კომისია ამტკიცებს #MaritimeTransportSupport სქემებს კვიპროსში, დანიაში, ესტონეთში, პოლონეთსა და შვედეთში

ევროკომისიამ დაამტკიცა ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების ხუთი სქემა, რომელიც ეხება (ა) ესტონეთში ტონაჟის გადასახადის და ზღვის მეზღვაურთა სქემის დანერგვას, (ბ) ტონუსის გადასახადის და ზღვის მეზღვაურთა სქემის გახანგრძლივებას კვიპროსში, (გ) დანერგვა მეზღვაურთა ახალი სქემა პოლონეთში, (დ) დანიაში მეზღვაურთა სქემის გახანგრძლივება და გახანგრძლივება და (ე) მეზღვაურთა სქემის გახანგრძლივება შვედეთში.

კომისიამ შეაფასა ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესით გათვალისწინებული ხუთი სქემა, კერძოდ, მისი სახელმძღვანელო მითითებები საზღვაო ტრანსპორტში სახელმწიფო დახმარების შესახებ (საზღვაო სახელმძღვანელო მითითებები) და დაადგინა, რომ ყველა სქემა შეესაბამება საზღვაო სახელმძღვანელოს განმარტებას. რაც შეეხება ესტონეთსა და კვიპროსში ტონაჟის გადასახადის სქემებს, კომისიამ დაადგინა, რომ სქემები შეესაბამება წესებს, რომლებიც ზღუდავს ტონაჟის დაბეგვრას დაშვებულ საქმიანობასა და გემებზე. გარდა ამისა, რაც შეეხება აქციონერთა დივიდენდების დაბეგვრის საკითხს, კომისიამ დაადგინა, რომ როგორც ესტონურ, ისე კვიპროსულ ტონასაჟის საგადასახადო სქემები უზრუნველყოფს, რომ გადამზიდავ კომპანიებში აქციონერები იქცევიან ისე, როგორც აქციონერები სხვა სექტორში.

რაც შეეხება მეზღვაურთა სქემებს ესტონეთში, კვიპროსში, პოლონეთში, დანიასა და შვედეთში, კომისიამ დაადგინა, რომ ისინი შეთანხმდნენ, რომ გამოიყენებენ თავიანთი სქემის სარგებელს ევროკავშირის ან EEA წევრი ქვეყნის დროშის ყველა გემზე. კომისიამ დაასკვნა, რომ სქემები შეესაბამება ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესებს, რადგან ისინი ხელს შეუწყობენ ევროკავშირის საზღვაო ტრანსპორტის სექტორის კონკურენტუნარიანობას და ევროპაში გემების რეგისტრაციის წახალისებას, ხოლო ამავე დროს შეინარჩუნებენ ევროპის მაღალი სოციალური, გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების სტანდარტებს და თანაბარი დონის უზრუნველყოფა. სრული პრესრელიზი ხელმისაწვდომია ონლაინ.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , , , , , , ,

კატეგორია: Frontpage, EU, Maritime, სახელმწიფო დახმარების

კომენტარები დახურულია.