შემოდგომა 2019 ევროკავშირის ეკონომიკური პროგნოზი - წინ რთული გზაა

ევროპის ეკონომიკა ახლა მეშვიდე ზედიზედ ზრდისაა და სავარაუდოდ, გაფართოება გაგრძელდება 2020 და 2021. შრომის ბაზრები კვლავ ძლიერია, ხოლო უმუშევრობა კვლავ მცირდება.

ამასთან, საგარეო გარემო გაცილებით ნაკლებად დამხმარე გახდა, ხოლო გაურკვევლობა მაღლა დგას. ეს განსაკუთრებით გავლენას ახდენს საწარმოო სექტორზე, რომელიც ასევე განიცდის სტრუქტურულ ძვრებს. შედეგად, ევროპის ეკონომიკა მიემართება გაჭიანურებული პერიოდის უფრო დაქვემდებარებული ზრდისა და შემცირებული ინფლაციისკენ. ევროზონის მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) ახლა ვარაუდობს, რომ გაფართოვდეს 1.1% - ით 2019- ით, ხოლო 1.2% - ით 2020 და 2021. შედარებით საზაფხულო 2019 ეკონომიკური პროგნოზი (გამოქვეყნდა ივლისში), ზრდის პროგნოზი შემცირდა 0.1 პროცენტული პუნქტით 2019– ში (1.2 %– დან) და 0.2 პროცენტული პუნქტით 2020– ში (1.4 %– დან).

მთლიანობაში, ევროკავშირისთვის, მშპ-ს ზრდა 1.4% –ით გაიზრდება 2019, 2020 და 2021– ში. 2020– ის პროგნოზი ასევე განახლდა ზაფხულთან შედარებით (1.6 %– დან).

ევრო და სოციალური დიალოგის, ფინანსური სტაბილურობის, ფინანსური სერვისების და კაპიტალის ბაზრების კავშირის ვიცე-პრეზიდენტმა ვალდის დემბროვსკის განცხადებით: ”ჯერჯერობით, ევროპის ეკონომიკა აჩვენა გამძლეობას ნაკლებად დამხმარე გარე გარემოში: ეკონომიკის ზრდა გაგრძელდა, სამუშაო ადგილების შექმნა ძლიერი და საშინაოა მოითხოვეთ ძლიერი. ამასთან, ჩვენ შეიძლება წინ წამოვეწიოთ პრობლემური წყლები: მაღალი გაურკვევლობის პერიოდი, რომელიც დაკავშირებულია სავაჭრო კონფლიქტებთან, გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ზრდასთან, წარმოქმნის სექტორში და ბრექსიტის მუდმივ სისუსტეზე. მოვუწოდებ ევროკავშირის ყველა ქვეყანას, რომლებსაც აქვთ მაღალი სესხი მაღალი დონის დონეზე, განახორციელონ ფრთხილად ფისკალური პოლიტიკა და დავალიანების დონის დონის დაღმასვლა განახორციელონ. თავის მხრივ, იმ წევრმა სახელმწიფოებმა, რომლებსაც ფისკალური ადგილი აქვთ, უნდა გამოიყენონ ეს ახლა ”.

ეკონომიკისა და ფინანსური საკითხების, საგადასახადო და საბაჟო კომისარმა პიერ მოსკოვიჩის განცხადებით: ”ევროკავშირის ყველა ეკონომიკა აპირებს გაგრძელდეს გაფართოება მომდევნო ორი წლის განმავლობაში, მიუხედავად უფრო მძლავრი გონებამახვილობისა. ევროკავშირის ეკონომიკის საფუძვლები მყარია: ექვსი წლის ზრდის შემდეგ, უმუშევრობა
ევროკავშირში საუკუნის ყველაზე დაბალია და საუკუნის დეფიციტის შემდეგ მთლიანი დეფიციტი მშპ-ს 1% -ზე დაბალია. წინ რთული გზა არ ტოვებს თვითკმაყოფილების ადგილს. საჭიროა პოლიტიკის ყველა ბერკეტის გამოყენება ევროპის გამძლეობის გასაძლიერებლად და ზრდის მხარდასაჭერად. ”

ზრდა, რომელიც დამოკიდებულია საშინაოზე ორიენტირებულ სექტორებზე

სავაჭრო დაძაბულობამ აშშ-სა და ჩინეთს შორის და პოლიტიკის გაურკვევლობის მაღალი დონე, განსაკუთრებით ვაჭრობასთან მიმართებით, შეამცირა ინვესტიციები, წარმოება და საერთაშორისო ვაჭრობა. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა სუსტი იქნება, ევროპაში ზრდა დამოკიდებული იქნება უფრო შინაგანად ორიენტირებულ სექტორებზე. ეს, თავის მხრივ, დაეყრდნობა შრომის ბაზარს ხელფასების ზრდას, დაფინანსების ხელსაყრელ პირობებს და, ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოში, ფისკალურ დამხმარე ზომებს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა წევრმა ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს საკუთარი ეკონომიკის გაფართოება, მხოლოდ შიდა ზრდის მატარებლები ნაკლებად სავარაუდოა
საკმარისია ძლიერი ზრდისთვის.

შრომის ბაზრები უნდა იყოს მყარი, თუმცა გაუმჯობესება შეანელებს. ვაკანსიების შექმნა ევროკავშირში გასაკვირი გამძლეა. ეს ნაწილობრივ იმის გამო ხდება, რომ ეკონომიკურ მოვლენებს, როგორც წესი, გარკვეული დრო სჭირდება სამუშაოზე გავლენის მოხდენა, არამედ სამსახურების შეცვლა სამსახურის სექტორების მიმართ. დასაქმება რეკორდულად მაღალია, ხოლო ევროკავშირში უმუშევრობა ყველაზე დაბალ დონეზეა საუკუნის დასაწყისიდან.

მიუხედავად იმისა, რომ სავარაუდოდ შეიძლება შეიქმნას სამუშაო ადგილები, ნელ – ნელა უმუშევრობის დონე ევროკავშირის რეგიონში გაგრძელდება დაეცემა წელს 7.6 %– დან 7.4% –მდე, ხოლო 2020– ში და 7.3– ის% –ში. ევროკავშირში, უმუშევრობის დონე იგეგმება წელს 2021% -მდე დაეცემა და 6.3% -ში დალაგდება 6.2 და 2020. ინფლაცია გაჩერებული უნდა იყოს

ევროზონში ინფლაცია ჯერჯერობით შენელებულია ენერგეტიკის ფასების ვარდნის გამო და იმის გამო, რომ ფირმებმა მეტწილად შეარჩიეს უფრო მაღალი ხელფასის საფასური თავიანთ ზღვრებზე, ვიდრე მომხმარებლებზე გადასცეს.

ინფლაციური ზეწოლა სავარაუდოდ უახლოესი ორი წლის განმავლობაში შენარჩუნდება. ევროზონის ინფლაცია (სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი) პროგნოზირებულია წელს და შემდეგში, 1.2% - ით, იზრდება 1.3% -ში 2021- ში. ევროკავშირში, ინფლაცია პროგნოზირებულია 1.5% წელს და შემდეგ წელს და 1.7% - ში 2021.

რიგით მეხუთე წელია დაეცემა სახელმწიფო ვალის დონე; დეფიციტი ოდნავ გაიზრდება ევროპის საზოგადოებრივი ფინანსები კვლავაც განაგრძობენ სარგებელს ძალიან დაბალი პროცენტით IP / 19 / 6215 დავალიანების გამო. მიუხედავად მშპ-ის დაბალი ზრდისა, ევროსას მთლიანი სახელმწიფო დავალიანება მთლიანი შიდა პროდუქტის თანაფარდობა კვლავ შემცირდება მეხუთე წელს ზედიზედ 86.4% წელს, 85.1% - ში 2020 და 84.1% - ში 2021.

იგივე ფაქტორები ეხება ევროკავშირს, სადაც სახელმწიფო ვალის მშპ – ს თანაფარდობა სავარაუდოდ წელს 80.6% –მდე დაეცემა 79.4% –ში, ხოლო 2020– ში% 78.4– ში. ამის საწინააღმდეგოდ, მთავრობის ნაშთები ოდნავ გაუარესდება, ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოში უფრო დაბალი ზრდისა და გარკვეულწილად სავალუტო დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის გავლენის გამო.

პროგნოზით, რომ ევროსას მთლიანი დეფიციტი გაიზარდა მშპ ისტორიული ისტორიიდან, მშპ 0.5% –იდან, წელს 2018– დან 0.8% –მდე, 0.9% –ში 2020– ში და 1.0– ის% 2021– ში, პოლიტიკის შეცვლის ვარაუდის ქვეშ. ამასთან, მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის საერთო ფისკალური პოზიცია, ანუ 19 ევროზონის წევრი სახელმწიფოების სტრუქტურული ბიუჯეტის ბალანსი, საერთო ჯამში, შეიცვლება. ევროკავშირში ასევე მოსალოდნელია მთლიანი დეფიციტის ზრდა, მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.7% -დან წელს 2018- დან 0.9% - მდე, 1.1% 2020- ში და 1.2% 2021- ში.

რისკების განვითარების თვალსაზრისით, ძირითადად, შემცირებაა. რიგი რისკების შეიძლება გამოიწვიოს პროგნოზირების შემცირება. გაურკვევლობის შემდგომი ზრდა ან ვაჭრობისა და გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ზრდა შეიძლება შეამციროს ზრდა, რაც მკვეთრად შემცირდება ჩინეთში, ვიდრე მოსალოდნელია შენელება, აქამდე მიღებული პოლიტიკის ზომებისგან უფრო სუსტი შედეგების გამო. სახლთან ახლოს, რისკებს შეიცავს არეულობითი Brexit და შესაძლებლობა, რომ სისუსტე საწარმოო სექტორში უფრო მეტ გავლენას იქონიოს საშინაოზე ორიენტირებულ სექტორებზე.

ზრდასთან ერთად, სავაჭრო დაძაბულობის შემსუბუქება, ჩინეთში ძლიერი ზრდა და გეოპოლიტიკური დაძაბულობის შემცირება ხელს შეუწყობს ზრდას. ევროზონაში, ზრდა სარგებელს მოუტანს იმ შემთხვევაში, თუ ფისკალური სივრცის წევრი სახელმწიფოები უნდა აირჩიონ უფრო გაფართოებული ფისკალური პოლიტიკის პოზიციები, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ამასთან, საერთო ჯამში, რისკების ბალანსი აშკარად შემცირებაზე მოდის.

ევროკავშირის მხრიდან დიდი ბრიტანეთის გაყვანის პროცესის გათვალისწინებით, პროგნოზები დაფუძნებულია სტატუს კვოს წმინდა ტექნიკურ ვარაუდზე, EU27- სა და დიდ ბრიტანეთს შორის სავაჭრო ნიმუშების თვალსაზრისით. ეს მხოლოდ საპროგნოზო მიზნებისთვისაა და არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს 50 მუხლის კონტექსტში მიმდინარე პროცესზე.

Background

ეს პროგნოზი ემყარება 21 ოქტომბრის 2019- ის შეწყვეტის თარიღით გაცვლით კურსს, საპროცენტო განაკვეთებსა და სასაქონლო ფასებს. ყველა სხვა შემომავალი მონაცემისთვის, მათ შორის ვარაუდები სამთავრობო პოლიტიკის შესახებ, ამ პროგნოზს ითვალისწინებს ინფორმაცია 24 ოქტომბრის 2019– მდე ჩათვლით და მათ შორის. თუ პოლიტიკა არ არის საყოველთაოდ ცნობილი და დაზუსტებული,
პროგნოზები არ ითვალისწინებს პოლიტიკის ცვლილებას. ევროკომისიის შემდეგი პროგნოზი იქნება მშპ და ინფლაციის პროგნოზის განახლება ზამთრის 2020 შუალედური ეკონომიკური პროგნოზის მიხედვით.

დაიცავით ვიცე-პრეზიდენტი დომბროვსკი ტვიტერზე: @VDombrovskis
დაიცავით კომისარი მოსკოვიჩი Twitter- ზე: @pierremoscovici
მიყევით DG ECFIN- ს Twitter- ზე: @ecfin

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , ,

კატეგორია: Frontpage, EU, ევროკომისია, მთავარი მუხლი

კომენტარები დახურულია.