დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ეკონომია

სამართლიანი და მდგრადი ეკონომიკა: კომისია ადგენს წესებს კომპანიებისთვის, რათა პატივი სცენ ადამიანის უფლებებს და გარემოს გლობალურ ღირებულების ჯაჭვებში

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

ევროკომისიამ მიიღო წინადადება დირექტივის შესახებ კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ. წინადადება მიზნად ისახავს მდგრადი და პასუხისმგებელი კორპორატიული ქცევის ხელშეწყობას გლობალური ღირებულების ჯაჭვებში. კომპანიები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მდგრადი ეკონომიკისა და საზოგადოების მშენებლობაში. მათ მოეთხოვებათ დაადგინონ და, საჭიროების შემთხვევაში, თავიდან აიცილონ, დაასრულონ ან შეამსუბუქონ თავიანთი საქმიანობის უარყოფითი ზემოქმედება ადამიანის უფლებებზე, როგორიცაა ბავშვთა შრომა და მუშაკთა ექსპლუატაცია, და გარემოზე, მაგალითად, დაბინძურება და ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა. ბიზნესისთვის ეს ახალი წესები მოუტანს იურიდიულ უსაფრთხოებას და თანაბარ სათამაშო პირობებს. მომხმარებლებისთვის და ინვესტორებისთვის ისინი უზრუნველყოფენ მეტ გამჭვირვალობას. ევროკავშირის ახალი წესები ხელს შეუწყობს მწვანე გადასვლას და დაიცავს ადამიანის უფლებებს ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ.

არაერთმა წევრმა სახელმწიფომ უკვე შემოიღო ნაციონალური წესები სათანადო დილიგის შესახებ და ზოგიერთმა კომპანიამ მიიღო ზომები საკუთარი ინიციატივით. თუმცა, საჭიროა უფრო ფართომასშტაბიანი გაუმჯობესება, რაც ძნელია მიღწეული ნებაყოფლობითი ქმედებებით. ეს წინადადება ადგენს კორპორატიული მდგრადობის სათანადო გულმოდგინების მოვალეობას ადამიანის უფლებებისა და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების მოსაგვარებლად.

სათანადო დილიგინის ახალი წესები გავრცელდება შემდეგ კომპანიებსა და სექტორებზე:

 • ევროკავშირის კომპანიები:
  • ჯგუფი 1: ევროკავშირის ყველა შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი ზომა და ეკონომიკური ძალა (500+ თანამშრომელი და 150 მილიონი ევრო+ წმინდა ბრუნვა მსოფლიოში).
  • ჯგუფი 2: სხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიები, რომლებიც მოქმედებენ განსაზღვრულ მაღალი ზემოქმედების სექტორებში, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ პირველი ჯგუფის ზღვრებს, მაგრამ ჰყავთ 1-ზე მეტი თანამშრომელი და წმინდა ბრუნვა 250 მილიონ ევროს მთელ მსოფლიოში და მეტი. ამ კომპანიებისთვის წესები 40-ლ ჯგუფთან შედარებით 2 წლის გვიან დაიწყება.
 • ევროკავშირის არაწევრი კომპანიები აქტიურია ევროკავშირში, ევროკავშირში გენერირებული ბრუნვის ბარიერით 1 და 2 ჯგუფთან.

მცირე და საშუალო საწარმოები (SMEs) პირდაპირ არ შედის ამ წინადადების ფარგლებში.

ეს წინადადება ვრცელდება კომპანიის საკუთარ ოპერაციებზე, მათ შვილობილი კომპანიებისა და მათი ღირებულების ჯაჭვებზე (პირდაპირი და ირიბი დამყარებული საქმიანი ურთიერთობები). კორპორატიული სათანადო დილიგიის მოვალეობის შესასრულებლად, კომპანიებს სჭირდებათ:

 • სათანადო დილიგიის ინტეგრირება პოლიტიკაში;
 • ადამიანის უფლებებისა და გარემოზე ფაქტობრივი ან პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების იდენტიფიცირება;
 • პოტენციური ზემოქმედების თავიდან აცილება ან შერბილება;
 • ფაქტობრივი ზემოქმედების დასრულება ან მინიმუმამდე შემცირება;
 • საჩივრების პროცედურის დადგენა და შენარჩუნება;
 • სათანადო დილიგის პოლიტიკისა და ზომების ეფექტურობის მონიტორინგი და;
 • და საჯაროდ დაუკავშირდით სათანადო დილიგიის საფუძველზე.

უფრო კონკრეტულად, ეს უფრო მეტს ნიშნავს საერთაშორისო კონვენციებში შეტანილი ადამიანის უფლებების ეფექტური დაცვა. მაგალითად, მუშებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო პირობებზე. ანალოგიურად, ეს წინადადება ხელს შეუწყობს გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებას ძირითადი გარემოსდაცვითი კონვენციები. კომპანიებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები („საშუალების ვალდებულება“) სხვადასხვა ზემოქმედების სიმძიმისა და ალბათობის, კონკრეტულ გარემოებებში კომპანიისთვის ხელმისაწვდომი ღონისძიებებისა და პრიორიტეტების დადგენის საჭიროების გათვალისწინებით.

წევრი სახელმწიფოების მიერ დანიშნული ეროვნული ადმინისტრაციული ორგანოები პასუხისმგებელნი იქნებიან ამ ახალი წესების ზედამხედველობაზე და შეიძლება დააწესონ შეუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმები. გარდა ამისა, დაზარალებულებს შესაძლებლობა ექნებათ აიღონ სამართლებრივი ქმედება ზიანის ანაზღაურებისთვის რომლის თავიდან აცილება შეიძლებოდა სათანადო სათანადო საგულისხმო ღონისძიებების გატარებით.

რეკლამა

გარდა ამისა, ჯგუფი 1 კომპანიებს უნდა ჰქონდეთ გეგმა, რათა უზრუნველყონ მათი ბიზნეს სტრატეგია თავსებადია გლობალური დათბობის შეზღუდვასთან 1.5 °C-მდე პარიზის შეთანხმების შესაბამისად.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სათანადო გულმოდგინება გახდება კომპანიების მთელი ფუნქციონირების ნაწილი, კომპანიების დირექტორები უნდა ჩაერთონ. სწორედ ამიტომ, წინადადება ასევე ითვალისწინებს დირექტორთა მოვალეობებს, დააწესონ და გააკონტროლონ სათანადო დილიგიის განხორციელება და მისი ინტეგრირება კორპორატიულ სტრატეგიაში. გარდა ამისა, მათი მოვალეობის შესრულებისას, იმოქმედონ კომპანიის საუკეთესო ინტერესებში, დირექტორებმა უნდა გაითვალისწინონ ადამიანის უფლებები, კლიმატის ცვლილება და მათი გადაწყვეტილებების გარემოსდაცვითი შედეგები. სადაც კომპანიების დირექტორები სარგებლობენ ცვლადი ანაზღაურებით, ისინი მიიღებენ სტიმულირებას წვლილი შეიტანონ კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში კორპორატიული გეგმის მითითებით.

წინადადება ასევე მოიცავს, თანმხლები ზომები, რომელიც ხელს შეუწყობს ყველა კომპანიას, მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესს, რომლებზეც შესაძლოა ირიბად დაზარალდეს. ღონისძიებები მოიცავს ინდივიდუალურად ან ერთობლივად გამოყოფილი ვებსაიტების, პლატფორმების ან პორტალების განვითარებას და მცირე და საშუალო ბიზნესის პოტენციურ ფინანსურ მხარდაჭერას. კომპანიებისთვის მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, კომისიამ შეიძლება მიიღოს სახელმძღვანელო მითითებები, მათ შორის ხელშეკრულების მოდელის პუნქტების შესახებ. კომისიამ ასევე შეიძლება შეავსოს წევრი სახელმწიფოების მიერ გაწეული მხარდაჭერა ახალი ღონისძიებებით, მათ შორის მესამე ქვეყნების კომპანიების დახმარება.

წინადადების მიზანია უზრუნველყოს, რომ კავშირი, კერძო და საჯარო სექტორის ჩათვლით, იმოქმედოს საერთაშორისო სცენაზე ადამიანის უფლებების დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის კუთხით მისი საერთაშორისო ვალდებულებების სრული დაცვით, ისევე როგორც საერთაშორისო ვაჭრობის წესები.

„სამართლიანი და მდგრადი ეკონომიკის პაკეტის“ ფარგლებში კომისია დღეს ასევე წარმოგიდგენთ ა კომუნიკაცია ღირსეული სამუშაოს შესახებ მთელ მსოფლიოში. იგი ასახავს შიდა და გარე პოლიტიკას, რომელსაც ევროკავშირი იყენებს ღირსეული სამუშაოს განსახორციელებლად მთელ მსოფლიოში, რაც ამ მიზანს აყენებს პანდემიისგან ინკლუზიური, მდგრადი და გამძლე აღდგენის ცენტრში.

ღირებულებები და გამჭვირვალობის ვიცე-პრეზიდენტმა ვერა ჟუროვამ თქვა: „ეს წინადადება ორი მიზნის მიღწევას ისახავს მიზნად. უპირველეს ყოვლისა, მომხმარებელთა პრობლემების გადასაჭრელად, რომლებსაც არ სურთ შეიძინონ პროდუქტები, რომლებიც მზადდება იძულებითი შრომით ან ანადგურებს გარემოს, მაგალითად. მეორე, ბიზნესის მხარდაჭერა ერთიან ბაზარზე მათი ვალდებულებების შესახებ სამართლებრივი დარწმუნებით. ეს კანონი ასახავს ევროპულ ღირებულებებს ღირებულების ჯაჭვებზე და ამას გააკეთებს სამართლიანად და პროპორციულად“.

იუსტიციის კომისარმა დიდიე რეინდერსმა თქვა: ”ეს წინადადება არის რეალური თამაშის შეცვლა, თუ როგორ ახორციელებენ კომპანიები თავიანთ ბიზნეს საქმიანობას მათი გლობალური მიწოდების ჯაჭვის განმავლობაში. ამ წესებით ჩვენ გვსურს მხარი დავუჭიროთ ადამიანის უფლებებს და წარვმართოთ მწვანე გადასვლა. ჩვენ აღარ შეგვიძლია თვალის დახუჭვა იმაზე, რაც ხდება ჩვენს ღირებულების ჯაჭვებში. ჩვენ გვჭირდება ცვლილება ჩვენს ეკონომიკურ მოდელში. ბაზარზე იმპულსი ყალიბდება ამ ინიციატივის მხარდასაჭერად, მომხმარებლები უფრო მდგრადი პროდუქტებისკენ უბიძგებენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ბიზნეს ლიდერი მხარს დაუჭერს ამ საქმეს. ”

შიდა ბაზრის კომისარმა ტიერი ბრეტონმა თქვა: „მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ევროპული კომპანია უკვე ლიდერია მდგრადი კორპორატიული პრაქტიკის მხრივ, ბევრს ჯერ კიდევ ემუქრება გამოწვევები გარემოსდაცვითი კვალიფიკაციისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ისტორიის გაგებაში და გაუმჯობესებაში. რთული გლობალური ღირებულების ჯაჭვები განსაკუთრებით ართულებს კომპანიებს სანდო ინფორმაციის მიღებას მათი მომწოდებლების ოპერაციების შესახებ. ეროვნული წესების ფრაგმენტაცია კიდევ უფრო ანელებს პროგრესს კარგი პრაქტიკის ათვისებაში. ჩვენი წინადადება დარწმუნდება, რომ დიდი ბაზრის მოთამაშეები იკავებენ წამყვან როლს რისკების შერბილებაში თავიანთი ღირებულების ჯაჭვებში, ხოლო მცირე კომპანიებს ცვლილებებთან ადაპტაციაში მხარს უჭერენ.

შემდეგი ნაბიჯები

წინადადება დასამტკიცებლად წარედგინება ევროპარლამენტსა და საბჭოს. მიღების შემდეგ, წევრ ქვეყნებს ექნებათ ორი წელი დირექტივის ეროვნულ კანონმდებლობაში გადასატანად და შესაბამისი ტექსტების კომისიას გადასაცემად.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ევროპული კომპანიები გლობალური ლიდერები არიან მდგრადობის მაჩვენებლებში. მდგრადობა ემყარება ევროკავშირის ღირებულებებს და კომპანიები ავლენენ ვალდებულებას ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და პლანეტაზე მათი გავლენის შემცირებისადმი. მიუხედავად ამისა, კომპანიების პროგრესი კორპორატიული მართვის პროცესებში მდგრადობის, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებებისა და გარემოსდაცვითი სათანადო დილიგიის ინტეგრირებაში რჩება ნელი.

ამ გამოწვევების გადასაჭრელად, 2021 წლის მარტში, ევროპარლამენტმა მოუწოდა კომისიას წარედგინა საკანონმდებლო წინადადება სავალდებულო ღირებულების ჯაჭვის სათანადო შესწავლის შესახებ. ანალოგიურად, 3 წლის 2020 დეკემბერს, საბჭომ თავის დასკვნებში მოუწოდა კომისიას წარედგინა წინადადება ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზაზე მდგრადი კორპორაციული მმართველობის შესახებ, მათ შორის გლობალური ღირებულების ჯაჭვების გასწვრივ კორპორატიული სათანადო დილიგიის ჩათვლით.

კომისიის წინადადება ეხმაურება ამ მოწოდებებს, ზედმიწევნით მხედველობაში მიიღება შეხვედრის დროს შეგროვებული პასუხები ღია საჯარო კონსულტაციები მდგრადი კორპორაციული მართვის ინიციატივის შესახებ კომისიის მიერ 26 წლის 2020 ოქტომბერს დაიწყო. წინადადების მომზადებისას კომისიამ ასევე განიხილა მტკიცებულებების ფართო ბაზა, რომელიც შეგროვდა ორი შეკვეთილი კვლევის შედეგად დირექტორთა მოვალეობებისა და მდგრადი კორპორატიული მმართველობის შესახებ (2020 წლის ივლისი) და მიწოდების ჯაჭვში სათანადო დილიგიის მოთხოვნების შესახებ (2020 წლის თებერვალი).

დამატებითი ინფორმაცია

წინადადება დირექტივის შესახებ კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ + დანართი

კითხვები და პასუხები კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ

ფაქტების ფურცელი კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ

ვებგვერდი კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
აზერბაიჯანის4 დღის წინ

აზერბაიჯანის პერსპექტივა რეგიონული სტაბილურობის შესახებ

ევროკომისია4 დღის წინ

NextGenerationEU: ლატვია წარუდგენს მოთხოვნას აღდგენისა და მდგრადობის გეგმის შესაცვლელად და REPowerEU თავის დამატებაზე

Business4 დღის წინ

კონფიდენციალურობის შეშფოთება ევროპის ცენტრალური ბანკის ციფრული ევროს გარშემო

ყაზახეთის4 დღის წინ

ყაზახეთი უფრო მეტ კავშირს ამყარებს მსოფლიოსთან

იაპონია4 დღის წინ

ევროკავშირისა და იაპონიის დამატებით 42 გეოგრაფიული აღნიშვნა დაცულია ორივე მხარისთვის

ევროკომისია5 დღის წინ

გრანადის სამიტის წინ, კომისია აფასებს მიღწევებს და განსაზღვრავს მოქმედებების სფეროებს უფრო გამძლე, კონკურენტუნარიანი და მდგრადი ევროპის ასაშენებლად.

ევროპარლამენტი4 დღის წინ

ომარ ჰარფუჩი: ლიბანში კორუფციის წინააღმდეგ ჩემპიონი პოლიტიკური და სასამართლო რეპრესიების წინაშე დგას

ციფრული ეკონომიკის4 დღის წინ

პირველი მოხსენება ციფრული ათწლეულის მდგომარეობის შესახებ კოლექტიური მოქმედებისკენ მოუწოდებს ციფრული გადასვლის ფორმირებას

რუსეთი6 საათის წინ

ევროკავშირმა რუს ბიზნესმენებზე სანქციები გააუქმა

ევროკომისია8 საათის წინ

სიღარიბის ან სოციალური გარიყულობის რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების 25% 2022 წელს

ევროკომისია9 საათის წინ

ევროკავშირის ტურისტების 43% საერთაშორისო ვიზიტორებია

განათლება10 საათის წინ

ევროკავშირის ახალგაზრდობა: 25% დასაქმებულია განათლების მიღების პერიოდში

Eurostat11 საათის წინ

ნავები და წყლის სპორტული ნივთები: ყველაზე ექსპორტირებული სპორტული საქონელი

Eurostat12 საათის წინ

ევროკავშირში ერთ სულ მოსახლეზე საკვების ნარჩენები სტაბილური დარჩა 2021 წელს

ევროკომისია13 საათის წინ

კომისარი სიმსონი მონაწილეობს მადრიდში კლიმატისა და ენერგიის საერთაშორისო სამიტში 

Business1 დღის წინ

სერგეი კონდრატენკო: ფინტექს სტარტაპები და ინოვაციური ფინანსური გადაწყვეტილებები

ადამიანის უფლებები4 თვის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

ბელგია4 თვის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში4 თვის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის4 თვის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Business6 თვის წინ

შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან

cryptocurrency6 თვის წინ

Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან

ვიკიპედია7 თვის წინ

ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.

ბიზნეს ინფორმაცია7 თვის წინ

ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები

Trending