ევროპარლამენტარები მოითხოვენ # პესტიციდების შემცირებას, რათა დაიცვან #Bieve

გარემოს დაცვის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის კომიტეტმა სამშაბათს დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელშიც ხაზგასმულია ევროკავშირის დამაბინძურებლების ინიციატივაში არსებული სისუსტეები, რაც მას არაადეკვატურად გახდის ევროპაში დამაბინძურებლების დაქვეითების ძირითადი მიზეზების გადასაჭრელად.

კომიტეტი გვთავაზობს, რომ პესტიციდების მოხმარების შემცირება დაწესდეს, როგორც ”საერთო ინდიკატორი”, რათა შეაფასოს, რამდენად ეფექტურია ეროვნული ზომები ფუტკრებისა და სხვა დამაბინძურებლების დაცვაში.

ფუტკრის ჰაბიტატებში პესტიციდების ნარჩენების შემდგომი შემცირების დასახმარებლად, ევროკავშირის წევრები სურთ, რომ პესტიციდების მოხმარება შემცირდეს, გახდეს მომავალი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის (CAP) ძირითადი ნაწილი.

კომიტეტი საბოლოოდ მოითხოვს მეტ სახსრებს ფუტკრის დაქვეითების მიზეზების კვლევისთვის, რათა დაიცვან pollinator სახეობების მრავალფეროვნება. კოლონიური სიცოცხლისუნარიანობის ინდიკატორები ასევე უნდა შემუშავდეს იმისთვის, რომ შეფასდეს განხორციელებული მოქმედებები წარმატებული.

ევროკავშირის დამაბინძურებლების ინიციატივა საკმარისი არ არის

დამტკიცებული ტექსტი წარმოადგენს რეაქციას კომისიის ევროკავშირის დამაბინძურებლების ინიციატივასთან დაკავშირებით და ხაზს უსვამს, რომ მისი ზომები არაადეკვატურია ფუტკრებისა და სხვა დამაბინძურებლების დასაცავად მიწათსარგებლობის ცვლილებისგან, ჰაბიტატის დაკარგვისგან, ინტენსიური მეურნეობის, კლიმატის ცვლილებისა და უცხო სახეობების ინვაზიური გზით. პარლამენტარებმა განაცხადეს, რომ ინიციატივა საკმარისად ვერ ასახელებს დამაბინძურებლების დაქვეითების მთავარ მიზეზებს, რომლებიც აუცილებელია ბიომრავალფეროვნებისა და რეპროდუქციისთვის.

რეზოლუცია მიიღეს 67 ხმით, არც ერთი წინააღმდეგი და 1 წინააღმდეგ.

შემდეგი ნაბიჯები

რეზოლუცია კენჭისყრით მიიღება სტრასბურგში იანვრის პლენარულ სხდომაზე.

Background

2018- ის აპრილში ევროკავშირი შეთანხმდა, რომ სრულად აიკრძალოს იმიდოკლოპრიდის, ქსოვიანიდინისა და თიამეთოქსამის გარეგანი გამოყენება, რომელიც ცნობილია ნეონიონინოიდები. ამასთან, რამდენიმე წევრმა ქვეყანამ შეატყობინა საგანგებო გადაშენების შესახებ მათი ტერიტორიის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

პარლამენტისა და საბჭოს მიერ ფუტკრების და სხვა დამაბინძურებლების დასაცავად ზომების მიღების შემდეგ, კომისიამ წარადგინა იგი კომუნიკაცია ევროკავშირის დამაბინძურებლების ინიციატივაზე 29 ივნისს.

დამატებითი ინფორმაცია

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , , , , , ,

კატეგორია: Frontpage, EU, ევროპარლამენტი, honeybees, პესტიციდების

კომენტარები დახურულია.