დაკავშირება ჩვენთან ერთად

კორონავირუსი

ევრობარომეტრის უახლესი გამოკვლევა (ივლისი-აგვისტო): ეკონომიკური მდგომარეობა ევროკავშირის მოქალაქეების მთავარი საზრუნავია კორონავირუსის პანდემიის ფონზე

გამოქვეყნებულია

on

კორონავირუსის პანდემიით დაძაბულ პერიოდში ევროკავშირის მიმართ ნდობა რჩება სტაბილურად და ევროპელები ენდობიან ევროკავშირს, რომ მომავალში სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს პანდემიის საპასუხოდ. ახალში სტანდარტული ევრობარომეტრი დღეს გამოქვეყნებული გამოკითხვის თანახმად, ევროპის მოქალაქეები ასახელებენ ეკონომიკურ მდგომარეობას, წევრი სახელმწიფოების სახელმწიფო ფინანსებს და იმიგრაციას, როგორც ევროკავშირის დონეზე არსებულ სამ მნიშვნელოვან საკითხს. ეკონომიკური მდგომარეობა ასევე მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ეროვნულ დონეზე, რასაც მოჰყვება ჯანმრთელობა და უმუშევრობა.

ივლისსა და აგვისტოში ჩატარებულ ახალ ევრობარომეტრში ეკონომიკური მდგომარეობის შეშფოთება აისახება ეკონომიკის ამჟამინდელი მდგომარეობის აღქმაში. ევროპელთა 64% ფიქრობს, რომ სიტუაცია "ცუდია", ხოლო ევროპელთა 42% ფიქრობს, რომ მათი ქვეყნის ეკონომიკა გამოჯანმრთელდება კორონავირუსის "2023 წელს ან გვიან" უარყოფითი შედეგებისგან.

ევროპელები დაყოფილია (45% "კმაყოფილია" და 44% "არ არის კმაყოფილი") ევროკავშირის მიერ პანდემიასთან ბრძოლის ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ამასთან, 62% ამბობს, რომ ენდობა ევროკავშირს მომავალში სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში, 60% კი ოპტიმისტურად უყურებს ევროკავშირის მომავალს.

  1. ევროკავშირის ნდობა და იმიჯი

ევროკავშირში ნდობა კვლავ სტაბილურია 2019 წლის შემოდგომის შემდეგ, 43%, მიუხედავად პანდემიის დროს საზოგადოების აღქმის ცვლილებებისა. გაიზარდა ნდობა ეროვნული მთავრობებისა და პარლამენტების მიმართ (შესაბამისად 40%, +6 პროცენტული პუნქტი და 36%, +2).

15 წევრ ქვეყანაში რესპონდენტთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ენდობა ევროკავშირს, ყველაზე მაღალი დონე დაფიქსირდა ირლანდიაში (73%), დანიაში (63%) და ლიტვაში (59%). ევროკავშირის მიმართ ნდობის ყველაზე დაბალი დონეა იტალიაში (28%), საფრანგეთში (30%) და საბერძნეთში (32%).

რესპონდენტების წილი ევროკავშირის პოზიტიური იმიჯით იგივეა, რაც ნეიტრალური იმიჯის მქონე (40%). გამოკითხულთა 19% -ს აქვს უარყოფითი სურათი ევროკავშირის შესახებ (-1 პროცენტული პუნქტი).

ევროკავშირის 13 წევრ ქვეყანაში რესპონდენტთა უმრავლესობას აქვს პოზიტიური იმიჯი ევროკავშირის შესახებ, ყველაზე მაღალი პროპორცია დაფიქსირდა ირლანდიაში (71%), პოლონეთსა და პორტუგალიაში (ორივე 55%). სხვა 13 წევრ ქვეყანაში ევროკავშირი მეტწილად ნეიტრალურ იმიჯს ქმნის რესპონდენტებისთვის, ყველაზე მაღალი პროპორცია დაფიქსირდა მალტაში (56%), ესპანეთში, ლატვიასა და სლოვენიაში (ყველა 48%).

  1. ძირითადი პრობლემები ევროკავშირსა და ეროვნულ დონეზე

მოქალაქეებმა აღნიშნეს ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორც ყველაზე აქტუალური საკითხი ევროკავშირის წინაშე - გამოკითხულთა ერთ მესამედზე მეტი (35%), 16 წლის შემოდგომის შემდეგ 2019 პროცენტული პუნქტით ძლიერი ზრდა და მესამედან პირველი შეშფოთება. 2014 წლის გაზაფხულის შემდეგ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით შეშფოთება არც ისე მაღალია.

ევროპელებს ასევე სულ უფრო აწუხებთ წევრი სახელმწიფოების სახელმწიფო ფინანსების მდგომარეობა (23%, +6 პროცენტული პუნქტი, ყველაზე მაღალი დონე 2015 წლის გაზაფხულის შემდეგ), რომელიც გადადის მეხუთედან მეორე ადგილზე, საიმიგრაციო დონესთან შედარებით (23%, -13 პროცენტი ქულები), ეს უკანასკნელი ახლა ყველაზე დაბალ დონეზეა 2014 წლის შემოდგომის შემდეგ.

კორონავირუსული პანდემიის ფონზე, ჯანმრთელობა (22%, ახალი პროდუქტი) მეოთხე ყველაზე მეტად აღნიშნულ პრობლემას წარმოადგენს ევროკავშირის დონეზე. გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებამ დაკარგა საფუძველი, 8 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 20% შეადგინა, რასაც მოჰყვა უმუშევრობა (17%, +5 პროცენტული პუნქტი).

ანალოგიურად, ეკონომიკურმა მდგომარეობამ (33%, +17 პროცენტული პუნქტი) გაუსწრო ჯანმრთელობას, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს ეროვნულ დონეზე, მეშვიდე ადგილიდან პირველ ადგილზე. მიუხედავად იმისა, რომ მეორე პოზიციაზე იყო, ჯანმრთელობამ მნიშვნელოვნად მოიმატა მოხსენიებებმა 2019 წლის შემოდგომის შემდეგ (31%, +9 პროცენტული პუნქტი), რაც მას ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ დონეზე მიჰყავს.

მნიშვნელოვნად გაიზარდა უმუშევრობა მნიშვნელობით (28%, +8 პროცენტული პუნქტი), რასაც მოჰყვა ფასების / ინფლაციის / ცხოვრების ხარჯების ზრდა (18%, -2 პროცენტული პუნქტი), გარემო და კლიმატის ცვლილება (14%, -6 პროცენტული პუნქტი) ) და სახელმწიფო ვალი (12%, +4 პროცენტული პუნქტი). იმიგრაციის ხსენება (11%, -5 პროცენტული პუნქტი) ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ დონეზეა.

  1. არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა

2019 წლის შემოდგომის შემდეგ ევროპელთა წილი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი ეროვნული ეკონომიკის მდგომარეობა "კარგია" (34%, -13 პროცენტული პუნქტი) მნიშვნელოვნად შემცირდა, ხოლო რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ამ ვითარებას "ცუდად" მიიჩნევენ, მკვეთრად გაიზარდა (64%, +14 პროცენტული პუნქტი).

ეროვნულ დონეზე, 10 ქვეყნის რესპონდენტთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ეროვნული ეკონომიკური მდგომარეობა კარგია (15 წლის შემოდგომის 2019 – დან). რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ამბობენ, რომ მათი ეროვნული ეკონომიკის მდგომარეობა კარგია, ლუქსემბურგში 83% –დან საბერძნეთში 9% მერყეობს.

  1. კორონავირუსის პანდემია და საზოგადოებრივი აზრი ევროკავშირში

ევროპელები დადებითად აფასებენ ევროკავშირის ინსტიტუტების მიერ კორონავირუსის ეპიდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის ზომებს (45% "კმაყოფილია", 44% "არ არის კმაყოფილი"). ამასთან, 19 წევრი ქვეყნის რესპონდენტთა უმრავლესობა კმაყოფილია ევროკავშირის ინსტიტუტების მიერ კორონავირუსის პანდემიასთან ბრძოლის ღონისძიებებით. ყველაზე მაღალი დადებითი მაჩვენებლები ირლანდიაშია (71%); უნგრეთი, რუმინეთი და პოლონეთი (ყველა 60%). შვიდ ქვეყანაში რესპონდენტთა უმრავლესობა "არ არის კმაყოფილი", განსაკუთრებით ლუქსემბურგში (63%), იტალიაში (58%), საბერძნეთში და ჩეხეთში (ორივე 55%) და ესპანეთში (52%). ავსტრიაში რესპონდენტთა თანაბარი წილი კმაყოფილია და არ არის კმაყოფილი (ორივე 47%).

ამასთან, ათიდან ექვსზე მეტი ევროპელი ენდობა ევროკავშირს მომავალში სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში (62%). კორონავირუსის პანდემიაზე ევროკავშირის რეაგირების ყველაზე ხშირად მოხსენიებული პრიორიტეტებია: შეიქმნას სტრატეგია მომავალში მსგავსი კრიზისის მოსაგვარებლად და შეიქმნას ფინანსური საშუალებები მკურნალობის ან ვაქცინის მოსაძებნად (თითოეული 37%). 30% ფიქრობს, რომ ევროპული ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავება პრიორიტეტი უნდა იყოს.

ევროპელების პირადი გამოცდილება თავისუფლების აღკვეთის ღონისძიებებთან დაკავშირებით ძალიან მრავალფეროვანი იყო. საერთო ჯამში, ათიდან დაახლოებით სამი ევროპელი ამბობს, რომ ამის მოგვარება საკმაოდ ადვილი იყო (31%), ხოლო მეოთხედი ამბობს, რომ ამის მოგვარება საკმაოდ რთული იყო (25%). დაბოლოს, 30% ამბობს, რომ ეს ”როგორც მარტივი, ისე რთული გაუმკლავდა”.

  1. ძირითადი პოლიტიკის სფეროები

ევროპული მწვანე გარიგების მიზნების შესახებ დასმულ კითხვაზე, ევროპელები განაგრძობენ 'განახლებადი ენერგიის განვითარებას' და 'პლასტმასის ნარჩენების წინააღმდეგ ბრძოლას და პლასტმასის ერთჯერადი გამოყენების საკითხის ხელმძღვანელობას' მთავარ პრიორიტეტად. მესამედზე მეტი თვლის, რომ მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს ევროკავშირის ფერმერების დახმარება (38%) ან ცირკულარული ეკონომიკის ხელშეწყობა (36%). ათიდან სამზე მეტი ფიქრობს, რომ ენერგიის მოხმარების შემცირება (31%) მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს.

ეკონომიკური და სავალუტო კავშირისა და ევროს მხარდაჭერა კვლავ მაღალი რჩება, გამოკითხულთა 75% ევროზონაში ემხრობა ევროკავშირის ერთიან ვალუტას. მთლიანობაში EU27– ში ევროზონის მხარდაჭერა 67% –მდე გაიზარდა (+5).

  1. ევროკავშირის მოქალაქეობა და ევროპული დემოკრატია

ევროკავშირის 26 წევრ ქვეყანაში (იტალიის გარდა) ადამიანთა უმრავლესობა და ევროკავშირის 70% ფიქრობს, რომ ისინი ევროკავშირის მოქალაქეები არიან. ეროვნულ დონეზე ყველაზე მაღალი ქულები დაფიქსირდა ირლანდიასა და ლუქსემბურგში (ორივე 89%), პოლონეთი (83%), სლოვაკეთი და გერმანია (ორივე 82%), ლიტვა (81%), უნგრეთი, პორტუგალია და დანია (ყველა 80%) .

ევროპელთა უმრავლესობა (53%) ამბობს, რომ კმაყოფილია ევროკავშირში დემოკრატიის მუშაობით. რესპონდენტთა წილი, რომლებიც ”არ არიან კმაყოფილი”, გაიზარდა, 3 პროცენტული პუნქტით, 2019 წლის შემოდგომის შემდეგ, 43% -მდე.

  1. ოპტიმიზმი ევროკავშირის მომავლის მიმართ

დაბოლოს, ამ სავალალო პერიოდში ევროპელთა 60% ამბობს, რომ ოპტიმისტურად უყურებს ევროკავშირის მომავალს. ოპტიმიზმის ყველაზე მაღალი ქულები დაფიქსირდა ირლანდიაში (81%), ლიტვასა და პოლონეთში (ორივე 75%) და ხორვატიაში (74%). ოპტიმიზმის ყველაზე დაბალი დონეა საბერძნეთში (44%) და იტალიაში (49%), სადაც პესიმიზმი აჭარბებს ოპტიმიზმს და საფრანგეთში, სადაც მოსაზრებები თანაბრად იყოფა (49% და 49%).

Background

”2020 წლის ზაფხული - სტანდარტული ევობარომეტრი” (EB 93) ჩატარდა პირისპირ და განსაკუთრებით დასრულდა ონლაინ ინტერვიუებით, 9 წლის 26 ივლისიდან 2020 აგვისტომდე, ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის მასშტაბით, გაერთიანებულ სამეფოსა და კანდიდატ ქვეყნებში.[1]. 26,681 27 ინტერვიუ ჩატარდა XNUMX წევრ ქვეყანაში.

დამატებითი ინფორმაცია

სტანდარტული ევრობარომეტრი 93

[1] ევროკავშირის (ევროკავშირის) 27 წევრი ქვეყანა, გაერთიანებული სამეფო, ხუთი კანდიდატი ქვეყანა (ალბანეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია, მონტენეგრო, სერბეთი და თურქეთი) და კვიპროსის თურქული საზოგადოება ქვეყნის იმ ნაწილში, რომელსაც არ აკონტროლებს რესპუბლიკის მთავრობა. კვიპროსი

 

კორონავირუსი

კორონავირუსი: კომისია წარმოგიდგენთ სტრატეგიას 'უსაფრთხოდ დარჩენა COVID-19- ისგან ზამთარში'

გამოქვეყნებულია

on

დღეს (2 დეკემბერს) კომისიამ მიიღო სტრატეგია პანდემიის მდგრადი მართვისთვის მომავალი ზამთრის თვეებში, პერიოდი, რომელსაც შეუძლია შექმნას ვირუსის გადაცემის რისკი კონკრეტული გარემოებების გამო, მაგალითად, დახურული შეკრებები. სტრატეგია გულისხმობს სიფხიზლისა და სიფრთხილის შენარჩუნებას მთელი ზამთრის განმავლობაში და 2021 წლამდე, როდესაც მოხდება უსაფრთხო და ეფექტური ვაქცინების ამოღება.

ამის შემდეგ კომისია მოგაწვდით შემდგომ მითითებებს შეკავების ზომების ეტაპობრივი და კოორდინირებული მოხსნის შესახებ. ევროკავშირის მასშტაბით კოორდინირებული მიდგომა მთავარია ხალხისთვის სიწმინდის უზრუნველსაყოფად და ვირუსის აღდგენის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც უკავშირდება წლის ბოლოს არდადეგებს. ზომების ნებისმიერი მოდუნება უნდა ითვალისწინებდეს ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის ევოლუციას და პაციენტებს ტესტირების, კონტაქტის მიკვლევისა და მკურნალობის საკმარისი შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

ვიცე-პრეზიდენტმა მარგარიტის შინასმა განაცხადა: ”ამ უკიდურესად რთულ პერიოდში, წევრი ქვეყნების სახელმძღვანელო მითითებები, რომ ხელი შეუწყონ საერთო მიდგომას ზამთრის სეზონზე და განსაკუთრებით იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მართონ წლის ბოლოს, აუცილებელია . ჩვენ უნდა შევაზღუდოთ ევროკავშირში ინფექციების მომავალი ეპიზოდი. მხოლოდ პანდემიის ასეთი მდგრადი მენეჯმენტის გზით ავიცილებთ თავიდან ახალ დაბლოკვას და მკაცრ შეზღუდვებს და ერთად გადავლახავთ მას. ”

ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის კომისარმა სტელა კირიაკიდესმა თქვა: ”ევროპაში COVID-17– ის გამო ყოველ 19 წამში ადამიანი კარგავს სიცოცხლეს. სიტუაცია შეიძლება სტაბილიზირდეს, მაგრამ მაინც დელიკატური რჩება. ისევე როგორც ყველაფერი დანარჩენი წელს, წლის ბოლოს დღესასწაულები განსხვავებული იქნება. ჩვენ არ შეგვიძლია საფრთხეში ჩავაყენოთ ჩვენი მხრიდან ბოლო კვირებისა და თვეების ძალისხმევა. წელს, სიცოცხლის გადარჩენა დღესასწაულების წინ უნდა მოხდეს. მაგრამ ჰორიზონტზე ვაქცინებით, იმედიც არსებობს. ყველა წევრი ქვეყანა მზად უნდა იყოს, რათა დაიწყოს ვაქცინაციის კამპანიები და ვაქცინები რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს უსაფრთხო და ეფექტური ვაქცინის არსებობის შემდეგ. ”

რეკომენდებული კონტროლის ზომები

COVID-19– ისგან უსაფრთხოდ დარჩენა ზამთრის სტრატეგიის დროს რეკომენდაციას იძლევა პანდემიის კონტროლის ქვეშ მყოფი ზომების მიღებამდე, სანამ ვაქცინები ფართოდ იქნება ხელმისაწვდომი.

იგი ყურადღებას ამახვილებს:

ფიზიკური დაშორება და სოციალური კონტაქტების შეზღუდვა, მთავარია ზამთრის თვეებში, შვებულების პერიოდის ჩათვლით. ღონისძიებები მიზნად უნდა ისახავდეს ადგილობრივ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას, მათი სოციალური და ეკონომიკური გავლენის შესამცირებლად და ხალხის მიერ მათი მიღების გაზრდის მიზნით.

ტესტირება და კონტაქტის მიკვლევა, აუცილებელია მტევნების გამოვლენისა და გადაცემის დარღვევისთვის. წევრ ქვეყნების უმეტესობას ახლა აქვს კონტაქტების მიკვლევის ეროვნული პროგრამები. ევროპის ფედერალური გეიტვეი სერვერი (EFGS) საშუალებას იძლევა ტრანსსასაზღვრო მიკვლევა.

უსაფრთხო მოგზაურობა, მოგზაურობის შესაძლო ზრდით წლის ბოლოს არდადეგებზე, რომელიც მოითხოვს კოორდინირებულ მიდგომას. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა მომზადებული უნდა იყოს და საკარანტინო მოთხოვნები, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას, როდესაც ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა წარმოშობის რეგიონში დანიშნულების ადგილზე უარესია, ნათლად უნდა იქნეს ცნობილი.

ჯანდაცვის შესაძლებლობები და პერსონალი: უნდა დაინერგოს ბიზნესის უწყვეტობის გეგმები სამედიცინო დაწესებულებებში, რათა დარწმუნდეთ, რომ COVID-19 ეპიდემიის მართვა შესაძლებელია და შენარჩუნებულია სხვა მკურნალობაზე წვდომა. ერთობლივი შესყიდვების შედეგად შესაძლებელია მოგვარდეს სამედიცინო აღჭურვილობის დეფიციტი. პანდემიური დაღლილობა და ფსიქიკური ჯანმრთელობა ბუნებრივი რეაგირებაა შექმნილი ვითარების მიმართ. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დაიცვან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპული რეგიონის მითითებები პანდემიური დაღლილობის აღმოსაფხვრელად საზოგადოების მხარდაჭერის გაძლიერების შესახებ. უნდა გაიზარდოს ფსიქოსოციალური დახმარებაც.

ვაქცინაციის ეროვნული სტრატეგიები.

კომისია მზად არის მხარი დაუჭიროს წევრ სახელმწიფოებს ვაქცინების განლაგების პროცესში, მათი განლაგების და ვაქცინაციის გეგმების შესაბამისად. ვაქცინაციის სერთიფიკატებისადმი ევროკავშირის საერთო მიდგომა, სავარაუდოდ, გააძლიერებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რეაქციას წევრ სახელმწიფოებში და მოქალაქეების ნდობას ვაქცინაციის მცდელობაში.

Background

დღევანდელი სტრატეგია ემყარება წინა რეკომენდაციებს, როგორიცაა აპრილის ევროპული საგზაო რუქა შეკავების ზომების ფრთხილად ეტაპობრივად მოხსნის შესახებ, ივლისის კომუნიკაცია მოკლევადიანი მზადყოფნის შესახებ და ოქტომბრის კომუნიკაცია COVID-19 რეაგირების დამატებითი ზომების შესახებ. ევროპაში პანდემიის პირველი ტალღა წარმატებით შეიცვალა მკაცრი ზომების გამოყენებით, მაგრამ ზაფხულის განმავლობაში მათ ძალიან სწრაფად მოდუნებამ გამოიწვია შემოდგომაზე აღორძინება.

სანამ უსაფრთხო და ეფექტური ვაქცინა არ არის ხელმისაწვდომი და მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ არის იმუნიზებული, ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა გააგრძელონ მცდელობები პანდემიის შესამსუბუქებლად, კოორდინირებული მიდგომის შესაბამისად, როგორც ამას მოითხოვს ევროსაბჭო.

შემდგომი რეკომენდაციები წარმოდგენილი იქნება 2021 წლის დასაწყისში, რათა შეიმუშავონ COVID-19 კონტროლის სრულყოფილი ჩარჩო, რომელიც დაფუძნებული იქნება დღემდე არსებულ ცოდნასა და გამოცდილებაზე და უახლესი ხელმისაწვდომი სამეცნიერო მითითებები.

ვრცლად

კორონავირუსი

პანდემიის გადარჩენა: გაკვეთილები გერმანიის მიტელსტონისგან

გამოქვეყნებულია

on

By

გერმანიის სამრეწველო ცენტრში, საინჟინრო ფირმებმა მოიფიქრეს კორონავირუსის პანდემიიდან გადარჩენის რეცეპტი, დაწერა და

გააგრძელეთ ხარჯები კვლევასა და განვითარებაზე მაშინაც კი, თუ გაყიდვები შემცირდება, ააშენეთ ფინანსური ბუფერი, ასე რომ თქვენ შეძლებთ გრძელვადიანი ბიზნეს გეგმის შემუშავებას, მოვაჭრე იყავით დილერებთან, რომ შეინარჩუნოთ მომარაგების ჯაჭვები, გქონდეთ ინოვაციური აზროვნება და კრიზისები, როგორც შესაძლებლობები.

ეს, რა თქმა უნდა, სტრატეგია, რომელიც ანაზღაურებს მცირე და საშუალო ზომის 'Mittelstand' კომპანიებისთვის (მცირე და საშუალო ბიზნესის), რომლებიც ერთად უზრუნველყოფენ გერმანიაში სამუშაო ადგილების თითქმის 60% -ს, თანახმად Reuters- ის ექვს აღმასრულებელთან ინტერვიუში.

კომერცბანკმა, Mittelstand- ის ფირმების უდიდესმა კრედიტორმა, ასევე განუცხადა Reuters- ს, რომ ”ინტენსიური თერაპიის” ქვეშ მყოფი კომპანიების რაოდენობა უფრო დაბალი იყო, ვიდრე ეშინოდა და მისი კლიენტები არ ჩქარობდნენ ახალი საკრედიტო ხაზების მისაღებად.

მაგალითად, Stihl– მა არაჩვეულებრივი ნაბიჯი გადადგა, როდესაც დაბლოკვები მოჰყვა მისი ჯაჭვების, გაზონის სათიბების და ჰეჯირების საჭრელების გაყიდვას - მან განაგრძო მათი დამზადება და დაეხმარა ზოგიერთ საცალო ვაჭრობას, რომლებიც განაგრძობდნენ გადახდის პირობების გახანგრძლივებას, აღმასრულებელი დირექტორი ბერტრამ კანძიორა (სურათები) განუცხადა როიტერს.

გამბიტმა გაამართლა.

რთული ორი თვის შემდეგ, მოთხოვნილებამ მოიმატა სტილის იარაღები, რადგან საკეტებში ჩარჩენილმა ხალხმა მათი ბაღები გააფართოვა. მაისიდან Stihl– მა გაყიდვების ორნიშნა ზრდა განიცადა და კვირაობით მუშაობს შეკვეთების შესავსებად.

დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ გამწვანების ინდუსტრია კრიზისი იყო, მაგრამ კრიზისის პერიოდში Stihl– ის უნარი ნავიგაციისას ასახავს მიტელტონის ფირმების განსაკუთრებულ უპირატესობას - ისინი, როგორც წესი, ოჯახის საკუთრებაში არიან, გრძელვადიანი ჰორიზონტებით და ძლიერი ბალანსით. უხეში პატჩების საშუალებით.

მცირე და საშუალო ბიზნესის გერმანიაში ასევე უფრო დიდია, ვიდრე ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში, აჩვენებს ევროსტატის სტატისტიკის ოფისის კვლევები. უფრო მეტიც, გერმანული კომპანიების 90% - სპეციალიზირებული საინჟინრო ფირმები, რომლებიც მათ შორის გამორჩეულად არიან - ოჯახის მიერ კონტროლდება, ამბობს ასოციაცია BVMW Mittelstand.

ევროპის ცენტრალური ბანკის კვლევის თანახმად, აპრილ-სექტემბრის პერიოდში ნაკლები გერმანიის მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართა ბანკებს სესხებისთვის, ვიდრე ესპანეთის, იტალიისა და საფრანგეთის მსგავსი კომპანიები.

აგვისტოს კვლევამ, რომელიც მენეჯმენტმა საკონსულტაციო ფირმა McKinsey– მა ჩაატარა, ევროპის ხუთ ქვეყანაში 2,200 – ზე მეტ მცირე და საშუალო ბიზნესის შესახებ, აჩვენა, რომ ნაკლები გერმანული ფირმა შიშობს, რომ ზრდის პროგრამების გადადება მოუწევთ, ვიდრე საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთისა და გაერთიანებული სამეფოს კომპანიებს.

”იმის გამო, რომ უმრავლესობა კვლავ ოჯახის საკუთრებაშია, კაპიტალის კოეფიციენტი მაღალია და რთულ პერიოდებში კარგ ბალიშს გვთავაზობს”, - თქვა მაკკინსის პარტნიორმა ნიკო მორმა, Mittelstand- ის ექსპერტმა.

1926 წელს დაარსებულმა საოჯახო ბიზნესმა სტილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ გამხდარიყო ბანკების მძევლები რამდენიმე ათეული წლის წინ.

მას შემდეგ ააწყო საკუთარი კაპიტალის კოეფიციენტი 70% -მდე, რათა უზრუნველყოს, რომ მას შეუძლია მიიღოს ბიზნეს გადაწყვეტილებები დამოუკიდებლად ნებისმიერი გამსესხებლისგან, რომლებიც შეიძლება უფრო მეტად იყვნენ კონცენტრირებულნი მოკლევადიან პერიოდში.

”ბანკების ნეგატიური დამოკიდებულების გამო, კომპანიის მფლობელი ოჯახი მივიდა დასკვნამდე, რომ მათ არ უნდა მისცენ ბანკებს თავიანთი პოლიტიკის კარნახით, მაგრამ მომავალში უნდა დააფინანსონ კომპანია საკუთარი რესურსებიდან”, - თქვა კანძიორას.

შტუტგარტთან ახლოს პლასტმასის დამუშავების საინექციო ჩამოსხმის აპარატების ოჯახის მფლობელი Arburg GmbH ასევე პანდემიაში გადავიდა მყარი ფინანსებით, რამაც მას საშუალება მისცა გაეცნო კრიზისი.

”კორონა პანდემიას არანაირი გავლენა არ აქვს ჩვენს საშუალო და გრძელვადიან განვითარებასა და წარმოების სტრატეგიაზე,” - განუცხადა როიტერს არბურგის მმართველმა პარტნიორმა მაიკლ ჰელმა. ”ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ ახლა არასწორი იქნება ინოვაციების მუხრუჭების დაყენება”.

სექტემბრის გერმანიის მანქანათმშენებლობის ინდუსტრიის ასოციაციის (VDMA) მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ წევრთა უმრავლესობა მიზნად ისახავს ინვესტიციის ბიუჯეტის შენარჩუნებას ან გაზრდას მომავალ წელს, თითქმის მეხუთე გეგმავს 10% ან მეტი ზრდას.

როიტერის გრაფიკა

წარმატების ისტორიები, როგორიცაა Stihl's, უარყოფს COVID-19 შერეულ სურათს გერმანიაში. ყველა სექტორში, მე -11 ფირმას ემუქრება გადახდისუუნარობის საფრთხე, აჩვენა გერმანიის სამრეწველო და სავაჭრო პალატების ასოციაციის (DIHK) 13,000 XNUMX კომპანიის კვლევამ.

პატრიკ-ლუდვიგ ჰანცჩი გერმანიის საკრედიტო სააგენტო Creditreform- ში, 24,000 წელს, 2021 კორპორატიული გადახდისუუნარობის მოლოდინია 16,000 წელს 17,000-დან XNUMX XNUMX-მდე შემდეგ.

და ბიზნესი, რომელიც უფრო მეტად ეყრდნობა ყოველთვიურ ფულადი სახსრების მოძრაობას, იტანჯება. გერმანიის სასტუმროებისა და რესტორნების ასოციაციამ (DEHOGA) განაცხადა, რომ გასულ თვეში ამ სექტორში 8,868 71.3 ბიზნესის ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მათი XNUMX% შიშობს მათი არსებობისგან.

კომერცბანკი ამბობს, რომ Mittelstand– ის ბევრ ინდუსტრიულ კომპანიას აქვს ფინანსური ბუფერი, რომ ქარიშხალი ამოიღოს.

ბანკს აქვს გუნდი, რომელიც ყურადღებით შეისწავლის კლიენტების ჯანმრთელობას, შეისწავლის ბიზნესს, დამკვეთის ტრეფიკის შესახებ ციფრამდე და მენეჯერებთან რეგულარულ დისკუსიებს. იგი ელოდება გადახდისუუნარობის მოკრძალებულ ზრდას, მას შემდეგ რაც იანვარში გააუქმებენ უარს კრიზისის დროს ფირმების შენარჩუნებისთვის, მაგრამ ზოგიერთის მიერ არაა პროგნოზირებული მასიური ზრდა.

”არ არის შეშლილი ნაბიჯი (კრედიტის მისაღებად),” - თქვა კრისტინ რედამახერმა, ბანკის ფინანსური ინჟინერიის ხელმძღვანელმა. ”ჩვენს ბევრ მომხმარებელს აქვს ბუფერული და არანაირი ლიკვიდურობის პრობლემა.”

Koerber ჰამბურგში არის კიდევ ერთი კომპანია Mittelstand - ბიზნესიდან ხელოვნური ინტელექტიდან დამთავრებული მანქანები დამთავრებული ტუალეტის ქაღალდით - რომელიც პანდემიაში გადავიდა მყარი ფინანსებით და ის არ აპირებს ფეხი ფეხიდან ამოიღოს პედლებიდან.

”ჩვენ გავაკეთეთ და გავაგრძელებთ მდგრადი და მნიშვნელოვანი ინვესტიციების ჩადებას კვლევასა და განვითარებაში და შემდგომში ციფრულიზაცია წელს და მომავალ წელს. ციფრულ გადაწყვეტილებებზე მოთხოვნილებამ კიდევ უფრო დიდი სტიმული მისცა კორონამ - ეს ჩვენთვის უდიდესი შესაძლებლობაა, ”- განუცხადა Reuters- ს აღმასრულებელმა დირექტორმა სტეფან საიფერტმა.

მიუნხენში, სამშენებლო ტექნიკის მწარმოებელმა ვაკერ ნეიზონმა განაცხადა, რომ იგი განიხილავს თავის ინვესტიციებს, მაგრამ ის ასევე განაგრძობს R&D- ს.

”კრიზისი არის საბალანსო მოქმედება ხარჯების ოპტიმიზაციას, დაგეგმვის ბევრად უფრო მოკლე ჰორიზონტსა და ინოვაციებზე ზეწოლას შორის”, - აღნიშნა აღმასრულებელმა დირექტორმა მარტინ ლენერმა.

Ebm-papst Group- მა, რომელიც ელექტროძრავებს და მაღალტექნოლოგიურ თაყვანისმცემლებს ქმნის, ასევე ინარჩუნებს სტაბილურობას R&D ინვესტიციებში, აპრილში ბრუნვის თითქმის 30% -ით შემცირების მიუხედავად. ”ახლა ჩვენ თვიდან თვეს ვეწევით”, - თქვა აღმასრულებელმა დირექტორმა შტეფან ბრენდლმა.

კომპანია მულფინგენში დაფუძნებული კომპანია ცდილობს ისარგებლოს სამი ტენდენციიდან: ჰაერის ხარისხი, რომელიც პრემიუმ არის პანდემიის გამო; ციფრულიზაცია, რომელსაც ის შეუძლია მოემსახუროს თაყვანისმცემლებს სერვერების გასაგრილებლად; და მოთხოვნა პროდუქტებზე, რომლებიც ნაკლებ ელექტროენერგიას იყენებენ.

მრავალი გადარჩენილი ადამიანისთვის კრიზისი ასევე აჩქარებს ცვლილებებს.

ერთ-ერთი ასეთი კომპანიაა MAHLE GmbH, რომელიც ამზადებს ავტონაწილებს ელექტროძრავიდან კონდიციონერამდე. იგი გეგმავს ორი გერმანული ქარხნის დახურვას და სხვა ხარჯების შემცირებას, რათა მოერგოს ტექნოლოგიურ ცვლილებებს სექტორში და შეამციროს მოთხოვნა პანდემიის გამო.

მიუხედავად იმისა, რომ წელს მოსალოდნელი იყო გაყიდვების დაახლოებით 20% -იანი ვარდნა, აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯოერგ სტრატმანმა განაცხადა, რომ იგი ინარჩუნებს R&D- ს "მაღალ დონეზე", მაგალითად, მილიონობით დახარჯა შტუტგარტთან ახლოს მდებარე ცენტრში 100 ინჟინრით, რომელიც ახლახანს გაიხსნა.

გასარკვევია, ხდება თუ არა Mittelstand ”შემოქმედებითი განადგურება” - ეს ტერმინი პოპულარიზებულია მე -1940 საუკუნის XNUMX-იან წლებში ავსტრიელმა ეკონომისტმა ჯოზეფ შუმპეტერმა, აღწერს არააქტიურ ფირმებს, რომლებიც იკეცებიან უფრო დინამიური საწარმოებისთვის.

მაგრამ სწორ სექტორში მყოფი ფირმები ჯანსაღი ბალანსით აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან ნდობით მოერგონ.

”ჩვენ გვსურს გამოვიყენოთ ეს კრიზისი,” - თქვა ebm-papst- ის ბრენდლმა.

ვრცლად

კორონავირუსი

დიდი ბრიტანეთი ამტკიცებს Pfizer-BioNTech COVID-19 ვაქცინას, პირველი მსოფლიოში

გამოქვეყნებულია

on

By

ბრიტანეთი დღეს (2 დეკემბერი) გახდა დასავლეთის პირველი ქვეყანა, რომელმაც დაამტკიცა COVID-19 ვაქცინა, რომელიც გადახტა აშშ-სა და ევროპას მას შემდეგ, რაც მისმა მარეგულირებელმა რეკორდულ დროში გაასუფთავა Pfizer- ის მიერ გადაუდებელი გამოყენების გასროლა, დაწერა და

ვაქცინა გაიცემა მომავალი კვირის დასაწყისიდან პრემიერ მინისტრის ბორის ჯონსონის მთავრობის მთავარ გადატრიალებაში, რომელიც კრიტიკის წინაშე აღმოჩნდა კორონავირუსის კრიზისის მოგვარების გამო ბრიტანეთთან დაკავშირებით, რომელიც ევროპაში COVID-19– ით დაიღუპა ყველაზე ცუდი ოფიციალური შედეგებით.

ვაქცინა განიხილება, როგორც მსოფლიოს საუკეთესო შანსი, რომ დაუბრუნდეს ნორმალიზებას პანდემიის ფონზე, რომელმაც 1.5 მილიონი ადამიანი იმსხვერპლა და გლობალური ეკონომიკა დააგდო.

”დღეს მთავრობამ მიიღო დამოუკიდებელი მედიკამენტების და ჯანდაცვის პროდუქტების მარეგულირებელი სააგენტოს (MHRA) რეკომენდაცია Pfizer-BioNTech– ის COVID-19 ვაქცინის გამოყენების დამტკიცების შესახებ,” - განაცხადა მთავრობამ.

ბრიტანეთმა მოიწონა დამტკიცება, როგორც გლობალური გამარჯვება და კარგი იმედის სხივი იმ ფონზე, როდესაც დიდი სახელმწიფოები იბრძვიან ვაქცინების მასივის დამტკიცებისა და მათი მოქალაქეების ინოკულაციისთვის.

”მე აშკარად აღფრთოვანებული ვარ სიახლეებით, ძალიან ამაყი ვარ, რომ დიდი ბრიტანეთი არის პირველი ადგილი მსოფლიოში, რომელსაც აქვს კლინიკურად ავტორიზებული ვაქცინა”, - თქვა ბრიტანეთის ჯანდაცვის მდივანმა მეტ ჰენკოკმა.

ჩინეთმა უკვე მისცა გადაუდებელი ნებართვა სამ ექსპერიმენტულ ვაქცინაზე და ივლისიდან დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი აცვია. რუსეთი აცრის ფრონტის ხაზის მუშებს აგვისტოში Sputnik V- ის გადაღების დამტკიცების შემდეგ, სანამ არ დაასრულებდა უსაფრთხოების და ეფექტურობის გვიან ეტაპზე ტესტირებას.

Pfizer– მა და მისმა გერმანელმა პარტნიორმა BioNTech– მა თქვეს, რომ მათი ვაქცინა 95% –ით ეფექტურია დაავადების პროფილაქტიკაში, რაც მოსალოდნელზე მაღალია.

აშშ – ს წამლის მწარმოებელმა კომპანიამ თქვა, რომ ბრიტანეთის საგანგებო გამოყენების ნებართვა COVID-19– ის წინააღმდეგ ბრძოლის ისტორიულ მომენტს წარმოადგენს.

”ეს ავტორიზაცია მიზანია, რომლისკენაც ვმუშაობთ მას შემდეგ, რაც ჩვენ პირველად გამოვაცხადეთ, რომ მეცნიერება გაიმარჯვებს და ჩვენ მივესალმებით MHRA- ს იმის გამო, რომ მათ შეეძლოთ ფრთხილად შეაფასონ და დროულად იმოქმედონ დიდი ბრიტანეთის ხალხის დასაცავად.” ბურლა.

”ვინაიდან ველოდებით შემდგომ ავტორიზაციებსა და დამტკიცებებს, ჩვენ ორიენტირებულები ვართ იმაზე, რომ გადავდოთ გადაუდებელი აუცილებლობა, რათა უსაფრთხოდ მოვაწოდოთ მაღალი ხარისხის ვაქცინა მთელს მსოფლიოში.”

ბრიტანეთის წამლების მარეგულირებელმა ვაქცინა რეკორდულ დროში დაამტკიცა. მისი ამერიკელი კოლეგა 10 დეკემბერს შეხვდება და განიხილავს რეკომენდაციას Pfizer / BioNTech ვაქცინის გადაუდებელი გამოყენების შესახებ, ხოლო მედიკამენტების ევროპულმა სააგენტომ განაცხადა, რომ მას შეუძლია გადაუდებელი თანხმობა გასროლაზე 29 დეკემბრისთვის.

”მთელ მსოფლიოში მარეგულირებელ სააგენტოებში წარდგენილი მონაცემები მეცნიერულად მკაცრი და მაღალ ეთიკური კვლევისა და განვითარების პროგრამის შედეგია”, - თქვა უგურ საჰინმა, BioNTech- ის აღმასრულებელმა დირექტორმა და თანადამფუძნებელმა.

ბრიტანეთის ვაქცინის კომიტეტი გადაწყვეტს, რომელი პრიორიტეტული ჯგუფები მიიღებენ პირველ რიგში ჯაბს: რიგში პირველები იქნებიან სახლის მცხოვრებლები, ჯანდაცვის პერსონალი, მოხუცები და კლინიკურად ძალიან დაუცველები.

ჰენკოკმა თქვა, რომ საავადმყოფოები მზად არიან გასროლების მისაღებად და ვაქცინაციის ცენტრები შეიქმნება ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ მან აღიარა, რომ განაწილება გამოწვევა იქნება, რადგან ვაქცინა უნდა გაიგზავნოს და ინახებოდეს -70 C ტემპერატურაზე, ანტარქტიდის ზამთრისთვის დამახასიათებელი ერთგვარი ტემპერატურა.

Pfizer– მა თქვა, რომ მისი შენახვა ხუთ დღემდე შეიძლება სტანდარტული მაცივრის ტემპერატურაზე, ან 15 დღემდე თერმული გადაზიდვის ყუთში.

ჯონსონმა გასულ თვეში თქვა, რომ ბრიტანეთმა შეუკვეთა 40 მილიონი დოზა Pfizer ვაქცინა - ეს საკმარისია მოსახლეობის მესამედზე ნაკლებად, რადგან იმუნიტეტის მოსაპოვებლად საჭიროა ორი გასროლა.

ვაქცინების შეჯიბრში სხვა წამყვანები არიან აშშ – ს ბიოტექნიკური ფირმა Moderna, რომელმაც თქვა, რომ მისი შედეგი 94% –ით წარმატებულია გვიან ეტაპზე ჩატარებულ კლინიკურ კვლევებში. Moderna- მ და Pfizer- მა შეიმუშავეს კადრები ახალი მესენჯერი RNA (mRNA) ტექნოლოგიის გამოყენებით.

AstraZeneca– მ თქვა, რომ გასულ თვეში მისი COVID-19 კადრი, რომელიც დაფუძნებულია ვაქცინის ტრადიციულ ტექნოლოგიაზე, 70% –იანი ეფექტურია საკვანძო კვლევებში და შეიძლება ეფექტური იყოს 90% –მდე.

ვრცლად
რეკლამა

ზოგადი3 საათის წინ

Maddox Group- ის მფლობელმა უარყო შვეიცარიელი ჟურნალისტების ბრალდებები

ზოგადი4 საათის წინ

3 რამ, რაც ბიზნესისთვის უნდა განიხილონ, როდესაც მიიღებენ მწვანე ეკონომიკას

პოლიტიკა4 საათის წინ

ინოვაციური ტექნოლოგიების უფრო მკაცრი გამოყენება უზრუნველყოფს Horizon Europe 2021-2027 წლების პოლიტიკის მიზნებს.

ეკონომია6 საათის წინ

ევროკავშირი ემზადება საბიუჯეტო ჩიხისთვის და მომავალი თაობის ევროკავშირის საგამომგონებლო შეთანხმებისთვის 

ციფრული ეკონომიკის9 საათის წინ

ევროკავშირის ახალი წესები: ციფრულიზაცია მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად

კორონავირუსი12 საათის წინ

კორონავირუსი: კომისია წარმოგიდგენთ სტრატეგიას 'უსაფრთხოდ დარჩენა COVID-19- ისგან ზამთარში'

China3 თვის წინ

ბანკი მოიცავს ბლოკჩეინს ქამრებისა და საგზაო ვაჭრობის გასაადვილებლად

კორონავირუსი6 თვის წინ

# EBA - ხელმძღვანელის თქმით, ევროკავშირის საბანკო სექტორი კრიზისში შევიდა მყარი კაპიტალის პოზიციებით და აქტივების ხარისხის გაუმჯობესებით

ხელოვნების4 თვის წინ

ომი # ლიბიაში - რუსული ფილმი აჩვენებს ვინ ავრცელებს სიკვდილს და ტერორს

კატასტროფები3 თვის წინ

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 211 მილიონი ევრო იტალიას 2019 წლის შემოდგომაზე მკაცრი ამინდის პირობების დაზიანების გამოსასწორებლად

ბელგია5 თვის წინ

# ყაზახეთის პირველი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი 80 წლის დაბადების დღეს და მისი როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში

Brexit2 თვის წინ

Brexit - ევროკომისია ბაზრის მონაწილეებს აძლევს 18 თვეს, რათა შეამცირონ ბრიტანეთის გაწმენდის ოპერაციების ზემოქმედება

Facebook

Twitter

Trending