დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ციფრული საზოგადოება

როგორ შეუძლიათ მოქალაქეებს მწვანე და ციფრული გადასვლების მართვა

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

”დაკავშირებულმა ევროპამ” აჩვენა, თუ რამდენად დიდი მხარდაჭერა აქვს ჯანმრთელ, მწვანე და უფრო ციფრულ საზოგადოებას. ბენ ვრეშნერი (მთავარი ეკონომისტი, Vodafone) მდე დარმანდრა კანანი (დირექტორი აზია, მშვიდობა, უსაფრთხოება და თავდაცვა, ციფრული და მთავარი სპიკერი, ევროპის მეგობრები) ახსენით, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება მოქალაქეთა ჩართულობა მწვანე და ციფრული გადასვლებისთვის.

ცოტა ხნის წინ წამოწყებულ კონფერენციას ევროპის მომავლის შესახებ აქვს ინოვაციური მიდგომა, რადგან იგი ეძებს ევროკავშირის პოლიტიკისა და ინსტიტუციების რეფორმირების გზებს. ის გთავაზობთ ციფრულ პლატფორმას ხალხისთვის იდეების გაგზავნისა და დისკუსიების მისაღებად, ევროკავშირის მასშტაბით გამჭრიახობისა და დებატების წახალისების მიზნით.

ჩართვის ეს ციფრული მიდგომა ასახავს Vodafone– სა და ევროპის მეგობრებს შორის ერთობლივ ინიციატივას, რომელიც ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დაკავშირებული ევროპა აგროვებს მოსაზრებებს მოქალაქეებისგან, ინდუსტრიისა და პოლიტიკოსებისგან და იყენებს კოლაბორაციულ მიდგომას პოლიტიკის რეკომენდაციების შესაქმნელად, აქცენტი გაკეთებული პრობლემების პრაქტიკულ გადაწყვეტებზე. მოქალაქეთა პერსპექტივები გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დაკავშირებული ევროპისთვის: მათი იმედები და შეშფოთებები ხელს უწყობს დისკუსიების წარმართვას.

კონფერენციის დაწყებისთანავე გთავაზობთ რამდენიმე შემოთავაზებას, რომელიც შეგვიძლია შემოგთავაზოთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს დებატების განვითარება და სასარგებლო იდეების შექმნა უფრო მწვანე, უფრო ციფრული საზოგადოებისთვის.

უკან არავინ დატოვე

მოქალაქეები, რომლებიც ჩართულნი არიან დაკავშირებულ ევროპის დისკუსიებში, ხედავენ ტექნოლოგიის სარგებელს. მაგრამ მათ შეგვახსენეს, რომ ტექნოლოგია თავისთავად ვერ გადაწყვეტს. ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ხალხს შეეძლება ხელმისაწვდომი გახდეს მათთვის ხელმისაწვდომი ტექნოლოგია. ეს ნიშნავს, რომ სკოლიდან სამუშაო ადგილზე და მის ფარგლებს გარეთ ციფრული უნარების ჩამოყალიბება ხდება ისე, რომ არსებობდეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის შესაძლებლობები. ეს უზრუნველყოფს, რომ არავინ დარჩეს უკან.

მოქალაქეებს აშკარად აწუხებთ ციფრული გამორიცხვა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მოხუცებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და შორეულ ადგილებში მცხოვრებ პირებს. ყველასთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ძალზე მნიშვნელოვანია. მთავრობებმა უნდა ითანამშრომლონ ბიზნესთან ციფრული განხეთქილების მოსაგვარებლად და უზრუნველყონ კავშირი ყველას, ახალგაზრდა თუ მოხუცი, ურბანული თუ სოფლისთვის.

რეკლამა

ასევე აღიარებულ იქნა პოლიტიკის შემუშავების სილოსებში ზოგჯერ დაკარგული, რომ ციფრული გარდაქმნა მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი მიზნის გამტარებელია. მაგალითად, დიგიტალიზაციას შეუძლია ხელი შეუწყოს კლიმატის ცვლილების შერბილებას და ხელს შეუწყობს მდგრადობას, ეს ხელს შეუწყობს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, ეკონომიკის განმტკიცებას და სოციალური სამართლიანობის გაძლიერებას. მას შეუძლია კიდევ უფრო გააძლიეროს ევროკავშირის პოზიციები მსოფლიოში, ევროკავშირის უფრო კონკურენტუნარიანი გზით - ევროპული დემოკრატიის დაცვის დროს.

გააკეთე ეს სამართლიანი

ჩვენს მწვანე ევროპაში ფოკუს ჯგუფებში 150 ქვეყნის 16-მდე ევროპის მოქალაქეს სთხოვეს შეხედულებები. ერთ – ერთი ყველაზე დიდი საზრუნავი, რომელიც მწვანე გადასვლას ეხება, არის სამართლიანობა. არსებობს დიდი შეშფოთება, რომ ტვირთი შეიძლება უსამართლოდ დაეკისროს მომხმარებლებს, ვიდრე მთავრობებსა და ინდუსტრიას.

ამასთან, მწვანე გადასვლისთვის ციფრული შესაძლებლობების მთელი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ის ეხმარება მდგრადობის მიზნების მიღწევას, ისე რომ არ დატვირთოს ტვირთი უსამართლოდ რომელიმე ჯგუფზე. მწვანე და ციფრული გადასვლები მიზნად ისახავს ყველასთვის შესაძლებლობების მოძიებას, რათა ცვლილებებმა სარგებელი მოიტანოს გარშემო.

ციფრულმა ინოვაციებმა, როგორიცაა ჭკვიანი მრიცხველები და ცენტრალური მართვის სისტემასთან დაკავშირებული LED განათება, შეიძლება მკვეთრად შეამციროს ენერგიის მოხმარება. ინტერნეტის საგნების (IoT) სენსორებს შეუძლიათ შეაფასონ ტენიანობა და ნიადაგის ჯანმრთელობა ისე, რომ სარწყავი და სასუქი გამოიყენონ ბევრად უფრო ეფექტური. არც ეს ინოვაცია იწვევს რომელიმე ჯგუფის დაკარგვას. ეს არის ნამდვილად მომგებიანი მოქალაქეებისთვის, მომხმარებლებისთვის, ინდუსტრიისა და მთავრობებისთვის, რადგან ჩვენ ყველანი სერიოზულად ვხედავთ საკუთარ ემისიებს და ვუმკლავდებით მათ სათანადოდ.

Clarity

დაკავშირებულმა ევროპამ ფოკუს ჯგუფებმა აჩვენა, თუ როგორ უჭირთ ადამიანები ზოგჯერ მწვანე მინდობილობების ინტერპრეტაციას. ადამიანების უმეტესობას სურს სწორად გააკეთოს, როდესაც საქმე მდგრადობას ეხება, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებს, ყოველთვის არ არის ნათელი, რა არის გარემოსთვის შესაფერისი ვარიანტი. ევროკავშირის მასშტაბის სტანდარტებისა და ნიშნების არარსებობა ნიშნავს, რომ მომხმარებლებმა შეიძლება იბრძოლონ ინფორმირებული მწვანე არჩევანის გაკეთების მიზნით.

ერთი გამოსავალი იქნება სტანდარტიზებული ჩარჩოს შექმნა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ევროკავშირის მდგრადობის პრინციპებთან. მას შეუძლია აჩვენოს არა მხოლოდ პროდუქტის ან მომსახურების გარემოზე ზემოქმედება, არამედ მისი ციფრული სერთიფიკატები. დაკავშირებულ ევროპასთან დაკავშირებული დისკუსიებიდან უკვე გამოდის ერთი შემოთავაზება, რომ ევროკავშირმა გამოიყენოს უკვე დაწყებული პროცესები "ციფრული შესაძლებლობების შეფასების" შესაქმნელად, რომელიც მწვანე გავლენის შეფასების პარალელურად დადგება.

კიდევ ერთი ვარიანტია ციფრული პროდუქტის პასპორტი, რომელიც ნახსენებია ევროკავშირის მინისტრთა დეკლარაციაში მწვანე და ციფრული ტრანსფორმაციის შესახებ. პროდუქტებისა და მასალების თვალის დევნება და კვალიფიკაცია ხელს შეუწყობს მომხმარებლების გაძლიერებასა და მდგრად არჩევანს ინფორმაციისა და ინფორმირებულობის გზით. პასპორტების წარმატების მისაღწევად საჭიროა ციფრული ლოგისტიკური საშუალებების პარალელურად მკაცრი პანევროპული მიდგომა, რომელსაც შეუძლია თვალყური ადევნოს პროდუქტებს მიწოდების მთელი ჯაჭვის მეშვეობით.

ანგარიშვალდებულება

სიცხადესთან მჭიდრო კავშირშია ანგარიშვალდებულება. მოქალაქეთა შეშფოთება სამართლიანობის, ნდობისა და მოხერხებულობის შესახებ აჩვენებს, რომ ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ვაკეთებთ იმას, რასაც გვპირდება. როგორ უნდა ვაკითხოთ საკუთარ თავს პასუხისმგებლობა, როდესაც საქმე ეხება ციფრულ მწვანეს და ტყუპი ციფრული და მწვანე გადასვლის საკითხს?

დაკავშირებულმა ევროპამ დისკუსიებმა აჩვენა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სექტორებში მუშაობა და საერთო სტანდარტების შემუშავება. ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს ციფრული ეკონომიკისა და საზოგადოების ინდექსის (DESI) გამოყენება, რომელიც აკონტროლებს ევროპის ციფრულ მაჩვენებლებს და თვალყურს ადევნებს წევრ სახელმწიფოთა პროგრესს ციფრული კონკურენციის მხრივ. DESI შეიძლება შეიცვალოს და მოიცავს მდგრადობას. ფულადი სახსრების გამოყოფისა და ხარჯვის ეფექტურად მონიტორინგი შეიძლება განხორციელდეს და DESI– ს წინააღმდეგ იზომება პოლიტიკის რეფორმები. ციფრული, როგორც მულტიპლიკატორის დახმარებით, წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ შეასრულონ ევროკავშირის აღდგენისა და გამძლეობის შესაძლებლობები (RRF), რაც აიღებს ეროვნული პროექტების ხარჯების არანაკლებ 37% მწვანე პროექტებს.

ამგვარი ანგარიშვალდებულების არგუმენტი ასევე ეხება ფულის ღირებულების ჩვენებას: ამ ცვლილებებს ძლიერი ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს. ა დელოიტის ანგარიში, ევროკავშირის მშპ შეიძლება გაიზარდოს 7.2% -ით, თუ აღდგენითი პაკეტები ფოკუსირდება ციფრულ და მწვანე ინვესტიციებზე და ყველა წევრმა ქვეყანამ 90 წლისთვის DESI- ს 2027 ქულა მიაღწია.

ერთად მუშაობა

დაკავშირებული ევროპა ნამდვილად თანამშრომლობითი ინიციატივაა, რომელშიც მონაწილეობენ მოქალაქეები, ინდუსტრია, პოლიტიკოსები და მეცნიერები. ეს მიდგომა უფრო ფართო მასშტაბით უნდა განმეორდეს, თუ ჩვენ გვსურს მწვანე და ციფრული გადასვლების წარმატებით ნავიგაცია. მოქალაქეთა შეხედულებები და ინდუსტრიის ექსპერტი უნდა გაერთიანდეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, რომელთაც შეუძლიათ ხელი შეუწყონ და ხელი შეუწყონ სწორ ჩარჩოს, რათა თანამშრომლობის პარტნიორობა ეფექტურად ფუნქციონირებდეს.

არსებობს მკაფიო მტკიცებულებები, რომ სწორი ჩარჩოთი, პოლიტიკის რეფორმებით და ევროკავშირის რეკონსტრუქციის სახსრების ეფექტური გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია მეტი გავაკეთოთ სწორ სფეროში ინვესტიციის ჩასატარებლად. ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ ჯანმრთელი და მდგრადი საზოგადოება, ვაძლევთ მოქალაქეებსა და ბიზნესს შესაძლებლობას, გამოიყენონ ციფრული ტრანსფორმაციის პოტენციალი. ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ მწვანე, ციფრული და უფრო მდგრადი ევროპა.

„დაკავშირებული ევროპა“ ინიციატივა აგრძელებს მოსაზრებების შეგროვებას და რეკომენდაციების ჩამოსაყალიბებლად პოლიტიკის მოთხოვნებს, რომლებიც ააშენებს უფრო წარმატებულ, მწვანე და სტაბილურ ევროპას. სრული ანგარიში გამოქვეყნდება წლის ბოლოს. ჩაერთონ ან შეიტყონ მეტი დაკავშირებული ევროპის შესახებ, დააკლიკე აქ.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
რუსეთი4 დღის წინ

რუსული მედია აქვეყნებს ევროკავშირის მოქალაქეების სახელებს, რომლებიც უკრაინის ომში რუსეთს უჭერენ მხარს

პოლიტიკა4 დღის წინ

დიქტატორების მემინგი: როგორ ანადგურებს სოციალური მედიის იუმორი ტირანებს

ისრაელის5 დღის წინ

შემდეგი ევროპარლამენტი უფრო ისრაელის პროპაგანდაა?

უკრაინა4 დღის წინ

უკრაინაში მშვიდობის სამიტზე მიღებული ერთობლივი კომუნიკე მშვიდობის ჩარჩოს შესახებ

ზოგადი4 დღის წინ

ვის ჰყავს საუკეთესო გუნდი ევროზე?

ისრაელის3 დღის წინ

ისრაელი მიიღებს მოწვევას ევროკავშირ-ისრაელის ასოცირების საბჭოში დასასწრებად, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც უნგრეთი თავმჯდომარეობს ევროკავშირის საბჭოს

ცხოველთა კეთილდღეობა4 დღის წინ

ფრინველის გრიპის სპექტრი ნიშნავს, რომ ცხოველთა ჯანმრთელობა ევროპარლამენტის პრიორიტეტი უნდა იყოს

იტალიაში3 დღის წინ

მოიგო თუ არა მელონიმ ევროპის არჩევნები? იტალიური პერსპექტივა

ყაზახეთის12 საათის წინ

კავშირების გაძლიერება: ევროკავშირსა და ყაზახეთს შორის ურთიერთობების მდგომარეობა

ყაზახეთის17 საათის წინ

თავდასხმა ყაზახ ჟურნალისტზე კიევში: ტოკაევი ბრძანებს უკრაინის ხელისუფლებისთვის კითხვის გაგზავნას

ყაზახეთის17 საათის წინ

და ვინჩის „La Bella Principessa“ ოთხ დღეში 3,300 ვიზიტორს იზიდავს

China-ევროკავშირის18 საათის წინ

ევროკავშირის ამბიციური კლიმატის მიზნები: რატომ არის ევროკავშირი-ჩინეთის თანამშრომლობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი

ევროპის ანტი-გაყალბების ოფისი (OLAF)20 საათის წინ

თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის უფროსის ნასამართლობა დაკმაყოფილდა ბოლო "Dalligate" ირონიაში

ერთიანი ბაზრის20 საათის წინ

Quo Vadis, თანმიმდევრული პოლიტიკა? რეგიონული განვითარება ევროპაში გზაჯვარედინზე

კანადაში20 საათის წინ

კანადა ირანის IRGC-ს ტერორისტულ ორგანიზაციად ასახელებს, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის უმოქმედობას

ყაზახეთის21 საათის წინ

Starlink ინიციატივა: ყაზახეთში კიდევ 2,000 სკოლა მიიღებს მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს  

მოლდოვა6 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის2 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China8 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China8 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending