# ევროზონის ბანკებს შეიძლება დაგჭირდეთ მეტი ბუფერები - #ECB

| ნოემბერი 7, 2019

ევროზონის რეგულატორებმა უნდა გაითვალისწინონ ბანკების აიძულონ შექმნან უფრო დიდი კაპიტალის ბუფერები, როგორც დაცვა კიდევ უფრო დიდი ვარდნისგან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კრიზისული კრიზისის გამოწვევა, ევროსასურველი ცენტრალური ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ლუის დე გინდოსი (სურათები) ოთხშაბათს (6 ნოემბერი) განაცხადა,დაწერა ფრანჩესკო კანეპა და ფრენკ ზიბელტი.

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში კაპიტალის შეგროვების შედეგად, ვალუტის ბლოკის უმსხვილესმა ბანკებმა ახლა კარგად იმოქმედეს ვარდნაზე დადგომისას, მაგრამ უმეტესობას ჯერ კიდევ არ გააჩნია დამატებითი კაპიტული ბუფერი, რომელიც შეიძლება განთავისუფლდეს სტრესის პერიოდში.

”მაშინაც კი, თუ კაპიტალის დონეს მიზანშეწონილად მივიჩნევთ, ჯერ კიდევ ჩანს, რომ არსებობს კაპიტალის უფრო მეტი წილის განთავსება გათავისუფლებული ბუფერების სახით,” - განუცხადა დე გინდოსმა ბანკის ზედამხედველობის კონფერენციაზე.

პრობლემა ის არის, რომ ვარდნის პირობებში, ბანკები ინარჩუნებენ კაპიტალის თანაფარდობებს აქტივების დაგვიანებით და განკარგვით, რეალურ ეკონომიკაში კრედიტის შეზღუდვით და ყოველგვარი შემცირების შემცირებით.

კაპიტალის კოეფიციენტების დაცემა ძნელი ვარიანტი არ არის, რადგან ეს შეზღუდავს გამსესხებლებს დივიდენდების გადახდის შესაძლებლობას, აქციონერები, რომლებიც იმედგაცრუებული არიან.

19 ევროკავშირის მხოლოდ შვიდიდან გააქტიურდა კონტრციკლური ბუფერი და ჯერჯერობით აშენდა მხოლოდ "ძალიან შეზღუდული" კაპიტალი, რაც ეკონომიკის პოტენციური რისკია.

დე გინდოსმა ასევე გააფრთხილა, რომ გლობალური ეკონომიკური ხედვა გაუარესდა და გაურკვევლობა იზრდებოდა, რაც საბანკო სექტორისთვის რთულ გარემოს ქმნის, რომელიც უკვე ებრძვის სუსტი მომგებიანობას, მაღალ ხარჯებს და გადაჭარბებულ კონკურენციას.

”ამ გარემომ შესაძლოა ზეწოლა მოახდინოს ბანკების მომგებიანობაზე და შეაფერხოს მათი შუამავლობის შესაძლებლობები, რადგან ზღვრები იკუმშება და ახალი ბიზნესის ნაკადი შენელდება,” - დასძინა მან.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , , ,

კატეგორია: Frontpage, ეკონომია, EU, EU, ევროპის ცენტრალური ბანკის (ECB), Eurozone

კომენტარები დახურულია.