დიდი # ევრაზია - საერთო მომავლისკენ გადაადგილება

| ივლისი 23, 2019

მნიშვნელოვანი მოვლენა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ყაზახეთისთვის, არამედ ყველა ევროპული და აზიური ქვეყნისთვის, რომელიც ჩვენს დედაქალაქში შემოვა შემოდგომაზე. 21-სექტემბერს, ქალაქ ნურ-სულტანი უმასპინძლებს ევრაზიის ქვეყნების პარლამენტების სპიკერების მეოთხე შეხვედრას დიდი ევრაზია: დიალოგი. Ნდობა. პარტნიორობა, წერს ყაზახეთის პარლამენტის თავმჯდომარის ნურლან ნიგმატულინის მაჯილესს.

ყაზახეთის პარლამენტის მაჟლიის თავმჯდომარე ნურლან ნიგმატინი

ყაზახეთის პარლამენტის მაჟლიის თავმჯდომარე ნურლან ნიგმატინი

ყაზახეთის მიერ შემოთავაზებულ თემას ასახავს ევრაზიის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად ევროპისა და აზიის ქვეყნებს შორის ურთიერთქმედების განვითარებასა და გაღრმავებას.

ევრაზია თანამედროვე მსოფლიო სვეტია. ეს არის უმსხვილესი კონტინენტი, რომელიც მოიცავს მსოფლიოს მოსახლეობის 65%, ენერგორესურსების 90% და გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 75%.

ამავდროულად, ეკონომიკური სისტემების მრავალფეროვნება, კონტინენტის ნაწილებს შორის უზარმაზარი დისბალანსი, ასევე რეგიონალიზაციის მიმართ მზარდი ტენდენცია, გვაიძულებს ევრაზიის აღწერისგან ერთი ეკონომიკური ერთეული.

ვაჭრობისა და ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულების ამჟამინდელი დონე მოითხოვს ყველასგან უფრო მჭიდრო ურთიერთობებს და ევრაზიის ქვეყნების ინტერესების გათვალისწინებით.

ყაზახეთის მთავარ გზავნილს ევრაზიას პოზიცია უწოდა, როგორც საფუძველს ახალი ფუნდამენტური მოდელი, რომელიც ეფუძნება გარკვეულ სახელმწიფოებს შორის წარმოქმნილი უთანხმოების ერთობლივ, კოლექტიურ გადაწყვეტას, ასევე საერთო გამოწვევების საწინააღმდეგოდ.

ყაზახეთის პირველმა პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა პირველად გამოაცხადა ევრაზიის ინტეგრაციის იდეა 1994- ში და რამდენიმე განვითარების ეტაპის შემდეგ, დღეს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის (EAEU) ფორმატში ხორციელდება. წლევანდელ წელს მისი ევრაზიის ინტეგრაციის ინიციატივის 25 წლისთავი აღინიშნება.

შემდგომ, ევრაზიულ კონტინენტზე პარტნიორობის გაღრმავების სტრატეგიული ინიციატივა, ნურსულთან ნაზარბაევის მიერ შემოთავაზებულ იქნა ასიანსის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეუთო) ასტანის დეკლარაციაში 2010- ში. ეუთოს მონაწილე ქვეყნებმა გამოხატეს თავიანთი ერთგულება საერთო და განუყოფელი ევროატლანტიკური და ევრაზიული საზოგადოების პრინციპზე.

XXI- ში, გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ გაკეთებული განცხადებაში, ყაზახეთის პირველმა პრეზიდენტმა წარმოადგინა დიდი ევრაზიის შექმნის იდეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის, აბრეშუმის გზის ეკონომიკური ქამრებისა და ევროკავშირის ერთიანობასთან ერთად ინტეგრაციის პროექტი.

დიდი ევრაზიის უპრეცედენტო პროექტი ითვალისწინებს ამ სუბიექტებისა და ინიციატივების ძალისხმევის ჰარმონიზაციას, მათ შორის ვაჭრობის ურთიერთობების ლიბერალიზაციას, სატრანსპორტო კორიდორების ერთობლივ განვითარებას, ენერგიის მარშრუტების დივერსიფიკაციას, საინვესტიციო თანამშრომლობის გაფართოებას და სხვა საკითხებს ეკონომიკური ურთიერთქმედება.

აპრილში, პეკინში საერთაშორისო თანამშრომლობის მეორე ქამარი და გზის ფორუმი, ნურსულთან ნაზარბაევი მსოფლიო თანამეგობრობას, 2019D- ის ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის შესაქმნელად მიიწვია, რომელიც სამი დიალოგის შექმნის ინიციატივით გამოდის.

პირველი დიალოგი საჭიროა გლობალურ დონეზე აშშ-სა და რუსეთს შორის, ჩინეთსა და ევროკავშირს შორის.

მეორე დიალოგი საჭიროა ევრაზიის დონეზე, რათა ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციისა და აზიის ურთიერთქმედების და ნდობის აღდგენის ღონისძიებების შესახებ კონფერენციის შესაძლებლობების გაძლიერება.

მესამე დიალოგი იქნება სისტემური ეკონომიკური დიალოგი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის, ევროკავშირის, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციისა და სამხრეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციას შორის. ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარება, პირველ რიგში, შეუძლია ჩვენს ქვეყნებს, ეკონომიკის ზრდას და მოქალაქეთა კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. მეორე, მას შეუძლია შექმნას დივერსიფიკაციის ახალი წყაროები, კონკურენციის გაძლიერება, ბიზნესის კლიმატის გაუმჯობესება და სახელმწიფოების საინვესტიციო მიმზიდველობა. მესამე, მას შეუძლია გადაიქცეს ზარი დიდი ევრაზიის გლობალური როლის გაძლიერებისკენ.

ამ დიალოგის დაწყებას წარმოადგენს ყველა ევროპული და აზიური ქვეყნის საერთო ინტერესი და ხელს შეუწყობს ერთიანი ევრაზიის მდგრადი მომავლისთვის ურთიერთკავშირების ჩამოყალიბებას.

ამიტომ, ევრაზიის ქვეყნების პარლამენტების სპიკერების მეოთხე სხდომის ძირითადი მიზანია, ხელი შევუწყოთ ევროპისა და აზიის საკანონმდებლო ორგანოების, ასევე საერთაშორისო და შიდაპარტიული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს შორის პირდაპირი მრავალმხრივი დიალოგის ჩამოყალიბებას და შემდგომი გაღრმავების მიზნით ევრაზიის სივრცეში თანამშრომლობის გაფართოება.

სახელმწიფოთა პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების ძირითადი სფეროების იდენტიფიცირების მიზნით პარლამენტების როლი ეფუძნება რეგიონალურ და კონტინენტურ დონეზე ინტერაქციის საერთო ურთიერთობებისა და ურთიერთშეთანხმებული გადაწყვეტილებების დასადგენად.

დღის წესრიგის ძირითადი ელემენტებია:

პირველ რიგში, ევრაზიის სივრცის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი პრინციპების კოორდინაცია.

მთავარი ამოცანაა დიდი ევრაზიის ინტეგრაციის პოტენციალის სრული რეალიზაცია, მათ შორის ტრანსპორტისა და სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის განვითარებით, ორმხრივი ვაჭრობის გაზრდა, სამრეწველო და ინოვაციური თანამშრომლობის გაფართოება - "ევრაზიის მომენტის" ჩამოსვლა პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოებები.

მეორეც, დიალოგის ალგორითმის განხილვა კულტურული და ჰუმანიტარული კავშირების მეშვეობით და ევრაზიის სივრცეში საპარლამენტთაშორისო ურთიერთქმედების განვითარება.

თუ მოვლენის ისტორიაში გადავხედავთ, ამ ფორუმის ინიციატორები არიან რუსეთის ფედერალური კრების სახელმწიფო სათათბირო და კორეის ეროვნული კრება. წინა სამი შეხვედრა ჩატარდა მოსკოვში (2016), სეულში (2017) და ანტალიაში (2018) და გახდა ეფექტური პლატფორმა ევრაზიის ქვეყნების მდგრადი განვითარებისა და კეთილდღეობის საკითხებში თანამშრომლობის აქტუალური საკითხების განხილვის მიზნით.

მონაწილეთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. 19 ქვეყნების დელეგაციები მოსკოვში პირველი შეხვედრას დაესწრნენ, სეულში 26 ქვეყნების დელეგაციები მონაწილეობდნენ, ხოლო თურქეთში წარმოდგენილი იყო 38 ქვეყნები.

ახლა, ამგვარი დონის საერთაშორისო საპარლამენტო ღონისძიება ყაზახეთში პირველად გაიმართება.

ფორუმზე მოწვეული იყვნენ ევროპულ და აზიურ ქვეყნებს შორის პარლამენტების თავკაცები და 84 საერთაშორისო და საერთაშორისო საპარლამენტო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები.

ამჟამად ჩვენ ვატარებთ სერიოზულ ორგანიზაციულ და მოსამზადებელ სამუშაოებს. ჯერჯერობით, 50- ზე მეტი ქვეყნის პარლამენტარებმა დაადასტურეს თავიანთი მონაწილეობა, მათ შორის, მეტი, ვიდრე 40 ქვეყნები. მათი ყველა დასწრება დაადასტურა ყველა 16 საერთაშორისო ორგანიზაციამ.

ფორუმში ევროპისა და აზიის გავლენიან დეპუტატთა მონაწილეობის მიღება შესაძლებლობას მისცემს შეისწავლოს აზრთა განვითარების აქტუალური საკითხები, ასევე ხედვა და პრაქტიკული რეცეპტები ევრაზიისათვის ეფექტური გამარჯვების მოდელის გადასარჩენად.

დისკუსიის შედეგი, ვიმედოვნებთ, იქნება საბოლოო დოკუმენტის მიღება, სპიკერების ერთობლივი განცხადება, რომელიც აისახება პარლამენტის წევრების მოსაზრებები ევრაზიული კონტინენტის შემდგომ განვითარებაზე ჩვენი საერთო მომავლისკენ.

საბოლოო ჯამში, მომავალი ფორუმი ხელს შეუწყობს ევრაზიაში ყოვლისმომცველი ურთიერთქმედებისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას და პარლამენტის საპარლამენტო კავშირების და პარტნიორობის განვითარებას.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , , , , , ,

კატეგორია: Frontpage, ყაზახეთის, პოლიტიკა

კომენტარები დახურულია.