დამხმარე პირებს, რომლებმაც შეიძლება უარი თქვან სამსახურმა უარი თქვან #Brexit - საბჭო ამტკიცებს საგანგებო ზომების პროექტებს

ევროკავშირი იღებს ზომებს ევროკავშირის მასშტაბით მშრომელებისა და თვითდასაქმებული პირების დასახმარებლად ‑ 27, რომელთა სამუშაო და პროფესიული საქმიანობა შეიძლება გავლენა იქონიოს Brexit– ის უთანხმოების შედეგად.

2 ოქტომბერს, წევრი სახელმწიფოების ელჩებმა საბჭოს მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტში (Coreper) დაამტკიცეს რეგულაციის პროექტის ტექსტი, რომელიც გაფართოვდება გლობალიზაციის რეგულირების ევროპული ფონდის (EGF) ფარგლებს. შემოთავაზების მიზანია ხელი შეუწყოს ჭარბი და თვითდასაქმებული პირების მუშაობას, რომელთა საქმიანობა შეწყვეტილია ევროკავშირის გაერთიანებული სამეფოს გაყვანის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური შეფერხებების შედეგად, გაყვანის შესახებ შეთანხმების გარეშე.

კორორერმა ასევე დაადასტურა, რომ თუ ევროპარლამენტი დათანხმდება გადაუდებელი პროცედურის გამოყენებას და ამტკიცებს კომისიის წინადადება ცვლილებების გარეშე, საბჭო დაამტკიცებს ევროპარლამენტის პოზიციას, რის შედეგადაც მიიღება კომისიის მიერ შემოთავაზებული რეგულაცია.

ეს ზომები უზრუნველყოფს, რომ ვინც დაკარგავს სამუშაოს მძიმე Brexit– ის შედეგად, არ დაიშლება. სოლიდარობა არის ევროკავშირის ძირითადი ღირებულება და ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ დიდი ეკონომიკური შეფერხების შემთხვევაში, არავინ დარჩება.

რეგულაციის პროექტი აფართოებს გლობალიზაციის კრიტერიუმს EGF- ის მობილიზაციისთვის. იგი დასძენს დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირის გაძევებას ევროკავშირის შეთანხმების გარეშე, დაუსრულებლობის სხვა მნიშვნელოვან მიზეზებზე, როგორიცაა სამუშაო ადგილების გადაადგილება, კავშირში იმპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა ან კონკრეტულ სექტორში კავშირის ბაზრის წილის სწრაფი ვარდნა.

რეგულირება მოქმედებს მომდევნო დღიდან, როდესაც ხელშეკრულებები შეწყვეტენ ვრცელდება დიდ ბრიტანეთში, თუ არ არსებობს ხელშეკრულების გატანის შესახებ. ამასთან, ეს რეგულირება არ გამოიყენება, თუ ხელშეკრულება გაფორმებულია დიდი ბრიტანეთის გაყვანის თარიღით.

Background

EGF თავდაპირველად შეიქმნა 2006 პერიოდში 2007-2013 პერიოდის განმავლობაში, რათა ხელი შეუწყოს იმ მუშაკებს, რომლებმაც დაკარგეს სამუშაო გლობალიზაციასთან დაკავშირებული ძირითადი სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად. 2014-2020 პერიოდისთვის, ფონდის მასშტაბები გაფართოვდა, რათა შეიცავდეს სამუშაოს გადაადგილებებს ნებისმიერი ახალი გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისის შედეგად. მაისში 2018– მა კომისიამ გამოაქვეყნა წინადადება EGF– ის გაგრძელების შესახებ 2020– ის მიღმა.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , , ,

კატეგორია: Frontpage, Brexit, EU, ევროკომისია, UK

კომენტარები დახურულია.