დაკავშირება ჩვენთან ერთად

გარემოს

მწვანე გარიგება: კომისია იღებს ქიმიკატების ახალ სტრატეგიას თავისუფალი ტოქსიკური გარემოს მიმართ

გამოქვეყნებულია

on

დღეს (14 ოქტომბერი) ევროკომისიამ მიიღო მდგრადი განვითარების ევროკავშირის ქიმიკატების სტრატეგია. ეს სტრატეგია არის პირველი ნაბიჯი ნულოვანი დაბინძურებისკენ ამბიციისკენ ტოქსიკური თავისუფალი გარემოთი, რომელიც გამოცხადებულია ევროპის მწვანე გარიგებაში. სტრატეგია ხელს შეუწყობს უსაფრთხო და მდგრადი ქიმიკატების ინოვაციებს და გაზრდის ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვას საშიში ქიმიკატებისგან.

ეს მოიცავს სამომხმარებლო პროდუქტებში ყველაზე მავნე ქიმიკატების გამოყენების აკრძალვას, როგორიცაა სათამაშოები, ბავშვთა მოვლის საშუალებები, კოსმეტიკა, სარეცხი საშუალებები, საკვებთან დაკავშირებული მასალები და ქსოვილები, თუ ეს საზოგადოებისთვის არ არის აუცილებელი და ყველა ქიმიკატების უფრო უსაფრთხო და მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფა. ქიმიკატების სტრატეგია სრულად ცნობს ქიმიკატების ფუნდამენტურ როლს ადამიანის კეთილდღეობისთვის და ევროპის ეკონომიკისა და საზოგადოების მწვანე და ციფრული გადასვლისთვის. ამავე დროს, იგი აცხადებს ყველაზე მავნე ქიმიკატებით გამოწვეული ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური გამოწვევების გადაჭრის აუცილებლობას.

ამ სულისკვეთებით, სტრატეგია განსაზღვრავს კონკრეტულ ქმედებებს ქიმიური ნივთიერებების უსაფრთხო და მდგრადი შექმნის გზით და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ქიმიკატებმა შეძლონ თავიანთი სარგებლის მოტანა პლანეტისა და ამჟამინდელი და მომავალი თაობებისათვის ზიანის მიყენების გარეშე. ეს მოიცავს ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის ყველაზე მავნე ქიმიკატების თავიდან აცილებას არასასურველი საზოგადოებრივი მოხმარებისთვის, განსაკუთრებით სამომხმარებლო პროდუქტებში და ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, მაგრამ ასევე, რომ ყველა ქიმიკატების გამოყენება უფრო უსაფრთხო და მდგრადია.

დაგეგმილია რამდენიმე ინოვაციური და საინვესტიციო მოქმედება, რომლებიც ამ გადასვლის პერიოდში ქიმიური მრეწველობის ინდუსტრიას უნდა დაერთოს. სტრატეგიაში ასევე წევრი ქვეყნების ყურადღება ექცევა აღდგენისა და გამძლეობის მექანიზმის შესაძლებლობებს ინვესტიციების ჩადება ევროკავშირის მრეწველობის მწვანე და ციფრულ გადასვლაში, მათ შორის ქიმიურ სექტორში.

ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ზრდა

სტრატეგიის მიზანია მნიშვნელოვნად გაზარდოს ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა მავნე ქიმიკატებისგან, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს დაუცველ ჯგუფებს.

ფლაგმანი ინიციატივები მოიცავს შემდეგს:

სამომხმარებლო პროდუქციის, როგორიცაა სათამაშოები, ბავშვთა მოვლის საშუალებები, კოსმეტიკური საშუალებები, სარეცხი საშუალებები, საკვებთან დაკავშირებული მასალები და ქსოვილები, ყველაზე მავნე ნივთიერებების, რომლებიც სხვათა შორის შეიცავს ენდოკრინულ დარღვევებს, ქიმიკატებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ იმუნურ და რესპირატორულ სისტემაზე და მუდმივ ნივთიერებებზე, - და პოლიფლუოროლკილური ნივთიერებები (PFAS), თუ მათი გამოყენება არ არის დადასტურებული საზოგადოებისთვის.

ყველა პროდუქტში შემაშფოთებელი ნივთიერებების არსებობის შემცირება და ჩანაცვლება. პრიორიტეტი მიენიჭება პროდუქციის იმ კატეგორიებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე და ცირკულარული ეკონომიკის ყველაზე მაღალი პოტენციალის მქონე პირებზე.

ქიმიკატების კომბინირებული ეფექტის მოგვარება (კოქტეილის ეფექტი) უკეთ გავითვალისწინოთ ის რისკი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოს სხვადასხვა წყაროდან ქიმიკატების ფართო სპექტრის ყოველდღიური ზემოქმედებით.

მწარმოებლებისა და მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის მიღება ქიმიური შემცველობისა და უსაფრთხო გამოყენების შესახებ, მდგრადი პროდუქტის პოლიტიკის ინიციატივის კონტექსტში ინფორმაციის მოთხოვნების დანერგვით.

ინოვაციების გაძლიერება და ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა

ქიმიკატების უსაფრთხო და მდგრადი გახადება აუცილებლობაა და ასევე დიდი ეკონომიკური შესაძლებლობა. სტრატეგია მიზნად ისახავს ამ შესაძლებლობის გამოყენებას და ქიმიკატების სექტორისა და მისი ღირებულების ჯაჭვების მწვანე გადასვლის შესაძლებლობას. შეძლებისდაგვარად, ახალი ქიმიკატები და მასალები უნდა იყოს უსაფრთხო და მდგრადი დიზაინით, ანუ წარმოებიდან სიცოცხლის ბოლომდე. ეს ხელს შეუწყობს ქიმიკატების ყველაზე მავნე ზემოქმედების თავიდან აცილებას და უზრუნველყოფს მინიმალურ გავლენას კლიმატზე, რესურსების გამოყენებაზე, ეკოსისტემებსა და ბიომრავალფეროვნებაზე.

სტრატეგია ითვალისწინებს ევროკავშირის ინდუსტრიას, როგორც გლობალურად კონკურენტ მოთამაშეს უსაფრთხო და მდგრადი ქიმიკატების წარმოებაში და გამოყენებაში. სტრატეგიაში გამოცხადებული ქმედებები ხელს შეუწყობს სამრეწველო ინოვაციებს, რათა ასეთი ქიმიკატები გახდეს ნორმა ევროკავშირის ბაზარზე და ნიშნავდეს მსოფლიოში.

ამას ძირითადად გააკეთებენ:

უსაფრთხო და მდგრადი დიზაინის კრიტერიუმების შემუშავება და უსაფრთხო და მდგრადი ქიმიკატების კომერციალიზაციისა და შეთვისების ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; უსაფრთხო და მდგრადი დიზაინის მქონე ნივთიერებების, მასალებისა და პროდუქტების განვითარების და ათვისების უზრუნველყოფა ევროკავშირის დაფინანსებისა და საინვესტიციო ინსტრუმენტებისა და საჯარო და კერძო პარტნიორობის მეშვეობით.

მნიშვნელოვნად გააქტიურდა ევროკავშირის წესების დაცვა როგორც საზღვრებზე, ასევე ერთიან ბაზარზე. ~

ქიმიკატების ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგის შემუშავება, ქიმიური ნივთიერებების გავლენაზე ცოდნის ხარვეზების შევსება, ინოვაციების განვითარება და ცხოველებზე ტესტირებისგან თავის არიდება

ევროკავშირის სამართლებრივი ჩარჩოს გამარტივება და კონსოლიდაცია - მაგალითად, ”ერთი ნივთიერების ერთი შეფასების” პროცესის დანერგვით, ”მონაცემების არარსებობის, ბაზრის არარსებობის” პრინციპების განმტკიცებით და REACH– სა და სექტორულ კანონმდებლობაში მიზნობრივი ცვლილებების შეტანით, რომელთაგან რამდენიმე დასახელდება. კომისია ასევე ხელს შეუწყობს უსაფრთხოების და მდგრადობის სტანდარტებს გლობალური მასშტაბით, კერძოდ, მაგალითის მიცემით და თანმიმდევრული მიდგომით, რომლის მიზანია ევროკავშირში აკრძალული საშიში ნივთიერებების ექსპორტისთვის წარმოება.

აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა ევროპის მწვანე გარიგების საკითხებში ფრანს ტიმერმანსმა თქვა: ”ქიმიკატების სტრატეგია არის პირველი ნაბიჯი ევროპის ნულოვანი დაბინძურებისკენ ამბიციისკენ. ქიმიკატები ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია და ისინი საშუალებას გვაძლევს განვავითაროთ ინოვაციური გადაწყვეტილებები ჩვენი ეკონომიკის გამწვანებისთვის. მაგრამ ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ქიმიკატების წარმოება და გამოყენება ხდება ისე, რომ არ დააზარალებს ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამომხმარებლო პროდუქტებში ყველაზე მავნე ქიმიკატების გამოყენების შეწყვეტა, სათამაშოებიდან და ბავშვების მოვლის საშუალებებით დამთავრებული ქსოვილებითა და მასალებით, რომლებიც ჩვენს საკვებთან კონტაქტში მოდის. ”

გარემოს, ოკეანეებისა და მეთევზეობის კომისარმა ვირჯინიუს სინკევიჩიუსმა თქვა: ”ჩვენი კეთილდღეობისა და ცხოვრების მაღალი სტანდარტის ვალია მრავალი სასარგებლო ქიმიკატების გამო, რაც ხალხმა გამოიგონა ბოლო 100 წლის განმავლობაში. ამასთან, თვალს ვერ დავხუჭავთ, თუ რა ზიანს აყენებს საშიში ქიმიკატები ჩვენს გარემოს და ჯანმრთელობას. ჩვენ გრძელი გზა გავიარეთ ევროკავშირში ქიმიური ნივთიერებების რეგულირებისთვის და ამ სტრატეგიით გვსურს გავაუმჯობესოთ ჩვენი მიღწევები და გავაგრძელოთ თავიდან ასაცილებლად ყველაზე საშიში ქიმიკატების გარემოში და ჩვენს სხეულში მოხვედრა და განსაკუთრებით ყველაზე მყიფე და დაუცველი ”

ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის კომისარმა სტელა კირიაკიდესმა თქვა: ”ჩვენი ჯანმრთელობა ყოველთვის პირველ ადგილზე უნდა იყოს. ეს არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ უზრუნველყოფილი გვაქვს კომისიის ფლაგმანურ ინიციატივაში, როგორიცაა ქიმიური სტრატეგია. ქიმიკატები აუცილებელია ჩვენი საზოგადოებისთვის და ისინი უნდა იყვნენ უსაფრთხო და მდგრადი წარმოებით. მაგრამ ჩვენ უნდა დავიცვათ გარშემო მავნე ქიმიკატებისგან. ეს სტრატეგია აჩვენებს ჩვენი მაღალი დონის ერთგულებას და ჩვენს მონდომებას, რომ დავიცვათ მოქალაქეების ჯანმრთელობა ევროკავშირის მასშტაბით. ”

Background

2018 წელს ევროპა ქიმიკატების მეორე უდიდესი მწარმოებელი იყო (გაყიდვების 16.9%). ქიმიური წარმოება სიდიდით მეოთხე ინდუსტრიაა ევროკავშირში, უშუალოდ დასაქმებულია დაახლოებით 1.2 მილიონი ადამიანი. წარმოებული ქიმიკატების 59% პირდაპირ მიეწოდება სხვა სექტორებს, მათ შორის. ჯანმრთელობა, მშენებლობა, ავტომობილები, ელექტრონიკა და საფეიქრო ნაწარმი. 2030 წლისთვის, გლობალური ქიმიკატების წარმოება, სავარაუდოდ, გაორმაგდება და, სავარაუდოდ, ასევე გაიზრდება ქიმიური ნივთიერებების უკვე ფართო გამოყენება, მათ შორის სამომხმარებლო პროდუქტებში.

ევროკავშირს აქვს დახვეწილი კანონმდებლობა ქიმიკატების შესახებ, რომელმაც შექმნა ყველაზე თანამედროვე ცოდნის ბაზა მსოფლიოში ქიმიკატების შესახებ და შექმნა სამეცნიერო ორგანოები, რომლებიც განახორციელებენ ქიმიკატების რისკისა და საშიშროების შეფასებას. ევროკავშირმა ასევე მოახერხა შეემცირებინა გარკვეული რისკის შემცველი ქიმიკატების, მაგალითად, კანცეროგენების, ადამიანებისა და გარემოსთვის საფრთხეების შემცირება. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირის ქიმიკატების პოლიტიკა კიდევ უფრო უნდა განმტკიცდეს, რომ გაითვალისწინონ უახლესი სამეცნიერო ცოდნა და მოქალაქეების პრობლემები.

ბევრმა ქიმიკატმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობას, მათ შორის მომავალ თაობებს. მათ შეუძლიათ ხელი შეუშალონ ეკოსისტემებს და შეასუსტონ ადამიანის მდგრადობა და ვაქცინებზე რეაგირების შესაძლებლობა. ადამიანის ბიომონიტორინგის კვლევები ევროკავშირში მიუთითებს სხვადასხვა საშიში ქიმიკატების მზარდ რაოდენობას ადამიანის სისხლში და სხეულის ქსოვილებში, მათ შორის გარკვეული პესტიციდები, ბიოციდები, ფარმაცევტული საშუალებები, მძიმე მეტალები, პლასტიფიკატორები და ალის შემანარჩუნებელი საშუალებები. რამდენიმე ქიმიკატების პრენატალურმა კომბინირებულმა ზემოქმედებამ განაპირობა ნაყოფის ზრდის შემცირება და შობადობის შემცირება.

ვრცლად

კლიმატის ცვლილება

2030 წლის კლიმატის მიზნობრივი გეგმა: კომისია იწვევს პირველ გამოხმაურებებს სამომავლო საკანონმდებლო წინადადებებთან დაკავშირებით

გამოქვეყნებულია

on

კომისიამ გამოაქვეყნა თავდაპირველი ზემოქმედების შეფასებები ევროპის კლიმატის შესახებ კანონმდებლობის ოთხ ცენტრალურ ნაწილზე, რომელიც 2021 წლის ივნისში უნდა მიღებულ იქნეს 2030 წლის კლიმატის მიზნობრივი გეგმის განსახორციელებლად. ეს ოთხი სამომავლო წინადადება ხელს შეუწყობს პროექტის განხორციელებას ევროპული მწვანე გარიგება და მიაღწიოს შემოთავაზებული ახალი ემისიების შემცირების მიზანს მინიმუმ 55% მიერ 2030. საწყისი გავლენის შეფასებები ევროკავშირის ემისიების სავაჭრო სისტემასაქართველოს ძალისხმევის გაზიარების დებულებასაქართველოს მიწათსარგებლობა, მიწათსარგებლობის ცვლილება და სატყეო დებულება და CO2 სტანდარტები მანქანებისთვის ისინი ღიაა საზოგადოების უკუკავშირისთვის ოთხი კვირის განმავლობაში, 26 წლის 2020 ნოემბრამდე. მათში მოცემულია თითოეული ამ პოლიტიკის ინსტრუმენტის გადასინჯვისა და ანალიზის პოტენციური ხასიათი და მოცულობა, რომელსაც კომისია განახორციელებს უახლოეს თვეებში. უკუკავშირის ამ პერიოდს დროულად მოჰყვება შემდგომი ღია საზოგადოებრივი კონსულტაციები.

ვრცლად

გარემოს

ევროპის 29 კუნძული აცხადებს მათი ენერგიის სუფთა გადასვლის გეგმას

გამოქვეყნებულია

on

ევროპის 22 კუნძულმა გამოაქვეყნა სუფთა ენერგიის გარდამავალი დღის წესრიგი და შვიდი სხვა, რომლებიც ამის გაკეთებას ახორციელებენ უახლოეს მომავალში სუფთა ენერგია ევროკავშირის კუნძულების ფორუმისთვის. ამ განცხადებებით, ევროპის კუნძულები მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამენ თავიანთი სუფთა ენერგიის გადასვლის საქმეში, კონკრეტული გეგმებით, რომლებიც მათ ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და აქტივებზეა გათვლილი.

ის სუფთა ენერგია ევროკავშირის კუნძულების ინიციატივით, რომელიც კომისიამ და ევროკავშირის 2017 წევრმა ქვეყანამ 14 წელს წამოიწყეს, მიზნად ისახავს გრძელვადიანი ჩარჩოს შექმნას, რაც ხელს შეუწყობს კუნძულებს მდგრადი, იაფი ენერგიის გამომუშავებაში.

ენერგეტიკის კომისარმა კადრი შიმსონმა თქვა: ”ეს გარდამავალი დღის წესრიგი კუნძულების მცხოვრებთა შრომისმოყვარეობისა და ნაყოფიერი თანამშრომლობის დამადასტურებელია, როგორც მათ თემებში, ისე საზღვრებს გარეთ. მართლაც შთამაგონებელი იყო იმის დანახვა, თუ რა არის შესაძლებელი, როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას ძალა და მხარდაჭერა აქვს საკუთარი მომავლის დასაწერად. ჩვენ ველით, რომ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ევროკავშირის კუნძულების თემებთან, რათა მწვანე გარიგება რეალობად აქციოს, როგორც ამ ინიციატივით, ასევე ევროკავშირის სხვა ქმედებებით, ადგილობრივი ენერგეტიკული გარდაქმნის მხარდასაჭერად.

დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ.

ვრცლად

აფრიკის რესპუბლიკა

ინვესტიცია, კავშირი და თანამშრომლობა: რატომ გვჭირდება მეტი ევროკავშირისა და აფრიკის თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობაში

გამოქვეყნებულია

on

ბოლო თვეების განმავლობაში ევროკავშირმა აჩვენა სურვილი ხელი შეუწყოს და დაეხმაროს სოფლის მეურნეობის ბიზნესებს აფრიკაში, ევროკომისიის თანახმად აფრიკა-ევროკავშირის პარტნიორობა. პარტნიორობა, რომელიც ხაზს უსვამს ევროკავშირსა და აფრიკის თანამშრომლობას, განსაკუთრებით COVID-19 პანდემიის ფონზე, მიზნად ისახავს მდგრადობისა და ბიომრავალფეროვნების პოპულარიზაციას და ხელს უწყობს საჯარო და კერძო ურთიერთობების განვითარებას მთელს კონტინენტზე, წერს აფრიკის მწვანე რესურსების თავმჯდომარე ზუნეიდ იუსუფ.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალდებულებები მთელ კონტინენტზე ვრცელდება, მე ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, თუ როგორ დაეხმარა აფრიკა-ევროკავშირის თანამშრომლობა ზამბიას, ჩემს ქვეყანას. გასულ თვეში, ევროკავშირის ელჩი ზამბიაში, იაცეკ ჯანკოვსკი გამოაცხადა ENTERPRISE Zambia Challenge Fund (EZCF), ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივა, რომელიც მიანიჭებს გრანტებს აგრობიზნესის ოპერატორებს ზამბიაში. გეგმის ჯამური ღირებულება 25.9 მილიონი ევროა და უკვე დაიწყო პირველი წინადადება. იმ პერიოდში, როდესაც ზამბია, ჩემი ქვეყანა, იბრძვის სერიოზული ეკონომიკური გამოწვევები ეს ძალზე საჭირო შესაძლებლობაა აფრიკის აგრობიზნესის ინდუსტრიისთვის. სულ ახლახანს, გასულ კვირას, ევროკავშირი და ზამბია შეთანხმდნენ ორი დაფინანსების ხელშეკრულებაზე, რომლებიც იმედოვნებენ, რომ ქვეყანაში ინვესტიციებს ხელს შეუწყობენ ეკონომიკური მთავრობის მხარდაჭერის პროგრამისა და ზამბიის ენერგოეფექტურობის მდგრადი ტრანსფორმაციის პროგრამის ფარგლებში.

ევროპის თანამშრომლობა და ერთგულება აფრიკის სოფლის მეურნეობის განვითარებაში არ არის ახალი. ჩვენი ევროპელი პარტნიორები დიდი ხანია ჩადებენ ინვესტიციებს აფრიკის აგრობიზნესის პოპულარიზაციისა და სექტორის გაძლიერების საქმეში. მიმდინარე წლის ივნისში აფრიკისა და ევროპის კავშირი დაიწყო აგრო-კვების ერთობლივი პლატფორმა, რომლის მიზანია აფრიკისა და ევროპის კერძო სექტორების დაკავშირება მდგრადი და მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განვითარების მიზნით.

პლატფორმა ამოქმედდა "აფრიკა-ევროპის ალიანსი მდგრადი ინვესტიციებისა და სამუშაო ადგილებისათვის", რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან კლოდ იუნკერის 2018 წლის ნაწილი იყო. კავშირის მისამართის მდგომარეობასადაც მან მოითხოვა ახალი ”აფრიკა-ევროპის ალიანსი” და აჩვენა, რომ აფრიკა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების ცენტრშია.

ზამბიის და, სავარაუდოდ, აფრიკის სასოფლო-სამეურნეო გარემოში, ძირითადად, მცირე და საშუალო ზომის ფერმები დომინირებენ, რომელთაც სჭირდებათ როგორც ფინანსური, ისე ინსტიტუციური მხარდაჭერა ამ გამოწვევებზე გადასასვლელად. გარდა ამისა, სექტორში კავშირი და ურთიერთკავშირი არ არის, რაც ხელს უშლის ფერმერებს ერთმანეთთან დაკავშირებაში და თავიანთი სრული პოტენციალის რეალიზებას თანამშრომლობის გზით.

თუმცა, რაც EZCF უნიკალურ ხასიათს ატარებს ევროპაში აგრობიზნესის ევროპულ ინიციატივებს შორის, არის მისი განსაკუთრებული ყურადღება ზამბიაზე და ზამბიელი ფერმერების გაძლიერებაზე. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ზამბიის მეურნეობის ინდუსტრია გაუმკლავდა გვალვას, საიმედო ინფრასტრუქტურის ნაკლებობას და უმუშევრობას. Სინამდვილეში, მთელ 2019 წლის მონაცემებით, ზამბიაში მძიმე გვალვის შედეგად 2.3 მილიონი ადამიანი მოითხოვდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას.

ამრიგად, მხოლოდ ზამბიაზე ორიენტირებული ინიციატივა, რომელსაც მხარს უჭერს ევროკავშირი და ემყარება სოფლის მეურნეობაში მჭიდრო კავშირს და ინვესტიციებს, არა მხოლოდ აძლიერებს ევროპის მჭიდრო კავშირს ზამბიასთან, არამედ ამ სექტორს მოუტანს საჭირო დახმარებას და შესაძლებლობას. ეს უდავოდ საშუალებას მისცემს ჩვენს ადგილობრივ ფერმერებს განბლოკონ და გამოიყენონ ფინანსური რესურსების ფართო სპექტრი.

რაც მთავარია, EZCF არ მუშაობს მარტო. საერთაშორისო ინიციატივების პარალელურად, ზამბიაში უკვე ცხოვრობენ რამდენიმე შთამბეჭდავი და მნიშვნელოვანი აგრობიზნეს კომპანია, რომლებიც ცდილობენ გაზარდონ და უზრუნველყონ ფერმერებისთვის დაფინანსება და კაპიტალის ბაზრები.

ერთ-ერთი მათგანია აფრიკის მწვანე რესურსები (AGR) მსოფლიო კლასის აგრობიზნეს კომპანია, რომლის თავმჯდომარეც ვამაყობ. AGR– ში ყურადღება გამახვილებულია მიწათმოქმედების ღირებულების ჯაჭვის ყველა დონეზე ღირებულების დამატებისკენ, აგრეთვე ფერმერებისთვის მდგრადი სტრატეგიების ძიება, მათი მაქსიმალური მოსავლიანობის მისაღწევად. მაგალითად, მიმდინარე წლის მარტში, AGR– მა რამდენიმე კომერციულ ფერმერთან და მრავალმხრივ სააგენტოსთან თანამშრომლობით შეიმუშავა კერძო სექტორის დაფინანსებული სარწყავი სქემა და კაშხლისა და ქსელის გარეშე მზის მიწოდება, რაც ხელს შეუწყობს 2,400 – ზე მეტ სამებაღეო მეურნეობას და გააფართოებს მარცვლეულის წარმოებას და ახალი ხილის პლანტაციებს მკუშის სამეურნეო ბლოკი ცენტრალურ ზამბიაში. მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენი მიზანი იქნება მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა და მსგავსი ინიციატივების განხორციელება. ჩვენ მზად ვართ სხვა აგრობიზნეს კომპანიებთან ერთად ინვესტიცია ჩადო, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი საქმიანობის გაფართოებას, მოდერნიზებას ან დივერსიფიკაციას.

თუმცა, როგორც ჩანს, ზამბიის სოფლის მეურნეობის სექტორი შეიძლება გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდეს მომდევნო წლებში, ოპტიმიზმისა და შესაძლებლობის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპი და მიზეზი არსებობს. ევროკავშირთან და ევროპულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავება მნიშვნელოვანი საშუალებაა შესაძლებლობების კაპიტალიზაციისა და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ დავეხმაროთ მცირე და საშუალო ზომის ფერმერებს ქვეყნის მასშტაბით.

კერძო სექტორში ურთიერთდაკავშირების გაზრდის ხელშეწყობა ხელს შეუწყობს მცირე ფერმერებს, ჩვენი ეროვნული სოფლის მეურნეობის ხერხემალს, მხარს დაუჭერენ და უფლებამოსილნი არიან ითანამშრომლონ და თავიანთი რესურსები გაზიარონ უფრო დიდ ბაზრებზე. მე მჯერა, რომ როგორც ევროპული, ასევე ადგილობრივი აგრობიზნესის კომპანიები სწორი მიმართულებით მიდიან აგრობიზნესის განვითარების გზების შესწავლით და იმედი მაქვს, რომ ერთად, ჩვენ ყველას შეგვიძლია მდგრად გავუწიოთ ხელი ამ მიზნებს რეგიონალურ და საერთაშორისო ასპარეზზე.

ვრცლად
რეკლამა

კორონავირუსი23 წთ წინ

ბრიტანეთი ცდილობდა გაჰყოლოდა საფრანგეთისა და გერმანიის ბლოკირებებს, რადგან COVID– ის მაჩვენებლები იზრდება

EU39 წთ წინ

კომისია ამტკიცებს პოლონეთის რეზოლუციის სქემის გახანგრძლივებას კოოპერატიული და მცირე კომერციული ბანკებისათვის

კორონავირუსი53 წთ წინ

კომისია ამტკიცებს 7.7 მილიონი ევროს ბერძნულ სქემას ათონის მუნიციპალიტეტში კულტურული საქმიანობის მხარდასაჭერად კორონავირუსის ეპიდემიის პირობებში

კლიმატის ცვლილება1 საათის წინ

2030 წლის კლიმატის მიზნობრივი გეგმა: კომისია იწვევს პირველ გამოხმაურებებს სამომავლო საკანონმდებლო წინადადებებთან დაკავშირებით

კატასტროფები2 საათის წინ

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 56.7 მილიონი ევრო ესპანეთს 2019 წლის შემოდგომაზე ექსტრემალური ამინდის DANA დაზიანების გამოსასწორებლად

თავდაცვის2 საათის წინ

ახალი საზღვაო ბრუნვითი ძალა განლაგებულია ნორვეგიაში

China1 თვის წინ

ბანკი მოიცავს ბლოკჩეინს ქამრებისა და საგზაო ვაჭრობის გასაადვილებლად

კორონავირუსი5 თვის წინ

# EBA - ხელმძღვანელის თქმით, ევროკავშირის საბანკო სექტორი კრიზისში შევიდა მყარი კაპიტალის პოზიციებით და აქტივების ხარისხის გაუმჯობესებით

კატასტროფები2 თვის წინ

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 211 მილიონი ევრო იტალიას 2019 წლის შემოდგომაზე მკაცრი ამინდის პირობების დაზიანების გამოსასწორებლად

ხელოვნების3 თვის წინ

ომი # ლიბიაში - რუსული ფილმი აჩვენებს ვინ ავრცელებს სიკვდილს და ტერორს

ბელგია4 თვის წინ

# ყაზახეთის პირველი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი 80 წლის დაბადების დღეს და მისი როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში

Brexit1 თვის წინ

Brexit - ევროკომისია ბაზრის მონაწილეებს აძლევს 18 თვეს, რათა შეამცირონ ბრიტანეთის გაწმენდის ოპერაციების ზემოქმედება

ეკონომია2 დღის წინ

# COVID-19 - 'წლევანდელი შობა განსხვავებული შობა იქნება'

Brexit1 კვირის წინ

'ირლანდიის უკიდურეს ეროვნულ ინტერესში შედის გარიგების დადება' ბარი ენდრიუსის დეპუტატი # Brexit

ეკონომია1 კვირის წინ

”საერთო სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის გადასახადები და კონტროლი უნდა ემყარებოდეს საბოლოო ბენეფიციარს” ფონ კრამონის ევროპარლამენტარმა

Brexit1 კვირის წინ

ევროკავშირი ამბობს, რომ გარიგებაა გასაკეთებელი, მაგრამ შეახსენებს დიდ ბრიტანეთს, რომ "Brexit ნიშნავს Brexit"

ეკონომია2 კვირის წინ

”55 წლისთვის კლიმატის მიზნის 2030% -მდე გაზრდა მნიშვნელოვანი სიგნალია, ეს არის მნიშვნელოვანი ქმედება” Löfven

Brexit2 კვირის წინ

Brexit: ბარნიე ამბობს, რომ გარიგების კარგი პერსპექტივები არსებობს

Facebook

Twitter

Trending