#FORATOM - ევროკავშირს უნდა გამოყოს მეტი თანხები ბირთვულ კვლევასა და ინოვაციაზე

FORATOM– ის მიერ გამოქვეყნებულ ახალი პოზიციაზე ნათქვამია, რომ ბირთვული კვლევებისა და ინოვაციების (R&I) პროექტებს უნდა მიიღონ უფრო მეტი ფინანსური მხარდაჭერა ევროკავშირისგან (EU) ევროკავშირისგან, რათა ბლოკი დაეხმაროს კლიმატურ და ენერგეტიკულ მიზნებს. ევროკავშირის უფრო მეტი დაფინანსება უნდა გამოიყოს იმ სფეროებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ ყველაზე მეტ დამატებით ღირებულებას და რაც, განსაკუთრებით, ხელს შეუწყობს ევროკავშირს დაეხმაროს ეკონომიკას. გარდა ამისა, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სინერგიები ევროკავშირის სხვადასხვა კვლევისა და განვითარების პროგრამებს შორის, როგორიცაა Horizon Europe და ევრატომის კვლევა და ტრენინგი 2021-2025, რათა მოხდეს დარგობრივი დარგობრივი ინოვაციების თანამშრომლობის შესაძლებლობა.

”თუ ევროკავშირი სერიოზულად ეკიდება 2050- ის მიერ საკუთარი ეკონომიკის დეკადანზაციას, მაშინ ევროკავშირის მეტი თანხა უნდა გამოიყოს R&I- ზე დაბალი ნახშირბადის ბირთვში, რადგან ეს დაეხმარება ევროკავშირს მიაღწიოს თავის მიზანს,” - თქვა FORATOM– ის გენერალურმა დირექტორმა ივ დესბაზილიმ. ”ევრატომის კვლევისა და ტრენინგის და Horizon Europe პროგრამებმა ხელი უნდა შეუწყონ ბირთვული კვლევის განვითარებას, რადგან ეს არა მხოლოდ დაეხმარება ევროკავშირს მოახდინოს მისი ენერგეტიკის სექტორში დეკარბონალიზაცია, არამედ ეს ასევე გაზარდოს ბლოკის ენერგეტიკული უსაფრთხოება ენერგიის იმპორტიდან დამოკიდებულების შემცირებით.”

ბოლო დროს არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ხაზი გაუსვა, თუ რა როლი უნდა ჰქონდეს ბირთვულ ენერგიას კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლაში. გაეროს მთავრობათაშორისი პანელის კლიმატის ცვლილების შესახებ აცხადებს, რომ ბირთვული ენერგია აუცილებელია იმ შემთხვევაში, თუ მსოფლიოში გლობალური დათბობა უნდა შეინარჩუნოს 1.5 გრადუსზე დაბლა. ასევე, ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ხაზს უსვამს, რომ ”ბირთვული ენერგიის მკვეთრი ვარდნა საფრთხეს შეუქმნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას და კლიმატის მიზნებს”, ხოლო ევროკომისიის ბოლოდროინდელი 2050 სტრატეგიული გრძელვადიანი ხედვა ”სუფთა პლანეტა ყველასათვის” აღიარებს, რომ ბირთვული, განახლებადი ენერგიით, ჩამოაყალიბონ 2050 ნახშირბადის თავისუფალი ევროპის ხერხემალი. ამასთან, ევროკავშირის ენერგეტიკის კავშირის სტრატეგიაში ნათქვამია, რომ ”ევროკავშირმა უნდა უზრუნველყოს იგი ინარჩუნებს ტექნოლოგიურ ხელმძღვანელობას ბირთვულ დომენში, რათა არ გაზარდოს ენერგეტიკისა და ტექნოლოგიის დამოკიდებულება”. ეს სერიოზულ გამოწვევას უქმნის, რადგანაც ევროკავშირი ამჟამად ჩამორჩება სხვა გლობალურ მოთამაშეებს, როგორიცაა ჩინეთი, რუსეთი და აშშ, რამდენადაც ინვესტიციების დონეს ეხება ბირთვული კვლევისა და განვითარების საკითხებში.

ევროკავშირის ინსტიტუტები ამჟამად მუშაობენ პირველი სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაზე, რაც ხელს შეუწყობს Horizon Europe- ს განხორციელებას და შექმნის კავშირებს მის სპეციფიკურ პროგრამასა და სამომავლო, მრავალწლიან სამუშაო პროგრამებს შორის (2021-2024). გეგმაში მითითებულია კვლევისა და განვითარების მხარდაჭერის ძირითადი სფეროები. FORATOM ამ შესაძლებლობას იყენებს შემდეგი პოლიტიკის შემოთავაზებების მისაღებად, რომლებიც ევროკავშირს დაეხმარება არსებული პრობლემების მოგვარებაში.

  1. უნდა გაიზარდოს ევრატომის 2021-2025 დაფინანსების კონვერტი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია საერთაშორისო დონეზე გაფართოება, რომელიც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო დონეზე უფრო მეტ პარიტეტს, ხელი შეუწყოს პან-ევროკავშირის ბირთვულ ინოვაციას.
  2. Horizon Europe- მა და Euratom 2021-2025- მა ნამდვილად უნდა შეავსონ ერთმანეთი. ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ პროგრამას მოიცავს საერთო თემებსა და ერთმანეთთან დაკავშირებული ასპექტების დაკავშირება, რაც დაინტერესებულ მხარეებს საშუალებას მისცემს ინოვაცია შეიტანონ ჰორიზონტ ევროპის ევროპაში ”მისიების” სფეროებში, მიკერძოების ან გამორიცხვის გარეშე.
  3. ასევე გათვალისწინებულია R&I– სთან დაკავშირებული შეთანხმება, რომელიც მოცემულია SET გეგმის სამოქმედო 10 'ბირთვში', ასევე მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული და მხარი დაუჭიროს R&I პროგრამების საერთო სარგებელს.
  4. ევრატომი R&T 2021-2025 პროგრამის ფარგლები უნდა ასახავდეს წევრ სახელმწიფოებს, მრეწველობასა და აკადემიას მიერ განხორციელებულ მოქმედებებზე.

წაიკითხეთ FORATOM– ის შესახებ პოზიცია ქაღალდი გაიგოთ მეტი.

ევროპის ატომური ფორუმი (FORATOM) არის ბირთვული ენერგეტიკის ინდუსტრიისთვის ბრიუსელში დაფუძნებული სავაჭრო ასოციაცია ევროპაში. FORATOM- ის წევრობა შედგება 15 ეროვნული ბირთვული ასოციაციებისგან. FORATOM წარმოადგენს ინდუსტრიაში მომუშავე დაახლოებით 3,000 ევროპულ კომპანიებს, რომლებიც მხარს უჭერენ დაახლოებით 1,100,000- ს სამუშაო ადგილებს ევროკავშირში.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , ,

კატეგორია: Frontpage, ენერგეტიკის, EU, ბირთვული ენერგია

კომენტარები დახურულია.