დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ევროკომისია

შერწყმა: კომისია ეძებს გამოხმაურებას შემოთავაზებული გამარტივების ღონისძიებების შესახებ შერწყმის პროცედურებთან დაკავშირებით

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ დაიწყო საჯარო კონსულტაცია მოიწვიოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს კომენტარის გასაკეთებლად შერწყმის განხორციელების რეგულაციის შესწორებულ პროექტზე („განმახორციელებელი რეგულაცია“) და გამარტივებული პროცედურის შესახებ შეტყობინებაზე.

2016 წლის აგვისტოში კომისიამ დაიწყო შერწყმის პროცედურული და იურისდიქციის წესების საფუძვლიანი განხილვის პროცესი. ამ პროცესის მიზანია კომისიის შერწყმის განხილვის პროცესის მიზანმიმართული და გამარტივება იმ შემთხვევებზე, რომლებიც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ წარმოშობს კონკურენციის პრობლემებს, რომლებიც განიხილება გამარტივებული პროცედურებით, და რესურსების ფოკუსირება ყველაზე რთულ და შესაბამის საქმეებზე. ეს პროცესი მოიცავდა ა შეფასების ევროკავშირის შერწყმის კონტროლის წესების პროცედურული და იურისდიქციული ასპექტების შესახებ და საჯარო კონსულტაციების შესახებ საწყისი ზემოქმედების შეფასება.

აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა მარგრეტე ვესტაგერმა, რომელიც პასუხისმგებელია კონკურენციის პოლიტიკაზე, თქვა: „ჩვენი ინიციატივა მიზნად ისახავს კიდევ უფრო შეამსუბუქოს ადმინისტრაციული ტვირთი როგორც ბიზნესზე, ასევე კომისიაზე და საშუალებას მოგვცემს გავამახვილოთ რესურსები იმ შერწყმებზე, რომლებიც იმსახურებს დეტალურ გამოძიებას. ჩვენ ვიწვევთ ყველა მხარეს, მოგვაწოდონ თავიანთი შენიშვნები ჩვენი შესწორებული წესების პროექტთან დაკავშირებით, რაც ხელს შეუწყობს ახალი წესების მომზადებას, რომელიც იგეგმება 2023 წელს ძალაში შესული.“

შემოთავაზებული ცვლილებები

როგორც უფრო დეტალურად არის ასახული ფონზე შენიშვნა განმახორციელებელ დებულებასა და ცნობას გამარტივებული პროცედურის შესახებ, შემოთავაზებული ცვლილებები მიზნად ისახავს:

  • გააფართოვოს და დააზუსტოს საქმეების კატეგორიები, რომლებიც შეიძლება განიხილებოდეს გამარტივებული პროცედურებით;
  • დახვეწილი გარანტიების დანერგვა, რათა გამარტივებული პროცედურა არ გავრცელდეს იმ შემთხვევებზე, რომლებიც უფრო დეტალურ განხილვას იმსახურებს;
  • უზრუნველყოს ინფორმაციის ეფექტური და პროპორციული შეგროვება გამარტივებული შემთხვევებისთვის შეტყობინების ახალი ფორმის შემოღებით, „შესანიშნავი ყუთის“ ფორმატში;
  • არაგამარტივებული შემთხვევების განხილვის გამარტივება საინფორმაციო მოთხოვნების შემცირებითა და დაზუსტებით;
  • ელექტრონული შეტყობინებების შემოღება და მხარეთათვის გარკვეული დოკუმენტების ელექტრონულად წარდგენის შესაძლებლობა.

შემდეგი ნაბიჯები

დაინტერესებულმა მხარეებმა მოიწვიონ თავიანთი შენიშვნები წესების პროექტზე 3 წლის 2022 ივნისამდე.

რეკლამა

ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია, მათ შორის, თუ როგორ უნდა წარადგინოთ წვლილი აქ დაწკაპუნებით.

ზემოქმედების შეფასების ფაზაზე შეგროვებული მტკიცებულებებისა და დაინტერესებული მხარეების მიერ განხორციელებული რეგლამენტისა და ცნობის გამარტივებული პროცედურის შესახებ შენიშვნების საფუძველზე, კომისია დაასრულებს ზემოქმედების შეფასებას და შემდგომში გადახედავს დღეს გამოქვეყნებულ პროექტებს. კომისია მიზნად ისახავს ახალი წესების ამოქმედებას 2023 წელს.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

კომისია ვალდებულია, შეაფასოს შერწყმისა და შთანთქმის სადაო კომპანიების ბრუნვა ზემოთ გარკვეული ზღვრები (იხილეთ მე 1 საქართველოს ევროკავშირის შერწყმა რეგულირება) და თავიდან აიცილოს ისეთი კონცენტრაციები, რომლებიც მნიშვნელოვნად შეაფერხებენ ეფექტურ კონკურენციას ევროპის ეკონომიკურ ზონაში ან მის ნებისმიერ მნიშვნელოვან ნაწილში. წლების განმავლობაში, კომისია ცდილობდა გამოძიების ფოკუსირებას მოახდენდა იმ შემთხვევებზე, რომლებიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიონ ევროკავშირის ბიზნესებსა და მოქალაქეებზე. 2000 წელს კომისიამ შემოიღო გამარტივებული პროცედურა კონცენტრაციების კატეგორიებისთვის, რომლებიც ჩვეულებრივ შეიძლება იყოს ავტორიზებული, თუ არ არსებობს განსაკუთრებული გარემოებები. გამარტივებული პროცედურის მიხედვით, შემტყობინებმა მხარეებმა უნდა მიაწოდონ ნაკლები ინფორმაცია და განხილვა ჩვეულებრივ უფრო სწრაფად სრულდება.

მარტში 2021, კომისია საბოლოოდ დასრულდა ევროკავშირის შერწყმის კონტროლის პროცედურული და იურისდიქციული ასპექტების შეფასება („შეფასება“), რომელიც მოიცავს, სხვა საკითხებთან ერთად, მიმოხილვას 2013 წლის გამარტივების პაკეტი და შერწყმის პროცედურების მთლიანი გამარტივება. შეფასებამ აჩვენა, რომ 2013 წლის გამარტივების პაკეტი ეფექტური იყო არაპრობლემური შერწყმებისთვის გამარტივებული პროცედურების გამოყენების გაზრდისა და ადმინისტრაციული ტვირთის შესამცირებლად როგორც ბიზნესისთვის, ასევე კომისიისთვის, ამასთან, უზრუნველყოფდა შერწყმის წესების ეფექტურ აღსრულებას. თუმცა, შეიძლება იყოს შემთხვევები, რომლებიც, როგორც წესი, არაპრობლემურია, რომლებიც ამჟამად არ არის დაფიქსირებული გამარტივებული პროცედურებით და ზოგიერთ შემთხვევაში, ინფორმაციის მოთხოვნები შეიძლება კვლავ იყოს ძალიან ვრცელი. ამავდროულად, შეფასებამ მიუთითა, რომ გამარტივებული პროცედურის შესახებ მიმდინარე შეტყობინება შეიძლება არ იყოს საკმარისად მკაფიო იმ განსაკუთრებული გარემოებების დასადგენად, რომლებშიც საქმეები, რომლებიც აკმაყოფილებენ გამარტივებული მკურნალობის მოთხოვნებს, მაინც საჭიროებენ უფრო დეტალურ განხილვას.

შესაბამისად, შეფასების შედეგებმა აჩვენა, რომ ღირს ევროკავშირის შერწყმის კონტროლის შემდგომი მიზნობრივი განხილვა, გაფართოებისა და გარკვევის მოქმედების სფეროს. ცნობა გამარტივებული პროცედურის შესახებ და გადახედვით განმახორციელებელი დებულება. ამიტომ კომისიამ შეისწავლა გაერთიანების შემდგომი მიზნობრივი და გამარტივების ვარიანტები, როგორც გამარტივებული, ისე - სადაც ეს შესაძლებელია - გამარტივებული შერწყმის შემთხვევებისთვის, შერწყმის ეფექტიანი აღსრულების კომპრომისის გარეშე.

26 წლის 2021 მარტს კომისიამ გამოაქვეყნა თავისი საწყისი ზემოქმედების შეფასება ამ მიზნების მისაღწევად განხილული სხვადასხვა ვარიანტების დეტალური აღწერა. ამავე დროს, კომისიამ დაიწყო პირველი საჯარო კონსულტაცია საწყისი ზემოქმედების შეფასებაში განხილულ ვარიანტებზე. პირველი საჯარო კონსულტაციისა და შემდგომი შიდა კვლევის დროს მიღებული გამოხმაურების შეფასების შემდეგ, კომისიამ განიხილა განმახორციელებელი დებულება და ცნობა გამარტივებული პროცედურის შესახებ და მოამზადა დღეს გამოქვეყნებული შესწორებული ტექსტების პროექტი.

დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ DG კონკურსის ვებგვერდი, რომელიც შეიცავს განახლებული საიმპერატორო რეგლამენტის პროექტს და ცნობას გამარტივებული პროცედურის შესახებ, დაინტერესებული მხარის ყველა წვლილს, რომელიც წარმოდგენილია შეფასების და საწყისი ზემოქმედების შეფასების კონტექსტში.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ევროპის არჩევნები 20244 დღის წინ

დანიელებს დიდ ბრიტანეთში ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის ხელი შეუშალეს ხმის მიცემას ევროკავშირის არჩევნებში 

აზერბაიჯანის2 დღის წინ

Baku Energy Week ხსნის ახალ თავს აზერბაიჯანის ენერგეტიკულ პორტფელში  

ევროპის არჩევნები 20242 დღის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ეკონომია3 დღის წინ

კლიმატის პარტნიორობა, რომელიც წახალისებას იმსახურებს

პაკისტანში3 დღის წინ

პაკისტანის პავილიონი ბრწყინავს ბრიუსელის საერთაშორისო სკოლის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო ფესტივალზე

China3 დღის წინ

ყაზახეთმა და ჩინეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სპილენძის ქარხნის მშენებლობის შესახებ

ევროპის არჩევნები 20244 დღის წინ

ევროკავშირის არჩევნები: ბიჭები (და გოგოები) დაბრუნდნენ ქალაქში

ევროპის არჩევნები 20242 დღის წინ

როგორ მისცეს ხმა რუმინეთმა და ბულგარეთმა ევროპის არჩევნებზე

თამბაქოს4 საათის წინ

თამბაქოს წესების შემოთავაზებული ცვლილებები ძირს უთხრის ევროკავშირის კანონმდებლობას და საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს

UK5 საათის წინ

ინოვაციური ახალი სამართლებრივი ანგარიში გამოხატავს დიდ შეშფოთებას გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეჟიმის შესახებ

ისტორია6 საათის წინ

გსურთ გაიგოთ როგორ ცხოვრობდნენ ვატერლოოს ბრძოლის დროს?

cryptocurrency10 საათის წინ

რესურსები კრიპტოვალუტების სასურსათო ან სამზარეულოს განახლებისთვის გამოყენებისთვის

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში (ECHR)13 საათის წინ

საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის მართლმსაჯულების შეცდომას, ამბობს, რომ კანონი უნდა შეიცვალოს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ

უკრაინა24 საათის წინ

უკრაინელი ბავშვები რუსეთმა მოიპარა, ერთად უნდა დავიბრუნოთ ისინი

უკრაინა24 საათის წინ

უკრაინის ბანკი "ალიანსი" იფეთქებს.

ეკვატორული გვინეა1 დღის წინ

ეკვატორული გვინეა: ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების შუქურა

Trending