დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ელექტროენერგიის ურთიერთქმედების

კომისია სთავაზობს ევროკავშირის ელექტროენერგიის ბაზრის დიზაინის რეფორმას განახლებადი ენერგიის გასაძლიერებლად, მომხმარებლების უკეთ დასაცავად და სამრეწველო კონკურენტუნარიანობის გასაძლიერებლად.

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

14 მარტს კომისიამ შესთავაზა ევროკავშირის ელექტროენერგიის ბაზრის დიზაინის რეფორმირება, რათა დაჩქარდეს განახლებადი ენერგიის ზრდა და გაზის ეტაპობრივი გასვლა, მომხმარებელთა გადასახადები ნაკლებად იყოს დამოკიდებული წიაღისეული საწვავის არასტაბილურ ფასებზე, უკეთ დაიცვას მომხმარებლები მომავალი ფასების მწვერვალებისგან და ბაზრის პოტენციური მანიპულაციისგან. და გახადოს ევროკავშირის ინდუსტრია სუფთა და უფრო კონკურენტუნარიანი.

ევროკავშირს აქვს ეფექტური, კარგად ინტეგრირებული ელექტროენერგიის ბაზარი ოც წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მიიღონ ეკონომიკური სარგებელი. ერთიანი ენერგეტიკული ბაზარიმიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დეკარბონიზაციის პროცესის სტიმულირება. უკრაინაში რუსეთის შეჭრით გამოწვეული ენერგეტიკული კრიზისი ხაზს უსვამს ელექტროენერგიის ბაზრის სწრაფად ადაპტირების აუცილებლობას. უკეთესი მხარი დაუჭიროს მწვანე გადასვლას და შესთავაზოს ენერგიის მომხმარებლებს, როგორც ოჯახებს, ასევე ბიზნესს, ფართო ხელმისაწვდომობა ხელმისაწვდომ განახლებად და არაწიაღისეულ ელექტროენერგიაზე

შემოთავაზებული რეფორმა ითვალისწინებს ევროკავშირის კანონმდებლობის რამდენიმე ნაწილის გადახედვა – განსაკუთრებით ელექტროენერგიის რეგულაცია, ელექტროენერგიის დირექტივა და REMIT რეგულაცია. აწესებს ზომებს, რომ სტიმულირება გრძელვადიანი კონტრაქტები არაწიაღისეული ენერგიის წარმოებით და მოტანით უფრო სუფთა მოქნილი გადაწყვეტილებები სისტემაში კონკურენცია გაუწიოს გაზს, როგორიცაა მოთხოვნის პასუხი და შენახვა. ეს შეამცირებს წიაღისეული საწვავის ზემოქმედებას მომხმარებელთა ელექტროენერგიის გადასახადებზე, ასევე უზრუნველყოფს, რომ იქ აისახოს განახლებადი ენერგიის დაბალი ღირებულება. გარდა ამისა, შემოთავაზებული რეფორმა ხელს შეუწყობს ღია და სამართლიან კონკურენციას ევროპის საბითუმო ენერგეტიკულ ბაზრებზე ბაზრის გამჭვირვალობისა და მთლიანობის გაზრდის გზით.

განახლებად ენერგიაზე დაფუძნებული ენერგეტიკული სისტემის აშენება არა მხოლოდ გადამწყვეტი იქნება მომხმარებელთა გადასახადების შესამცირებლად, არამედ უზრუნველსაყოფად მდგრადი და დამოუკიდებელი ენერგომომარაგება ევროკავშირს, შესაბამისად ევროპული მწვანე გარიგება  და REPowerEU გეგმა. ეს რეფორმა, რომელიც არის ნაწილი მწვანე გარიგების ინდუსტრიული გეგმა, ასევე საშუალებას მისცემს ევროპულ ინდუსტრიას ჰქონდეს წვდომა ა განახლებადი, არაწიაღისეული და ხელმისაწვდომი ელექტროენერგიის მიწოდება რაც წარმოადგენს დეკარბონიზაციისა და მწვანე გადასვლის ძირითად საშუალებას. ჩვენი ენერგეტიკისა და კლიმატის მიზნების მისაღწევად, განლაგება განახლებადი ენერგიის წყაროები ამ ათწლეულის ბოლომდე გასამმაგდება.

მომხმარებლების დაცვა და გაძლიერება

მაღალმა და არასტაბილურმა ფასებმა, როგორიცაა 2022 წელს, პროვოცირებული იყო რუსეთის ენერგეტიკული ომი ევროკავშირის წინააღმდეგ, გადაჭარბებულ ტვირთად აყენებს მომხმარებლებს. ეს წინადადება მომხმარებლებს და მომწოდებლებს საშუალებას მისცემს ისარგებლონ ფასის მეტი სტაბილურობით განახლებადი და არაწიაღისეული ენერგიის ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული. რაც მთავარია, ის მომხმარებლებს მისცემს ა კონტრაქტების ფართო არჩევანი მდე უფრო მკაფიო ინფორმაცია კონტრაქტების გაფორმებამდე მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა ჩაკეტეთ უსაფრთხო, გრძელვადიანი ფასები, რათა თავიდან აიცილოთ ზედმეტი რისკები და არასტაბილურობა. ამავდროულად, მათ კვლავ შეეძლებათ აირჩიონ დინამიური ფასების კონტრაქტები, რათა ისარგებლონ ფასების ცვალებადობით, გამოიყენონ ელექტროენერგია, როცა ის იაფია (მაგ. ელექტრო მანქანების დამუხტვა ან სითბოს ტუმბოების გამოყენება).

მომხმარებელთა არჩევანის გაფართოების გარდა, რეფორმა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ფასების სტაბილურობას მიმწოდებლის წარუმატებლობის რისკის შემცირებით. წინადადება მოითხოვს მომწოდებლებს, მართონ თავიანთი ფასების რისკები, სულ მცირე, ფიქსირებული კონტრაქტების მოცულობის მოცულობის ზომით, რათა ნაკლებად დაუცველები იყვნენ ფასების მწვერვალებთან და ბაზრის ცვალებადობასთან. ის ასევე ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს დაამყარონ ბოლო კურორტის მომწოდებლები ისე, რომ არცერთი მომხმარებელი არ დარჩეს ელექტროენერგიის გარეშე.

რეკლამა

ის დაუცველი მომხმარებლების დაცვა ასევე მნიშვნელოვნად გაძლიერებულია. შემოთავაზებული რეფორმის მიხედვით, წევრი ქვეყნები დაიცავს სოციალურად დაუცველ მომხმარებლებს, რომლებსაც დავალიანება აქვთ გათიშვისგან. ასევე, ის წევრ სახელმწიფოებს საშუალებას აძლევს ვრცელდება რეგულირებული საცალო ფასები ოჯახებს და მცირე და საშუალო ბიზნესს კრიზისის შემთხვევაში.

წინადადების მიხედვით, წესები განახლებადი ენერგიის გაზიარება ასევე მიმდინარეობს განახლება. მომხმარებლებს შეეძლებათ ინვესტიცია განახორციელონ ქარის ან მზის პარკებში და მიყიდონ ჭარბი მზის ელექტროენერგია სახურავებზე მეზობლებს და არა მხოლოდ მათ მიმწოდებელს. მაგალითად, მოიჯარეებს შეეძლებათ სახურავზე ზედმეტი მზის ენერგიის გაზიარება მეზობელთან.

გასაუმჯობესებლად ენერგოსისტემის მოქნილობაწევრ სახელმწიფოებს ახლა მოეთხოვებათ შეაფასონ თავიანთი საჭიროებები, დაადგინონ მიზნები არანამარხების მოქნილობის გაზრდის მიზნით და ექნებათ შესაძლებლობა დანერგონ ახალი მხარდაჭერის სქემები განსაკუთრებით მოთხოვნაზე რეაგირებისა და შენახვისთვის. რეფორმა სისტემის ოპერატორებს შესყიდვების შესაძლებლობასაც აძლევს მოთხოვნის შემცირება პიკის საათებში. ამ წინადადებასთან ერთად, რეკომენდაციები დღეს კომისიამაც გაავრცელა წევრ ქვეყნებს შენახვის ინოვაციების, ტექნოლოგიებისა და შესაძლებლობების განვითარებაზე.

ენერგეტიკული ხარჯების პროგნოზირებადობისა და სტაბილურობის გაძლიერება ინდუსტრიული კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად

გასული წლის განმავლობაში, ბევრი კომპანია დაზარალდა ენერგიის ზედმეტად არასტაბილური ფასებით. ევროკავშირის ინდუსტრიის კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად და მისი არასტაბილური ფასების ზემოქმედების შესამცირებლად, კომისია სთავაზობს ხელი შეუწყოს უფრო სტაბილური გრძელვადიანი კონტრაქტების გავრცელებას, როგორიცაა ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულებები (PPAs) – რომლის მეშვეობითაც კომპანიები ახორციელებენ ენერგიის საკუთარ პირდაპირ მიწოდებას და ამით შეუძლიათ ისარგებლონ განახლებადი და არაწიაღისეული ენერგიის წარმოების უფრო სტაბილური ფასებით. არსებული ბარიერების გადასაჭრელად, როგორიცაა მყიდველების საკრედიტო რისკები, რეფორმა ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს უზრუნველყონ PPA-ებისთვის საბაზრო გარანტიების ხელმისაწვდომობა.

ელექტროენერგიის მწარმოებლებს შემოსავლების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და მრეწველობის ფასების მერყეობისგან დასაცავად, ყველა საჯარო მხარდაჭერა ახალი ინვესტიციებისთვის ინფრამარგინალურ და აუცილებელ განახლებად და არაწიაღისეული ელექტროენერგიის წარმოებაში უნდა იყოს სახით. ორმხრივი კონტრაქტები განსხვავებისთვის (CfDs), ხოლო წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან ჭარბი შემოსავალი მიაწოდოს მომხმარებლებს. გარდა ამისა, რეფორმა გაზრდის ბაზრების ლიკვიდობას გრძელვადიანი კონტრაქტებისთვის, რომლებიც ბლოკავს მომავალ ფასებს, ე.წ.ფორვარდული კონტრაქტები.” ეს უფრო მეტ მომწოდებელსა და მომხმარებელს საშუალებას მისცემს დაიცვან თავი ზედმეტად არასტაბილური ფასებისგან ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. 

ასევე იქნება ახალი ვალდებულებები ხელშეწყობისთვის განახლებადი ენერგიის ინტეგრაცია სისტემაში და გაზარდოს პროგნოზირებადობა თაობისთვის. ეს მოიცავს სისტემის ოპერატორების გამჭვირვალობის ვალდებულებებს ქსელის გადატვირთულობასთან დაკავშირებით და ვაჭრობის ვადები რეალურ დროსთან ახლოს.

და ბოლოს, კონკურენტული ბაზრებისა და გამჭვირვალე ფასების დადგენის უზრუნველსაყოფად, ენერგეტიკის მარეგულირებელთა თანამშრომლობის სააგენტოს (ACER) და ეროვნულ მარეგულირებლებს ექნებათ ენერგეტიკული ბაზრის მთლიანობისა და გამჭვირვალობის მონიტორინგის გაძლიერებული შესაძლებლობა. კერძოდ, განახლებული რეგულაცია საბითუმო ენერგეტიკული ბაზრის მთლიანობისა და გამჭვირვალობის შესახებ (REMIT) უზრუნველყოფს მონაცემთა უკეთეს ხარისხს და ასევე გააძლიერებს ACER-ის როლს ტრანსსასაზღვრო ხასიათის ბაზრის ბოროტად გამოყენების პოტენციური შემთხვევების გამოძიებაში. საერთო ჯამში, ეს გააძლიერებს ევროკავშირის მომხმარებლებისა და ინდუსტრიის დაცვას ბაზრის ბოროტად გამოყენებისგან.

შემდეგი ნაბიჯები

შემოთავაზებული რეფორმა ძალაში შესვლამდე უნდა განიხილებოდეს და შეთანხმდეს ევროპარლამენტსა და საბჭოში.     

ಹಿನ್ನೆಲೆ

2021 წლის ზაფხულიდან მოყოლებული, ენერგიის ფასებმა უპრეცედენტო მატება და მერყეობა დაფიქსირდა და სერიოზული გავლენა მოახდინა ევროკავშირის ოჯახებსა და ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, რამაც გამოიწვია ენერგეტიკული კრიზისი ევროპაში. ბევრმა მომხმარებელმა დაინახა, რომ მათი გადასახადები გაიზარდა გაზის ფასის ზრდის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ განახლებადი ენერგიის წყაროები უკვე ფარავს ევროკავშირის ელექტროენერგიის მოთხოვნის მესამედზე მეტს.

ევროკავშირმა სწრაფად მოახდინა რეაგირება ფართო სპექტრის შემოღებით  ზომები საბითუმო ენერგიის მაღალი და არასტაბილური ფასების ზემოქმედების შერბილება ოჯახებსა და ბიზნესებზე. თუმცა, ევროპულმა საბჭომ მოუწოდა კომისიას იმუშაოს ელექტროენერგიის ბაზრის სტრუქტურულ რეფორმაზე, ორმაგი მიზნის მისაღწევად - ევროპის ენერგეტიკული სუვერენიტეტის უზრუნველყოფა და კლიმატის ნეიტრალიტეტის მიღწევა. შემოთავაზებული რეფორმა ეხმაურება ევროკავშირის ლიდერების ამ მოწოდებას და გამოაცხადა მასში პრეზიდენტმა ფონ დერ ლაიენმა კავშირის სახელმწიფო მისამართი გასულ წელს. ის ასევე წარმოადგენს მწვანე გარიგების სამრეწველო გეგმის ნაწილს, რომლის მიზანია გაზარდოს ევროპის წმინდა ნულოვანი ინდუსტრიის კონკურენტუნარიანობა და დააჩქაროს კლიმატის ნეიტრალიტეტზე გადასვლა.

დამატებითი ინფორმაცია

კითხვები და პასუხები

ფაქტების უწყისი

კავშირის ელექტროენერგიის ბაზრის დიზაინის გასაუმჯობესებლად რეგულაციის ცვლილებათა წინადადება

წინადადება რეგულაციის ცვლილების შესახებ, რათა გააუმჯობესოს კავშირის დაცვა ბაზრის მანიპულაციისგან საბითუმო ენერგო ბაზარზე

პერსონალის სამუშაო დოკუმენტი ელექტროენერგიის ბაზრის დიზაინის რეფორმის შესახებ

რეკომენდაცია მდე სამუშაო დოკუმენტი შენახვაზე

ელექტროენერგიის ბაზრის დიზაინი

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
უკრაინა4 დღის წინ

უკრაინელი ბავშვები რუსეთმა მოიპარა, ერთად უნდა დავიბრუნოთ ისინი

თამბაქოს4 დღის წინ

თამბაქოს წესების შემოთავაზებული ცვლილებები ძირს უთხრის ევროკავშირის კანონმდებლობას და საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს

ეკვატორული გვინეა5 დღის წინ

ეკვატორული გვინეა: ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების შუქურა

უკრაინა4 დღის წინ

უკრაინის ბანკი "ალიანსი" იფეთქებს.

ევროპის არჩევნები 20245 დღის წინ

ევროკავშირის არჩევნებში შორს მემარჯვენეების "ბევრად აჟიტირებული" ზრდა "შეზღუდული" იყო, ამბობს ყოფილი უფროსი ევროპარლამენტარი

UK4 დღის წინ

ინოვაციური ახალი სამართლებრივი ანგარიში გამოხატავს დიდ შეშფოთებას გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეჟიმის შესახებ

უკრაინა5 დღის წინ

ნაბიჯი მშვიდობისკენ უკრაინაში

ვაჭრობა5 დღის წინ

Going Green უფრო ძვირდება, რადგან ევროკავშირი ჩინურ ელექტრომობილებზე ტარიფებს აწესებს

რუსეთი7 საათის წინ

რუსული მედია აქვეყნებს ევროკავშირის მოქალაქეების სახელებს, რომლებიც უკრაინის ომში რუსეთს უჭერენ მხარს

უკრაინა10 საათის წინ

უკრაინაში მშვიდობის სამიტზე მიღებული ერთობლივი კომუნიკე მშვიდობის ჩარჩოს შესახებ

ისრაელის13 საათის წინ

შემდეგი ევროპარლამენტი უფრო ისრაელის პროპაგანდაა?

სურსათის2 დღის წინ

კერძების მომზადება დიდ ბრიტანეთში - საკვების ინოვაციების ქვეყანა

თამბაქოს2 დღის წინ

როგორ სურთ ევროკავშირის ქვეყნებს ახალგაზრდების მოწევა?

ნატო2 დღის წინ

ნატო ეთანხმება უკრაინის უსაფრთხოების დახმარებას და სასწავლო გეგმას

თამბაქოს2 დღის წინ

თამბაქოს შესახებ ევროპარლამენტის სამუშაო ჯგუფის თეთრი ქაღალდის მემკვიდრეობის წიგნის გამოცემა.

მოლდოვა2 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

მოლდოვა2 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20245 დღის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის1 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის3 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China8 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China8 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები12 თვის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending