დაკავშირება ჩვენთან ერთად

კორონავირუსი

დარწმუნებული ვარ: ანგარიში ადასტურებს ინსტრუმენტის წარმატებას სამუშაო ადგილებისა და შემოსავლების დაცვაში

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

ის კომისიამ გამოაქვეყნა თავისი მეორე ანგარიში SURE- ის გავლენის შესახებ, 100 მილიარდი ევროს ინსტრუმენტი, რომელიც შექმნილია COVID-19 პანდემიით დაზარალებული სამუშაო ადგილებისა და შემოსავლების დასაცავად.

მოხსენებაში ნათქვამია, რომ SURE წარმატებული იყო COVID-19 პანდემიის შედეგად გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედების შემსუბუქებაში. შრომის ბაზრის ეროვნულმა ზომებმა, რომელსაც მხარს უჭერს SURE, სავარაუდოდ, შეამცირა უმუშევრობა თითქმის 1.5 მილიონი ადამიანით 2020 წელს. SURE დაეხმარა კრიზისის დროს ბენეფიციარ წევრ ქვეყნებში უმუშევრობის ზრდის ეფექტურად შეკავებაში. SURE და სხვა დამხმარე ღონისძიებების წყალობით, უმუშევრობის ზრდა მნიშვნელოვნად უფრო მცირე აღმოჩნდა, ვიდრე გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს, მიუხედავად მშპ -ს გაცილებით დიდი ვარდნისა.

SURE არის ევროკავშირის ყოვლისმომცველი სტრატეგიის გადამწყვეტი ელემენტი მოქალაქეების დაცვისა და COVID-19 პანდემიის უარყოფითი შედეგების შესამცირებლად. ის უზრუნველყოფს ფინანსურ მხარდაჭერას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისათვის ხელსაყრელი პირობებით გაცემული სესხების სახით, ნაციონალური მოკლევადიანი სამუშაო სქემების დასაფინანსებლად, სამუშაოების შენარჩუნებისა და შემოსავლების ანალოგიურ ღონისძიებებს-განსაკუთრებით თვითდასაქმებულთათვის და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებას. რა

რეკლამა

ჯამში 94.3 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსური დახმარება დამტკიცებულია 19 წევრ სახელმწიფოსთვის, აქედან 89.6 მილიარდი ევროა დაფინანსებული. SURE- ს კვლავ შეუძლია თითქმის 6 მილიარდი ევროს ფინანსური დახმარება გაუწიოს წევრ ქვეყნებს 100 მილიარდი ევროს მთლიანი კონვერტიდან.

ძირითადი დასკვნები

რეკლამა

31 წელს SURE– მ მხარი დაუჭირა დაახლოებით 2020 მილიონ ადამიანს, რომელთაგან 22.5 მილიონი დასაქმებულია და 8.5 მილიონი თვითდასაქმებული. ეს წარმოადგენს 19 ბენეფიციარ წევრ სახელმწიფოში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის მეოთხედზე მეტს.

უფრო მეტიც, დაახლოებით 2.5 მილიონმა ფირმამ, რომელიც დაზარალებულია COVID-19 პანდემიით, ისარგებლა SURE- ით, რაც მათ საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ მუშები.

ევროკავშირის ძლიერი საკრედიტო რეიტინგის გათვალისწინებით, ბენეფიციარმა წევრმა სახელმწიფოებმა დაზოგეს 8.2 მილიარდი ევრო საპროცენტო გადასახადები SURE- ის წყალობით.

36 წლის მარტში პირველი ანგარიშის შედგენის დღიდან კომისიამ დააგროვა დამატებით 2021 მილიარდი ევრო სამი გამოშვებით. ეს გამოშვებები მეტწილად ზედმეტად იყო გამოწერილი. ყველა თანხა შეგროვდა როგორც სოციალური ობლიგაციები, რაც ინვესტორებს აძლევს ნდობას, რომ მათი ფული მიდის სოციალური მიზნებისათვის და ევროკავშირი გახდება მსოფლიოში ყველაზე დიდი სოციალური ობლიგაციების გამცემი.

4 წლის 2021 მარტს კომისიამ წარმოადგინა ა რეკომენდაცია დასაქმების ეფექტური და აქტიური მხარდაჭერის შესახებ COVID-19 კრიზისის შემდეგ (EASE). იგი ასახავს სტრატეგიულ მიდგომას თანდათანობითი გადასვლისთვის პანდემიის დროს სამუშაო ადგილების შესანარჩუნებლად განხორციელებულ გადაუდებელ ზომებსა და სამუშაოებით მდიდარი გამოჯანმრთელებისათვის საჭირო ახალ ზომებს შორის. EASE– თან ერთად, კომისია ხელს უწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას და სამუშაო ადგილზე გადასვლას, მათ შორის ციფრული და მწვანე სექტორისკენ და იწვევს წევრ სახელმწიფოებს გამოიყენონ არსებული ევროკავშირის სახსრები.

ეკონომიკა, რომელიც მუშაობს ხალხისთვის აღმასრულებელმა ვიცე -პრეზიდენტმა ვალდის დომბროვსკისმა თქვა: ”SURE სქემამ დაამტკიცა თავისი ღირებულება და აგრძელებს თავისი მიზნის შესრულებას. ჩვენ შევქმენით ის საგანგებო სიტუაციის დროს ადამიანების შემოსავლების ასამაღლებლად, მათი ოჯახების დასაცავად და მათი საარსებო საშუალებების შესანარჩუნებლად, როდესაც მათ ეს ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ. მისი წარმატება შეიძლება შეფასდეს დღევანდელი ანგარიშის ციფრებით, რაც აჩვენებს, რომ SURE– მ მოახერხა მრავალი მილიონი ევროპელის სამსახურში შენარჩუნება კრიზისის უმძიმეს პერიოდში. მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ევროპის საერთო რეაგირებაში, რისთვისაც ჩვენ ასევე უნდა მადლობა გადავუხადოთ ეროვნულ მთავრობებს. პანდემიის დასრულებისთანავე, ჩვენი მიდგომა თანდათან უნდა იყოს ორიენტირებული სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობაზე და სამუშაოდან სამუშაოზე გადასვლის შემსუბუქებაზე ტრენინგისა და სხვა ღონისძიებების საშუალებით. ”

დასაქმებისა და სოციალური უფლებების კომისარმა ნიკოლას შმიტმა თქვა: ”SURE ინსტრუმენტი აღმოჩნდა როგორც ინოვაციური, ასევე შეუცვლელი. ეს არის ევროპის ბრწყინვალე მაგალითი, რომელიც იცავს და მუშაობს ადამიანებისთვის. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნათქვამია, რომ წევრი ქვეყნებისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობა SURE- ის საშუალებით დაეხმარა 1.5 წელს 2020 მილიონამდე ადამიანის თავიდან აცილებას უმუშევრობაში. SURE დაეხმარა ამ ნაკადის შეჩერებაში. ახლა ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ თანაბრად მტკიცედ და სწრაფად, რათა განვახორციელოთ შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა სამუშაოების მდიდარი აღდგენის მიზნით ცვალებად შრომის ბაზარზე. ”

Background

კომისიამ შესთავაზა SURE რეგულაცია 2 წლის 2020 აპრილს, როგორც პანდემიაზე ევროკავშირის საწყისი პასუხის ნაწილი. იგი მიღებულ იქნა საბჭოს მიერ 19 წლის 2020 მაისს და ხელმისაწვდომი გახდა მას შემდეგ, რაც ყველა წევრმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა გარანტიის ხელშეკრულებებს 22 წლის 2020 სექტემბერს. პირველი გადახდა მოხდა SURE- ს ხელმისაწვდომობიდან ხუთი კვირის შემდეგ.

ბიუჯეტისა და ადმინისტრაციის კომისარმა იოჰანეს ჰანმა თქვა: ”დამამშვიდებელია, რომ SURE- ის ბაზარზე შეგროვებული თანხა დაეხმარა ევროკავშირის ქვეყნებს მოკლე დროში მიაღწიონ შთამბეჭდავ შედეგებს. კომისიისათვის, SURE– მ შექმნა სცენა სესხის აღების ბევრად უფრო დიდი NextGenerationEU აღდგენის ინსტრუმენტის ქვეშ. 49 მილიარდი ევროს გადახდა ევროკავშირის 13 ქვეყანაში და რამდენიმე მილიარდი ევროკავშირის საბიუჯეტო პროგრამებს, NextGenerationEU ასევე დარწმუნებულია, რომ აღდგენა მუშაობს ყველასათვის. ”

დღევანდელი ანგარიში არის მეორე ანგარიში SURE– ს მიმართ, რომელიც მიმართულია საბჭოს, ევროპარლამენტის, ეკონომიკური და ფინანსური კომიტეტის (EFC) და დასაქმების კომიტეტის (EMCO). SURE რეგულაციის მე -14 მუხლის თანახმად, კომისიას იურიდიულად ევალება გამოაქვეყნოს ასეთი ანგარიში ინსტრუმენტის ხელმისაწვდომობიდან 6 თვის ვადაში. ის პირველი ანგარიში გამოქვეყნდა 22 წლის 2021 მარტს. შემდგომი ანგარიშები მოჰყვება ყოველ ექვს თვეში, სანამ SURE ხელმისაწვდომი იქნება.

ეკონომიკის კომისარმა პაოლო ჯენტილონმა თქვა: ”ეს მეორე ანგარიში SURE- ის გავლენის შესახებ ადასტურებს ამ უპრეცედენტო სოლიდარობის ინსტრუმენტის ღირებულებას. ციფრები თავისთავად მეტყველებს: 1.5 მილიონით ნაკლები უმუშევარი, 31 მილიონი მუშაკი და 2.5 მილიონი ფირმა მხარს უჭერს და 8 მილიარდ ევროზე მეტი პროცენტი დაზოგავს. მე ვამაყობ ევროპული წარმატების ისტორიით, რომელიც არის დარწმუნებული: წარმატების ისტორია, რომელზედაც ჩვენ უნდა ავაშენოთ! ”

კომისია გამოსცემს სოციალურ ობლიგაციებს SURE ინსტრუმენტის დასაფინანსებლად და შემოსავლებს იყენებს ბენეფიციარი წევრი ქვეყნებისათვის სესხების გაცემის მიზნით. დამატებითი ინფორმაცია ამ ობლიგაციებზე, თითოეული ემისიის ფარგლებში შეგროვებული სახსრებისა და ბენეფიციარი წევრი ქვეყნების სრულ მიმოხილვაზე, არის ინტერნეტში აქ.

დამატებითი ინფორმაცია

მეორე ანგარიში SURE- ის განხორციელების შესახებ

საიტის საიტები

ფაქტების ცხრილი საიტის შესახებ

უსაფრთხო რეგულაცია

ევროკავშირი, როგორც მსესხებლის ვებსაიტი

ვრცლად
რეკლამა

კორონავირუსი

კომისიამ დაამტკიცა 31.9 მილიარდი ევროს ოდენობის იტალიური სქემა კორონავირუსის გავრცელებით დაზარალებული კომპანიების დასახმარებლად

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ დაამტკიცა 31.9 მილიარდი ევროს ოდენობის იტალიური სქემა კორონავირუსის გავრცელების შედეგად დაზარალებული კომპანიების დასახმარებლად. სქემა დამტკიცდა სახელმწიფო დახმარების ფარგლებში დროებითი ჩარჩო.

აღმასრულებელი ვიცე -პრეზიდენტი მარგარეტ ვესტაგერი, პასუხისმგებელი კონკურენციის პოლიტიკაზე, ამბობს: ”იტალიაში ბევრმა კომპანიამ დაინახა, რომ მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად შემცირდა კოროვირუსული დაავადების გამო და მისი გავრცელების შეზღუდვისათვის აუცილებელი ზომების გამო. 31.9 მილიარდი ევროს სქემა საშუალებას მისცემს იტალიას, მხარი დაუჭიროს ამ კომპანიებს ლიკვიდურობის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაში და დაფაროს ფიქსირებული ხარჯები, რომლებიც არ არის დაფარული მათი შემოსავლებით. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას წევრ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რათა ვიპოვოთ ეფექტური გადაწყვეტილებები კორონავირუსის გავრცელების ეკონომიკური ზემოქმედების შესამცირებლად, ევროკავშირის წესების შესაბამისად. ”

იტალიის დახმარების ზომები

რეკლამა

იტალიამ კომისიას დროებითი ჩარჩოს ფარგლებში შეატყობინა 31.9 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარების სქემა კორონავირუსით დაზარალებული კომპანიების მხარდასაჭერად და შემზღუდავი ზომები, რომელიც იტალიის მთავრობამ უნდა განახორციელოს ვირუსის გავრცელების შეზღუდვის მიზნით.

სქემა შედგება ორი ღონისძიებისაგან: (i) შეზღუდული რაოდენობის დახმარება; და (ii) 2020 წლის მარტიდან 2021 წლის დეკემბრამდე პერიოდში გაწეული ფიქსირებული ხარჯების მხარდაჭერა ან ამ პერიოდის ნაწილები.

სქემა ღია იქნება ყველა კომპანიისთვის, განურჩევლად მათი ზომისა და იმ სექტორისა, სადაც ისინი მუშაობენ (ფინანსური სექტორის გამოკლებით).

რეკლამა

სქემის მიხედვით, შეზღუდული რაოდენობის დახმარება მიიღებს (i) საგადასახადო შეღავათებისა და შემცირების ფორმას; (ii) საგადასახადო კრედიტები; და (iii) პირდაპირი გრანტები.

იმის გათვალისწინებით, რომ დახმარების უმეტესი ნაწილი ავტომატურად გაიცემა და დახმარების ზღვარი ვრცელდება არა მხოლოდ უშუალო ბენეფიციარზე, არამედ მის პარტნიორებზეც, უფლებამოსილ ბენეფიციარებს მოუწევთ მიუთითონ წინასწარი თვით დეკლარაცია შეზღუდული რაოდენობის დახმარებისა და დახმარების ოდენობაზე დაფარული ფიქსირებული ხარჯებისათვის. ეს ასევე უნდა აძლევდეს იტალიის ხელისუფლებას დროებითი ჩარჩოს შესაბამისობის უკეთ მონიტორინგის საშუალებას, განსაკუთრებით იმავე ჯგუფის კომპანიებისთვის.

კომისიამ დაადგინა, რომ იტალიის სქემა ემთხვევა დროებითი ჩარჩოში გათვალისწინებულ პირობებს. Კერძოდ:

  • როდესაც საქმე ეხება შეზღუდული რაოდენობით დახმარება, დახმარება (i) არ აღემატება 225,000 ევროს ერთ კომპანიაში, რომელიც აქტიურია სოფლის მეურნეობის პროდუქტების პირველადი წარმოების სექტორში, 270,000 ევროს თევზაობისა და აკვაკულტურის სექტორში და 1.8 მილიონ ევროს კომპანიაში, რომელიც აქტიურია ყველა სხვა სექტორში; და (ii) გაიცემა არა უგვიანეს 31 წლის 2021 დეკემბრისა.
  • როდესაც საქმე ეხება დაუცველი ფიქსირებული ხარჯების მხარდაჭერა, დახმარება (i) არ უნდა აღემატებოდეს კომპანიისთვის 10 მლნ ევროს საერთო ოდენობას; (ii) დაფარავს დაუფარავ ფიქსირებულ ხარჯებს, რომელიც წარმოიშვა 2020 წლის მარტიდან 2021 წლის დეკემბრამდე პერიოდში; (ii) გადაეცემათ მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც არ ითვლებოდნენ გაჭირვებაში უკვე 31 წლის 2019 დეკემბერს, გარდა იმ მიკრო და მცირე კომპანიებისა, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მაშინაც კი, თუ უკვე უჭირთ; და (iii) გაიცემა არა უგვიანეს 31 წლის 2021 დეკემბრისა.

კომისიამ დაასკვნა, რომ ღონისძიება არის აუცილებელი, შესაბამისი და პროპორციული წევრი სახელმწიფოს ეკონომიკაში სერიოზული არეულობის გამოსასწორებლად, TFEU 107 (3) (b) (b) პუნქტისა და დროებითი ჩარჩოების პირობების შესაბამისად.

ამის საფუძველზე, კომისიამ დაამტკიცა დახმარების ზომა ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების შესაბამისად.

Background

კომისიამ მიიღო დროებითი ჩარჩო წევრ სახელმწიფოებს საშუალება მისცენ გამოიყენონ სახელმწიფო დახმარების წესებით გათვალისწინებული სრული მოქნილობა, რომ ხელი შეუწყონ ეკონომიკას კორონავირუსის გამოვლენის ჭრილში. დროებითი ჩარჩო, შესწორებულია დამატებით 3 აპრილი, 8 მაისი, 29 ივნისი, 13 ოქტომბერი 2020 და 28 იანვარი 2021ითვალისწინებს შემდეგი სახის დახმარებას, რომელთა მიღება შეუძლიათ წევრმა სახელმწიფოებმა:

(I) პირდაპირი გრანტები, კაპიტალის ინექციები, შერჩევითი საგადასახადო უპირატესობები და წინასწარ გადახდები 225,000 ევრომდე პირველადი სოფლის მეურნეობის სექტორში მომუშავე კომპანიისთვის, 270,000 ევრო თევზაობისა და აკვაკულტურის სექტორში და 1.8 მილიონი ევროს კომპანიისთვის, რომელიც აქტიურია ყველა სხვა სექტორში ლიკვიდურობის გადაუდებელი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. წევრ ქვეყნებს ასევე შეუძლიათ ნომინალური ღირებულების 1.8 მლნ ევროს ოდენობით კომპანიისთვის ნულოვანი საპროცენტო სესხი ან გარანტიები სესხებზე რისკის 100% –ის გარდა, გარდა პირველადი სოფლის მეურნეობის სექტორისა და მეთევზეობისა და აკვაკულტურის სექტორისა, სადაც შეზღუდვებია შესაბამისად 225,000 და 270,000 ევრო თითო კომპანიისთვის.

(II) სახელმწიფო გარანტიებს კომპანიების მიერ აღებულ სესხებზე ბანკების უზრუნველსაყოფად, მათთვის სესხის გაწევა იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც მათ სჭირდებათ. ამ სახელმწიფო გარანტიებს შეუძლიათ სესხებზე რისკის 90% დაფარონ, ბიზნესს დაეხმაროს დაუყოვნებელი საბრუნავი კაპიტალი და ინვესტიციის საჭიროებები.

(iii) კომპანიებისთვის სუბსიდირებული სახელმწიფო სესხები (უფროსი და დაქვემდებარებული დავალიანება) კომპანიებისთვის ხელსაყრელი საპროცენტო განაკვეთებით. ეს სესხები ხელს შეუწყობს ბიზნესს, დაუყოვნებლივ დაფაროს კაპიტალი და ინვესტიციის საჭიროებები.

(iv) გარანტიები ბანკებისთვის, რომლებიც სახელმწიფო დახმარებას რეალურ ეკონომიკაში გადასცემენ რომ ასეთი დახმარება განიხილება როგორც პირდაპირი დახმარება ბანკების მომხმარებლებისთვის და არა თავად ბანკებისათვის და იძლევა მითითებებს, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ ბანკებს შორის კონკურენციის მინიმალური დამახინჯება.

(V) საზოგადოებრივი მოკლევადიანი საექსპორტო საკრედიტო დაზღვევა ყველა ქვეყანას, ამ ქვეყნის წევრი ქვეყნის საჭიროების გარეშე, იმის დემონსტრირება, რომ შესაბამისი ქვეყანა დროებით „არ არის ბაზარზე“.

(vi) კორონავირუსთან დაკავშირებული კვლევისა და განვითარების მხარდაჭერა (R&D) არსებული ჯანმრთელობის კრიზისის მოგვარება, პირდაპირი გრანტების, დაფარვის მიღწევების ან საგადასახადო უპირატესობების ფორმით. პრემია შეიძლება მიენიჭოს წევრ სახელმწიფოებს შორის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის პროექტებისთვის.

(vii) ტესტირების ობიექტების მშენებლობისა და გაძლიერების მხარდაჭერა კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად სასარგებლო პროდუქტების (მათ შორის ვაქცინების, ვენტილატორების და დამცავი ტანსაცმლის ჩათვლით) შემუშავება და ტესტირება, პირველ სამრეწველო განლაგებამდე. ამან შეიძლება მიიღოს პირდაპირი გრანტები, საგადასახადო შეღავათები, გადახდილი ავანსები და ზარალის გარანტიები. კომპანიებს შეიძლება ისარგებლონ ბონუსით, როდესაც მათ ინვესტიციას უტარებენ ერთზე მეტი წევრი ქვეყანა, ხოლო როდესაც ინვესტიცია ხორციელდება დახმარების მიღებიდან ორი თვის განმავლობაში.

(viii) კორონავირუსის გავრცელების გადასაჭრელად შესაბამისი პროდუქციის წარმოების მხარდაჭერა პირდაპირი გრანტების ფორმით, საგადასახადო უპირატესობებით, დაფარულ ავანსებსა და უპრობლემოდ გარანტიების სახით. კომპანიებს შეიძლება ისარგებლონ ბონუსით, როდესაც მათ ინვესტიციას უწევს ერთზე მეტი წევრი ქვეყანა და როდესაც ინვესტიცია გაფორმებულია დახმარების გაცემიდან ორი თვის განმავლობაში.

(ix) მიზნობრივი დახმარება საგადასახადო გადასახადების გადავადების ან / და სოციალური უზრუნველყოფის შენატანების შეჩერების სახით იმ სექტორებისთვის, რეგიონებისთვის ან კომპანიების ტიპებისთვის, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალებულნი არიან ამ დაავადების გამო.

(x) მიზნობრივი მხარდაჭერა თანამშრომლებისთვის სახელფასო სუბსიდიების სახით იმ კომპანიების სექტორში ან რეგიონებში, რომლებმაც ყველაზე მეტად განიცადეს კორონავირუსის დაავადება, და სხვაგვარად მოუწევდა პერსონალის განთავისუფლება.

(xi) მიზნობრივი რეპეტიტაციისთვის საჭირო დახმარება არაფინანსური კომპანიებისთვის, თუ სხვა შესაფერისი გამოსავალი არ არის ხელმისაწვდომი. არსებობს დაცვები ერთიან ბაზარზე კონკურენციის ზედმეტი დამახინჯების თავიდან ასაცილებლად: პირობები ჩარევის აუცილებლობის, მიზანშეწონილობისა და ზომის შესახებ; კომპანიების კაპიტალში სახელმწიფოს შესვლისა და ანაზღაურების პირობები; შესაბამისი კომპანიების კაპიტალიდან სახელმწიფოს გასვლის პირობები; მმართველობასთან დაკავშირებული პირობები, მათ შორის დივიდენდების აკრძალვისა და უფროსი მენეჯმენტის ანაზღაურების ზღვრების ჩათვლით; ჯვარი სუბსიდირებისა და შეძენის აკრძალვის აკრძალვა და დამატებითი ზომები კონკურენციის დამახინჯების შეზღუდვისთვის; გამჭვირვალობისა და ანგარიშგების მოთხოვნები.

(xii) დაუფარავი ფიქსირებული ხარჯების დახმარება კომპანიებისთვის, რომლებიც ბრუნვის კლებას განიცდიან დაშვებული პერიოდის განმავლობაში, მინიმუმ 30%, 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, კორონავირუსის ეპიდემიის ფონზე. დახმარება ხელს შეუწყობს ბენეფიციარების ფიქსირებული ხარჯების ნაწილს, რომლებიც არ არის დაფარული მათი შემოსავლებით, მაქსიმალური თანხა 10 მილიონი ევრო თითო საწარმოსთვის.

კომისია აგრეთვე საშუალებას მისცემს წევრ ქვეყნებს 31 წლის 2022 დეკემბრამდე გადაიყვანონ ანაზღაურებადი ინსტრუმენტები (მაგ. გარანტიები, სესხები, ანაზღაურებადი ავანსები), რომლებიც დროებითი ჩარჩოებით გათვალისწინებულია, დახმარების სხვა ფორმებად, როგორიცაა პირდაპირი გრანტი, დროებითი ჩარჩოს პირობების შესრულების პირობებში.

დროებითი ჩარჩო საშუალებას აძლევს წევრ სახელმწიფოებს ერთმანეთთან შეაერთონ ყველა დამხმარე ღონისძიება, გარდა იმავე სესხის სესხებისა და გარანტიებისა და გადალახონ დროებითი ჩარჩოებით გათვალისწინებულ ზღვრებს. იგი ასევე საშუალებას მისცემს წევრ სახელმწიფოებს შეუერთონ დროებითი ჩარჩოზე მინიჭებული ყველა ზომების მიღწევას და არსებული შესაძლებლობების გათვალისწინებით, რომ ფისკალური წლის განმავლობაში 25,000 ევრომდე მიანიჭონ კომპანიას პირველადი სოფლის მეურნეობის სექტორში მოქმედი კომპანიებისთვის, 30,000 ევრო სამ ფისკალურ წელზე. მეთევზეობისა და აკვაკულტურის სექტორში მოქმედი კომპანიები და 200,000 XNUMX ევრო სამ წელზე მეტი პერიოდის განმავლობაში, ყველა სხვა სექტორში მოქმედი კომპანიისთვის. ამავე დროს, წევრ სახელმწიფოებს ვალდებულება აქვთ, თავიდან აიცილონ იმავე კომპანიების დახმარების ზომების არასათანადო დაგროვება, რათა შეზღუდონ მხარდაჭერა მათი რეალური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

გარდა ამისა, დროებითი ჩარჩო ავსებს ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების შესაბამისად, წევრ სახელმწიფოებს, რომლებიც უკვე ხელმისაწვდომია მრავალი წევრი ქვეყნისთვის, რათა შემცირდეს კორონავირუსის დაავადებათა სოციალურ-ეკონომიკური გავლენა. 13 წლის 2020 მარტს, კომისიამ მიიღო კომუნიკაცია კოოორდინირებული ეკონომიკური რეაგირების შესახებ COVID-19– ის გავრცელებასთან დაკავშირებით ამ შესაძლებლობების განსაზღვრა. მაგალითად, წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ ზოგადად მოქმედი ცვლილებები შეიტანონ ბიზნესის სასარგებლოდ (მაგ. გადასახადების გადავადება, ან მოკლევადიანი სამუშაოს სუბსიდირება ყველა სექტორში), რომლებიც არ შეესაბამება სახელმწიფო დახმარების წესებს. მათ ასევე შეუძლიათ კომპენსაცია მისცენ კომპანიებს იმ დაზიანების გამო, რომელიც კოროვირუსული დაავადებებით გამოწვეული და უშუალოდ იქნა გამოწვეული.

დროებითი ჩარჩო ამოქმედდება 2021 წლის დეკემბრის ბოლომდე. სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, კომისია ამ თარიღამდე შეაფასებს, თუ საჭიროა მისი გახანგრძლივება.

არასამთავრობო კონფიდენციალური მობილური გადაწყვეტილება იქნება ხელმისაწვდომი ქვეშ საქმის ნომერი SA.62668 წელს სახელმწიფო დახმარების რეესტრი კომისიის შესახებ კონკურსი ვებ-გვერდზე ერთხელ კონფიდენციალურობის საკითხი გადაწყდა. ინტერნეტში და ოფიციალურ ჟურნალში სახელმწიფო დახმარების შესახებ ახალი პუბლიკაციები ჩამოთვლილია კონკურსის ყოველკვირეული ელექტრონული სიახლეები.

დამატებითი ინფორმაცია დროებითი ჩარჩოსა და სხვა მოქმედებების შესახებ, რომელიც კომისიამ გადადო კოროვირუსული პანდემიის ეკონომიკურ გავლენაზე, შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

ვრცლად

კორონავირუსი

COVID-19– მა გამოიწვია მნიშვნელოვანი ცვლილებები სამუშაო დროში, მაგრამ საერთო ტენდენციები იგივე ჩანს

გამოქვეყნებულია

on

COVID-19– ის პანდემიამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი ცვლილებები სამუშაო დროის რეგულაციაში ევროკავშირში, მოკლევადიანი სამუშაო სქემების უფრო დიდი მოქნილობის გაჩენით; სამუშაო დროის რეჟიმების ადაპტირება ტელეკომუნიკაციასთან; და სამუშაო დროის რეგულაციიდან დროებითი გადახვევები, ძირითადად, ძირითადი სერვისების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. თუმცა, მიუხედავად ეკონომიკური შეზღუდვებისა, რომლებიც მნიშვნელოვნად ამცირებენ სამუშაო დროს რიგ სექტორებში, საერთო ტენდენციები სრულად არ ასახავს ამას სხვადასხვა სექტორში სამუშაო დროის პოლარიზაციის გამო; ზოგიერთ მუშაკთან ერთად შეზღუდვები დარჩა გასაკეთებელი, ზოგი კი ხანგრძლივი სამუშაო საათების და მძიმე მოთხოვნების გამო გადაწვის წინაშე დგას. ევროპის ახალი ანგარიშის სამუშაო დრო 2019-2020 წლებში აფიქსირებს COVID-19 პანდემიის დაწყების შემდგომ სამუშაო დროის რეგულირების ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებებს, მათ შორის ხანმოკლე სამუშაო სქემებს და სახლიდან მუშაობის უნარის მქონე ადამიანებისთვის ტელე-მუშაობის მიდგომებს.

იგი ასევე ასახავს პოლიტიკას და რეგულაციებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მუშათა სამუშაოები, რომლებიც განაგრძობენ მუშაობას ადგილზე, დროებითი რეგულაციების ჩათვლით, რომლებიც განხორციელებულია საგანგებო მდგომარეობის პირობებით, რამაც გამოიწვია შრომის უფლების შემცირება ან გადახვევა სამუშაო საათებთან მიმართებაში, დაისვენეთ და დატოვეთ დებულებები. გახანგრძლივებული სამუშაო საათები, შეზღუდვები დასვენების პერიოდებზე და ყოველწლიური შვებულების შეფერხება იქნა გამოყენებული ჯანდაცვის, მოვლის, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორებში, მათ შორის ფინეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, ლუქსემბურგში, პოლონეთსა და პორტუგალიაში. ანგარიში აჩვენებს, რომ 2020 წელს საშუალო კოლექტიურად შეთანხმებული სამუშაო კვირა ევროკავშირში იყო 37.8 საათი - ყველაზე გრძელი მალტაში, საბერძნეთში და ხორვატიაში (40 საათი), ხოლო ყველაზე დაბალი საფრანგეთსა და გერმანიაში (35.6 საათი).

სექტორულ დონეზე, კოლექტიურად შეთანხმებული ნორმალური სამუშაო კვირა იყო ყველაზე მოკლე საჯარო ადმინისტრაციაში (38 საათი) და ყველაზე გრძელი ტრანსპორტში (39.2 საათი).
მიუხედავად ფუნდამენტური ცვლილებებისა, რაც COVID-19– მა შემოიტანა შრომის ბაზარზე და ცალკეულ სექტორებთან დაკავშირებულ ზეწოლას, სრულ განაკვეთზე დასაქმებულთა საერთო ჩვეული ყოველკვირეული სამუშაოების მონაცემები კვლავ მცირდება ფართოდ თანმიმდევრული ტემპით წევრ სახელმწიფოთა უმეტესობაში, დაწყებული: შემცირება 0.1 სლოვენიაში 0.3 საათამდე ავსტრიაში, ირლანდიაში, პორტუგალიასა და ესპანეთში. დანიაში, ესტონეთში, საფრანგეთში, ლატვიაში, ლიტვასა და ნიდერლანდებში, ჩვეულებრივი ყოველკვირეული საათები 2020 წელს იგივე დარჩა, რაც 2019 წელს. მონაცემები ასევე აჩვენებს, რომ განსხვავება წევრ ქვეყნებს შორის, რომლებიც შეუერთდნენ 2004 წლამდე (EU14) და მათ, ვინც შეუერთდა ან 2004 წლის შემდეგ (EU13) დარჩა სტაბილური დაახლოებით 1 საათით ნაკლები, მუდმივი 2011 წლიდან.

დაწკაპეთ აქ ფონური მონაცემებისთვის.

კოლექტიურად შეთანხმებული წლიური სამუშაო საათები ასევე ასახავს წევრ სახელმწიფოებს შორის განსხვავებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის სრულ განაკვეთზე მყოფი თანამშრომლები, კოლექტიურად შეთანხმებული ნორმალური სამუშაო საათების მიხედვით, 27 წელს უნდა მუშაობდნენ საშუალოდ 1,703 საათს, ეს იყო EU2020– ში 1,665 საათზე დაბალი და EU14– ში უფრო მაღალი 13 საათის განმავლობაში. უნგრეთსა და პოლონეთს, სადაც კოლექტიურ გარიგებას არ აქვს შესაბამისი როლი სამუშაო საათების რეგულირებაში, ჰქონდათ ყველაზე გრძელი წლიური სამუშაო საათები, რაც ექვივალენტი იყო თითქმის შვიდი კვირის განმავლობაში, ვიდრე გერმანიაში მათი კოლეგები, რომლებსაც ჰქონდათ კოლექტიურად შეთანხმებული წლიური უმოკლესი სამუშაო საათები.

დაწკაპეთ აქ ფონური მონაცემებისთვის

რეკლამა

ანგარიშში ასევე ნაჩვენებია თანამშრომელთა კოლექტიური ხელშეკრულებების დივიდენდი ანაზღაურებადი შვებულების თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ მინიმალური ანაზღაურებადი შვებულების უფლება ევროკავშირში არის 20 დღე, ზოგიერთმა წევრმა ქვეყანამ გაზარდა ეს მინიმალური უფლება კანონმდებლობით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით. თუ გათვალისწინებულია კოლექტიური მოლაპარაკებების შედეგად დადგენილი უფლებები, ევროკავშირის 24.5 ქვეყნებში საშუალო წლიური ანაზღაურებადი შვებულება 27 დღე იყო. ეს უფრო მაღალია ევროკავშირის 14-ში (25.6 დღე), ვიდრე ევროკავშირში 13 (21.4 დღე).

ანგარიშის გამოქვეყნებაზე საუბრისას, Eurofound– ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ივაილო კალფინმა ხაზი გაუსვა, რომ შრომის ბაზრის ცვლილებებისა და სამუშაო დროის რეგულაციის ანალიზი კვლევაში წარმოადგენს უფრო ფართო ტენდენციის მონაცემების მნიშვნელოვან კონტექსტუალიზაციას: „ეს ანგარიში გვთავაზობს სასიცოცხლო მონაცემებს სამუშაო დროს ტენდენციები და უთანასწორობა კოლექტიურად შეთანხმებულ სამუშაო დროში წევრ ქვეყნებს შორის, მაგრამ თანაბრად მნიშვნელოვანია ანალიზი, რომელიც ავსებს ამ ტენდენციის მონაცემებს, რომელიც ითვალისწინებს შრომის ბაზრის მნიშვნელოვან დარღვევას და სამუშაო პირობების ცვლილებებს, რაც ჩვენ ვნახეთ ევროპაში ამ პერიოდში. ”

გადმოწერეთ ანგარიში

რეკლამა

დამატებითი ინფორმაცია

ვრცლად

კორონავირუსი

კომისიამ დაამტკიცა 700 მილიონი ევროს ფრანგული სქემა კოროვირუსული პანდემიით დაზარალებული ცალკეული საცალო ვაჭრობისა და სერვისებისთვის

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ დაამტკიცა, ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების თანახმად, 700 მილიონი ევროს ფრანგული სქემა კოროვირუსული პანდემიით დაზარალებული ზოგიერთი საცალო ვაჭრობისა და მომსახურების მხარდასაჭერად და საფრანგეთის მთავრობის მიერ შემზღუდველი ზომები ვირუსის გავრცელების შეზღუდვის მიზნით.

აღმასრულებელი ვიცე პრეზიდენტი მარგრეტა ვესტაგერისურათები), რომელიც პასუხისმგებელია კონკურენციის პოლიტიკაზე, თქვა: "პანდემიის გავრცელების შეზღუდვის დახურვამ გამოიწვია ბრუნვის ძალიან მნიშვნელოვანი ზარალი ზოგიერთი საცალო ვაჭრობისა და მომსახურებისათვის. ეს 700 მილიონი ევროს სქემა საშუალებას მისცემს საფრანგეთს ნაწილობრივ აუნაზღაუროს ამ კომპანიებს ზარალი. ჩვენ აგრძელებენ მუშაობას წევრ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რათა იპოვონ ეფექტური გადაწყვეტილებები კოროვირუსული პანდემიის ეკონომიკური ზემოქმედების შესამცირებლად, ევროკავშირის წესების შესაბამისად. ”

ფრანგული სქემა

რეკლამა

საფრანგეთმა კომისიას შეატყობინა 700 მილიონი ევროს სქემა კომპენსაციისთვის საცალო ვაჭრობისა და მომსახურებისათვის იმ დანაკარგებისთვის, რაც მოხდა საფრანგეთის მთავრობის ადმინისტრაციული დახურვის ღონისძიებების შედეგად კორონავირუსის გავრცელების შეზღუდვის მიზნით.

ამ შემზღუდველი ზომების უშუალო შედეგად, დაინტერესებული კომპანიების ბრუნვა შემცირდა, ხოლო მათი ხარჯები, განსაკუთრებით ქირა და სხვა ფიქსირებული ხარჯები, ქვემოთაა მორგებული.

სქემა ღია იქნება გარკვეული საცალო მაღაზიებისთვის (ავეჯი, ტანსაცმელი, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სპორტული საქონელი, ოპტიკოსები, იუველირები) და ზოგიერთი მომსახურება (პირადი და საყოფაცხოვრებო საქონლის შეკეთება, საპარიკმახერო და სილამაზის მოვლა), რომლებიც თებერვლიდან პერიოდის განმავლობაში უნდა დახურულიყო. 2021 წლის მაისი.

რეკლამა

სქემის შესაბამისად უფლებამოსილ ბენეფიციარებს შეეძლებათ მიიღონ კომპენსაცია პირდაპირი გრანტების სახით იმ თანხისთვის, რომელიც არ აღემატება დახურვის პერიოდში გადახდილ ქირას, გამოკლებული, საჭიროების შემთხვევაში, შემოსავალი ონლაინ გაყიდვების ზრდისა და სხვა სახის კომპენსაციის სახით , როგორიცაა სადაზღვევო კომპანიების მიერ გადახდილი თანხები.

განზრახ ზარალის ზედმეტი კომპენსაციის თავიდან აცილების მიზნით, სქემა ასევე ითვალისწინებს კომპენსაციის ზღვარს: (i) კომპანიებისთვის, რომლებიც უკვე აფიქსირებდნენ ზარალს 2019 წელს; (ii) კომპანიებს, რომელთაც აქვთ ონლაინ გაყიდვების მაღალი წილი; და (iii) კომპანიები, რომლებიც იღებენ 4 მილიონ ევროზე მეტ დახმარებას თვეში.

კომისიამ შეაფასა შემდეგი ღონისძიება მუხლი 107 (2) (ბ) TFEU, რომელიც უფლებამოსილია წევრ სახელმწიფოებს აანაზღაურონ კონკრეტული კომპანიები ან სექტორები იმ ზიანისთვის, რომელიც პირდაპირ გამოწვეულია განსაკუთრებული შემთხვევებით, როგორიცაა კორონავირუსის პანდემია.

კომისიამ მიიჩნია, რომ საფრანგეთის დახმარების სქემა ანაზღაურებს დანაკარგებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია კოროვირუსული პანდემიით. მან ასევე დაადგინა, რომ ღონისძიება იყო პროპორციული იმდენად, რამდენადაც გათვალისწინებული კომპენსაცია არ აღემატებოდა იმ ზომას, რომელიც საჭიროა ზარალის ასანაზღაურებლად, იმის გათვალისწინებით, რომ გათვალისწინებული იყო ზემოთ მითითებული კონკრეტული შემთხვევები.

ამიტომ კომისიამ დაასკვნა, რომ სქემა შეესაბამება ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესებს.

Background

ევროკავშირის ან ეროვნული სახსრების ფინანსური მხარდაჭერა ჯანდაცვის ან სხვა საჯარო სამსახურებისათვის კოროვირუსული სიტუაციის დაძლევის მიზნით არ შედის სახელმწიფო დახმარების კონტროლის ფარგლებს გარეთ. იგივე ეხება ნებისმიერ საჯარო ფინანსურ დახმარებას, რომელიც უშუალოდ ეძლევა მოქალაქეებს. ანალოგიურად, საზოგადოებრივი დახმარების ღონისძიებები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ყველა კომპანიისთვის, როგორიცაა ხელფასის სუბსიდიები და კორპორატიული და დამატებითი ღირებულების გადასახადების გადახდა ან სოციალური უზრუნველყოფის შენატანები არ ექვემდებარება სახელმწიფო დახმარების კონტროლს და არ საჭიროებს კომისიის დამტკიცებას ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების შესაბამისად. ყველა ამ შემთხვევაში, წევრ ქვეყნებს შეუძლიათ დაუყოვნებლივ იმოქმედონ. როდესაც სახელმწიფო დახმარების წესები გამოიყენება, წევრ ქვეყნებს შეუძლიათ შექმნან ფართო დახმარების ღონისძიებები კონკრეტული კომპანიების ან სექტორების მხარდასაჭერად, რომლებიც განიცდიან კორონავირუსის პანდემიის შედეგებს, ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების არსებული ჩარჩოს შესაბამისად.

13 წლის 2020 მარტს კომისიამ მიიღო ა ევროპული კოორდინირებული რეაგირება კორონავირუსის პანდემიის ეკონომიკური ზემოქმედების წინააღმდეგ ამ შესაძლებლობების განსაზღვრა.

ამასთან დაკავშირებით, მაგალითად:

  • წევრ ქვეყნებს შეუძლიათ კომპენსაცია გაუწიონ კონკრეტულ კომპანიებს ან კონკრეტულ სექტორებს (სქემების სახით) ზარალისთვის, რომელიც გამოწვეულია და უშუალოდ გამოწვეულია განსაკუთრებული მოვლენებით, როგორიცაა კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული. 107 -ე მუხლის მე -2 პუნქტის (ბ) დსფ კავშირი ითვალისწინებს ამის შესახებ დებულებას;
  • სახელმწიფო დახმარების წესები 107 (3) (c) TFEU მუხლის საფუძველზე, წევრ ქვეყნებს საშუალებას აძლევს დაეხმარონ კომპანიებს, რომლებიც დაზარალებულნი არიან ლიკვიდურობის დეფიციტით და საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას;
  • ამას შეიძლება დაემატოს სხვადასხვა სახის დამატებითი ღონისძიებები, როგორიცაა de minimis დებულება და ზოგადი ბლოკისგან გათავისუფლების დებულება, რომელიც ასევე შეიძლება ამოქმედდეს წევრი სახელმწიფოების მიერ დაუყოვნებლივ, კომისიის ჩარევის გარეშე.

განსაკუთრებით მძიმე ეკონომიკური სიტუაციების შემთხვევაში, როგორიც არის კორონავირუსის პანდემიის გამო ყველა წევრი სახელმწიფო, ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესები საშუალებას აძლევს წევრ ქვეყნებს მიიღონ დახმარება მათი ეკონომიკის სერიოზული დარღვევის აღმოსაფხვრელად. 107 -ე მუხლის მე -3 პუნქტის (ბ) თსფ კავშირი ითვალისწინებს ამ დებულებას.

19 წლის 2020 მარტს კომისიამ მიიღო ა სახელმწიფო დახმარების ღონისძიებების დროებითი ჩარჩო 107 -ე მუხლის მე -3 პუნქტის (ბ) სსფე -ს საფუძველზე, რათა წევრმა ქვეყნებმა შეძლონ სრულად გამოიყენონ სახელმწიფო დახმარების წესებით გათვალისწინებული მოქნილობა ეკონომიკის მხარდასაჭერად კოროვირუსული პანდემიის კონტექსტში.

 დროებითი ჩარჩო, შესწორებული 3 აპრილი, 8 მაისი, 29 ივნისი, 13 ოქტომბერი 2020 და 28 წლის 2021 იანვარი ითვალისწინებს წევრი ქვეყნების მიერ გაცემულ დახმარების შემდეგ სახეებს: ი) პირდაპირი გრანტები, კაპიტალის ინექციები, შერჩევითი საგადასახადო შეღავათები და წინასწარი გადახდები; ii) კომპანიების მიერ აღებული სესხების სახელმწიფო გარანტიები; iii) კომპანიებისთვის საჯარო სესხების სუბსიდირება, მათ შორის დაქვემდებარებული სესხები; iv) გარანტიები ბანკებისათვის, რომლებიც ატარებენ სახელმწიფო დახმარებას რეალურ ეკონომიკაში; ქ) საჯარო მოკლევადიანი საექსპორტო საკრედიტო დაზღვევა; vi) კორონავირუსთან დაკავშირებული კვლევისა და განვითარების (R&D) მხარდაჭერა; vii) ტესტირების ობიექტების მშენებლობისა და გაფართოების მხარდაჭერა; viii) კოროვირუსული პანდემიის დაძლევასთან დაკავშირებული პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; ix) მიზნობრივი დახმარება საგადასახადო გადასახადების გადადების ან/და სოციალური უზრუნველყოფის შეჩერების სახით; x) დასაქმებულთათვის სახელფასო სუბსიდიების სახით მიზნობრივი მხარდაჭერა; xi) მიზნობრივი მხარდაჭერა კაპიტალის ან/და ჰიბრიდული კაპიტალის ინსტრუმენტების სახით; xii) დაფარული ფიქსირებული ხარჯების მხარდაჭერა იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც კოროვირუსული პანდემიის პირობებში ბრუნვის შემცირებას განიცდიან.

დროებითი ჩარჩო იქნება 2021 წლის დეკემბრის ბოლომდე. სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, კომისია ამ თარიღამდე შეაფასებს, სჭირდება თუ არა მისი გახანგრძლივება.

გადაწყვეტილების არა კონფიდენციალური ვერსია ხელმისაწვდომი იქნება საქმის ნომრით SA.62625 სახელმწიფო დახმარების რეესტრი კომისიის შესახებ კონკურსი ვებ-გვერდზე ერთხელ კონფიდენციალურობის საკითხი გადაწყდა. ინტერნეტში და ოფიციალურ ჟურნალში სახელმწიფო დახმარების შესახებ ახალი პუბლიკაციები ჩამოთვლილია კონკურსის ყოველკვირეული ელექტრონული სიახლეები.

დამატებითი ინფორმაცია დროებითი ჩარჩოსა და სხვა მოქმედებების შესახებ, რომელიც კომისიამ გადადო კოროვირუსული პანდემიის ეკონომიკურ გავლენაზე, შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

ვრცლად
რეკლამა
რეკლამა
რეკლამა

Trending