დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ევროკომისია

ევროპის ჯანდაცვის კავშირი: ევროპის ჯანდაცვის მონაცემთა სივრცე ადამიანებისა და მეცნიერებისთვის

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

ევროკომისიამ შექმნა ევროპის ჯანმრთელობის მონაცემთა სივრცე (EHDS), ძლიერი ევროპული ჯანდაცვის კავშირის ერთ-ერთი ცენტრალური სამშენებლო ბლოკი. EHDS დაეხმარება ევროკავშირს მიაღწიოს კვანტურ ნახტომს ევროპის მასშტაბით ადამიანებისათვის ჯანდაცვის უზრუნველყოფის გზაზე. ეს საშუალებას მისცემს ადამიანებს გააკონტროლონ და გამოიყენონ თავიანთი ჯანმრთელობის მონაცემები მშობლიურ ქვეყანაში ან სხვა წევრ სახელმწიფოებში. ის ხელს უწყობს ციფრული ჯანდაცვის სერვისებისა და პროდუქტების ნამდვილ ერთიან ბაზარს. და ის გვთავაზობს თანმიმდევრულ, სანდო და ეფექტურ ჩარჩოს ჯანმრთელობის მონაცემების კვლევის, ინოვაციების, პოლიტიკის შემუშავებისა და მარეგულირებელი საქმიანობების გამოსაყენებლად, ამასთან, უზრუნველყოფს ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის მაღალ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობას.

ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა მარგარიტის შინასმა თქვა: ”მე ვამაყობ, რომ ვაცხადებ ევროკავშირის მონაცემთა პირველ საერთო სივრცეს კონკრეტულ სფეროში. ევროპის ჯანდაცვის მონაცემთა სივრცე იქნება „ახალი დასაწყისი“ ევროკავშირის ციფრული ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის, რაც ჯანმრთელობის მონაცემებს ამუშავებს მოქალაქეებსა და მეცნიერებისთვის. დღეს ჩვენ ვქმნით საფუძველს ჯანდაცვის მონაცემებზე უსაფრთხო და სანდო წვდომისთვის, რომელიც სრულად შეესაბამება ევროკავშირის საფუძვლად არსებულ ფუნდამენტურ ღირებულებებს.”

ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის კომისარმა სტელა კირიაკიდესმა თქვა: „დღეს ჩვენ ვქმნით კიდევ ერთ საყრდენს ევროპის ჯანდაცვის კავშირისთვის. ჩვენი ხედვა რეალობად იქცევა. European Health Data Space არის ფუნდამენტური თამაშის შეცვლა ევროკავშირში ჯანდაცვის ციფრული ტრანსფორმაციისთვის. ის ათავსებს მოქალაქეებს მის ცენტრში და აძლევს მათ უფლებას სრული კონტროლის ქვეშ აკონტროლონ თავიანთი მონაცემები, რათა მიიღონ უკეთესი ჯანდაცვა ევროკავშირის მასშტაბით. ეს მონაცემები, რომლებიც ხელმისაწვდომია უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის ძლიერი გარანტიების საფუძველზე, ასევე იქნება საგანძური მეცნიერებისთვის, მკვლევარებისთვის, ინოვატორებისთვის და პოლიტიკის შემქმნელებისთვის, რომლებიც მუშაობენ სიცოცხლის გადარჩენის შემდეგ მკურნალობაზე. ევროკავშირი დგას ნამდვილად ისტორიულ წინსვლას ციფრული ჯანდაცვისკენ ევროკავშირი“.

ხალხის კონტროლის ქვეშ საკუთარი ჯანმრთელობის მონაცემები, მათ ქვეყანაში და საზღვარგარეთ

  • EHDS-ის წყალობით ადამიანებს ექნებათ დაუყოვნებელი და ადვილი მონაცემებზე წვდომა ელექტრონული ფორმით, უფასოდ. მათ შეუძლიათ ადვილად წილი ეს მონაცემები ერთად სხვა ჯანდაცვის პროფესიონალები წევრ ქვეყნებში და მის ფარგლებს გარეთ ჯანდაცვის მიწოდების გასაუმჯობესებლად. მოქალაქეები სრულად აკონტროლებენ საკუთარ მონაცემებს და შეძლებენ დაამატონ ინფორმაცია, გამოასწორონ არასწორი მონაცემები, შეზღუდონ სხვებზე წვდომა და მიიღონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ და რა მიზნით გამოიყენება მათი მონაცემები.
  • წევრი სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ პაციენტის შეჯამებების, ელექტრონული რეცეპტების, სურათების და სურათების მოხსენებების, ლაბორატორიული შედეგების, გაწერის ანგარიშების გაცემას და მიღებას საერთო ევროპულ ფორმატში.
  • თავსებადობა და უსაფრთხოება გახდება სავალდებულო მოთხოვნები. ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების სისტემების მწარმოებლებს დასჭირდებათ ამ სტანდარტებთან შესაბამისობის დამოწმება.
  • მოქალაქეთა უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, ყველა წევრმა სახელმწიფომ უნდა ციფრული ჯანდაცვის ორგანოების დანიშვნა. ეს ხელისუფლება მიიღებს მონაწილეობას ტრანსსასაზღვრო ციფრულ ინფრასტრუქტურაში ([ელ.ფოსტით დაცულია]), რომელიც დაეხმარება პაციენტებს გაუზიარონ თავიანთი მონაცემები საზღვრებს გარეთ.

ჯანმრთელობის მონაცემების გამოყენების გაუმჯობესება კვლევის, ინოვაციებისა და პოლიტიკის შემუშავებისთვის

  • EHDS ქმნის ა ძლიერი საკანონმდებლო ბაზა გამოყენება ჯანმრთელობის მონაცემები კვლევის, ინოვაციების, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, პოლიტიკის შემუშავებისა და მარეგულირებელი მიზნებისთვის. მკაცრ პირობებში, მკვლევარებს, ნოვატორებს, საჯარო დაწესებულებებსა თუ ინდუსტრიას ექნებათ წვდომა დიდი რაოდენობით მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის მონაცემებზე, რაც გადამწყვეტია სიცოცხლის გადარჩენის სამკურნალო საშუალებების, ვაქცინების ან სამედიცინო მოწყობილობების შესაქმნელად და ჯანდაცვისა და უფრო მდგრადი ჯანდაცვის სისტემების უკეთესი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.  
  • მკვლევარების, კომპანიების ან ინსტიტუტების მიერ ასეთ მონაცემებზე წვდომა საჭირო იქნება ნებართვა ჯანმრთელობის მონაცემების ხელმისაწვდომობის ორგანოდან, რომელიც შეიქმნება ყველა წევრ ქვეყანაში. წვდომა მიენიჭება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნილი მონაცემები გამოიყენება კონკრეტული მიზნები, დახურულ, უსაფრთხო გარემოში და ვინაობის გამხელის გარეშე ინდივიდის. ასევე მკაცრად აკრძალულია მონაცემების გამოყენება გადაწყვეტილებებისთვის, რომლებიც საზიანოა მოქალაქეებისთვის, როგორიცაა მავნე პროდუქტების ან სერვისების დიზაინი ან სადაზღვევო პრემიის გაზრდა.
  • ჯანდაცვის მონაცემების ხელმისაწვდომობის ორგანოები დაკავშირებული იქნება ევროკავშირის ახალი დეცენტრალიზებული ინფრასტრუქტურა მეორადი გამოყენებისთვის ([ელ.ფოსტით დაცულია]) რომელიც შეიქმნება ტრანსსასაზღვრო პროექტების მხარდასაჭერად.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

COVID-19 პანდემიამ ნათლად აჩვენა ციფრული სერვისების მნიშვნელობა ჯანდაცვის სფეროში. ციფრული ხელსაწყოების ათვისება ამ დროის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუმცა, წესების, სტრუქტურებისა და პროცესების სირთულე წევრ სახელმწიფოებში ართულებს ჯანმრთელობის მონაცემებზე წვდომას და გაზიარებას, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ. გარდა ამისა, ჯანდაცვის სისტემები ახლა კიბერშეტევების გაზრდის სამიზნეა.

რეკლამა

EHDS უფრო მეტად ეფუძნება GDPR-ს, შემოთავაზებული მონაცემთა მართვის აქტი, მონაცემთა აქტის პროექტი და NIS დირექტივა. ის ავსებს ამ ინიციატივებს და უზრუნველყოფს ჯანდაცვის სექტორისთვის უფრო მორგებულ წესებს. ან ღია საზოგადოებრივი კონსულტაცია EHDS-ზე ამოქმედდა 3 წლის 26 მაისიდან 2021 ივლისამდე და შეაგროვა შეხედულებების ფართო სპექტრი, რამაც ხელი შეუწყო ამ სამართლებრივი ბაზის შემუშავებას.

EHDS გამოიყენებს ევროკავშირში საჯარო ციფრული საქონლის მიმდინარე და მომავალ განთავსებას, როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტი, მაღალი ხარისხის გამოთვლა, ღრუბელი და ჭკვიანი შუალედური პროგრამა. გარდა ამისა, AI, e-Identity და კიბერუსაფრთხოების ჩარჩოები მხარს დაუჭერს EHDS-ს.

შემდეგი ნაბიჯები

ევროკომისიის მიერ წარდგენილ წინადადებას ახლა საბჭო და ევროპარლამენტი განიხილავენ.

დამატებითი ინფორმაცია

კომუნიკაცია ევროპის ჯანდაცვის მონაცემთა სივრცე: ადამიანების, პაციენტებისა და ინოვაციების ჯანმრთელობის მონაცემების ძალის გამოყენება

ევროპის ჯანმრთელობის მონაცემთა სივრცის შესახებ რეგულაციის წინადადება

კითხვები და პასუხები

ფაქტების უწყისი

19 წლის 2020 თებერვლის მონაცემთა სტრატეგია

ვებგვერდზე

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
უელსი5 დღის წინ

რეგიონალური ლიდერები კარდიფში იღებენ ვალდებულებას ევროკავშირისა და არაევროკავშირის ატლანტიკურ რეგიონებს შორის მეტი და უკეთესი თანამშრომლობისთვის.

რუსეთი4 დღის წინ

ტრანსსასაზღვრო რეიდის ლიდერი აფრთხილებს რუსეთს, რომ მეტი შეჭრა მოელოდეს

ნატო5 დღის წინ

სტოლტენბერგი უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას ომის ფონზე "არ არის დღის წესრიგში".

ყაზახეთის4 დღის წინ

ასტანას საერთაშორისო ფორუმი აცხადებს წამყვან მომხსენებლებს

რუსეთი4 დღის წინ

რუსეთის უახლესი ბირთვული წყალქვეშა ნავი წყნარი ოკეანის მუდმივ ბაზაზე გადავა

რუსეთი4 დღის წინ

ფაშინიანი ცდება, სომხეთი რუსეთის დამარცხებით ისარგებლებს

გერმანია4 დღის წინ

გერმანია შეიძენს ლეოპარდის ტანკებს, ჰაუბიცებს უკრაინის დეფიციტის ასანაზღაურებლად

რუსეთი4 დღის წინ

დაქირავებული პრიგოჟინი ხსნის პუტინის ომის სირთულეებს

რუსეთი9 საათის წინ

რუსეთმა უკრაინის დედაქალაქზე ყველაზე დიდი დრონით თავდასხმა განახორციელა

იტალიაში10 საათის წინ

ვენეციის წყლები ფლუორესცენტულ მწვანედ იქცევა რიალტოს ხიდთან

ევროპული არჩევნები11 საათის წინ

ესპანეთში რეგიონალური არჩევნები იმართება წლის ბოლოს ეროვნული არჩევნების წინ

ბელორუსია12 საათის წინ

ბელორუსის ლუკაშენკო ამბობს, რომ "ბირთვული იარაღი ყველასთვის შეიძლება იყოს"

ბელორუსია13 საათის წინ

ბელორუსის ოფიციალური პირი: დასავლეთმა სხვა გზა არ დაგვიტოვა გარდა ბირთვული იარაღის განლაგებისა

ირანის14 საათის წინ

ირანი რუსეთს უკრაინის ომისთვის სასიკვდილო იარაღს აწვდის

ევროპოლის1 დღის წინ

ევროპაში დარბევისას იარაღითა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის ქსელი განადგურდა

გართობა1 დღის წინ

სელინ დიონმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გააუქმა დანარჩენი მსოფლიო ტურნე

ბელგია5 დღის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში6 დღის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის1 კვირის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Business2 თვის წინ

შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან

cryptocurrency2 თვის წინ

Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან

ვიკიპედია2 თვის წინ

ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.

ბიზნეს ინფორმაცია3 თვის წინ

ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები

რუსეთი3 თვის წინ

მაგომედ გაჯიევის მხილება: რუსი ოლიგარქი, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის ომს და თავს არიდებს სანქციებს

Trending