ევროკავშირის მიახლოება საშუალებას მისცემს # მომხმარებელთა უფლებების კოლექტიურად დაცვას

მომხმარებლები მალე შეძლებენ თავიანთი უფლებების დაცვას ევროკავშირის მასშტაბით. დღეს საბჭომ მიიღო შეთანხმება დირექტივის პროექტზე, მომხმარებელთა კოლექტიური ინტერესების დასაცავად წარმომადგენლობითი მოქმედებების შესახებ.

ტიმო ჰარაკკა, ფინეთის დასაქმების მინისტრი"ერთიანი ბაზარი მხოლოდ მისი სრული პოტენციალის გაცნობიერებას შეძლებს იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის მომხმარებლები მიუწვდებიან ეფექტურ და ხელმისაწვდომ ინსტრუმენტებს თავიანთი უფლებების განსახორციელებლად ყველა წევრ სახელმწიფოში. დღეს შეთანხმებული ტექსტი მომხმარებელს სთავაზობს ამგვარი საშუალებების შექმნას, ამასთანავე ტრეიდერებს იცავს მოძალადე სამართალწარმოებისგან. ”

ტიმო ჰარაკკა, ფინეთის დასაქმების მინისტრი

დირექტივის პროექტი მიზნად ისახავს შექმნას სისტემა წარმომადგენლობითი ქმედებებით, მომხმარებელთა კოლექტიური ინტერესების დასაცავად, ყველა წევრ სახელმწიფოში საკავშირო კანონის დარღვევისგან. სისტემა მოიცავს ქმედებებს როგორც განკარგულებაში, ისე გამოსწორების მიზნით. დირექტივა კომისიამ აპრილში 2018 შემოგვთავაზა, როგორც კომისიის ”მომხმარებელთა ახალი გარიგება” პაკეტის შემადგენლობაში, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირის მომხმარებელთა სამართლიანი და გამჭვირვალე წესების დაცვას.

ეს დირექტივა აძლევს უფლებამოსილ პირებს, როგორიცაა სამომხმარებლო ორგანიზაციები, მოითხოვონ გარდა ბრძანებებისა, აგრეთვე მიიღონ ზომები, მათ შორის კომპენსაციით ან შეცვლით, იმ მომხმარებელთა ჯგუფის სახელით, რომელსაც ტრეიდერი ზიანი მიაყენა ევროკავშირის ერთ-ერთი იურიდიული კანონის დარღვევით. დირექტივის დანართში მითითებული აქტები. ეს სამართლებრივი აქტები ასახავს ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში. მას შემდეგ, რაც დღეს მომხმარებლები მოქმედებენ უფრო ფართო და დიგიტალიზებულ ბაზარზე, მომხმარებელთა უფლებების მაღალი დონის მიღწევა მოითხოვს, რომ ისეთი სფეროები, როგორიცაა ფინანსური მომსახურება, მოგზაურობა და ტურიზმი, ენერგეტიკა, ტელეკომუნიკაცია და მონაცემთა დაცვა, ზოგადი სამომხმარებლო კანონის გარდა, გათვალისწინებული იქნება დირექტივით.

რაც შეეხება კვალიფიციურ პირთა უფლებამოსილების კრიტერიუმებს, საბჭო განასხვავებს კვალიფიციურ პირებს, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ შიდა წარმომადგენლობითი ქმედებები და მათ შორის, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ ტრანსსასაზღვრო წარმომადგენლობითი ქმედებები. პირველმა უნდა შეასრულოს წევრი ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი კრიტერიუმები, ხოლო ამ უკანასკნელმა უნდა შეასრულოს დირექტივაში მითითებული ჰარმონიული კრიტერიუმები.

წევრმა სახელმწიფოებმა, გამოსწორების მიზნით წარმომადგენლობითი ქმედებების მიზნით, თავისუფლად უნდა აირჩიონ ოპტიმიზაცია და ოპტიმიზაციის სისტემა. ოპტ – სისტემაში მომხმარებლებს მოეთხოვებათ გამოხატონ სურვილი, რომ წარმოადგინონ კვალიფიციური სუბიექტი კონკრეტული წარმომადგენლობითი მოქმედების მიზნით. ოპტიმიზაციის სისტემაში, მომხმარებლები, რომელთაც არ სურთ კვალიფიციური სუბიექტის წარმოდგენა კონკრეტული წარმომადგენლობითი მოქმედების მიზნით, მოეთხოვებათ განცხადების გაკეთება ამ მიზნით.

საბოლოო სასამართლო ან ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება, რომელიც დაადგენს დარღვევას, რომელიც ზიანს აყენებს მომხმარებელთა კოლექტიურ ინტერესებს, შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ამ დარღვევის არსებობის მტკიცებულება იმავე ტრეიდერის მიმართ ნებისმიერი სხვა გამოსწორების მიზნით, იმავე დარღვევისთვის.

წევრ სახელმწიფოებს ექნებათ 30 თვე, დირექტივის ძალაში შესვლიდან, რომ იგი გადაიტანონ ეროვნულ კანონში, ასევე დამატებით 12 თვე დაიწყონ ამ დებულებების გამოყენება.

დირექტივა ეხება წარმომადგენლობითი ქმედებებს, რომლებიც შემოტანილია განაცხადის დასრულების შემდეგ.

შემდეგი ნაბიჯები

შეთანხმებული ტექსტის საფუძველზე, საბჭო დაიწყებს მოლაპარაკებებს ევროპულ პარლამენტთან, რათა შეისწავლოს შეთანხმების შესაძლებლობა მეორე დირექტივაში დირექტივის სწრაფი მიღების შესახებ (”მეორე მოსმენით ადრეული ხელშეკრულება”).

ეწვიეთ შეხვედრის გვერდი

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , , , , , , ,

კატეგორია: Frontpage, EU, ევროკომისია, ევროპის საბჭოს, ევროპარლამენტი

კომენტარები დახურულია.