დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ევროკომისია

ევროპის ჯანდაცვის კავშირი: ევროპის ჯანდაცვის მონაცემთა სივრცე ადამიანებისა და მეცნიერებისთვის

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

ევროკომისიამ შექმნა ევროპის ჯანმრთელობის მონაცემთა სივრცე (EHDS), ძლიერი ევროპული ჯანდაცვის კავშირის ერთ-ერთი ცენტრალური სამშენებლო ბლოკი. EHDS დაეხმარება ევროკავშირს მიაღწიოს კვანტურ ნახტომს ევროპის მასშტაბით ადამიანებისათვის ჯანდაცვის უზრუნველყოფის გზაზე. ეს საშუალებას მისცემს ადამიანებს გააკონტროლონ და გამოიყენონ თავიანთი ჯანმრთელობის მონაცემები მშობლიურ ქვეყანაში ან სხვა წევრ სახელმწიფოებში. ის ხელს უწყობს ციფრული ჯანდაცვის სერვისებისა და პროდუქტების ნამდვილ ერთიან ბაზარს. და ის გვთავაზობს თანმიმდევრულ, სანდო და ეფექტურ ჩარჩოს ჯანმრთელობის მონაცემების კვლევის, ინოვაციების, პოლიტიკის შემუშავებისა და მარეგულირებელი საქმიანობების გამოსაყენებლად, ამასთან, უზრუნველყოფს ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის მაღალ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობას.

ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა მარგარიტის შინასმა თქვა: ”მე ვამაყობ, რომ ვაცხადებ ევროკავშირის მონაცემთა პირველ საერთო სივრცეს კონკრეტულ სფეროში. ევროპის ჯანდაცვის მონაცემთა სივრცე იქნება „ახალი დასაწყისი“ ევროკავშირის ციფრული ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის, რაც ჯანმრთელობის მონაცემებს ამუშავებს მოქალაქეებსა და მეცნიერებისთვის. დღეს ჩვენ ვქმნით საფუძველს ჯანდაცვის მონაცემებზე უსაფრთხო და სანდო წვდომისთვის, რომელიც სრულად შეესაბამება ევროკავშირის საფუძვლად არსებულ ფუნდამენტურ ღირებულებებს.”

ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის კომისარმა სტელა კირიაკიდესმა თქვა: „დღეს ჩვენ ვქმნით კიდევ ერთ საყრდენს ევროპის ჯანდაცვის კავშირისთვის. ჩვენი ხედვა რეალობად იქცევა. European Health Data Space არის ფუნდამენტური თამაშის შეცვლა ევროკავშირში ჯანდაცვის ციფრული ტრანსფორმაციისთვის. ის ათავსებს მოქალაქეებს მის ცენტრში და აძლევს მათ უფლებას სრული კონტროლის ქვეშ აკონტროლონ თავიანთი მონაცემები, რათა მიიღონ უკეთესი ჯანდაცვა ევროკავშირის მასშტაბით. ეს მონაცემები, რომლებიც ხელმისაწვდომია უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის ძლიერი გარანტიების საფუძველზე, ასევე იქნება საგანძური მეცნიერებისთვის, მკვლევარებისთვის, ინოვატორებისთვის და პოლიტიკის შემქმნელებისთვის, რომლებიც მუშაობენ სიცოცხლის გადარჩენის შემდეგ მკურნალობაზე. ევროკავშირი დგას ნამდვილად ისტორიულ წინსვლას ციფრული ჯანდაცვისკენ ევროკავშირი“.

ხალხის კონტროლის ქვეშ საკუთარი ჯანმრთელობის მონაცემები, მათ ქვეყანაში და საზღვარგარეთ

  • EHDS-ის წყალობით ადამიანებს ექნებათ დაუყოვნებელი და ადვილი მონაცემებზე წვდომა ელექტრონული ფორმით, უფასოდ. მათ შეუძლიათ ადვილად წილი ეს მონაცემები ერთად სხვა ჯანდაცვის პროფესიონალები წევრ ქვეყნებში და მის ფარგლებს გარეთ ჯანდაცვის მიწოდების გასაუმჯობესებლად. მოქალაქეები სრულად აკონტროლებენ საკუთარ მონაცემებს და შეძლებენ დაამატონ ინფორმაცია, გამოასწორონ არასწორი მონაცემები, შეზღუდონ სხვებზე წვდომა და მიიღონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ და რა მიზნით გამოიყენება მათი მონაცემები.
  • წევრი სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ პაციენტის შეჯამებების, ელექტრონული რეცეპტების, სურათების და სურათების მოხსენებების, ლაბორატორიული შედეგების, გაწერის ანგარიშების გაცემას და მიღებას საერთო ევროპულ ფორმატში.
  • თავსებადობა და უსაფრთხოება გახდება სავალდებულო მოთხოვნები. ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების სისტემების მწარმოებლებს დასჭირდებათ ამ სტანდარტებთან შესაბამისობის დამოწმება.
  • მოქალაქეთა უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, ყველა წევრმა სახელმწიფომ უნდა ციფრული ჯანდაცვის ორგანოების დანიშვნა. ეს ხელისუფლება მიიღებს მონაწილეობას ტრანსსასაზღვრო ციფრულ ინფრასტრუქტურაში ([ელ.ფოსტით დაცულია]), რომელიც დაეხმარება პაციენტებს გაუზიარონ თავიანთი მონაცემები საზღვრებს გარეთ.

ჯანმრთელობის მონაცემების გამოყენების გაუმჯობესება კვლევის, ინოვაციებისა და პოლიტიკის შემუშავებისთვის

  • EHDS ქმნის ა ძლიერი საკანონმდებლო ბაზა გამოყენება ჯანმრთელობის მონაცემები კვლევის, ინოვაციების, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, პოლიტიკის შემუშავებისა და მარეგულირებელი მიზნებისთვის. მკაცრ პირობებში, მკვლევარებს, ნოვატორებს, საჯარო დაწესებულებებსა თუ ინდუსტრიას ექნებათ წვდომა დიდი რაოდენობით მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის მონაცემებზე, რაც გადამწყვეტია სიცოცხლის გადარჩენის სამკურნალო საშუალებების, ვაქცინების ან სამედიცინო მოწყობილობების შესაქმნელად და ჯანდაცვისა და უფრო მდგრადი ჯანდაცვის სისტემების უკეთესი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.  
  • მკვლევარების, კომპანიების ან ინსტიტუტების მიერ ასეთ მონაცემებზე წვდომა საჭირო იქნება ნებართვა ჯანმრთელობის მონაცემების ხელმისაწვდომობის ორგანოდან, რომელიც შეიქმნება ყველა წევრ ქვეყანაში. წვდომა მიენიჭება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნილი მონაცემები გამოიყენება კონკრეტული მიზნები, დახურულ, უსაფრთხო გარემოში და ვინაობის გამხელის გარეშე ინდივიდის. ასევე მკაცრად აკრძალულია მონაცემების გამოყენება გადაწყვეტილებებისთვის, რომლებიც საზიანოა მოქალაქეებისთვის, როგორიცაა მავნე პროდუქტების ან სერვისების დიზაინი ან სადაზღვევო პრემიის გაზრდა.
  • ჯანდაცვის მონაცემების ხელმისაწვდომობის ორგანოები დაკავშირებული იქნება ევროკავშირის ახალი დეცენტრალიზებული ინფრასტრუქტურა მეორადი გამოყენებისთვის ([ელ.ფოსტით დაცულია]) რომელიც შეიქმნება ტრანსსასაზღვრო პროექტების მხარდასაჭერად.

Background

COVID-19 პანდემიამ ნათლად აჩვენა ციფრული სერვისების მნიშვნელობა ჯანდაცვის სფეროში. ციფრული ხელსაწყოების ათვისება ამ დროის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუმცა, წესების, სტრუქტურებისა და პროცესების სირთულე წევრ სახელმწიფოებში ართულებს ჯანმრთელობის მონაცემებზე წვდომას და გაზიარებას, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ. გარდა ამისა, ჯანდაცვის სისტემები ახლა კიბერშეტევების გაზრდის სამიზნეა.

რეკლამა

EHDS უფრო მეტად ეფუძნება GDPR-ს, შემოთავაზებული მონაცემთა მართვის აქტი, მონაცემთა აქტის პროექტი და NIS დირექტივა. ის ავსებს ამ ინიციატივებს და უზრუნველყოფს ჯანდაცვის სექტორისთვის უფრო მორგებულ წესებს. ან ღია საზოგადოებრივი კონსულტაცია EHDS-ზე ამოქმედდა 3 წლის 26 მაისიდან 2021 ივლისამდე და შეაგროვა შეხედულებების ფართო სპექტრი, რამაც ხელი შეუწყო ამ სამართლებრივი ბაზის შემუშავებას.

EHDS გამოიყენებს ევროკავშირში საჯარო ციფრული საქონლის მიმდინარე და მომავალ განთავსებას, როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტი, მაღალი ხარისხის გამოთვლა, ღრუბელი და ჭკვიანი შუალედური პროგრამა. გარდა ამისა, AI, e-Identity და კიბერუსაფრთხოების ჩარჩოები მხარს დაუჭერს EHDS-ს.

შემდეგი ნაბიჯები

ევროკომისიის მიერ წარდგენილ წინადადებას ახლა საბჭო და ევროპარლამენტი განიხილავენ.

დამატებითი ინფორმაცია

კომუნიკაცია ევროპის ჯანდაცვის მონაცემთა სივრცე: ადამიანების, პაციენტებისა და ინოვაციების ჯანმრთელობის მონაცემების ძალის გამოყენება

ევროპის ჯანმრთელობის მონაცემთა სივრცის შესახებ რეგულაციის წინადადება

კითხვები და პასუხები

ფაქტების უწყისი

19 წლის 2020 თებერვლის მონაცემთა სტრატეგია

ვებგვერდზე

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ზოგადი3 დღის წინ

ბელგიაში 4 დღიანი სამუშაო კვირა მოდის

ბიზნესი4 დღის წინ

Mihails Safro, xpate-ის აღმასრულებელი დირექტორი: "ჩვენ დავამატეთ 35 დეველოპერი ჩვენს გუნდს ტრანსსასაზღვრო ელექტრონული კომერციის ზრდის ფონზე"

ევროპარლამენტი4 დღის წინ

მანქანების გამონაბოლქვის შემცირება: ახსნილია CO2-ის ახალი მიზნები მანქანებისა და ფურგონებისთვის 

ზოგადი4 დღის წინ

რუსეთი უარყოფს უკრაინის ძალების მიერ შავ ზღვაში საზღვაო გემის დაზიანებას

ევროკომისია4 დღის წინ

კომისია შექმნის სოლიდარობის ხაზებს, რათა დაეხმაროს უკრაინას სოფლის მეურნეობის საქონლის ექსპორტში

ზოგადი3 დღის წინ

ახალი თანამგზავრი Copernicus Sentinel-6A არის გასაღები ზღვის დონის გლობალური აწევის მონიტორინგისთვის

კორპორატიული საგადასახადო წესები4 დღის წინ

პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კორპორატიული გადასახადის გლობალურ მინიმალურ განაკვეთს 

ზოგადი4 დღის წინ

უკრაინული ჯგუფი ევროვიზიის ფინალზე მარიუპოლისთვის თხოვნით მიმართავს

ციფრული ეკონომიკის11 საათის წინ

ევროკავშირი და ეროვნული მარეგულირებლები გააფართოვებენ ინვესტიციებს 5G FWA-ში, რათა მიაღწიონ ევროკავშირის 5G MBB უნივერსალური დაფარვის მიზნებს და მხარი დაუჭირონ ევროკავშირის მწვანე და დიგიტალიზაციის დღის წესრიგს.

China12 საათის წინ

სტაბილური ეკონომიკური მაჩვენებლების ტენდენცია ჩინეთში უცვლელი რჩება

ზოგადი13 საათის წინ

ანალიზი: პუტინი აიღო მარიუპოლი, მაგრამ უფრო ფართო დონბასის გამარჯვება მიუწვდომელია

ზოგადი14 საათის წინ

სლოვაკეთის ფინანსთა მინისტრი ებრძვის რუსეთის ნავთობის გადამუშავების შემოთავაზებულ გადასახადს

ზოგადი15 საათის წინ

უკრაინა ევროვიზიის გამარჯვებულები გაემგზავრებიან ევროპაში ჯარისთვის ფულის მოსაგროვებლად

ზოგადი16 საათის წინ

რუსეთისა და უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჩერდება ორმხრივი ბრალდებების ფონზე

ესტონეთი17 საათის წინ

ესტონეთის პრეზიდენტი ალარ კარისი ჟურნალისტებსა და ელექტრონულ რეზიდენტებს ხვდება

Brexit17 საათის წინ

განმარტება: როგორ ყოფს ჩრდილოეთ ირლანდიის პროტოკოლი ბრიტანეთსა და ევროკავშირს

აზერბაიჯანის7 დღის წინ

ილჰამ ალიევი და პირველი ლედი მეჰრიბან ალიევა მეხუთე საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის „ხარიბულბულის“ გახსნას დაესწრნენ.

უკრაინა3 კვირის წინ

უკრაინის ორ ქალაქ პოკროვსკსა და მიკოლაივში უსაფრთხო წყალი მოედინება

Bangladesh4 კვირის წინ

ღიაობა და პატიოსნება მოიპოვებს შექებას ევროპარლამენტარებისგან, რადგან ბანგლადეში ებრძვის ბავშვთა შრომას და სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებას

პოლიტიკა1 თვის წინ

"მეშინია, რომ მეორე დღეს ომი გაიზრდება" ბორელი პირობას დებს, რომ მხარს დაუჭერს უკრაინელებს რუსეთის ომის ფონზე

გარემოს2 თვის წინ

კომისია გთავაზობთ უფრო სამართლიან და მწვანე სამომხმარებლო პრაქტიკას

პოლიტიკა2 თვის წინ

საგარეო საქმეთა საბჭო საუბრობს იმაზე, თუ როგორ უნდა დაეხმაროს უკრაინას, კოორდინაცია გაუწიოს თავდაცვას

პოლიტიკა2 თვის წინ

ბრეტონი დეზინფორმაციის გავრცელებას პარლამენტის კომიტეტთან განხილვისას „ბრძოლის ველს“ უწოდებს

World2 თვის წინ

კომისია გაქცეულ უკრაინელებს თავშესაფარს პირდება

Trending