#EIB - ევროკავშირის ეკონომიკური კლიმატი გაუარესდება და ევროკავშირის ფირმების მიერ ინვესტიციები სავარაუდოდ შენელდება 2020– ში

ევროპული ფირმები სულ უფრო პესიმისტურად გრძნობენ ეკონომიკურ თვალსაზრისს ახალი EIB- ის შესაბამისად ინვესტიციის ანგარიში 2019 / 2020. მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ კლიმატის ცვლილების შემსუბუქებაში ინვესტიციები უფრო დაბალია, ვიდრე ისეთი მსხვილი ეკონომიკების, როგორიცაა აშშ და ჩინეთი. ინფრასტრუქტურული ინვესტიცია ჩადებულია ევროკავშირის მშპ-ს 1.6% -ით, ყველაზე დაბალი 15 წლის განმავლობაში და ევროპა ვერ ახერხებს ციფრული ტრანსფორმაციის სარგებელი მოითმინოს. ანგარიში, რომელიც ასახავს 12,500 ევროპული ბიზნესის ყოველწლიური EIB ინვესტიციის კვლევის (EIBIS) შედეგებს, რეკომენდაციას იძლევა ევროკავშირმა ისარგებლოს ისტორიულად დაბალი საპროცენტო განაკვეთებით, გაზარდოს სახელმწიფო ინვესტიციები, დააკავშიროთ კერძო ინვესტიციები და ხელი შეუწყოს ეფექტურ ფინანსურ შუამავლობას, შენელებული პრობლემების მოგვარების მიზნით.

ანგარიშის დასკვნის გაკეთებისას, EIB– ის ვიცე-პრეზიდენტმა ენდრიუ მაკდოუელმა თქვა: ”ევროპას არ შეუძლია დაეცემა კიდევ ერთი ციკლური ვარდნა. დაკარგული ინვესტიციის შედეგად, ათწლეულის განმავლობაში სუსტი ინვესტიციების შემდეგ, ჩვენ უნდა შევარჩიოთ შენელება, თუ ვუპასუხებთ ჩვენს წინაშე მდგარ ისტორიულ გამოწვევებს. EIB- მა, როგორც ევროკავშირის ფინანსურმა ბანკმა და კლიმატის ბანკმა, გადამწყვეტი როლი ითამაშა ევროპაში დაწყებული ინვესტიციების შედეგად, ფინანსური კრიზისის შემდეგ, ჩვენ ახლა მზად ვართ კიდევ უფრო მეტად დავეხმაროთ ინვესტიციებს უფრო მდგრადი და კონკურენტული ევროპული ეკონომიკისთვის. ჩვენ უნდა დააჩქაროთ ინვესტიციები ციფრული რევოლუციის სარგებლის სრულად ათვისების მიზნით, ჩვენი კლიმატის მიზნების რეალიზაციისა და ევროპის სოციალური გაერთიანების აღდგენის მიზნით. ”- თქვა მოხსენება დებიორა რევოლტელამ, EIB– ის ეკონომიკური განყოფილების დირექტორმა. ”არის ინვესტიციების გრძელი სია, რომლებიც საჭიროებენ საზოგადოებრივ ჩარევას ან კერძო სექტორს, რომელიც პოულობს შესაბამის პირობებს, გაურკვევლობის დასაძლევად: ფირმების დიგიტალიზაცია, ინოვაცია და ბიზნესის დინამიზმი, ასევე ინფრასტრუქტურის და საზოგადოებრივი სერვისების ჭკვიანი მიწოდება, მწვანე ინოვაცია და ენერგოეფექტურობა, და ელექტრონული მთავრობა, ელექტრონული სწავლება და ელექტრონული სწავლება. ”

წაკითხვა აღმასრულებელი რეზიუმე

წაკითხვა ქვეყნის დონის ანალიზები.

ანგარიში წარმოდგენილი იყო EIB– ს ოფისში წლიური ეკონომიკური კონფერენცია, რომელიც ერთობლივად არის ორგანიზებული OECD, Columbia University და SUERF, ლუქსემბურგში. კონფერენციას დაესწრნენ მაღალი დონის სპიკერები, როგორებიც არიან ნიკოლას შტერნი და მარიანა მაზუკატატო და ევროპის ცენტრალური ბანკის მთავარი ეკონომისტები, ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი, OECD, რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია.

საინვესტიციო საქმიანობა სავარაუდოდ შენელდება 2020– ში

ევროკავშირში საინვესტიციო საქმიანობა ახლა აღმოფხვრა ბოლო რეცესიის შედეგად, ინვესტიცია ევროკავშირის მშპ-ს თითქმის 21.5% -მდე. ეს არის 0.5 პროცენტული პუნქტი გრძელვადიან საშუალოზე მაღლა. ამასთან, EIB- ის ინვესტიციის კვლევის 2019 მონაცემები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის ფირმები უფრო პესიმისტურად აღიქვამენ პოლიტიკურ და მარეგულირებელ გარემოსთან დაკავშირებით და ახლა ელიან, რომ მაკროეკონომიკური კლიმატი გაუარესდება. ოთხი წლის განმავლობაში პირველად გაიზარდა ევროკავშირის ფირმების რაოდენობა, რომლებიც გეგმავს ინვესტიციების შემცირებას. ევროკავშირის ფირმები ასევე უფრო პესიმისტურია, ვიდრე მათი აშშ – ს თანატოლები, რაც მიგვითითებს საკმაოდ მყიფე ინვესტიციის გარემოსკენ.

ინვესტიციის დრაივერები, ფირმები, რომლებიც ელიან გაუმჯობესებას / გაუარესებას

(% წმინდა ბალანსი, ფირმების%% გაუმჯობესების მოლოდინი მინუს% გაუარესების მოლოდინია)

წყარო: EIB საინვესტიციო კვლევა 2019

ევროკავშირის კლიმატის ინვესტიცია არ ხორციელდება

EIB- ის ინვესტიციის ანგარიში აჩვენებს, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ მიღწეულია მნიშვნელოვანი პროგრესი, ევროკავშირში კლიმატის მოქმედების ინვესტიცია ჯერ კიდევ არ არის გასული. 2050- ის მიერ წმინდა ნულოვანი ნახშირბადის ეკონომიკის მისაღწევად, ევროკავშირმა უნდა გაზარდოს მთლიანი ინვესტიცია თავის ენერგეტიკულ სისტემაში და მასთან დაკავშირებულ ინფრასტრუქტურაში საშუალოდ 2% -დან მშპ-ის 3% -ში.

ევროკავშირმა ინვესტიცია 158 მილიარდი ევროს გადასცა კლიმატის ცვლილების შემცირებაში 2018– ში. მშპ-ს 1.2% -ში, ეს ახლა ზღვრულად ნაკლებია ვიდრე შეერთებული შტატები (1.3%) და ჩინეთის შესრულების მესამედზე ნაკლები (მშპ-ს 3.3%).

მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა კლიმატის საკითხებთან დაკავშირებული კვლევისა და განვითარების ხარჯებში ლიდერობს, ჩინეთი ახლახანს გაორმაგდა ხარჯები, ევროკავშირის დაპყრობით. ევროპის სუსტი შესრულება კლიმატთან დაკავშირებული R&D წარმოადგენს საფრთხეს მისი კონკურენტუნარიანობის გამო, იმის გათვალისწინებით, თუ რა მნიშვნელობა აქვს მას ჯერ კიდევ გაუაზრებელ ტექნოლოგიებს გარდამავალ პერიოდში.

ციფრული ტექნოლოგიების ნელი მიღება

ციფრული ტექნოლოგიების მიღება ევროპაში არის ნელი, ფირმებს შორის იზრდება ციფრული გაყოფა. ციფრული ფირმები უფრო მეტ ინვესტიციას ახდენენ, უფრო მეტ ინოვაციას და უფრო სწრაფად იზრდებიან, რაც პირველივე უპირატესობის უპირატესობით სარგებლობს. ამასთან, ევროპაში ფირმების მხოლოდ 58% ციფრულია აშშ-ში 69 %– სთან შედარებით, განსაკუთრებით მგრძნობიარეა უფსკრული მომსახურების სექტორში (40% vs 61%). ევროპაში ხანდაზმული (30 წელზე მეტი ასაკის) მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების 10% მუდმივად არა ციფრულია.

წინასწარი ინფორმაცია

ევროპის საინვესტიციო ბანკი

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) არის გრძელვადიანი დაკრედიტების დაწესებულების ევროკავშირის ფლობს მისი წევრი სახელმწიფოები. რაც გრძელვადიანი ფინანსთა ხელმისაწვდომია ხმის საინვესტიციო, რათა ხელი შეუწყოს მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად.

EIB- ის ინვესტიციის წლიური ანგარიში

EIB- ის ყოველწლიური ანგარიში ინვესტიციებისა და ინვესტიციების დაფინანსების შესახებ, EIB ეკონომიკის დეპარტამენტის პროდუქტია, რომელიც უზრუნველყოფს ევროკავშირში ინვესტიციების და მისი ფინანსების განვითარებისა და განვითარების პროცესების ყოვლისმომცველ მიმოხილვას. იგი აერთიანებს ბაზრის საკვანძო ტენდენციების ანალიზსა და გაგებას - ინვესტიციების, ინფრასტრუქტურის, ინოვაციების და კლიმატის ცვლილების შემცირების საკითხებში - უფრო სიღრმისეული თემატური ფოკუსით, რომელსაც წელს ეძღვნება ბიზნესის დინამიზმი და ტრანსფორმაცია, მათ შორის, დამწყებ ანალიზს. და მასშტაბის პროცესი, ბიზნესის პროდუქტიულობა და პოლარიზაცია, ასევე უნარ-ჩვევების ხარვეზები. მოხსენება ფართოდ არის განხილული EIB- ის ყოველწლიური ინვესტიციის კვლევის (EIBIS) შედეგების შესახებ. იგი ავსებს EIB– ს შიდა ანალიზს დარგის წამყვანი ექსპერტების მიერ. EIB საინვესტიციო ანგარიში 2019 / 2020

EIB ეკონომიკის დეპარტამენტი

EIB ეკონომიკის დეპარტამენტი გთავაზობთ ეკონომიკურ ანალიზებსა და კვლევებს ბანკის მხარდასაჭერად მის საქმიანობაში და მისი პოზიციონირების, სტრატეგიისა და პოლიტიკის განსაზღვრაში. განყოფილებას, 40 ეკონომისტთა გუნდი, ხელმძღვანელობს დებორა რევოლტელა, ეკონომიკის დირექტორი.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , ,

კატეგორია: Frontpage, ეკონომია, EU, ევროპის საინვესტიციო ბანკი

კომენტარები დახურულია.