დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ევროკავშირის ბიუჯეტი

ევროკავშირის არარეგულარული ხარჯების შესახებ 14 მილიარდი ევრო 2014 წლიდან 2022 წლამდე დაფიქსირდა

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

  • დაუბრუნებელმა ფულმა შეიძლება გამოიწვიოს შემდგომი სუსტი ხარჯების სტიმულირება და აქვს რეპუტაციის რისკები
  • აუდიტორები გვირჩევენ უკეთეს მოხსენებას და აღდგენის უფრო მკაცრ პერიოდს 

ევროკავშირის აუდიტორებმა დაადგინეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკომისია უზრუნველყოფს, რომ არარეგულარული ხარჯები აღირიცხება ზუსტად და დროულად, ამ თანხის დაბრუნებას ხშირად ძალიან დიდი დრო სჭირდება. ერთობლივად მართული სასოფლო-სამეურნეო ფონდებისთვის, სადაც წევრ სახელმწიფოებს აქვთ ძირითადი პასუხისმგებლობა, აღდგენის მაჩვენებლები ზოგადად დაბალია, მაგრამ მნიშვნელოვანი განსხვავებებია ევროკავშირის ქვეყნებს შორის. 2014-2022 წლებში ევროკავშირის ასეთი არარეგულარული ხარჯების 14 მილიარდი ევრო (არასწორად დახარჯული თანხები) დაფიქსირდა ყველა სფეროში. მისი აღდგენა ევროკავშირის ფინანსური მთლიანობისა და შიდა კონტროლის სისტემის ძირითადი ელემენტია. 

ევროკავშირის სახსრების „აღდგენა“ ნიშნავს განმახორციელებელ ორგანიზაციას ან ბენეფიციარს გადახდილი თანხის ნაწილის ან ყველა თანხის დაბრუნების მოთხოვნას, რომელიც შემდგომში ჩაითვალა, რომ არ ასრულებდა ევროკავშირის დაფინანსების მოთხოვნებს. თუმცა, ამ თანხის გადახდის შემდეგ, მისი დაბრუნება ხშირად ხანგრძლივი პროცესია, თუ საერთოდ. ევროკავშირის აუდიტორებმა აღნიშნეს, რომ დაფინანსებული აქტივობების დასრულებიდან, როგორც წესი, 14-23 თვე სჭირდება დაფარვის მოთხოვნის გაცემამდე და კიდევ 3-5 თვე თანხების მიღებამდე, მათგან 1-8%-ს უბრალოდ უარს ეუბნება. .

”არავითარი ძალისხმევა არ უნდა დაიშუროს ევროკავშირის არასწორად დახარჯული ფულის დაუყოვნებლივ დასაბრუნებლად”, - თქვა იორგ კრისტიან პეტროვიჩმა, ECA-ს წევრმა, რომელიც პასუხისმგებელია აუდიტზე. „ევროკავშირი ეს ვალდებულია გადასახადების გადამხდელებთან და ნებისმიერი თანხის დაბრუნება საზიანო იქნება ევროკავშირის მოქალაქეების ნდობისთვის“.

ევროპის აუდიტორული სასამართლოს 2022 წლის წლიური ანგარიშის მიხედვით, 2021-დან 2022 წლამდე არასათანადო ხარჯვის მაჩვენებელი ბიუჯეტის 3%-დან 4.2%-მდე გაიზარდა, რაც თანხების ეფექტური აღდგენას უფრო აქტუალურ საკითხად აქცევს. თუმცა, ვინაიდან ბიუჯეტის მხოლოდ 20%-ს უშუალოდ მართავს ევროკომისია, შეცდომის აღმოფხვრა და ამ თანხების აღდგენა შეიძლება რთული იყოს.

აუდიტორებმა დაადგინეს, რომ პირდაპირი და არაპირდაპირი მენეჯმენტის ქვეშ თანხების ამოღებასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხები მდგომარეობს ფინანსური დარღვევების გამოვლენასა და აღდგენის ორდერის გაცემას შორის ხანგრძლივი შეფერხებით. მათ ასევე დაადგინეს, რომ გარე ქმედებებში არის არასრული ინფორმაცია გარკვეული არარეგულარული ხარჯების გავლენის შესახებ.

გარე ქმედებების სფეროში აღდგენის დროულობის გასაუმჯობესებლად, აუდიტორებმა რეკომენდაცია გაუწიეს არა მხოლოდ არარეგულარული ხარჯების დადგენის დროის შემცირებას, არამედ აღდგენის პროცესის დაწყებას. ამისათვის მათ შესთავაზეს აუდიტის სამუშაოების დაგეგმვის გაუმჯობესება და სისტემატური არარეგულარული ხარჯების ფინანსური ზემოქმედების შესწავლა. მათ ასევე შესთავაზეს, რომ წინა დაფინანსების ციკლში არსებული წახალისების ხელახლა შემოღება უნდა მოხდეს, რათა წევრმა ქვეყნებმა აღადგინონ სახსრები სოფლის მეურნეობაში. წინა ციკლში წევრ ქვეყნებს უწევდათ ევროკავშირის ბიუჯეტში 4-8 წლის განმავლობაში არ ამოღებული თანხების ნახევარი.

აუდიტორებმა ასევე რეკომენდაცია გაუწიეს, რომ კომისიამ მიაწოდოს ზუსტი და სრული წლიური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რა ხარჯები აღმოჩნდა არარეგულარული და რა ზომები იქნა მიღებული მის გამოსასწორებლად, რათა მომავალში პროცესი დაიხვეწოს.

რეკლამა

ევროკავშირის ბიუჯეტი პირდაპირ არ იხდის ევროკომისიას. დაახლოებით 70% იმართება წევრ ქვეყნებთან ერთობლივად, 20% იმართება უშუალოდ და 10% ირიბად იმართება სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ან მესამე ქვეყნების მეშვეობით. კომისიის პასუხისმგებლობა ამ სფეროში განსხვავებულია, რაც დამოკიდებულია მართვის რეჟიმის ტიპზე და ევროკავშირის ბიუჯეტის პოლიტიკის სფეროზე. რაც შეეხება პირდაპირ და არაპირდაპირ მართვას, კომისია პასუხისმგებელია არარეგულარული ხარჯების იდენტიფიცირებასა და აღრიცხვაზე, შემდეგ კი თანხების დაბრუნებაზე. ერთობლივი მენეჯმენტის პირობებში, კომისია დელეგირებს პასუხისმგებლობას არარეგულარული ხარჯების აღრიცხვაზე და ანაზღაურებაზე წევრ სახელმწიფოებზე, მაგრამ ინარჩუნებს საბოლოო პასუხისმგებლობას გარანტიაზე.

როდესაც ევროკავშირის სახსრები არ იხარჯება წესების შესაბამისად, ისინი განიხილება არარეგულარულ ხარჯებად, რაც შეადგენს 4.2 წლის ბიუჯეტის 2022%-ს. ამ თანხის ნაწილი ან მთელი შეიძლება იყოს ანაზღაურებადი ან პირდაპირ კომისიის მიერ, ან წევრი სახელმწიფო ან ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელი იყო პირველ რიგში სახსრებზე.

თავის ანგარიშში ევროკავშირის აუდიტორები ამოწმებენ, თუ როგორ იმართება აღდგენის პროცესი და რამდენად ეფექტურია ის და აძლევენ რეკომენდაციებს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მისი გაუმჯობესება.

დამატებითი ინფორმაცია ევროკავშირის ბიუჯეტისა და არარეგულარული ხარჯების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ევროპის აუდიტორთა სასამართლოში. 2022 წლის წლიური ანგარიში, რომელიც მიმოიხილავს ბიუჯეტის მთლიან ფინანსურ მდგომარეობას. 

სპეციალური ანგარიში 07/2024, „კომისიის სისტემები ევროკავშირის არარეგულარული ხარჯების აღდგენისთვის: მეტი და უფრო სწრაფად აღდგენის პოტენციალი“, ხელმისაწვდომია ECA-ს ვებსაიტზე.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
თამბაქოს4 დღის წინ

თამბაქოს წესების შემოთავაზებული ცვლილებები ძირს უთხრის ევროკავშირის კანონმდებლობას და საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს

უკრაინა5 დღის წინ

უკრაინელი ბავშვები რუსეთმა მოიპარა, ერთად უნდა დავიბრუნოთ ისინი

UK4 დღის წინ

ინოვაციური ახალი სამართლებრივი ანგარიში გამოხატავს დიდ შეშფოთებას გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეჟიმის შესახებ

უკრაინა5 დღის წინ

უკრაინის ბანკი "ალიანსი" იფეთქებს.

რუსეთი3 დღის წინ

დიდი ბრიტანეთის სმიტსის ჯგუფის საკამათო ყოფნა რუსეთში კითხვებს აჩენს

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში (ECHR)4 დღის წინ

საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის მართლმსაჯულების შეცდომას, ამბობს, რომ კანონი უნდა შეიცვალოს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ

მოლდოვა3 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

cryptocurrency4 დღის წინ

რესურსები კრიპტოვალუტების სასურსათო ან სამზარეულოს განახლებისთვის გამოყენებისთვის

რუსეთი3 საათის წინ

რუსეთის მუდმივი საფრთხე მომავალი არჩევნებისა და გლობალური მოვლენების მიმართ

ცხოველთა კეთილდღეობა3 საათის წინ

ფრინველის გრიპის სპექტრი ნიშნავს, რომ ცხოველთა ჯანმრთელობა ევროპარლამენტის პრიორიტეტი უნდა იყოს

ყაზახეთის7 საათის წინ

ყაზახეთის პრეზიდენტი კასიმ-ჟომარტ ტოკაევი: მოდერნიზაციისა და დიპლომატიური ხედვის არქიტექტორი

ზოგადი8 საათის წინ

ვის ჰყავს საუკეთესო გუნდი ევროზე?

ზოგადი8 საათის წინ

Red Sea Beckons: ჩაყვინთვის თავგადასავალში ეგვიპტეში

პოლიტიკა8 საათის წინ

დიქტატორების მემინგი: როგორ ანადგურებს სოციალური მედიის იუმორი ტირანებს

რუსეთი22 საათის წინ

რუსული მედია აქვეყნებს ევროკავშირის მოქალაქეების სახელებს, რომლებიც უკრაინის ომში რუსეთს უჭერენ მხარს

უკრაინა1 დღის წინ

უკრაინაში მშვიდობის სამიტზე მიღებული ერთობლივი კომუნიკე მშვიდობის ჩარჩოს შესახებ

მოლდოვა3 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20246 დღის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის1 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის3 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China8 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China8 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები12 თვის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending