დაკავშირება ჩვენთან ერთად

EU

კომისია ამტკიცებს პოლონეთის რეზოლუციის სქემის გახანგრძლივებას კოოპერატიული და მცირე კომერციული ბანკებისათვის

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ დაამტკიცა ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების თანახმად, პოლონეთის რეზოლუციის სქემის გახანგრძლივება თორმეტი თვით 29 წლის 2021 ოქტომბრამდე. სქემა თავდაპირველად დამტკიცდა დეკემბერი 2016. იგი ოთხჯერ გაგრძელდა, ბოლოს ბოლოს აპრილი 2020. ეს მეხუთე გახანგრძლივება არ ახდენს ცვლილებებს წინა სქემაში. ღონისძიება კვლავ ხელმისაწვდომი იქნება კოოპერატიული ბანკებისა და მცირე კომერციული ბანკებისათვის, რომელთა აქტივები 3 მილიარდ ევროზე ნაკლებია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დადგენილ იქნა კომპეტენტური ეროვნული ორგანოების მიერ.

სქემის მიზანია ხელი შეუწყოს პოლონეთის რეზოლუციის ორგანოების მუშაობას, თუკი მას კონკრეტული შემთხვევა და საჭიროება ექნება. კომისიამ დაადგინა, რომ სქემის გახანგრძლივება ემთხვევა ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესებს, კერძოდ კი 2013 საბანკო ურთიერთობა და ევროკავშირის საბანკო წესები. დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება კომისიის შესახებ კონკურსი ვებ – გვერდი საქმე რეგისტრაცია საქმეზე SA.58389 კონფიდენციალურობის საკითხის გადაჭრის შემდეგ.

ვრცლად

გარემოს

ევროკავშირის ახალი ინდუსტრიული სტრატეგია: დაძლევის გამოწვევები

გამოქვეყნებულია

on

ევროპარლამენტარებს სურთ, რომ ევროკავშირის სამომავლო სამრეწველო სტრატეგია დაეხმაროს ბიზნესს გადაარჩინოს COVID-19 კრიზისი და შეხვდეს ციფრული და გარემოსდაცვითი გადასვლებს. შეიტყვეთ როგორ.

ევროპულ საწარმოებს სერიოზული დარტყმა მოჰყვა COVID-19 პანდემიარადგან ბევრს მოუწია სამუშაო ძალის დახურვა ან შემცირება ახალი შემზღუდველი ზომების ფარგლებში მუშაობის ახალი გზების პოვნის დროს. საჭირო ციფრული და მწვანე გადასვლების განხორციელებამდე, ევროკავშირში მრეწველობა უნდა აღდგეს პანდემიიდან.

ნოემბრის პლენარული სხდომის დროს, ევროპარლამენტარები კიდევ ერთხელ გაიმეორებენ თავიანთ მოწოდებას ევროკომისიამ გადახედოს 2020 წლის მარტის წინადადებას ევროკავშირის შესახებ ახალი ინდუსტრიული სტრატეგია. ში ანგარიშის პროექტი მიღებულ იქნა 16 ოქტომბერს, ინდუსტრიის, კვლევისა და ენერგეტიკის კომიტეტის წევრებმა მოითხოვეს ა ევროკავშირის მიდგომა სამრეწველო პოლიტიკისადმი პანდემიის ფონზე, ბიზნესების დახმარებით, რომ გაუმკლავდნენ კრიზისს და ციფრული და ეკოლოგიური გადასვლები გადაიტანონ.

როგორ ითვალისწინებს პარლამენტი ევროკავშირის ინდუსტრიულ ლანდშაფტს

ინდუსტრია წარმოადგენს ევროკავშირის ეკონომიკის 20% -ზე მეტს და დასაქმებულია დაახლოებით 35 მილიონი ადამიანი, მასთან დაკავშირებულია მრავალი მილიონი მეტი სამუშაო ადგილთან და მის ფარგლებს გარეთ. გარდა ამისა, ეს საქონლის ექსპორტის 80% -ს შეადგენს. ევროკავშირი ასევე არის გლობალური მიმწოდებელი და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დანიშნულების ადგილი.

ახალი ინდუსტრიული სტრატეგიის კონტექსტში, ევროკავშირმა კომპანიებს უნდა მისცეს საშუალება, წვლილი შეიტანონ მასში კლიმატის ნეიტრალიტეტი სამიზნეები - როგორც აღწერილია აქ მწვანე გარიგება საგზაო რუკა - ფირმების, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა ციფრულ და ნახშირბადის ნეიტრალურ ეკონომიკაზე გადასვლაში და ხელს უწყობენ მაღალი ხარისხის სამუშაო ადგილების შექმნას, ევროკავშირის კონკურენტუნარიანობის შელახვის გარეშე.

ევროპარლამენტარების აზრით; ასეთი სტრატეგია უნდა შედგებოდეს ორ ფაზად: აღდგენის ეტაპი სამუშაო ადგილების კონსოლიდაციისთვის, წარმოების ხელახლა გასააქტიურებლად და COVID– ის შემდგომ პერიოდთან ადაპტირებისთვის; მოჰყვა რეკონსტრუქცია და ინდუსტრიული ტრანსფორმაცია.

წაიკითხო რაღაცის შესახებ ევროკავშირის ძირითადი ზომები ეკონომიკის აღდგენის დასაწყებად.

მცირე ფირმების გაძლიერება მდგრადი ზრდის მისაღწევად

მცირე და საშუალო საწარმოები წარმოადგენს ევროკავშირის ეკონომიკის ხერხემალს, რაც მთლიანი ევროპული ბიზნესის 99% -ზე მეტს შეადგენს. სამრეწველო სტრატეგია მათზე უნდა იყოს ორიენტირებული, რადგან ბევრს აქვს დავალიანებული ხელშეკრულებები ეროვნული კორონარიზული ღონისძიებების გამო, ამცირებს მათ ინვესტიციურ შესაძლებლობებს, რაც, სავარაუდოდ, გრძელვადიან პერსპექტივაში დუნე ზრდის.

ინდუსტრიას ეხმარება სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისისგან განკურნებაში

COVID აღდგენის ფონდი ეს არის პირველი ეტაპის ნაწილი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის და უნდა გადანაწილდეს მიყენებული ზიანის დონის, გამოწვევებისა და ეროვნული დახმარების სქემების მეშვეობით უკვე მიღებული ფინანსური დახმარების მიხედვით.

უპირატესობა უნდა მიენიჭოს კომპანიებსა და მცირე ფირმებს, რომლებიც ორიენტირებულია ციფრული და გარემოსდაცვითი ტრანსფორმაციისკენ და, შესაბამისად, ინვესტიციების განხორციელებაში ეკოლოგიურად მდგრადი საქმიანობა.

ევროპარლამენტარებს სურთ:

 • დარწმუნდით, რომ მწვანე და ციფრული გადასვლები სამართლიანი და სოციალურად სამართლიანია, რასაც მოჰყვება მშრომელთა მომზადების ინიციატივები.
 • ევროპული კომპანიებისთვის, მცირე და საშუალო საწარმოების ჩათვლით, გარდამავალი პერიოდის პოტენციური ხარჯებისა და ტვირთის ახალი ზემოქმედების შეფასება.
 • დარწმუნდით, რომ საგანგებო მდგომარეობის ეტაპზე გაწეული სახელმწიფო დახმარება არ იწვევს მუდმივ დამახინჯებას ერთიან ბაზარზე.
 • დააბრუნეთ სტრატეგიული ინდუსტრიები ევროკავშირში.

ინვესტიცია უფრო მწვანე, ციფრულ და ინოვაციურ საწარმოებში

მეორე ფაზის განმავლობაში, სამრეწველო სტრატეგიამ უნდა უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანობა, გამძლეობა და გრძელვადიანი მდგრადობა. მიზნები მოიცავს:

 • ფოკუსირება სტრუქტურული ცვლილების სოციალურ ასპექტებზე.
 • ტერიტორიების აღორძინება, რომლებიც მინერალურ საწვავს ეყრდნობიან უბრალოდ გარდამავალი ფონდი, რომელიც ევროკავშირის ნაწილია კლიმატის დაფინანსების გეგმა.
 • ევროკავშირის სუბსიდირების უზრუნველყოფა ეკოლოგიურად მდგრადი კომპანიებისთვის და დეკარბონიზაციის პროცესში მყოფი კომპანიების მდგრადი დაფინანსების გაზრდა.
 • გამოყენება სასაზღვრო ნახშირბადის რეგულირების მექანიზმი ევროკავშირის მწარმოებლებისა და სამუშაო ადგილების დაცვა უსამართლო საერთაშორისო კონკურენციისგან.
 • გააჩნია კვლევაზე დაფუძნებული ფარმაცევტული ინდუსტრია და მედიკამენტების ნაკლებობა რისკის შემცირების გეგმა.
 • ცირკულარული ეკონომიკის გამოყენება, "ენერგოეფექტურობის პირველი" პრინციპის პრივილეგირება, ენერგიის დაზოგვა და განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები.
 • გაზის გამოყენება წიაღისეული საწვავისა და წყალბადისგან გადასასვლელად, როგორც პოტენციური გარღვევის ტექნოლოგია.
 • ინვესტირება ხელოვნური ინტელექტი ციფრული და მონაცემთა ერთიანი ევროპული ბაზრის დანერგვა, ციფრული დაბეგვრის უკეთესი სისტემის შექმნა და კიბერუსაფრთხოების ევროპული სტანდარტების შემუშავება.
 • მეტი ინვესტიცია კვლევასა და განვითარებაში.
 • გლობალური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად ევროკავშირის ანტიმონოპოლური წესების გადახედვა.

ვრცლად

კორონავირუსი

იტალია იუწყება 28,337 ახალი კორონავირუსის შემთხვევა კვირას, 562 გარდაცვლილი

გამოქვეყნებულია

on

By

წინა 28,337 საათის განმავლობაში იტალიაში დარეგისტრირდა 24 ახალი კორონავირუსული ინფექცია, განაცხადა ჯანდაცვის სამინისტრომ კვირას (22 ნოემბერს), რაც წინა დღეს 34,767-ით ნაკლებია. სამინისტრომ ასევე აღნიშნა 562 COVID 19 გარდაცვლილი ადამიანი, შაბათს 692, ხოლო პარასკევს 699. სამინისტრომ თქვა, რომ გასულ დღეს ჩატარდა 188,747 237,225 კორონავირუსის ტამპონი, წინა XNUMX XNUMX-ის წინააღმდეგ.

იტალია იყო პირველი დასავლეთი ქვეყანა, რომელიც ვირუსმა მოიცვა და თებერვალში მისი აფეთქების შემდეგ 49,823 ადამიანი დაიღუპა COVID-19, რაც ევროპაში მეორე მაჩვენებელია ბრიტანეთის შემდეგ. მან ასევე დაარეგისტრირა 1.409 მილიონი შემთხვევა. მიუხედავად იმისა, რომ იტალიაში ყოველდღიური დაღუპულების ყოველდღიური რიცხვი ყველაზე მაღალია ევროპაში ბოლო დღეების განმავლობაში, საავადმყოფოებში მიღებებისა და ინტენსიური თერაპიის დატვირთვის ზრდა შენელებულია.

COVID-19 დაავადებული საავადმყოფოში მყოფი ადამიანების რიცხვი კვირაში 34,279 216-ს შეადგენდა, რაც წინა დღით 106-ით მეტია. ეს შედარებულია შაბათის 43 დღიურ ზრდასთან. ინტენსიურ თერაპიაში მყოფი პაციენტების რიცხვი 10-ით გაიზარდა, შაბათს (21 ნოემბერი) მხოლოდ 3,801-ით გაიზარდა და ახლა 1,000 ადამიანია. როდესაც იტალიაში ეპიდემიის მეორე ტალღა სწრაფად აჩქარდებოდა, დაახლოებით ერთი კვირის წინ საავადმყოფოებში მიღება დაახლოებით 100 – ით იზრდება, ხოლო ინტენსიური თერაპიის დატვირთვა დღეში XNUMX – ით იზრდება.

ჩრდილოეთით მდებარე ლომბარდიის რეგიონში, რომელიც მდებარეობს იტალიის ფინანსური დედაქალაქ მილანში, კვირას ყველაზე მძიმე დარტყმა დარჩა, სადაც 5,094 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. კამპანიის სამხრეთ რეგიონში, რომელსაც ლომბარდიის მოსახლეობის მხოლოდ 60% აქვს, ახალი შემთხვევების მეორე ყველაზე მაღალი რიცხვია, 3,217.

ვრცლად

Brexit

სუნაკი ამბობს, რომ Brexit– ის გარიგების იმედი აქვს, მაგრამ არა ნებისმიერ ფასად

გამოქვეყნებულია

on

By

ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრმა რიში სუნაკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან Brexit– ის მოლაპარაკებებში ნამდვილად არის პროგრესი, მაგრამ უკეთესი იქნება ცუდი სავაჭრო გარიგებისგან თავის დაღწევა, ვიდრე მომავალში ბრიტანეთის ხელების მიბმა, წერს კეიტ ჰოლტონს.

სუნაკი, პრემიერ მინისტრის ბორის ჯონსონის უფროსი მინისტრული გუნდის ერთ-ერთი რამდენიმე წევრი, რომელიც COVID– ის პანდემიიდან გაძლიერებული რეპუტაციით გამოვიდა, ითვლებოდა მთავრობის ერთ – ერთი წამყვანი ხმა, რომელსაც სურდა ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება.

მან განუცხადა Sunday Times რომ იგი იმედოვნებს, რომ ბრიტანეთი და ევროკავშირი უზრუნველყოფენ შეთანხმებას.

”ყოველდღე ვუყურებ ტექსტების ნაწილებს, ამიტომ რეალური პროგრესია”, - თქვა მან. ”რა თქმა უნდა, სასურველი იქნება გარიგება.”

მაგრამ მან დასძინა: ”ჩვენს ეკონომიკაზე ყველაზე დიდი გავლენა კორონავირუსია. ეს აბსოლუტურად არ არის (გაკეთების საკითხი) გარიგება ნებისმიერ ფასად.

”თუ ჩვენ გარიგება არ გვაქვს, რატომ არის ეს? ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი უარს ამბობენ კომპრომისზე წასვლასთან დაკავშირებით, თუ რა არის სრულიად გონივრული და ძალიან გამჭვირვალე პრინციპები, რომლებიც ჩვენ თავიდანვე ჩამოვაყალიბეთ. ჩვენ არ ვითხოვთ სუპერ-სპეციალურ მკურნალობას. ”

ორი მხარე ჩაკეტილი იყო მოლაპარაკებებში თვეების განმავლობაში და, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ მათ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიაღწიეს პროგრესს, მნიშვნელოვანი თანხის გაკეთებაა საჭირო, რომ შეთანხმება დასრულდეს და რატიფიცირდეს წლის ბოლოსთვის.

სუნაკმა ინტერვიუ მისცა ოთხშაბათს ხარჯვის განხილვის წინ, როდესაც ის განსაზღვრავს მთავრობის ხარჯებს შემდეგ წელს, მას შემდეგ, რაც COVID-19- მა 200 მილიარდი ფუნტი სტერლინგი გახსნა ბრიტანეთის ფინანსებში.

მან თქვა, რომ იმედოვნებს, რომ მომავალი გაზაფხულისთვის მას შეეძლება დაიწყოს ფიქრი ეკონომიკისა და სამუშაო ადგილების მხარდაჭერის საჭიროების მიღმა და იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ შეუძლია დაუბრუნოს სახელმწიფო ფინანსები მდგრად დონეზე.

ვრცლად
რეკლამა

გარემოს13 წთ წინ

ევროკავშირის ახალი ინდუსტრიული სტრატეგია: დაძლევის გამოწვევები

კორონავირუსი29 წთ წინ

იტალია იუწყება 28,337 ახალი კორონავირუსის შემთხვევა კვირას, 562 გარდაცვლილი

Brexit44 წთ წინ

სუნაკი ამბობს, რომ Brexit– ის გარიგების იმედი აქვს, მაგრამ არა ნებისმიერ ფასად

ბელგია59 წთ წინ

კომისია ამტკიცებს 434 მილიონი ევროს სახელფასო სუბსიდირების სქემას კოლონავირუსის დაზარალებული ბელგიური კომპანიების დასახმარებლად

ენერგეტიკის1 საათის წინ

2020 წლის ტექნოლოგიური გეგმის კონფერენცია

უნარშეზღუდულ1 საათის წინ

შეზღუდული შესაძლებლობის შეზღუდვის ევროპული სტრატეგია 2010-2020 წწ დაეხმარა ბარიერების მოხსნაში

China2 თვის წინ

ბანკი მოიცავს ბლოკჩეინს ქამრებისა და საგზაო ვაჭრობის გასაადვილებლად

კორონავირუსი6 თვის წინ

# EBA - ხელმძღვანელის თქმით, ევროკავშირის საბანკო სექტორი კრიზისში შევიდა მყარი კაპიტალის პოზიციებით და აქტივების ხარისხის გაუმჯობესებით

ხელოვნების3 თვის წინ

ომი # ლიბიაში - რუსული ფილმი აჩვენებს ვინ ავრცელებს სიკვდილს და ტერორს

კატასტროფები2 თვის წინ

ევროკავშირის სოლიდარობა მოქმედებაში: 211 მილიონი ევრო იტალიას 2019 წლის შემოდგომაზე მკაცრი ამინდის პირობების დაზიანების გამოსასწორებლად

ბელგია5 თვის წინ

# ყაზახეთის პირველი პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი 80 წლის დაბადების დღეს და მისი როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში

Brexit2 თვის წინ

Brexit - ევროკომისია ბაზრის მონაწილეებს აძლევს 18 თვეს, რათა შეამცირონ ბრიტანეთის გაწმენდის ოპერაციების ზემოქმედება

ეკონომია3 დღის წინ

ფონ დერ ლეიენი ამბობს, რომ ორმა ვაქცინამ შეიძლება მიიღოს ბაზრის ავტორიზაცია წლის ბოლომდე

ეკონომია3 დღის წინ

ევროკავშირის ბიუჯეტი: მიშელი ამბობს, რომ დროა განხორციელდეს ის, რაც ივლისში იქნა შეთანხმებული

ეკონომია4 დღის წინ

ევროკავშირი აძლიერებს ძალისხმევას ოფშორულ განახლებადი ენერგიის სფეროში

Brexit5 დღის წინ

ევროკავშირი საბოლოოდ ცდილობს დიდ ბრიტანეთთან შეთანხმების მიღწევას

ეკონომია5 დღის წინ

ევროკავშირი აძლიერებს ძალისხმევას ანტიგენის ტესტირება ევროპაში

EU6 დღის წინ

ფონ დერ ლეიენი აცხადებს ახალ კონტრაქტს CureVac– თან 405 მილიონი დოზა COVID-19 ვაქცინაზე

Facebook

Twitter

Trending