დაკავშირება ჩვენთან ერთად

EU

კომისია შემდგომ ნაბიჯებს დგამს ევროპის ეკონომიკური და ფინანსური სისტემის ღიაობის, სიმტკიცისა და მდგრადობის ასამაღლებლად

ევროკავშირის რეპორტიორი კორესპონდენტი

გამოქვეყნებულია

on

 

ევროკომისიამ დღეს (19 იანვარს) ახალი წარადგინა სტრატეგია მომდევნო წლების ევროკავშირის ეკონომიკური და ფინანსური სისტემის ღიაობის, სიმტკიცისა და მდგრადობის სტიმულირების მიზნით. ეს სტრატეგია მიზნად ისახავს უკეთესად ევროპას შეასრულოს წამყვანი როლი გლობალურ ეკონომიკურ მმართველობაში, ხოლო დაცული იყოს ევროკავშირი უსამართლო და შეურაცხმყოფელი პრაქტიკისგან. ეს თან ახლავს ევროკავშირის ვალდებულებას უფრო მდგრადი და ღია გლობალური ეკონომიკისადმი, საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების გამართულად მუშაობისა და წესებზე დაფუძნებული მრავალმხრივი სისტემისადმი. ეს სტრატეგია შეესაბამება პრეზიდენტ ფონ დერ ლეიენის ამბიცია გეოპოლიტიკური კომისიის შექმნისკენ და მიჰყვება კომისიის 2020 წლის მაისის კომუნიკაციას ევროპის მომენტი: შეკეთება და მომზადება შემდეგი თაობისთვის.

ეს შემოთავაზებული მიდგომა ემყარება სამ ურთიერთსამაგრებელ საყრდენს:

  1. ევროს უფრო ძლიერი საერთაშორისო როლის ხელშეწყობა, მესამე ქვეყნის პარტნიორებთან ურთიერთობის დამყარების გზით, ევროკავშირის ინსტრუმენტებისა და ნიშნების შემუშავების ხელშეწყობა და მისი, როგორც საერთაშორისო საცნობარო ვალუტის სტატუსის განვითარება ენერგეტიკისა და სასაქონლო სექტორებში, მათ შორის ახალშობილებისთვის. ენერგიის მატარებლები, როგორიცაა წყალბადის. NextGenerationEU– ს ფარგლებში მაღალი ხარისხის ევროში დასახელებული ობლიგაციების გამოშვება მნიშვნელოვან სიღრმეს და ლიკვიდურობას შესძენს ევროკავშირის კაპიტალის ბაზრებს მომდევნო წლების განმავლობაში და მათ და ევროს უფრო მიმზიდველს გახდის ინვესტორებისთვის. მდგრადი ფინანსების ხელშეწყობა ასევე არის შესაძლებლობა ევროკავშირის ფინანსური ბაზრები გლობალური "მწვანე ფინანსების" ჰაბად ჩამოყალიბდეს, რაც ხელს შეუწყობს ევროს, როგორც ნაგულისხმევი ვალუტის მდგრადი ფინანსური პროდუქტებისთვის. ამ კონტექსტში კომისია იმუშავებს, რათა ხელი შეუწყოს მწვანე ობლიგაციების გამოყენებას ენერგიის ინვესტიციების დაფინანსების ინსტრუმენტად, რაც აუცილებელია 2030 წლის ენერგეტიკული და კლიმატური მიზნების მისაღწევად. კომისია გასცემს NextGenerationEU– ს ფარგლებში ობლიგაციების 30% –ს მწვანე ობლიგაციების სახით. კომისია ასევე შეისწავლის შესაძლებლობებს გაფართოვდეს ევროკავშირის ემისიებით ვაჭრობის სისტემის როლი (ETS), რათა მაქსიმალურად გაზარდოს მისი გარემო შედეგი და ხელი შეუწყოს ETS სავაჭრო საქმიანობას ევროკავშირში. ამ ყველაფრის გარდა, კომისია გააგრძელებს ევროპის ცენტრალური ბანკის (ECB) მუშაობის მხარდაჭერას ციფრული ევროს შესაძლო შემოღებასთან დაკავშირებით, როგორც ფულადი სახსრების შევსებას.
  2. ევროკავშირის ფინანსური ბაზრის ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება და მათი გამძლეობის გაუმჯობესება, მესამე ქვეყნების მიერ სანქციების ექსტერიტორიული გამოყენების მიმართ. კომისია, ECB- სა და ევროპის საზედამხედველო ორგანოებთან (ESA) თანამშრომლობით, ითანამშრომლებს საფინანსო ბაზრის ინფრასტრუქტურულ კომპანიებთან, რათა განახორციელონ მათი მოწყვლადობის საფუძვლიანი ანალიზი მესამე ქვეყნების მიერ ცალმხრივი ზომების უკანონო ექსტერიტორიულ გამოყენებასთან დაკავშირებით და მიიღონ ზომები ამგვარი მოწყვლადობის მოგვარება. კომისია ასევე შექმნის სამუშაო ჯგუფს, რომელიც შეაფასებს შესაძლო ტექნიკურ საკითხებს ევროკავშირის გარეთ გაწმენდილი ევროს ან ევროკავშირის სხვა ვალუტაში განსახორციელებელი ფინანსური კონტრაქტების ევროპულ ევროკავშირში განლაგებული ცენტრალური მხარეების გადასაცემად. ამას გარდა, კომისია შეისწავლის გზებს, რათა უზრუნველყოს აუცილებელი ფინანსური მომსახურების, მათ შორის გადასახადების, უწყვეტი ნაკადი ევროკავშირის სუბიექტებთან ან პირებთან, რომლებიც მიზნად ისახავს მესამე ქვეყნის ცალმხრივი სანქციების ექსტრატერიტორიულ გამოყენებას.
  3. ევროკავშირის მიერ საკუთარი სანქციების ერთგვაროვანი განხორციელებისა და აღსრულების შემდგომი ხელშეწყობა. წელს კომისია შეიმუშავებს მონაცემთა ბაზას - სანქციების ინფორმაციის გაცვლის საცავი - წევრ სახელმწიფოებსა და კომისიას შორის სანქციების განხორციელებისა და აღსრულების შესახებ ეფექტური ანგარიშგების და ინფორმაციის გაცვლის უზრუნველსაყოფად. კომისია იმუშავებს წევრ სახელმწიფოებთან, რათა შეიქმნას ერთიანი საკონტაქტო წერტილი საზღვრისპირა ზომების აღსრულებისა და განხორციელების საკითხებისათვის. კომისია ასევე უზრუნველყოფს, რომ მესამე ქვეყნებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ევროკავშირის სახსრები არ გამოიყენონ ევროკავშირის სანქციების დარღვევით. ევროკავშირის სანქციების ჰარმონიზებული აღსრულების მონიტორინგის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, კომისია შექმნის სპეციალურ სისტემას, რომელიც საშუალებას მისცემს ანონიმურად მოახდინოს ანგარიშს სანქციების თავიდან აცილების მიზნით, მათთვის ყურსასმენების ჩათვლით.

დღევანდელი სტრატეგია ემყარება 2018 წლის კომუნიკაციას ევროს საერთაშორისო როლის შესახებ, რომელიც დიდ ყურადღებას უთმობდა ეკონომიკური და მონეტარული კავშირის (EMU) გაძლიერებას და გაღრმავებას. სტაბილური ვალუტის ცენტრში არის მდგრადი ეკონომიკური და მონეტარული კავშირი. სტრატეგია ასევე აღიარებს უპრეცედენტო აღდგენის გეგმას 'შემდეგი თაობის ევროკავშირი ' რომ ევროკავშირმა მიიღო COVID-19 პანდემიის დაძლევა და დაეხმაროს ევროპის ეკონომიკას მწვანე და ციფრული გარდაქმნების აღსადგენად.

ეკონომიკა, რომელიც მუშაობს ხალხისთვის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტის ვალდის დომბროვსკისის თქმით: ”ევროკავშირი მულტილატერალიზმის ჩემპიონია და მზად არის მჭიდრო თანამშრომლობა თავის პარტნიორებთან. ამავე დროს, ევროკავშირმა უნდა გაამყაროს თავისი საერთაშორისო პოზიცია ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით. ამ სტრატეგიაში მოცემულია ამის ძირითადი გზები, განსაკუთრებით ევროკავშირის საერთო ვალუტის - ევროს გლობალური გამოყენების გაძლიერების გზით. იგი ასევე მიმოიხილავს ინფრასტრუქტურის განმტკიცების გზებს, რომელიც საფუძვლად უდევს ჩვენს ფინანსურ სისტემას და ისწრაფვის გლობალური ლიდერობისკენ მწვანე და ციფრული ფინანსების სფეროში. უფრო მდგრადი ეკონომიკის ფორმირებისას ევროკავშირმა უკეთ უნდა დაიცვას თავი სხვაგან არასამართლიანი და უკანონო ქმედებებისგან. როდესაც ეს მოხდება, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ გადამწყვეტად და ძალდატანებით, რის გამოც ევროკავშირის სანქციების სანდო აღსრულება ძალიან მნიშვნელოვანია. ”

კაპიტალის ბაზრების კავშირის კომისარმა, მაირად მაკგინესმა თქვა: ”ევროკავშირის ეკონომიკა და ფინანსური ბაზარი საერთაშორისო ინვესტორებისთვის მიმზიდველი უნდა იყოს. ბოლო გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ არსებითი პროგრესი დაეხმარა ევროკავშირის ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებაში. გარდა ამისა, ევროკავშირის ამბიციური აღდგენის გეგმა COVID-19 კრიზისის საპასუხოდ ხელს შეუწყობს ეკონომიკის განვითარებას, ხელს შეუწყობს ინოვაციების განვითარებას, ინვესტიციების შესაძლებლობების გაფართოებას და მაღალი ხარისხის ევროში დასახელებული ობლიგაციების მიწოდების ზრდას. ამ ძალისხმევის გასაგრძელებლად და ახალი გეოპოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით, ჩვენ ვთავაზობთ რიგ დამატებით მოქმედებებს ევროკავშირის ეკონომიკისა და მისი ფინანსური ბაზრის ინფრასტრუქტურის მდგრადობის გასაზრდელად, ევროს, როგორც საერთაშორისო საცნობარო ვალუტის სტატუსის ასამაღლებლად და განხორციელების და გაძლიერების მიზნით. ევროკავშირის სანქციების აღსრულება. ”

ეკონომიკის კომისარმა პაოლო ჯენტილონიმ განაცხადა: ”ევროს საერთაშორისო როლის გაძლიერებამ შეიძლება დაიცვას ჩვენი ეკონომიკა და ფინანსური სისტემა სავალუტო შოკისგან, შეამციროს სხვა ვალუტებზე დამოკიდებულება და უზრუნველყოს ევროკავშირის ფირმების გარიგების, ჰეჯირების და დაფინანსების დაბალი ხარჯები. ჩვენი ახალი გრძელვადიანი ბიუჯეტითა და NextGenerationEU- ს საშუალებით, ჩვენ გვაქვს ინსტრუმენტები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ აღორძინებას და ჩვენი ეკონომიკის ტრანსფორმაციას - ამ პროცესში ევრო კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდება გლობალური ინვესტორებისთვის. ”

ენერგეტიკის კომისარმა კადრი სიმსონმა თქვა: ”ძლიერი ევრო მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის სექტორისთვის. ევროკავშირის ენერგეტიკულ ბაზრებზე ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ევროს როლი. ბუნებრივი გაზის კონტრაქტებისთვის ჩვენ ვნახეთ, რომ მისი წილი 38% -დან 64% -მდე გაიზარდა. ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება ახალშობილ ბაზრებზე, მაგალითად წყალბადის, ისევე როგორც განახლებადი ენერგიის წყაროების სტრატეგიულ ბაზრებზე, სადაც ევროკავშირი გლობალური ლიდერია. ჩვენ ასევე გვინდა გავაძლიეროთ ევროს როლი მდგრადი ინვესტიციების დაფინანსებაში, განსაკუთრებით მწვანე ობლიგაციების ვალუტაში. ”

Background

ევროკომისიის 2018 წლის დეკემბრის კომუნიკაცია ევროს საერთაშორისო როლის განმტკიცების შესახებ ჩამოაყალიბა რამდენიმე ძირითადი ქმედება ევროს სტატუსის გასაუმჯობესებლად. ამ კომუნიკაციას თან ახლდა ა რეკომენდაცია ევროს საერთაშორისო როლის შესახებ ენერგეტიკაში და მოყვება ხუთი სექტორული კონსულტაცია ევროს როლის შესახებ სავალუტო ბაზრებში, ენერგეტიკის სექტორში, ნედლეულის ბაზრებში, სოფლის მეურნეობისა და საკვები პროდუქტებით ვაჭრობასა და ტრანსპორტის სექტორში.

დამატებითი ინფორმაცია

კომისიის კომუნიკაცია

2018 წლის დეკემბრის კომუნიკაცია "ევროს უფრო ძლიერი საერთაშორისო როლისკენ"

რეკომენდაცია ევროს საერთაშორისო როლის შესახებ ენერგეტიკაში

სექტორული კონსულტაციები ევროს როლის შესახებ სავალუტო ბაზრებში, ენერგეტიკის სექტორში, ნედლეულის ბაზრებში, სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტებით ვაჭრობასა და ტრანსპორტის სექტორში.

განახლებული დაბლოკვის დებულება ირანის ბირთვული შეთანხმების მხარდასაჭერად ძალაში შედის

Q & A

 

Brexit

ევროკავშირის აუდიტორები ხაზს უსვამენ Brexit Adjustment Reserve- ის რისკებს

ევროკავშირის რეპორტიორი კორესპონდენტი

გამოქვეყნებულია

on

დღეს (1 მარტი) გამოქვეყნებული მოსაზრების თანახმად, ევროპის აუდიტორული სასამართლო (ECA) გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს ბრექსიტის რეგულირების რეზერვის (BAR) შესახებ წინადადების გამო. ეს 5 მილიარდი ევროს ფონდი წარმოადგენს სოლიდარობის ინსტრუმენტს, რომელიც მიზნად ისახავს იმ წევრ ქვეყნებს, რეგიონებსა და სექტორებს, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლით აუდიტორების აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ წინადადება წევრ ქვეყნებს უზრუნველყოფს მოქნილობისთვის, რეზერვის შექმნა ქმნის უამრავ გაურკვევლობას და რისკს.

ევროკომისია გვთავაზობს, რომ ფონდის 80% (4 მილიარდი ევრო) უნდა გადაეცეს წევრ სახელმწიფოებს წინასწარი დაფინანსების სახით, ადვოკატთა ასოციაციის მიღების შემდეგ. წევრ ქვეყნებს გადაეცემა წინასწარი დაფინანსების მათი წილი მათი ეკონომიკის სავარაუდო გავლენის საფუძველზე, ორი ფაქტორის გათვალისწინებით: დიდ ბრიტანეთთან ვაჭრობა და დიდი ბრიტანეთის ექსკლუზიურ ეკონომიკურ ზონაში თევზები. განაწილების ამ მეთოდის გამოყენებით ირლანდია გახდება წინასწარი დაფინანსების მთავარი ბენეფიციარი, კონვერტის თითქმის მეოთხედი (991 მილიონი ევრო), შემდეგ მოყვება ნიდერლანდები (714 მილიონი ევრო), გერმანია (429 მილიონი ევრო), საფრანგეთი (396 მილიონი ევრო) და ბელგია ( 305 მლნ ევრო).

”BAR არის მნიშვნელოვანი დაფინანსების ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეკონომიკაზე Brexit- ის უარყოფითი ზემოქმედების შერბილებას,” - თქვა ტონი მერფიმ, ევროპული აუდიტორული სასამართლოს წევრმა, რომელიც პასუხისმგებელია მოსაზრებაზე. ”ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ადვოკატთა ასოციაციის მიერ მოქნილმა არ უნდა შექმნას გაურკვევლობა წევრ სახელმწიფოებში.”

მოსაზრება No 1/2021 ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაციის წინადადების შესახებ, Brexit– ის რეგულირების რეზერვის შექმნის შესახებ

ვრცლად

კორონავირუსი

ევროპაში მხოლოდ ის სახელმწიფო, სადაც ერთი ადამიანი არ არის აცრილი COVID– ზე

Cristian Gherasim

გამოქვეყნებულია

on

მოლდოვას რესპუბლიკა ერთადერთი სახელმწიფოა ევროპაში, სადაც არავის მიუღია COVID საწინააღმდეგო შეტევა. არც ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში არ არის კარგი მდგომარეობა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის უმეტეს ნაწილში ვაქცინაციის კამპანია მიმდინარეობს და ბევრს უკვე აქვს დაგეგმილი მეორე დოზის მიღება, ევროკავშირის არაერთ ქვეყანას ჯერ არ მიუღია საკმარისი ვაქცინები. თუ მოლდოვას არ მიუღია ვაქცინები, ევროკავშირის არაწევრმა სხვა ქვეყნებმა მაინც მიიღეს სასიცოცხლო აუცილებლობა წერს კრისტიან გერასიმი.

24 თებერვლამდე მოლდოვა რჩებოდა ევროპის ერთადერთ ქვეყნად, რომელსაც ჯერ არ დაუწყია კორონავირუსის ვაქცინაცია. პორტალი ჩვენი სამყაროში მონაცემებში, რომელიც მსოფლიოში ვაქცინაციის მონაცემებს აგროვებს, იმუნიზაციის პროცესი დაიწყო ევროპის კონტინენტის ყველა ქვეყანაში. პორტალს არ აქვს მხოლოდ ბალკანეთის სამი ქვეყნის მონაცემები: ჩრდილოეთ მაკედონია, ბოსნია და ჰერცეგოვინა და ნაწილობრივ აღიარებული კოსოვოს რესპუბლიკა.

ჯერ კიდევ არსებობს ინფორმაცია, რომ ვაქცინაცია ჩრდილოეთ მაკედონიაში 17 თებერვალს დაიწყო.

ნაწილობრივ აღიარებულ კოსოვოში ვაქცინაცია არ დაწყებულა. 13 თებერვალს ბოსნია და ჰერცოგოვინამ გამოაცხადა რუსული ვაქცინით Sputnik V. ვაქცინაციის დაწყება. ბალკანეთის პრესის თანახმად, ბოსნიის ორგანიზაციაში მცხოვრები ჯანდაცვის მუშაკები აცრილნი არიან. უკრაინაში ვაქცინაცია 24 თებერვალს დაიწყო. მეზობელ რუმინეთში კი მოსახლეობის დაახლოებით 7% უკვე ჩატარებულია ვაქცინაციით, კორონავირუსის 1.44 მილიონი დოზის გამოყენებით.

მოლდოვას რესპუბლიკა არის ევროპის უღარიბესი ქვეყანა. პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ქვეყანა თებერვლის ბოლომდე ვაქცინების მიღებას არ ელოდა გაცემულია ჯანდაცვის მინისტრის მიერ.

განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა ფრონტის ხაზის მომუშავეთა შორის, რადგან მოლდოვას რესპუბლიკაში სამედიცინო პერსონალს შორის ინფიცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპაში. 2.6 მილიონიანი მოსახლეობით, მოლდოვა ელის 200,000 დოზის მიღებას, გაეროს COVAX პროგრამის საშუალებით, რომლის მიზანია ვაქცინების გაცვლა უფრო ღარიბი ქვეყნებისათვის.

ვრცლად

EU

საფრანგეთის სარკოზი ნასამართლევი კორუფციისთვის, მიუსაჯეს ციხე

სასტუმრო წვლილი

გამოქვეყნებულია

on

დღეს (1 მარტს) პარიზის სასამართლომ საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი დაადგინა (სურათები) დამნაშავედ კორუფციისა და გავლენის ვაჭრობაში და მიესაჯა ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა და ორწლიანი პირობითი სასჯელი. სასამართლომ თქვა, რომ სარკოზი უფლებამოსილია შუამდგომლობა დააპატიმროს სახლში ელექტრონული სამაჯურით. საფრანგეთის თანამედროვე ისტორიაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი ნასამართლევია კორუფციისთვის. სარკოზის თანამოაზრეები - მისი ადვოკატი და დიდი ხნის მეგობარი ტიერი ჰერცოგი, 65 წლის და ახლა უკვე პენსიონერი მაგისტრი გილბერტ აზიბერტი, 74 წ. წერს სილვი კორბეტი, Associated Press.

სასამართლომ დაადგინა, რომ სარკოზიმ და მისმა თანამოაზრეებმა დადეს "კორუფციის პაქტი", რომელიც ეფუძნებოდა "თანმიმდევრულ და სერიოზულ მტკიცებულებებს". სასამართლომ თქვა, რომ ფაქტები ”განსაკუთრებით სერიოზულია” იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი ჩაიდინა ყოფილმა პრეზიდენტმა, რომელმაც გამოიყენა თავისი სტატუსი მაგისტრატის დასახმარებლად, რომელიც ემსახურებოდა მის პირად ინტერესებს. გარდა ამისა, როგორც ადვოკატმა ტრენინგით, იგი "შესანიშნავად იყო ინფორმირებული" უკანონო ქმედების ჩადენის შესახებ, განაცხადა სასამართლომ. სარკოზიმ მტკიცედ უარყო ყველა ბრალდება მის წინააღმდეგ გასული წლის ბოლოს ჩატარებულ 10-დღიან სასამართლო პროცესზე. კორუფციის სასამართლო პროცესი ფოკუსირებული იყო სატელეფონო საუბრებზე, რომელიც შედგა 2014 წლის თებერვალში.

იმ დროს, საგამოძიებო მოსამართლეებმა დაიწყეს გამოძიება 2007 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის დაფინანსების შესახებ. გამოძიების დროს მათ შემთხვევით აღმოაჩინეს, რომ სარკოზი და ჰერცოგი ურთიერთობდნენ საიდუმლო მობილური ტელეფონების საშუალებით, რეგისტრირებული მეტსახელად "პოლ ბისმუთი". ამ ტელეფონებზე მიყრუებულმა საუბრებმა გამოიწვია პროკურორების ეჭვი სარკოზისა და ჰერცოგის შესახებ, რომ აზიბერტს სამუშაოდ ჰპირდებოდნენ მონაკოში, სხვა სამართლებრივი საქმის შესახებ ინფორმაციის გაჟონვის სანაცვლოდ, რომელიც ცნობილია საფრანგეთის უმდიდრესი ქალის, ლორეალის მემკვიდრე ლილიან ბეტენკურტის სახელით.

ჰერცოგთან ერთ-ერთ ამ სატელეფონო ზარზე სარკოზიმ აზიბერტის შესახებ თქვა: ”მე მას გავაძლებ მაღლა… მე მას ვეხმარები”. სხვაში ჰერცოგმა შეახსენა სარკოზის, რომ "სიტყვა თქვა" აზიბერტისთვის მონაკოში მოგზაურობის დროს. სარკოზის წინააღმდეგ სამართალწარმოება შეწყდა ბეტენკურტის საქმეზე. აზიბერტს არასოდეს მიუღია მონაკოს სამუშაო. პროკურორებმა დაასკვნეს, რომ ”მკაფიოდ გამოხატული დაპირება” თავისთავად წარმოადგენს კორუფციულ დანაშაულს საფრანგეთის კანონმდებლობის თანახმად, მაშინაც კი, თუ დაპირება არ შესრულდა. სარკოზიმ ენერგიულად უარყო ნებისმიერი მავნე განზრახვა. მან სასამართლოს განუცხადა, რომ მისი პოლიტიკური ცხოვრება ეხებოდა ”(ხალხს) მცირე დახმარებას. ეს ყველაფერი არის, მცირედი დახმარება “, - თქვა მან სასამართლო პროცესზე.

ადვოკატსა და მის კლიენტს შორის კომუნიკაციის კონფიდენციალურობა სასამართლო განხილვის მთავარი საგანი იყო. ”თქვენ წინაშე გყავთ ადამიანი, რომლის 3,700 პირად საუბარზეც მეტია მოსმენილი… რა ვქნა ამის დამსახურება?” სარკოზიმ სასამართლო პროცესზე თქვა. სარკოზის ადვოკატმა ჟაკლინ ლაფონტმა განაცხადა, რომ მთელი საქმე ემყარებოდა ადვოკატსა და მის კლიენტს შორის "მცირე საუბარს". სასამართლომ დაასკვნა, რომ სატელეფონო საუბრის გამოყენება ლეგალური იყო, რადგან ეს ხელს შეუწყობდა კორუფციასთან დაკავშირებული დანაშაულების მტკიცებულებების ჩვენებას. სარკოზიმ აქტიური პოლიტიკა დატოვა მას შემდეგ, რაც ვერ აირჩია მისი კონსერვატიული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი საფრანგეთის 2017 წლის არჩევნებში, რომელიც მოიგო ემანუელ მაკრონმა.

ის ძალიან პოპულარული რჩება მემარჯვენე ამომრჩეველთა ფონზე და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კულისებში, მათ შორის მაკრონთან ურთიერთობის შენარჩუნებით, რომელსაც, როგორც ამბობენ, გარკვეულ თემებზე ურჩევს. გასულ წელს გამოქვეყნებული მისი მოგონებები, "ქარიშხლების დრო", ბესტსელერი იყო კვირების განმავლობაში. ამ თვის ბოლოს სარკოზის კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი ელის 13 სხვა პირთან ერთად 2012 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის უკანონო დაფინანსების ბრალდებით. მის კონსერვატიულ პარტიას ეჭვმიტანილი აქვს დახარჯული 42.8 მილიონი ევრო (50.7 მილიონი აშშ დოლარი), რაც თითქმის ორჯერ იყო მაქსიმალური ნებადართული, კამპანიის დასაფინანსებლად, რომელიც დასრულდა სოციალისტური მეტოქის ფრანსუა ოლანდიის გამარჯვებით.

2013 წელს გახსნილ სხვა გამოძიებაში სარკოზი ბრალდებულია იმაში, რომ მან ლიბიის მაშინდელი დიქტატორი მოამარ კადაფისგან მილიონობით წაგება მიიღო 2007 წლის კამპანიის უკანონოდ დაფინანსებისთვის. მას წაუყენეს წინასწარი ბრალდებები პასიური კორუფციის, კამპანიის უკანონო დაფინანსების, ლიბიიდან მოპარული ქონების დამალვისა და კრიმინალური ასოციაციისთვის. მან უარყო დანაშაული.

ვრცლად

Trending