დაკავშირება ჩვენთან ერთად

EU

ტრამპის ადმინისტრაციის 'სუფთა ქსელების ინიციატივას' ადგილი არ აქვს ევროპულ სატელეკომუნიკაციო პოლიტიკაში

გამოქვეყნებულია

on

გამოცხადდა აგვისტოს 2020 სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მიერ, ე.წ. სუფთა ქსელების ინიციატივა მიზნად ისახავს შეერთებულ შტატებს ჩინეთის სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობისა და მობილური კომუნიკაციების ტექნოლოგიისგან, მობილური აპლიკაციების ჩათვლით. იგი ასევე ვრცელდება მონაცემთა სერვერებზე და გადამცემი ქსელის ინფრასტრუქტურაზე, როგორიცაა წყალქვეშა კაბელები სიმონ ლეისი.

სიმონ ლაზი

სიმონ ლაზი

როგორც ჩანს, ინიციატივა შეიძლება აღმოჩნდეს ქსელის უსაფრთხოების ყოვლისმომცველი მიდგომა, რომლის მიზანია ციფრული ეკონომიკის არცერთი ნაწილი არ დარჩეს ხელუხლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი აცხადებს, რომ იგი ემყარება "საერთაშორისო დონეზე მიღებულ ციფრულ ნდობის სტანდარტებს", ეს პრეტენზია არასდროს დასტურდება ინიციატივის გამოცხადების შემდეგ.

თუ ინიციატივა, ფაქტობრივად, საერთაშორისო სტანდარტებს ემყარებოდა, მას არ შეეძლო ასე აშკარად განასხვავა ერთი ქვეყნის აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიის მიმართ: ჩინეთი. ნებისმიერი საერთაშორისო მიღებული ციფრული ნდობის სტანდარტი უნდა ემყარებოდეს კონსენსუსის გარკვეულ ხარისხს და გლობალური კონსენსუსი კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტებს შორის არის ის, რომ ზომები, რომლებიც დაფუძნებულია უბრალო ”წარმოშობის დროშაზე”, მიდგომას ხელს არ უწყობს ქსელის უსაფრთხოების გაუმჯობესებას. როგორც ერთი ექსპერტი, მარია ფარელი, განმარტა ”[ინიციატივის] სპეციფიკა საშინლად არ ემატება ერთმანეთს [და] არ საუბრობს ქსელების ფუნქციონირების კარგად გაგებაზე”.

ადმინისტრაციის მიდგომა ასევე ეწინააღმდეგება ამერიკის საკუთარი ტექნოლოგიური სექტორის მიდგომას. 2011 წელს, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინდუსტრიის საბჭომ (ITI), სავაჭრო ჯგუფმა, რომელიც აერთიანებს აშშ ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანიებს, გამოუშვა თავისი კიბერ უსაფრთხოების პრინციპები მრეწველობისა და მთავრობისათვის. ამ დოკუმენტში ჩამოყალიბებულია 12 პრინციპი, რომლებიც ”ითვალისწინებს სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ობიექტივის შექმნას, რომლის საშუალებითაც უნდა იქნას განხილული კიბერუსაფრთხოების გაუმჯობესების მცდელობები”.

No2 პრინციპში ნათქვამია, რომ ”[მცდელობები] კიბერუსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად სწორად უნდა ასახავდეს დღევანდელი კიბერ გარემოს უსაზღვრო, ურთიერთდაკავშირებულ და გლობალურ ბუნებას”. ITI შემდეგში განმარტავს, რომ ამ პრინციპთან შესაბამისობაში მყოფი პოლიტიკა გააუმჯობესებს ციფრული ინფრასტრუქტურის ურთიერთქმედებას, რაც უფრო უადვილებს უსაფრთხოების პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების საზღვრებს გასწორებას, ხოლო ასევე ხელს უწყობს კიბერ უსაფრთხოების პროდუქტებსა და მომსახურებებს საერთაშორისო ვაჭრობას მრავალ ბაზარზე.

საინტერესოა, რომ ITI ასევე გულისხმობს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის შეთანხმებას ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერების შესახებ, რომელშიც აღნიშნულია: ”ითვალისწინებს დისკრიმინაციის აკრძალვას ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტების მომზადებაში, მიღებაში და გამოყენებაში, სავაჭრო ვაჭრობის ზედმეტი დაბრკოლებების თავიდან აცილების მიზნით”. . სუფთა ქსელის ინიციატივა, როგორც ამჟამად ჩამოყალიბებულია, ამ პრინციპების ზუსტი ანტისეზისაა.

ეს ასევე აშკარად განსხვავდება ევროკავშირის, ევროკავშირის ძირითადი სავაჭრო პარტნიორისა და გეოპოლიტიკური მოკავშირისგან. 2020 წლის დასაწყისში ევროკავშირმა გამოაცხადა ”5G ხელსაწყოთა კოლოფი” მარეგულირებელი ორგანოების დასახმარებლად, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ 5G საკომუნიკაციო ქსელები მათი ამოქმედების დროს. 5G ინსტრუმენტარიუმის მიღებით, ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა მიიღეს ვალდებულება "ერთობლივად წახვიდნენ წინ, განსაზღვრული რისკების ობიექტური შეფასებისა და პროპორციული შემსუბუქებელი ზომების საფუძველზე".

ევროკავშირის 5G ინსტრუმენტარიუმი მოუწოდებს წევრ ქვეყნებს გააძლიერონ უსაფრთხოების მოთხოვნები მობილური ქსელების მიმართ, შეაფასონ მომწოდებლების რისკის პროფილი მხოლოდ უსაფრთხოების საფუძველზე და ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე და უზრუნველყონ, რომ 5G ეკოსისტემა შედგება კონკურენტ მიმწოდებელთა ჯანსაღი სიმრავლისგან და ოპერატორებისგან მოითხოვს გააჩნიათ შესაბამისი სავაჭრო ობიექტის სტრატეგია (ანუ, რომ ისინი აღჭურვილობასა და ტექნოლოგიებს იღებენ მინიმუმ ორი და იდეალურად სამი ან მეტი გამყიდველისგან).

ევროკავშირის შეშფოთება 5G ქსელის უსაფრთხოების შესახებ ემყარება გადამწყვეტ როლს, რომელიც საკომუნიკაციო ქსელებმა და მონაცემებმა ითამაშეს თანამედროვე ეკონომიკაში. ევროკავშირის სპეციფიკაციები არსად ითხოვს თვითნებურ და დისკრიმინაციულ გამოყოფას და აკრძალვას ჩინეთში განთავსებული აღჭურვილობის მოვაჭრეების მიერ.

5G ქსელების და აღჭურვილობის უზრუნველყოფის უკეთესი მიდგომა შემუშავებულია თავად გლობალური ინდუსტრიის მიერ. ქსელის აღჭურვილობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სქემა (NESAS) შეიქმნა GSMA, ინდუსტრიული ორგანიზაციის მიერ, რომელიც წარმოადგენს 750-ზე მეტ მობილური ქსელის ოპერატორს მსოფლიოში; და 3GPP- ს მიერ, სტანდარტების შემქმნელი შვიდი ორგანიზაციის ქოლგა ორგანიზაცია, რომლებიც შეიმუშავებენ პროტოკოლებს მობილური ტელეკომუნიკაციებისათვის.

NESAS ახდენს უსაფრთხოების საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ბევრ მოთხოვნას, რომლებსაც ქსელის აღჭურვილობის მომწოდებლები უნდა აკმაყოფილებდნენ და ის განსაზღვრავს ISO- ს მოთხოვნების დამოუკიდებლად გადამოწმების გეგმას. არსად არსებობს რაიმე დებულება პროდუქტის გამორიცხვის შესახებ, მხოლოდ იმიტომ, რომ კომპანიის მწარმოებელი კომპანიის სათაო ოფისი მოხდა იმ ქვეყანაში, რომელიც აშშ-ს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ან კონგრესის გარკვეულ წევრებს მოსწონთ.

სუფთა ქსელის ინიციატივა ნამდვილად ახდენს მას ნაკლები სავარაუდოდ, შეერთებული შტატები მიიღებს ნებისმიერ დემონსტრაციულად ეფექტურ ნაბიჯს, რომელიც შეიძლება გადადგას ქსელის უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად. ეს ნაბიჯები მოითხოვს მრავალ დაინტერესებული მხარის მიდგომას და ეკოსისტემის ყველა მოთამაშის აქტიურ მონაწილეობას - აღჭურვილობის მომწოდებლების, ოპერატორების, მარეგულირებლის, ბიზნესის და ინდივიდუალური მომხმარებლების ჩათვლით.

როგორც კომენტატორი დევიდ მორისი ასევე აღნიშნაამჟამინდელი ცალმხრივი მიდგომა, რომელსაც ტრამპის ადმინისტრაცია ახორციელებს, საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო თანამშრომლობის შელახვას და საერთაშორისო სავაჭრო თანამშრომლობის წესებზე დაფუძნებულ სისტემის მიტოვებას, რომელსაც შეერთებულმა შტატებმა ტრადიციულად უჭერდა მხარს. ეს არის ცუდი იდეა, რომელიც საუკეთესოდ გადადის ისტორიის ნაგავში და შეიცვალა უფრო თანამშრომლობითი, უფრო ეფექტური მიდგომებით, რაც რეალურად გააძლიერებს მსოფლიო საკომუნიკაციო ქსელების უსაფრთხოებას.

* ავტორი არის საერთაშორისო ვაჭრობის უფროსი ლექტორი ადელაიდის უნივერსიტეტში და ადრე მსახურობდა ვიცე-პრეზიდენტის ვაჭრობის გამარტივებისა და ბაზარზე შესვლის შესახებ Huawei Technologies- ში ჩინეთში.

ვრცლად

კლიმატის ცვლილება

2030 წლის კლიმატის მიზნობრივი გეგმა: კომისია იწვევს პირველ გამოხმაურებებს სამომავლო საკანონმდებლო წინადადებებთან დაკავშირებით

გამოქვეყნებულია

on

კომისიამ გამოაქვეყნა თავდაპირველი ზემოქმედების შეფასებები ევროპის კლიმატის შესახებ კანონმდებლობის ოთხ ცენტრალურ ნაწილზე, რომელიც 2021 წლის ივნისში უნდა მიღებულ იქნეს 2030 წლის კლიმატის მიზნობრივი გეგმის განსახორციელებლად. ეს ოთხი სამომავლო წინადადება ხელს შეუწყობს პროექტის განხორციელებას ევროპული მწვანე გარიგება და მიაღწიოს შემოთავაზებული ახალი ემისიების შემცირების მიზანს მინიმუმ 55% მიერ 2030. საწყისი გავლენის შეფასებები ევროკავშირის ემისიების სავაჭრო სისტემასაქართველოს ძალისხმევის გაზიარების დებულებასაქართველოს მიწათსარგებლობა, მიწათსარგებლობის ცვლილება და სატყეო დებულება და CO2 სტანდარტები მანქანებისთვის ისინი ღიაა საზოგადოების უკუკავშირისთვის ოთხი კვირის განმავლობაში, 26 წლის 2020 ნოემბრამდე. მათში მოცემულია თითოეული ამ პოლიტიკის ინსტრუმენტის გადასინჯვისა და ანალიზის პოტენციური ხასიათი და მოცულობა, რომელსაც კომისია განახორციელებს უახლოეს თვეებში. უკუკავშირის ამ პერიოდს დროულად მოჰყვება შემდგომი ღია საზოგადოებრივი კონსულტაციები.

ვრცლად

კატასტროფები

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 56.7 მილიონი ევრო ესპანეთს 2019 წლის შემოდგომაზე ექსტრემალური ამინდის DANA დაზიანების გამოსასწორებლად

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ 56.7 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარება გამოყო ევროკავშირის სოლიდარობის ფონდი (EUSF) ესპანეთში ექსტრემალური ამინდის პირობების შესაბამისად DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), რის შედეგადაც წყალდიდობა მოხდა ვალენსიის, მურსიის, კასტილია-ლა მანჩასა და ანდალუსიის რეგიონებში 2019 წლის სექტემბერში.

ფინანსური დახმარება მიზნად ისახავს ნაწილობრივ დაფაროს ადგილობრივი მოსახლეობის აღდგენითი ოპერაციების და დახმარების საგანგებო ხარჯები, მათ შორის, წყლისა და სატრანსპორტო საკვანძო ინფრასტრუქტურის შეკეთება და აღდგენა, ჯანმრთელობისა და განათლების ხელშეწყობა. ეს არის ნაწილი დახმარების პაკეტი ჯამში € 279 მლნ. მიმართა პორტუგალიას, ესპანეთს, იტალიასა და ავსტრიას, რომლებიც დაზარალდნენ სტიქიური უბედურებებით 2019 წელს. ესპანეთს უკვე მიიღო 5.6 მლნ ევრო წინასწარი გადახდით.

ერთიანობისა და რეფორმების კომისარმა ელიზა ფერერეამ თქვა: ”იქნება ეს ბუნებრივი კატასტროფა თუ ჯანმრთელობის სერიოზული გადაუდებელი შემთხვევა, ევროკავშირის სოლიდარობის ფონდი ყოველთვის იქ არის, რათა დაზარალებულებს გაათავისუფლოს. ეს არის ევროპული სოლიდარობის არსი. ”

ევროკავშირის სოლიდარობის ფონდი არის ევროკავშირის ერთ – ერთი მთავარი ინსტრუმენტი კატასტროფების გამოსასწორებლად და კორონავირუსის საგანგებო სიტუაციებზე ევროკავშირის კოორდინირებული რეაგირების ფარგლებში, მისი მოქმედების სფერო ბოლო პერიოდში გაფართოვდა ჯანმრთელობის სერიოზული გადაუდებელი შემთხვევები. ჯერჯერობით, ესპანეთმა მიიღო EUSF- ის მხარდაჭერა ხუთი ბუნებრივი კატასტროფისთვის, ჯამში 90 მილიონ ევროზე მეტი. დამატებითი ინფორმაცია EUSF– ს შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებ – გვერდზე მონაცემთა ამბავი.

ვრცლად

თავდაცვის

ახალი საზღვაო ბრუნვითი ძალა განლაგებულია ნორვეგიაში

გამოქვეყნებულია

on

მე –350 საზღვაო პოლკის მე –3 ბატალიონის დაახლოებით 6 მეზღვაური და მეზღვაური ნორვეგიაში განლაგებულია ორთვიანი წვრთნისთვის. "ტეუფელჰუნდენის ბატალიონის" საზღვაო ქვეითები და მეზღვაურები საზღვაო ბრუნვითი ძალების ევროპაში შემდეგი როტაციული განლაგებაა. საკარანტინო პერიოდის შემდეგ ნორვეგიაში, მათი სავარჯიშო ადგილას, COVID– ის ზემოქმედების და გადაცემის რისკის შესამსუბუქებლად, საზღვაო ქვეითები ჩაატარებენ ორმხრივ არქტიკული ომის სწავლებას, გააუმჯობესებენ ურთიერთქმედებას და გააძლიერებენ თავდაცვის შესაძლებლობებს ნორვეგიის მოკავშირეებთან ერთად.

ეს არის MRF-E უფრო მოკლე განლაგების პირველი როტაცია, რომელიც საზღვაო ქვეითთა ​​კორპუსმა გამოაცხადა 2020 წლის აგვისტოში. საზღვაო მოძრაობის ძალების ევროპაში განთავსება სინქრონიზებული იქნება ნორვეგიის შეიარაღებული ძალების არქტიკული სწავლებით და საზღვაო ძალების ოპერაციული მოქნილობის შესაძლებლობას მისცემს.

”ნორვეგია გვთავაზობს რთულ რელიეფს და უნიკალურ სასწავლო შესაძლებლობებს ცივი ამინდისა და მთის ომის გასაუმჯობესებლად, რაც ჩვენს ძალებს საშუალებას მისცემს იბრძოლონ და გაიმარჯვონ არქტიკულ პირობებში”, - თქვა პოლკოვნიკმა რაიან გორდინიერმა, მე -3 საზღვაო პოლკის მე -6 ბატალიონის მეთაურმა. ”” ტეუფელჰუნდენის ბატალიონი ”მოუთმენლად განაგრძობს ჩვენი ისტორიული ურთიერთობის გაგრძელებას და ალიანსის განმტკიცებას ნორვეგიის სამხედროებთან.”

მათი განლაგების დროს, ახალი MRF-E მიიღებს მონაწილეობას ცივი ამინდის ომში და გადარჩენის სწავლებაში, რომელსაც ნორვეგიის არმიის ინსტრუქტორები ხელმძღვანელობენ; მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა საველე სწავლების ღონისძიებებში უხეში, არქტიკულ პირობებში, ნორვეგიის არმიის მოკავშირეებთან ერთად; და მონაწილეობა მიიღე ვარჯიშში Reindeer II, ნორვეგიის არმიის ხელმძღვანელობით საველე სწავლება ჩრდილოეთ ნორვეგიაში.

საზღვაო ბრუნვითი ძალები ევროპა 21.1, სავარაუდოდ, მომავალი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე იმოქმედებს, ხოლო უფრო დიდი როტაცია დაგეგმილია 2021 წლის დასაწყისში. საზღვაო ბრუნვის ძალები გეგმავს სხვადასხვა წვრთნების ჩატარებას მოკავშირეთა ძალებთან ერთად უმოქმედობისა და არქტიკული სწავლების გასაგრძელებლად.

მიჰყევით აშშ – ს საზღვაო ქვეითთა ​​კორპუსის ძალებს ევროპასა და აფრიკაში:

აქ

აქ

აქ

აქ

ვრცლად
რეკლამა

კლიმატის ცვლილება7 წთ წინ

2030 წლის კლიმატის მიზნობრივი გეგმა: კომისია იწვევს პირველ გამოხმაურებებს სამომავლო საკანონმდებლო წინადადებებთან დაკავშირებით

კატასტროფები32 წთ წინ

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 56.7 მილიონი ევრო ესპანეთს 2019 წლის შემოდგომაზე ექსტრემალური ამინდის DANA დაზიანების გამოსასწორებლად

თავდაცვის51 წთ წინ

ახალი საზღვაო ბრუნვითი ძალა განლაგებულია ნორვეგიაში

China1 საათის წინ

Huawei– ს განცხადებით, დიდი ბრიტანეთის 5G– ის გამოყენების შეფერხება რისკის ქვეშ აყენებს მთავრობის დღის წესრიგს

EU2 საათის წინ

კომისარი იოჰანსონი მონაწილეობს ევროპის მიგრაციის ქსელის ყოველწლიურ კონფერენციაში

გარემოს3 საათის წინ

ევროპის 29 კუნძული აცხადებს მათი ენერგიის სუფთა გადასვლის გეგმას

China1 თვის წინ

ბანკი მოიცავს ბლოკჩეინს ქამრებისა და საგზაო ვაჭრობის გასაადვილებლად

კორონავირუსი5 თვის წინ

# EBA - ხელმძღვანელის თქმით, ევროკავშირის საბანკო სექტორი კრიზისში შევიდა მყარი კაპიტალის პოზიციებით და აქტივების ხარისხის გაუმჯობესებით

კატასტროფები2 თვის წინ

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 211 მილიონი ევრო იტალიას 2019 წლის შემოდგომაზე მკაცრი ამინდის პირობების დაზიანების გამოსასწორებლად

ხელოვნების3 თვის წინ

ომი # ლიბიაში - რუსული ფილმი აჩვენებს ვინ ავრცელებს სიკვდილს და ტერორს

ბელგია4 თვის წინ

# ყაზახეთის პირველი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი 80 წლის დაბადების დღეს და მისი როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში

Brexit1 თვის წინ

Brexit - ევროკომისია ბაზრის მონაწილეებს აძლევს 18 თვეს, რათა შეამცირონ ბრიტანეთის გაწმენდის ოპერაციების ზემოქმედება

ეკონომია2 დღის წინ

# COVID-19 - 'წლევანდელი შობა განსხვავებული შობა იქნება'

Brexit1 კვირის წინ

'ირლანდიის უკიდურეს ეროვნულ ინტერესში შედის გარიგების დადება' ბარი ენდრიუსის დეპუტატი # Brexit

ეკონომია1 კვირის წინ

”საერთო სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის გადასახადები და კონტროლი უნდა ემყარებოდეს საბოლოო ბენეფიციარს” ფონ კრამონის ევროპარლამენტარმა

Brexit1 კვირის წინ

ევროკავშირი ამბობს, რომ გარიგებაა გასაკეთებელი, მაგრამ შეახსენებს დიდ ბრიტანეთს, რომ "Brexit ნიშნავს Brexit"

ეკონომია2 კვირის წინ

”55 წლისთვის კლიმატის მიზნის 2030% -მდე გაზრდა მნიშვნელოვანი სიგნალია, ეს არის მნიშვნელოვანი ქმედება” Löfven

Brexit2 კვირის წინ

Brexit: ბარნიე ამბობს, რომ გარიგების კარგი პერსპექტივები არსებობს

Facebook

Twitter

Trending