RSSევროპის აუდიტორთა სასამართლო

#EUAuditors შეისწავლონ #GenderMainstreaming #EUBudget

#EUAuditors შეისწავლონ #GenderMainstreaming #EUBudget

გენდერული მეინსტრიმინგი არის გენდერული სისტემატიურად გათვალისწინების პრაქტიკა, როდესაც შეიმუშავებს პოლიტიკის შემუშავებას, დაპროექტებას, განხორციელებას, მონიტორინგს და შეფასებას. ევროპის აუდიტორთა სასამართლო ახორციელებს აუდიტს, რათა შეაფასოს, გამოიყენა თუ არა კომისიამ გენდერული თანაშემწე ევროკავშირის ბიუჯეტში თანასწორობის განვითარების მიზნით. გენდერული თანასწორობა არის ერთ – ერთი ძირითადი ღირებულება […]

ვრცლად

ევროკავშირის აუდიტორების თქმით, #AririMonitoring– ში საჭიროა ახალი #ImagingTechnologies

ევროკავშირის აუდიტორების თქმით, #AririMonitoring– ში საჭიროა ახალი #ImagingTechnologies

ევროკომისიამ ხელი შეუწყო ახალი ვიზუალიზაციის ტექნოლოგიების მიღებას სოფლის მეურნეობის მონიტორინგში, მაგრამ მათზე გავრცელებული გამოყენებისთვის უამრავი დაბრკოლება რჩება, ნათქვამია ევროპული აუდიტორთა სასამართლოს ახალი მოხსენებით. ტექნოლოგიები, როგორიცაა ევროკავშირის Copernicus Sentinel თანამგზავრები, წარმოადგენს პოტენციურ თამაშს - საერთო სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის მართვისა და მონიტორინგისთვის […]

ვრცლად

#EEcodeign და ენერგეტიკის ეტიკეტები გაუმჯობესებულია #EnergyEfficiency, აცხადებენ აუდიტორები

#EEcodeign და ენერგეტიკის ეტიკეტები გაუმჯობესებულია #EnergyEfficiency, აცხადებენ აუდიტორები

ევროკავშირის მოქმედებებმა ეკოლოგიისა და ენერგეტიკის აღნიშვნაზე ხელი შეუწყო ენერგიის უფრო ეფექტურობას, ნათქვამია ევროპის აუდიტორთა სასამართლოს ახალი მოხსენებით. ამასთან, მარეგულირებელ პროცესში მნიშვნელოვანი შეფერხებები იყო და პოლიტიკის გავლენა გადაჭარბებულად შეფასდა. ამასთან, მწარმოებლებისა და საცალო ვაჭრობის რეგულაციების შეუსრულებლობა მნიშვნელოვან საკითხად რჩება, ვთქვათ […]

ვრცლად

ევროკავშირის აუდიტორების მიერ მედიის რჩევა: შემდეგი ანგარიში #EUEcodesign და #EnergyLabels

ევროკავშირის აუდიტორების მიერ მედიის რჩევა: შემდეგი ანგარიში #EUEcodesign და #EnergyLabels

დღეს (15 იანვარი), ევროპის აუდიტორთა სასამართლო (ECA) გამოაქვეყნებს სპეციალურ მოხსენებას ევროკავშირის ქმედებების შესახებ, ეკოლოგიისა და ენერგეტიკის მარკირების შესახებ. აუდიტის შესახებ ECA– მ გადაწყვიტა გადახედოს ამ პოლიტიკის სფეროს, რადგან იგი ითქვა, რომ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული ენერგოეფექტურობის მიზნების მისაღწევად და, […]

ვრცლად

#Copernicus #Galileo #EGNOS - ევროკავშირის კოსმოსური აქტივების გამოყენება აუდიტორების კონტროლის ქვეშ

#Copernicus #Galileo #EGNOS - ევროკავშირის კოსმოსური აქტივების გამოყენება აუდიტორების კონტროლის ქვეშ

ევროპის აუდიტორთა სასამართლო განიხილავს, თუ რამდენად ეფექტურად შეუწყო ხელი ევროკომისიამ ევროკავშირის საკვანძო კოსმოსური პროგრამის ორი, კოპერნიკის და გალილეოს მიერ გაწეულ მომსახურებას. ევროკავშირის ბიუჯეტიდან ამ საქმიანობებისთვის დაახლოებით 260 მილიონი ევრო გამოიყო 2014-2020 წლების პერიოდისთვის. ამჟამად ევროკავშირს აქვს სამი კოსმოსური პროგრამა: კოპერნიკი, რომელიც […]

ვრცლად

ევროკავშირის აუდიტორები აკვირდებიან #PublicHealth- ს

ევროკავშირის აუდიტორები აკვირდებიან #PublicHealth- ს

მიმოხილვა, თუ როგორ აკონტროლებენ აუდიტორები მთელს ევროკავშირში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ, დღეს გამოქვეყნდა ევროკავშირის აუდიტორთა სასამართლო (ECA) ევროკავშირის უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების (SAI) საკონტაქტო კომიტეტის სახელით. მთლიანობაში 24 SAI– მა მონაწილეობა მიიღო საკონტაქტო კომიტეტის მეორე აუდიტის კომპენსაციაში. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ძირითადად პასუხისმგებლობაა […]

ვრცლად

ევროკავშირის ზომები ფერმერთა შემოსავლის სტაბილიზაციის მიზნით: დაბალი მიღება მიღებულია კომპენსაციის მიღებასთან ერთად, აცხადებენ აუდიტორები

ევროკავშირის ზომები ფერმერთა შემოსავლის სტაბილიზაციის მიზნით: დაბალი მიღება მიღებულია კომპენსაციის მიღებასთან ერთად, აცხადებენ აუდიტორები

ევროკავშირის ინსტრუმენტები, რომლებიც ფერმერებს დაეხმარებიან თავიანთი შემოსავლის დაზღვევაში ფასების და პროდუქციის დანაკლისის მიღწევის შედეგად, ნაწილობრივ შეასრულეს მათი მიზნები, ხოლო მათი მოპოვება რჩება დაბალი და არათანაბარი, ნათქვამია ევროპული აუდიტორული სასამართლოს ახალი მოხსენებით. გარდა ამისა, გარკვეული განსაკუთრებული ზომები არ იყო მიზანმიმართული და შეიძლება გამოიწვიოს არაპროპორციული კომპენსაციის გადახდა, ვთქვათ […]

ვრცლად