში მუშაობის ახალი გზების პოვნის დროს. საჭირო ციფრული და მწვანე გადასვლების განხორციელებამდე, ევროკავშირში მრეწველობა უნდა აღდგეს პანდემიიდან.

ნოემბრის პლენარული სხდომის დროს, ევროპარლამენტარები კიდევ ერთხელ გაიმეორებენ თავიანთ მოწოდებას ევროკომისიამ გადახედოს 2020 წლის მარტის წინადადებას ევროკავშირის შესახებ ახალი ინდუსტრიული სტრატეგია. ში ანგარიშის პროექტი მიღებულ იქნა 16 ოქტომბერს, ინდუსტრიის, კვლევისა და ენერგეტიკის კომიტეტის წევრებმა მოითხოვეს ა ევროკავშირის მიდგომა სამრეწველო პოლიტიკისადმი პანდემიის ფონზე, ბიზნესების დახმარებით, რომ გაუმკლავდნენ კრიზისს და ციფრული და ეკოლოგიური გადასვლები გადაიტანონ.

როგორ ითვალისწინებს პარლამენტი ევროკავშირის ინდუსტრიულ ლანდშაფტს

ინდუსტრია წარმოადგენს ევროკავშირის ეკონომიკის 20% -ზე მეტს და დასაქმებულია დაახლოებით 35 მილიონი ადამიანი, მასთან დაკავშირებულია მრავალი მილიონი მეტი სამუშაო ადგილთან და მის ფარგლებს გარეთ. გარდა ამისა, ეს საქონლის ექსპორტის 80% -ს შეადგენს. ევროკავშირი ასევე არის გლობალური მიმწოდებელი და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დანიშნულების ადგილი.

ახალი ინდუსტრიული სტრატეგიის კონტექსტში, ევროკავშირმა კომპანიებს უნდა მისცეს საშუალება, წვლილი შეიტანონ მასში კლიმატის ნეიტრალიტეტი სამიზნეები - როგორც აღწერილია აქ მწვანე გარიგება საგზაო რუკა - ფირმების, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა ციფრულ და ნახშირბადის ნეიტრალურ ეკონომიკაზე გადასვლაში და ხელს უწყობენ მაღალი ხარისხის სამუშაო ადგილების შექმნას, ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის შელახვის გარეშე.

ევროპარლამენტარების აზრით; ასეთი სტრატეგია უნდა შედგებოდეს ორ ფაზად: აღდგენის ეტაპი სამუშაო ადგილების კონსოლიდაციისთვის, წარმოების ხელახლა გასააქტიურებლად და COVID– ის შემდგომ პერიოდთან ადაპტირებისთვის; მოჰყვა რეკონსტრუქცია და ინდუსტრიული ტრანსფორმაცია.

წაიკითხო რაღაცის შესახებ ევროკავშირის ძირითადი ზომები ეკონომიკის აღდგენის დასაწყებად.

მცირე ფირმების გაძლიერება მდგრადი ზრდის მისაღწევად

მცირე და საშუალო საწარმოები წარმოადგენს ევროკავშირის ეკონომიკის ხერხემალს, რაც მთლიანი ევროპული ბიზნესის 99% -ზე მეტს შეადგენს. სამრეწველო სტრატეგია მათზე უნდა იყოს ორიენტირებული, რადგან ბევრს აქვს დავალიანებული ხელშეკრულებები ეროვნული კორონარიზული ღონისძიებების გამო, ამცირებს მათ ინვესტიციურ შესაძლებლობებს, რაც, სავარაუდოდ, გრძელვადიან პერსპექტივაში დუნე ზრდის.

ინდუსტრიას ეხმარება სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისისგან განკურნებაში

COVID აღდგენის ფონდი ეს არის პირველი ეტაპის ნაწილი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის და უნდა გადანაწილდეს მიყენებული ზიანის დონის, გამოწვევებისა და ეროვნული დახმარების სქემების მეშვეობით უკვე მიღებული ფინანსური დახმარების მიხედვით.

უპირატესობა უნდა მიენიჭოს კომპანიებსა და მცირე ფირმებს, რომლებიც ორიენტირებულია ციფრული და გარემოსდაცვითი ტრანსფორმაციისკენ და, შესაბამისად, ინვესტიციების განხორციელებაში ეკოლოგიურად მდგრადი საქმიანობა.

ევროპარლამენტარებს სურთ:

 • დარწმუნდით, რომ მწვანე და ციფრული გადასვლები სამართლიანი და სოციალურად სამართლიანია, რასაც მოჰყვება მშრომელთა მომზადების ინიციატივები.
 • ევროპული კომპანიებისთვის, მცირე და საშუალო საწარმოების ჩათვლით, გარდამავალი პერიოდის პოტენციური ხარჯებისა და ტვირთის ახალი ზემოქმედების შეფასება.
 • დარწმუნდით, რომ საგანგებო მდგომარეობის ეტაპზე გაწეული სახელმწიფო დახმარება არ იწვევს მუდმივ დამახინჯებას ერთიან ბაზარზე.
 • დააბრუნეთ სტრატეგიული ინდუსტრიები ევროკავშირში.

ინვესტიცია უფრო მწვანე, ციფრულ და ინოვაციურ საწარმოებში

მეორე ფაზის განმავლობაში, სამრეწველო სტრატეგიამ უნდა უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანობა, გამძლეობა და გრძელვადიანი მდგრადობა. მიზნები მოიცავს:

 • ფოკუსირება სტრუქტურული ცვლილების სოციალურ ასპექტებზე.
 • ტერიტორიების აღორძინება, რომლებიც მინერალურ საწვავს ეყრდნობიან უბრალოდ გარდამავალი ფონდი, რომელიც ევროკავშირის ნაწილია კლიმატის დაფინანსების გეგმა.
 • ევროკავშირის სუბსიდირების უზრუნველყოფა ეკოლოგიურად მდგრადი კომპანიებისთვის და დეკარბონიზაციის პროცესში მყოფი კომპანიების მდგრადი დაფინანსების გაზრდა.
 • გამოყენება სასაზღვრო ნახშირბადის რეგულირების მექანიზმი ევროკავშირის მწარმოებლებისა და სამუშაო ადგილების დაცვა უსამართლო საერთაშორისო კონკურენციისგან.
 • გააჩნია კვლევაზე დაფუძნებული ფარმაცევტული ინდუსტრია და მედიკამენტების ნაკლებობა რისკის შემცირების გეგმა.
 • ცირკულარული ეკონომიკის გამოყენება, "ენერგოეფექტურობის პირველი" პრინციპის პრივილეგირება, ენერგიის დაზოგვა და განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები.
 • გაზის გამოყენება წიაღისეული საწვავისა და წყალბადისგან გადასასვლელად, როგორც პოტენციური გარღვევის ტექნოლოგია.
 • ინვესტირება ხელოვნური ინტელექტი ციფრული და მონაცემთა ერთიანი ევროპული ბაზრის დანერგვა, ციფრული დაბეგვრის უკეთესი სისტემის შექმნა და კიბერუსაფრთხოების ევროპული სტანდარტების შემუშავება.
 • მეტი ინვესტიცია კვლევასა და განვითარებაში.
 • გლობალური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად ევროკავშირის ანტიმონოპოლური წესების გადახედვა.

ბიომრავალფეროვნების

საჯარო განხილვა ბიომრავალფეროვნების დაკარგვასა და პანდემიას შორის, როგორიცაა COVID-19 

გამოქვეყნებულია

on

პარლამენტის მოსმენა თემაზე: ”მეექვსე მასობრივი გადაშენების წინაშე და პანდემიის რისკი იზრდება: რა როლი აქვს ევროკავშირის ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიას 2030 წლისთვის” დღეს (14 იანვარი) გაიმართება.

გარემოს დაცვის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის კომიტეტის ორგანიზებით, მოსმენა განიხილავს ბიომრავალფეროვნების დაკარგვას და იმას, თუ რამდენად იზრდება ეს პანდემიის რისკი მიწის გამოყენების, კლიმატის ცვლილებისა და ველური ბუნებით ვაჭრობის გამო. განხილული იქნება როლი, რომელიც 2030 წლის ევროკავშირის ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიამ შეიძლება შეასრულოს ბიომრავალფეროვნების დაკარგვის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ბიომრავალფეროვნების მიმართ ევროკავშირისა და გლობალური ვალდებულებების გაზრდაში.

ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემური სერვისების მთავრობათაშორისი პლატფორმა აღმასრულებელი მდივანი, დოქტორი ანა ლარიგაუდერი და ევროპის გარემოს სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი, ჰანს ბრიუინნქსი გახსნიან საზოგადოებრივ მოსმენას.

დეტალური პროგრამა ხელმისაწვდომია აქ.

მოსმენას შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში მიყვეთ აქ დღეს 9 საათიდან.

2030 წლის ევროკავშირის ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია

ხუთშაბათს, დღის მეორე ნახევარში, წევრები განიხილავენ მომხსენებლის ანგარიშის პროექტს ცეზარ ლუენა (S&D, ES), რომელიც პასუხობს კომისიის ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია 2030 წლისთვის და მიესალმება სტრატეგიაში ამბიციის დონეს. ანგარიშის პროექტში ხაზგასმულია, რომ ბუნების ცვლილების ყველა ძირითადი მამოძრავებელი უნდა იქნას განხილული და გამოხატავს შეშფოთებას ნიადაგის დეგრადაციის, კლიმატის ცვლილების გავლენის და დამამტვერიანებელთა რაოდენობის შემცირების შესახებ. იგი ასევე ეხება დაფინანსების, ინტეგრირებისა და ბიომრავალფეროვნების მმართველობის ჩარჩოს საკითხებს, ითხოვს მწვანე ერასმუსის პროგრამას, რომელიც ორიენტირებულია აღდგენასა და კონსერვაციაზე და ხაზს უსვამს საერთაშორისო ქმედებების საჭიროებას, მათ შორის ოკეანეების მმართველობასთან დაკავშირებით

შეგიძლიათ კომიტეტის სხდომას პირდაპირ ეთერში მიყვეთ აქ 13 საათიდან 15 საათამდე.

დამატებითი ინფორმაცია 

ვრცლად

გარემოს

ევროპის საინვესტიციო გეგმა მხარს უჭერს პორტუგალიაში ახალი ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობასა და მუშაობას

გამოქვეყნებულია

on

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EDP Renováveis ​​SA (EDPR) 65 მილიონ ევროს გამოყოფს პორტუგალიის კოიმბრასა და გვარდას რაიონებში ორი მიწისზედა ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დასაფინანსებლად. EIB– ს შენატანს მხარს უჭერს გარანტია ევროპული ფონდის სტრატეგიული ინვესტიციები (Efsi)ევროპის საინვესტიციო გეგმის მთავარი საყრდენი. პროექტის მშენებლობის ეტაპზე, ქარის ელექტროსადგურების საერთო მოცულობა 125 მეგავატი იქნება და დაახლოებით 560 სამუშაო ადგილს შექმნის.

ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ, ქარის ელექტროსადგურები ხელს შეუწყობენ პორტუგალიას ენერგეტიკისა და კლიმატის გეგმის მიზნების მიღწევაში, ასევე კომისიის სავალდებულო მიზანზე, 32 წლისთვის განახლებადი წყაროებიდან საბოლოო ენერგიის მოხმარების მინიმუმ 2030% ჰქონდეს.

ეკონომიკის კომისარმა პაოლო ჯენტილონიმ თქვა: ”ეს შეთანხმება EIB- სა და EDP Renováveis- ს შორის, რომელსაც მხარს უჭერს ევროპის საინვესტიციო გეგმა, არის გამარჯვებული როგორც კლიმატის, ასევე ეკონომიკისთვის. დაფინანსება, სტრატეგიული ინვესტიციების ევროპული ფონდის მხარდაჭერით, დააფინანსებს პორტუგალიის დასავლეთ და ჩრდილოეთით მდებარე ახალ ქარიშხალ ქარხნებს, რაც ქვეყანას დაეხმარება მიაღწიოს ამბიციურ ენერგეტიკულ და კლიმატურ გეგმას და ამ პროცესში შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები. ”

ის საინვესტიციო გეგმა ევროპის ამ დროისთვის მობილიზებულია 535 მილიარდი ევროს ინვესტიცია ევროკავშირის მასშტაბით, საიდანაც 16% ენერგეტიკულ პროექტებზეა გათვლილი. პრესრელიზი ხელმისაწვდომია აქ.

ვრცლად

ბიომრავალფეროვნების

ერთი პლანეტის სამიტი: პრეზიდენტი ფონ დერ ლეიენი ითხოვს ამბიციური, გლობალური და თამაშის შეცვლის შეთანხმებას ბიომრავალფეროვნების შესახებ

გამოქვეყნებულია

on

11 იანვარს, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლეიენმა მიიღო მონაწილეობა ბიომრავალფეროვნების თემაზე ”ერთი პლანეტის სამიტში”, ​​ვიდეოკონფერენციის მეშვეობით. თავის გამოსვლაში, პრეზიდენტმა ფონ დერ ლეიენმა ხაზი გაუსვა, რომ "2021 წელი იქნება, როდესაც მსოფლიო გადააქცევს ახალ ფოთოლს ჩვენი პლანეტისთვის" COP15 ბუნების კუნბინგში, მიმდინარე წლის მაისში. მან მოუწოდა "ამბიციური, გლობალური და თამაშის შეცვლის პარიზის სტილის შეთანხმება ”, რომელიც შედგენილი იქნება COP15– ზე, რადგან ეს ეხება არა მხოლოდ მდგრად განვითარებას, არამედ თანასწორობას, უსაფრთხოებას და ცხოვრების ხარისხს. პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროპის მზადყოფნა აჩვენოს გზა და მოიყვანოს იმდენი პარტნიორი, რამდენიც პრეზიდენტმა ფონ დერ ლეიენმა ასევე ისაუბრა კავშირის შესახებ ბიომრავალფეროვნების დაკარგვასა და COVID-19- ს შორის: ”თუ ჩვენ სასწრაფოდ არ ვიმოქმედებთ ჩვენი ბუნების დასაცავად, ჩვენ შეიძლება თავიდანვე ვიყოთ პანდემიის ეპოქის შესახებ. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. ამას სჭირდება გლობალური მოქმედება და ადგილობრივი მდგრადი განვითარება. ისევე, როგორც ჩვენ ვთანამშრომლობთ ჩვენი "ერთი პლანეტისთვის", ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენი ერთი ჯანმრთელობისთვის. "

სიტყვით გამოსვლისას საფრანგეთში, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციებსა და მსოფლიო ბანკში გამართულ სამიტზე, ურსულა ფონ დერ ლეიენმა წარმოადგინა, თუ როგორ მუშაობს კომისია ბიომრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად: ”ეს გვიჩვენებს, რომ ბუნების ახალი ფოთლის გადაბრუნება ადგილობრივი მოქმედებებისა და გლობალური მასშტაბით მოდის. ამბიცია. სწორედ ამიტომ, ევროპული მწვანე გარიგებით, ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს მოქმედებას და ამბიციას - როგორც ადგილობრივ, ასევე გლობალურ დონეზე. ახალი და მწვანე საერთო სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა დაგვეხმარება საარსებო წყაროს და სურსათის უვნებლობის დაცვაში - ხოლო ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ბუნებას და ჩვენს კლიმატს. ” დაბოლოს, მან შეახსენა მონაწილეებს ევროპის "მოვალეობაა უზრუნველყონ, რომ ჩვენი ერთიანი ბაზარი არ აწარმოებს ტყეების გაჩეხვას მსოფლიოს სხვა ნაწილების ადგილობრივ თემებში".

უყურეთ სიტყვას აქ, სრულად წაიკითხეთ აქ. შეიტყვეთ მეტი კომისიის მუშაობის შესახებ ჩვენი პლანეტის ბიომრავალფეროვნების დასაცავად აქ.

ვრცლად
რეკლამა

ხორვატია3 საათის წინ

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ადგენს ხორვატიის პასუხს ძალადობრივი ჰომოფობიური თავდასხმის შესახებ, რათა ხელი შეუწყოს ძალადობრივი დანაშაულის ჩადენის დანაშაულს

შესვლა4 საათის წინ

Nokia და Ericsson აფორმებენ T-Mobile US 5G- ის გახანგრძლივებულ გარიგებებს

შესვლა4 საათის წინ

მაიკროსოფტის პრეზიდენტი მოუწოდებს მოქმედებას ბნელ მხარესთან დაკავშირებით

Portugal4 საათის წინ

პორტუგალია ქვანახშირისგან თავისუფალი იქნება წლის ბოლოს

France4 საათის წინ

საფრანგეთის ლე მაირე: ”ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის ჩემი პრიორიტეტი სავაჭრო სანქციების მოგვარებაა”

ჯანმო
კორონავირუსი5 საათის წინ

პანდემიის მეორე წელი ”შეიძლება კიდევ უფრო მკაცრი იყოს”: WHO- ს რაიანი

China4 თვის წინ

ბანკი მოიცავს ბლოკჩეინს ქამრებისა და საგზაო ვაჭრობის გასაადვილებლად

კორონავირუსი7 თვის წინ

# EBA - ხელმძღვანელის თქმით, ევროკავშირის საბანკო სექტორი კრიზისში შევიდა მყარი კაპიტალის პოზიციებით და აქტივების ხარისხის გაუმჯობესებით

ხელოვნების5 თვის წინ

ომი # ლიბიაში - რუსული ფილმი აჩვენებს ვინ ავრცელებს სიკვდილს და ტერორს

კატასტროფები4 თვის წინ

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 211 მილიონი ევრო იტალიას 2019 წლის შემოდგომაზე მკაცრი ამინდის პირობების დაზიანების გამოსასწორებლად

ბელგია6 თვის წინ

# ყაზახეთის პირველი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი 80 წლის დაბადების დღეს და მისი როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში

სომხეთში4 თვის წინ

სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტში PKK- ს მონაწილეობა საფრთხეს შეუქმნის ევროპის უსაფრთხოებას

Twitter

Facebook

Trending