# ყაზახეთი - ევროკავშირის პირველი სავაჭრო პარტნიორი შუა აზიაში

ყაზახეთი ევროკავშირის პირველი სავაჭრო პარტნიორია ცენტრალურ აზიაში, ხოლო ევროკავშირი ყაზახეთის პირველი სავაჭრო პარტნიორია მსოფლიოში. ტენდენცია, წერს ნარგიზ სადიხოვა.

”ევროკავშირსა და ყაზახეთს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები კარგია და გაუმჯობესებულია. ევროკავშირმა 5.8 მილიარდი მილიარდი ღირებულების საქონელი გაიტანა ყაზახეთში 2018- ში და ყაზახეთიდან შემოიტანა 20.8 მილიარდი ღირებულების საქონელი, ”- თქვა ოფიციალურმა პირმა.

ამასთან, ჩინოვნიკმა აღნიშნა, რომ სანამ ევროკავშირის ექსპორტი საკმაოდ მრავალფეროვანია, ევროკავშირი იმპორტირებს ძირითადად ნავთობს, გაზსა და ურანს ყაზახეთიდან.

ამრიგად, ინფორმაციის თანახმად, ყაზახეთიდან ევროკავშირის იმპორტის ღირებულება 18.2– ით გაიზარდა 2018– სთან შედარებით, ხოლო ექსპორტი გაიზარდა 2017% –ით.

ამრიგად, ევროკავშირსა და ყაზახეთს შორის სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურის უდიდესი ნაწილი ინდუსტრიული საქონლის ბრუნვაა. ევროკავშირის სამრეწველო საქონლის იმპორტიდან ყაზახეთი საანგარიშო პერიოდში იყო 20.527bn €, ხოლო ევროკავშირის სამრეწველო საქონლის ექსპორტი 5.48bn € იყო.

მეორე ადგილზე მოდის სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, რომელთა იმპორტი საანგარიშო პერიოდში იყო 262 მილიონი ევრო, ხოლო ექსპორტი 340m €.

გარდა ამისა, თევზჭერის პროდუქტები მეოთხე ადგილზეა სავაჭრო ბრუნვაში წილით, რომლის ევროკავშირის იმპორტმა შეადგინა € 37m, ხოლო ევროკავშირის ექსპორტმა 4m € შეადგინა.

გარდა ამისა, საერთაშორისო სავაჭრო სავაჭრო კლასიფიკაციის მიხედვით, ყაზახეთიდან ევროკავშირის იმპორტის ყველაზე დიდი წილი მინერალური საწვავის, საპოხი მასალების და მათთან დაკავშირებული მასალების იმპორტს შეადგენს (€ 18.647bn).

მას მოსდევს წარმოებული საქონლის (€ 984m), ქიმიკატების და მონათესავე პროდუქტების იმპორტი (€ 304m) და საკვები და ცოცხალი ცხოველები (€ 163m).

თავის მხრივ, ევროკავშირის ყაზახეთში ექსპორტის ყველაზე დიდი წილი მანქანები და სატრანსპორტო ტექნიკაა (€ 3.011bn). მას მოსდევს ქიმიკატები და მათთან დაკავშირებული პროდუქტები (€ 1.050bn), წარმოებული საქონელი (€ 620m) და საკვები და ცოცხალი ცხოველები (€ 219m).

ამასთან, ბოლო ათი წლის განმავლობაში ყაზახეთსა და ევროკავშირს შორის საერთო სავაჭრო ბრუნვის ზრდამ (2008-2018) შეადგინა 13%.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , ,

კატეგორია: Frontpage, EU, ყაზახეთის, ყაზახეთის

კომენტარები დახურულია.