დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტი (EESC)

EESC მხარს უჭერს ევროკავშირის სავაჭრო, მდგრად და მკაცრ სავაჭრო პოლიტიკას

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ახალ სავაჭრო სტრატეგიას, რომელიც კომისიამ თებერვალში დაიწყო, მაგიდაზე დგება ჩართვის პრინციპები, რომლებიც ევროკავშირს დაეხმარება შიდა და საგარეო პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად. ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტი (EESC) მიესალმება ამ სავაჭრო სტრატეგიას, როგორც ბაზრის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისა და თანაბარი პირობების გათანაბრების გზას. ამასთან ერთად, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის) მოდერნიზაცია იქნება მომავალი თაობების წარდგენის გასაღები.

ვაჭრობა წარმოადგენდა ზრდისა და ეკონომიკის მამოძრავებელ ძალას. მისი როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა პანდემიის დაწყებიდან, როგორც ევროპის აღდგენის უზრუნველყოფის გზა. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირმა ჯერ უნდა გაანალიზოს და შეაფასოს სავაჭრო ცვლილებები, განასხვაოს დროებითი და COVID-19 დაკავშირებული ცვლილებები, ერთი მხრივ, და მუდმივი ცვლილებები, მეორეს მხრივ.

”ჩვენ უნდა გქონდეთ გარკვეული მიდგომა, ვიყოთ ღია და მკაცრი, რომ გავაუმჯობესოთ დაინტერესებული მხარეების სავაჭრო პოლიტიკა, რადგან საერთაშორისო ვაჭრობის ნარატივი იცვლება”, - თქვა ტიო ვუორი, EESC- ის მომხსენებელი აზრის სავაჭრო პოლიტიკის განხილვის შესახებ.

რეკლამა

ივლისის პლენარულ სხდომაზე მიღებული დასკვნა წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ სტრატეგიისთვის, რომელიც შექმნის ახალ შესაძლებლობებს მსოფლიო ვაჭრობასა და ევროკავშირის ეკონომიკასთან დაკავშირებული რისკების შესამცირებლად.

დროა ევროპამ უარი თქვას გულუბრყვილობაზე და მიიღოს უფრო მკაცრი პროფილი, როდესაც ცალმხრივად იცავს ევროკავშირის ღირებულებებს და სავაჭრო ვალდებულებებს. იქ, სადაც ვმო ვერ მოქმედებს ან სრულად ახდენს მის შესრულებას, ევროკავშირს უნდა შეეძლოს დაეყრდნოს თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებების ფართო სპექტრს, რომლებიც ასახავს ევროპულ პრინციპებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს საერთაშორისო ვაჭრობის წამყვან და განვითარებად ეკონომიკასთან.

როგორც ქრისტოფ კვარესმა, მოსაზრების თანა მომხსენებელმა თქვა: ”ყველა სამუშაო უნდა ჩაიდოს მულტილატერალიზმის კონტექსტში და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის რეფორმირებაში”.

EESC თანახმაა, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მოდერნიზაცია მთავარი პრიორიტეტია იმის გათვალისწინებით, რომ იგი წარმოადგენს მნიშვნელოვან როლს თანამედროვე სავაჭრო დღის წესრიგში ეფექტური მრავალმხრივი მატრიცის შემუშავებაში. ამრიგად, ევროკავშირმა უნდა ჩაატაროს ვმო – ს ამბიციური რეფორმები ვაჭრობის სოციალურ და კლიმატურ ასპექტებზე ტაბუების დარღვევით და არსებული და მომავალი გამოწვევების მდგრადი მოგვარებით. ამის მისაღწევად, წევრმა ქვეყნებმა უნდა შეუერთდნენ სტრატეგიულ თანამშრომლობას მთავარ სავაჭრო პარტნიორებთან პრიორიტეტულ მრავალმხრივ საკითხებზე.

სავაჭრო პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს ხალხს

EESC მიესალმება სავაჭრო დღის წესრიგს, რომელიც პასუხობს დაინტერესებული მხარეების ზოგიერთ პრობლემას, რომელიც საზოგადოებრივ კონსულტაციებში გაიზარდა. ამასთან, მას არ აქვს მოსაზრებები, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. კომიტეტი ხაზს უსვამს სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის გაგრძელების აუცილებლობას ეროვნულ და ევროკავშირის დონეზე, რათა უზრუნველყოს, რომ სავაჭრო პოლიტიკა ღირებულებას მატებს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას.

სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გახდეს სავაჭრო პოლიტიკის აქტიური პარტნიორი, ჩამოყალიბებიდან დაწყებული სავაჭრო ინსტრუმენტებისა და შეთანხმებების მონიტორინგით. ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლის უზრუნველსაყოფად, EESC ითხოვს FTA– ების ექსპერტთა ჯგუფის აღდგენას, რაც უზრუნველყოფს სპეციფიკურ სავაჭრო საკითხებზე არათანაბარი და საჭირო ღრმა და რეგულარული ჩართულობას. ევროპარლამენტთან მნიშვნელოვანი ურთიერთობა EESC– ს საშუალებით, პრობლემების უფრო ეფექტურად გადასაჭრელად, ხელს შეუწყობს უფრო მსუბუქი რატიფიკაციის უზრუნველყოფას.

გარდა ამისა, უნდა განმტკიცდეს ადგილობრივი მრჩეველთა ჯგუფები (DAG), რომლებიც თანამედროვე FTA– ს ინსტიტუციური მონიტორინგის საყრდენია.

პანდემიამ ხაზი გაუსვა გლობალური სავაჭრო სისტემის და მარაგების ჯაჭვებში მომუშავე მუშების მოწყვლადობებს. გლობალური ღირებულების ჯაჭვებში მდგრადობისა და მდგრადობის განმტკიცებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თანაბარი პირობების გათანაბრებისთვის.

ევროკავშირს სჭირდება ინსტრუმენტები კორუფციისა და ეკოლოგიური, შრომითი, სოციალური და ადამიანის უფლებების დარღვევების მოსაგვარებლად, როგორიცაა სავალდებულო სათანადო გააზრება, გაეროს ახალი ხელშეკრულება ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია ღირსეული სამუშაოს შესახებ.

ისწავლა COVID-19 კრიზისის გაკვეთილები, ევროკავშირი მოითხოვს გლობალური ღირებულების ჯაჭვების გავლენას ადამიანებსა და ბიზნესზე, აგრეთვე მათ ნაკლოვანებებზე. დივერსიფიკაცია არის მეტი გამძლეობის ინსტრუმენტი, სათანადო მონიტორინგის მექანიზმებით და ადეკვატური სახელმწიფო შესყიდვების პროცესებით.

EESC მტკიცედ უჭერს მხარს ევროკავშირის აქტიურ როლს უფრო მდგრადი და უფრო სამართლიანი ვაჭრობის გლობალური წესების ჩამოყალიბებაში, რაც კეთილდღეობასა და უსაფრთხოებას მოუტანს არა მხოლოდ ბიზნეს პარტნიორებს, არამედ ქვეყნებსა და მათ ხალხს.

ვრცლად
რეკლამა

უნარშეზღუდულ

EESC მიესალმება ევროკავშირის ინვალიდობის უფლებების სტრატეგიას, მაგრამ განსაზღვრავს სისუსტეებს, რომელთა მოგვარებაც აუცილებელია

გამოქვეყნებულია

on

ევროპის ეკონომიკურ და სოციალურ კომიტეტს (EESC) მიესალმება ევროკავშირის ახალი ინვალიდობის უფლებების სტრატეგიას, როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ (UNCRPD). სტრატეგიამ მიიღო მრავალი წინადადება EESC- ის, ევროპული ინვალიდობის მოძრაობისა და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შემოთავაზებული. წინადადებები მოიცავს ახალი დღის წესრიგის სრულ ჰარმონიზაციას და ევროკავშირის დონის ზედამხედველობას მისი გამოყენების შესახებ. ამასთან, EESC შეშფოთებულია სტრატეგიის სავალდებულო ზომების და მკაცრი კანონის ამოწურვით.

7 ივლისს გამართულ პლენარულ სხდომაზე EESC– მ მიიღო დასკვნა სტრატეგია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, რომელშიც მან მიიღო ევროკომისიის ახალი სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავდა შემდეგი ათი წლის განმავლობაში დაახლოებით 100 მილიონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ევროპელის ცხოვრების გაუმჯობესებას.

მიუხედავად ახალი სტრატეგიის შეფასებისა, როგორც მისი წინამორბედი საამაყო და ამბიციურია, EESC შეშფოთებულია მისი გონივრული განხორციელების პერსპექტივებით. იგი ასევე სამწუხაროა, რომ არ არსებობს რაიმე კონკრეტული და კონკრეტული ზომები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონების მიმართ.

რეკლამა

"ინვალიდობის უფლებების სტრატეგიას შეუძლია ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს ევროკავშირში და აქვს რეალური ცვლილებების მიღწევის პოტენციალი, მაგრამ ეს მთლიანად დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად კარგად განხორციელდება იგი და რამდენად ამბიციურია ინდივიდუალური ქმედებები. მან მიიღო ბორტზე წინადადებები EESC და ინვალიდობის მოძრაობა. ამასთან, მას არ გააჩნია ამბიცია სავალდებულო კანონმდებლობაში, ”- თქვა მოხსენებამ მოსაზრებაზე, იოანე ვარდაკასტანი.

"ჩვენ სიტყვები უნდა გადავაქციოთ საქმეებად. თუ ევროკომისია და წევრი სახელმწიფოები არ არიან ამბიციური ნაბიჯების გადადგმაში, რომლებიც ეწინააღმდეგება სტატუს კვოს, სტრატეგიას შეიძლება ჩამოუვარდეს დაახლოებით 100 მილიონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მოლოდინი ევროკავშირში, ”მან გააფრთხილა.

ევროკავშირის აღდგენისა და გამძლეობის მექანიზმი (RRF) მკაცრად უნდა იყოს დაკავშირებული ევროკავშირის ინვალიდობის უფლებების სტრატეგიასთან და დაეხმაროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს პანდემიის შედეგებისგან განკურნებაში, რადგან მათ ყველაზე მეტად დაზარალდნენ. ევროკავშირის სოციალური უფლებების საყრდენი სამოქმედო გეგმის განხორციელებასა და მონიტორინგთან კავშირი ასევე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და მაქსიმალურად გაზრდილი, ნათქვამია EESC– ს მოსაზრებაში.

UNCRPD– სთან დაკავშირებით ევროკავშირის მოქმედებების მონიტორინგის არსებული სისტემისთვის საკმარისია ადამიანური და ფინანსური რესურსების უზრუნველყოფა. EESC– ს მკაცრად ურჩია, რომ ევროკომისიამ შეისწავლოს, თუ როგორ შეუძლიათ ევროკავშირის ინსტიტუციებსა და წევრ სახელმწიფოებს ითანამშრომლონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უკეთ ჩართვაში, კომპეტენციების არსებული დეკლარაციის გადახედვით და UNCRPD– ს დამატებითი ოქმის რატიფიცირებით ეს ნაბიჯები ევროკავშირს უფრო გადამწყვეტ სიტყვას მისცემს წევრი სახელმწიფოების მიერ UNCRPD დებულებების შესრულებაში. კომისარი ასევე მტკიცედ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს გეგმავს ინვესტიციებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება UNCRPD– ს, მაგალითად ინვესტიციების განხორციელებას ინსტიტუციური ზრუნვის პირობებში.

EESC– მ მოითხოვა კონკრეტული ქმედებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და გოგონების საჭიროებების შესაბამისად, ევროკავშირის შეზღუდული შესაძლებლობის უფლებების სტრატეგიის მეორე ნახევრის ფლაგმანი ინიციატივით, გენდერული განზომილების ჩართვის უზრუნველსაყოფად. ქალებზე ფოკუსირება უნდა მოიცავდეს გენდერული ძალადობის განზომილებას და ქალებს, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ნათესავების არაფორმალურ მზრუნველებს.

EESC მოხარული იყო, რომ დაინახა წინადადება რესურსცენტრის სახელწოდებით AccessableEU, ახალი სტრატეგიის ერთ – ერთი ფლაგმანი ინიციატივა, თუმცა იგი არ ჩამორჩა EESC– ის მოთხოვნას ევროკავშირის შესასვლელი საბჭოს შესახებ, უფრო ფართო კომპეტენციებით. AccessableEU– ს მიზანი იქნება ეროვნული ხელისუფლების გაერთიანება, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან წვდომის წესების და წვდომის ექსპერტებისა და პროფესიონალების განხორციელებასა და აღსრულებაზე, და მონიტორინგი გაუწიონ ევროკავშირის კანონების შესრულებას. კომისარი უნდა იყოს მკაფიო და გამჭვირვალე იმის შესახებ, თუ როგორ გეგმავს ამ სააგენტოს დაფინანსებასა და დაკომპლექტებას და როგორ უზრუნველყოფს ინვალიდობის წარმომადგენლობაზე, ხაზგასმით აღნიშნავს EESC.

EESC მხარს უჭერს ევროკავშირის ინვალიდობის ბარათის ფლაგმანურ ინიციატივას და თვლის, რომ მას აქვს დიდი ცვლილებების განმტკიცების პოტენციალი. ამასთან, სამწუხაროა, რომ ჯერ კიდევ არ არსებობს ვალდებულება, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ მისი აღიარება წევრმა სახელმწიფოებმა. კომიტეტი ხაზს უსვამს ინვალიდობის ბარათის დანერგვის აუცილებლობას რეგულაციის საშუალებით, რაც მას პირდაპირ მოქმედებს და აღასრულებს ევროკავშირის მასშტაბით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, სრული როლი შეასრულონ თავიანთი თემების პოლიტიკურ ცხოვრებაში. EESC მხარს უჭერს სახელმძღვანელოს კარგი საარჩევნო პრაქტიკის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობას საარჩევნო პროცესში, მათი პოლიტიკური უზრუნველყოფის მიზნით. უფლებები

მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კარგ ხარისხის სამუშაოებზე, განსაკუთრებით COVID-19 პანდემიის გათვალისწინებით. EESC ხაზს უსვამს, რომ მთავარი მიზანი არ არის მხოლოდ დასაქმების მაღალი მაჩვენებლები, არამედ ხარისხიანი დასაქმება, რაც შესაძლებლობას აძლევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს გააუმჯობესონ თავიანთი სოციალური გარემოებები მუშაობის გზით. EESC გთავაზობთ შშმ პირთა დასაქმების ხარისხის ინდიკატორების შეტანას.

EESC ასევე მოუწოდებს შეზღუდული შესაძლებლობის შეზღუდვის მოძრაობას იყოს აქტიური და მოითხოვონ ამ სტრატეგიის თითოეული მოქმედება, რომ შეასრულონ ის, რასაც ჰპირდებიან. სოციალურმა პარტნიორებმა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა სრულად უნდა დაუჭირონ მხარი ახალი სტრატეგიის განხორციელებას. EESC– ის დასკვნით, არა მხოლოდ სტრატეგია წარმოადგენს რეალურ ცვლილებებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, არამედ მისი თითოეული კომპონენტის სიძლიერე.

ვრცლად

დღიური

როუმინგი: EESC ითხოვს ერთიანი სატარიფო ზონის შექმნას ევროკავშირის მასშტაბით

გამოქვეყნებულია

on

ევროკავშირის როუმინგის წესების განახლებული შეხედულების შესახებ, ევროკავშირის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტი (EESC) ახლახანს მიღებულ დასკვნაში, ევროკავშირის როუმინგის წესების შევსების თაობაზე, ევროკავშირის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტის (EESC) მიერ მიღებულ დასკვნაში, ხალხი უნდა ისარგებლოს ადგილობრივი ტარიფით მობილური ტელეფონის გამოყენების დროს.

A ერთიანი სატარიფო ზონაზარების და მონაცემთა მოხმარების ადგილობრივი ტარიფებით შეთავაზება ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ტელეფონი აქვს ხელმოწერილი ევროპაში, იგივე სიჩქარითა და ინფრასტრუქტურაზე წვდომით, რომელი ქვეყნიდან უნდა განხორციელდეს ზარი: ეს, EESC– ის აზრით, არის მიზანი ევროკავშირმა უნდა იმოქმედოს როუმინგული მომსახურების რეგულირებაში.

ევროკომისიის მიერ როუმინგის რეგულაციისა და მისი მიზნების გადახედვისას, როგორც პოზიტიური ნაბიჯი სწორი მიმართულებით, მიესალმება, EESC მიიჩნევს, რომ უნდა დადგინდეს უფრო თამამი მიზანი.

რეკლამა

”კომისიის წინადადების იდეა ისაა, რომ როუმინგული მომსახურება უნდა განხორციელდეს იმავე პირობებში, როგორც სახლში, წვდომის შეზღუდვის გარეშე. ეს კარგი წინადადებაა”, - თქვა მან. კრისტოფ ლეფევრი, ივლისის პლენარულ სხდომაზე მიღებული EESC– ის დასკვნის მომხსენებელი. ”ამასთან, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ უნდა გადავიაროთ პირობები და უზრუნველვყოთ, რომ ევროპაში ხალხი არ გადაიხადოს მეტი მობილური კომუნიკაციისთვის, როდესაც ისინი საზღვარგარეთ მიდიან.”

EESC ასევე ხაზს უსვამს იმას, რომ საკმარისი არ არის იმის დადგენა, რომ როდესაც სხვა წევრი ქვეყნის ქსელში მსგავსი ხარისხი ან სიჩქარეა ხელმისაწვდომი, ადგილობრივმა ოპერატორმა არ უნდა უზრუნველყოს უფრო დაბალი ხარისხის როუმინგული მომსახურება. ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად, თუ მომხმარებელს აქვს 4G კავშირი სახლში, მას არ უნდა ჰქონდეს 3G როუმინგის დროს, თუ 4G ხელმისაწვდომია იმ ქვეყანაში, სადაც გაემგზავრებიან.

პრობლემის ნაწილი ადგილობრივი ცუდი ინფრასტრუქტურაა. უახლესი თაობებისა და ქსელური ტექნოლოგიების შეუზღუდავი წვდომის უზრუნველსაყოფად, ევროკავშირი ასევე მზად უნდა იყოს ინვესტიციების ჩადება არსებული ხარვეზების შესავსებად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ არ არსებობს "თეთრი ლაქები", ანუ რეგიონები, რომლებსაც არაადეკვატური ფართოზოლოვანი ინტერნეტით აქვთ დაფარვა, რომელთა უმეტესობა ცნობილია რომ მდებარეობს სოფლად და მიჰყავს პოტენციური მაცხოვრებლები და ბიზნესი. ევროკავშირმა ასევე უნდა გააცნოს მინიმალური მოთხოვნები რომ ოპერატორებმა თანდათან უნდა შეხვდნენ, რომ მომხმარებლებმა სრულად გამოიყენონ ეს სერვისები.

გარდა ამისა, EESC დაჟინებით მოითხოვს მოთხოვნილების აუცილებლობას მრავალჯერადი გაფრთხილება გადაეგზავნება მომხმარებლებს, რომ დაიცვან ისინი გადასახადების დარტყმისგან, როდესაც ისინი გადააჭარბებენ თავიანთ გამოწერას. ჭერთან მისვლისას ოპერატორმა უნდა გააფრთხილოს მომხმარებელი, როდესაც წინა გაფრთხილებისთვის დაყენებული მოცულობა კვლავ დაიხარჯება, განსაკუთრებით იმავე ზარის ან მონაცემთა გამოყენების სესიის დროს.

დაბოლოს, EESC მიუთითებს საკითხის შესახებ სამართლიანი გამოყენება როგორც გამაგრების წერტილი. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მობილური საკომუნიკაციო კონტრაქტი აღნიშნავს როუმინგთან დაკავშირებით სამართლიან გამოყენებას, EESC წუხს, რომ რეგულაციამ ვერ განსაზღვრა იგი. COVID პანდემიასთან ერთად ხალხი მასიურად ეყრდნობა ონლაინ აქტივობებს და სამართლიანმა გამოყენებამ მიიღო სულ ახალი მნიშვნელობა. დაფიქრდი, ამტკიცებს EESC, რას ნიშნავს ეს Erasmus- ის სტუდენტისთვის, რომელიც დაესწრება საზღვარგარეთ არსებულ უნივერსიტეტს, გაკვეთილებზე გუნდების, მასშტაბის ან სხვა პლატფორმის გავლას. ეს ბევრ მონაცემს იყენებს და ისინი სწრაფად მიაღწევენ თავიანთ ყოველთვიურ ჭერს. სამართლიანობა იქნებოდა, რომ ასეთ სიტუაციაში მყოფ ადამიანებს ჰქონდეთ იგივე ჭერი, სადაც სტუმრობენ იმ ქვეყანაში, რაც აქვთ მშობლიურ ქვეყანაში.

Background

როუმინგული გადასახადი ევროკავშირში გაუქმდა 15 წლის 2017 ივნისს. მას შემდეგ ტრაფიკის სწრაფმა და მასობრივმა ზრდამ დაადასტურა, რომ ამ ცვლილებამ გამოიწვია მობილური მოხმარების აუთვისებელი მოთხოვნა, როგორც ეს ნაჩვენებია როუმინგის ბაზრის პირველი სრული მიმოხილვით კომისია 2019 წლის ნოემბერში.

როუმინგის მოქმედი რეგულაციის ვადა ამოიწურება 2022 წლის ივნისში და კომისიამ წამოიწყო ნაბიჯები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ იგი გაგრძელდა დამატებით 10 წლით, ამასთანავე, იგი გახდება მომავალი და უფრო 12-კვირიანი საჯარო კონსულტაციის შედეგების შესაბამისად. შემოთავაზებული განხილვის მიზანია:

· ქვედა მაქსიმალური ფასები, რომელსაც ადგილობრივი ოპერატორები უხდიან საზღვარგარეთ ოპერატორებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ როუმინგულ მომსახურებას, საცალო ფასების შემცირების მიზნით;

· მომხმარებლებისთვის დამატებითი ინფორმაციის გადაცემა დამატებითი გადასახადების შესახებ სპეციალური სერვისის ნომრების გამოძახებისას, მაგალითად, მომხმარებელთა მომსახურების ნომრებზე;

· უზრუნველყოს საზღვარგარეთ მობილური ქსელის იგივე ხარისხი და სიჩქარე, როგორც სახლში, და;

· როუმინგის დროს გადაუდებელი დახმარების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

წაიკითხეთ EESC– ის მოსაზრება

წაიკითხეთ ევროკომისიის მიერ შემოთავაზებული მიმოხილვა როუმინგის რეგულაციის შესახებ

ვრცლად

კორონავირუსი

ეკონომიკა, გარემო და ხალხის კეთილდღეობა უნდა წავიდეს ევროკავშირის შემდგომ პერიოდში

გამოქვეყნებულია

on

ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტის (EESC) ივლისის პლენარულ სხდომაზე პრეზიდენტი კრისტა შვენგი და მისი წევრები შეხვდნენ ცნობილ მომხსენებლებს პანდემიის შემდგომი ევროპული ეკონომიკის განსახილველად.

ეკონომიკური კეთილდღეობა, გარემოზე ზრუნვა და ხალხის კეთილდღეობა შეიძლება ხელი შეუწყოს ერთმანეთს. ეს იყო მთავარი გზავნილი EESC- ის პრეზიდენტის, კრისტა შვენგის მიერ დისკუსიაზე COVID- ის შემდგომი ეკონომიკა, რომელიც მუშაობს ყველასათვის - კეთილდღეობის ეკონომიკისკენ? გაიმართა EESC პლენარულ სხდომაზე 7 წლის 2021 ივლისს.

შვენგი ამტკიცებს, რომ მომავალში აშკარად დაგვჭირდება უფრო ფართო ასპექტების მონიტორინგი და შეფასება, ვიდრე მშპ-ში აისახება: "ასპექტები, როგორიცაა ჩვენი ჯანმრთელობა, ჩვენი ბუნება, ჩვენი განათლება, ინოვაციების უნარი და ჩვენი თემები მნიშვნელოვანია", - თქვა მან.

რეკლამა

მან აღნიშნა, რომ ”კეთილდღეობის იდეა და გლობალური მასშტაბის სოციალური პროგრესის შესაძლებლობა”, და საფუძველი ჩაეყარა მდგრადი განვითარების 2030 მიზნებს, მან დასძინა: ”დადგა დრო, რომ ევროკავშირმა იმუშაოს ყოვლისმომცველი სტრატეგიისთვის: EESC მზადაა მხარი დაუჭიროს ასახვას პოსტ-კოვიდული ეკონომიკის საფუძვლებში, რომელიც მუშაობს ყველასათვის და მოიცავს ეკონომიკურ მაჩვენებლებსა და სოციალურ პროგრესის ახალ მაჩვენებლებს, რაც ხალხის კეთილდღეობის სრულყოფილ სურათს წარმოადგენს. "

მშპ-ს მიღმა: კეთილდღეობის ეკონომიკისკენ

ოთხი გამოჩენილი სპიკერი მონაწილეობდა პლენარულ დებატებში.

ტიმ ჯექსონიმდგრადი კეთილდღეობის გააზრების ცენტრისგან ნათლად აღნიშნა, რომ ეს ჯანმრთელობაა და არა სიმდიდრე, რომელიც საფუძვლად უდევს კეთილდღეობას და საფუძვლად უდევს აზროვნებას, თუ რა სახის ეკონომიკა გვინდოდა პანდემიის შემდეგ. მან აღნიშნა, რომ მშპ-ს მრავალი შეზღუდვა გააჩნდა და რომ მნიშვნელოვანია მოხსნას "მშპ-ს ზრდის დამოკიდებულება" და დაიწყოს ასახვა იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება შენარჩუნდეს კეთილდღეობის სისტემები იმ ეკონომიკაში, სადაც არ არის მოსალოდნელი ზრდის დონე.

ფაბრის მურტინიეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ (OECD) შეინარჩუნა ეს კეთილდღეობა თავისთავად იყო ძალიან რთული სისტემა და რომ არ არსებობდა ერთიანი კეთილდღეობის ეკონომიკა, მაგრამ მრავალი ეკონომიკა. მან ხაზი გაუსვა, რომ აუცილებელია ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკის ჩამოყალიბება და სოციალური უთანასწორობა სისტემური სისუსტეა და ეფექტურობის შემცირება.

მიხედვით სანდრინ დიქსონ-დეკლესი, რომელიც წარმოადგენს რომის კლუბს, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა ჯანმრთელ ადამიანებზე ფოკუსირებას ჯანმრთელ ევროპაში და მშპ-ზე დაფუძნებული ზრდადან კეთილდღეობასა და უსაფრთხოებაში გადასვლას. COVID-19 პანდემიისგან მიღებული გაკვეთილების გამოყენება შეიძლება იმის გაგება, თუ რა არის მნიშვნელოვანი და შეიტანოს ცვლილებები.

და ბოლოს, ჯეიმს Watson, ბიზნესი ევროპიდან, განაცხადა, რომ მშპ თავდაპირველად მოიაზრებოდა, როგორც კომერციული საქმიანობის საზომი, მაგრამ მაინც ჰქონდა აზრი მის გამოყენებას, მისი შეზღუდვების მიუხედავად. წინ გადადგმული გზა იქნება მისი შევსება უფრო ფართო და დაბალანსებული ქულით, რომელიც შედგება სხვა ინდიკატორებისგან, როგორიცაა ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი ინდიკატორები.

ხალხზე ორიენტირებული ეკონომიკა

სიტყვის მიღება დებატების დროს, სეამუს ბოლანდიმრავალფეროვნების ევროპული ჯგუფის პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ საზოგადოების პროგრესი და ეკონომიკა, რომელიც ყველასათვის მუშაობს, მიიღწევა მხოლოდ განვითარების ალტერნატიულ მოდელზე გადასვლის გზით, რომელიც მტკიცედ არის დაფუძნებული SDG– ებში და რომ COVID ‑ 19 კრიზისი ამის შესაძლებლობაა მართალი

სტეფანო მალიადამსაქმებელთა ჯგუფის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ახალი პრიორიტეტებით, როგორიცაა ევროკავშირის მწვანე გარიგება, NextGenerationEU, სამართლიანი გარდამავალი და კლიმატის ნეიტრალიტეტი 2050 წლისთვის, ჩვენ გვექნება მთელი რიგი ახალი ინდიკატორების კონსულტაციისთვის. მაღალხარისხიანი სამუშაო ადგილების და მდგრადი ზრდის მისაღწევად, ჩვენ დაგვჭირდა ორი საყრდენი: ძლიერი და მდგრადი ინდუსტრიული საფუძველი გლობალური ტექნოლოგიისა და ინოვაციების სათავეში დარჩენისთვის, ასევე ღია ბაზრებისა და წესებზე დაფუძნებული მრავალმხრივი სისტემის შენარჩუნების მიზნით და ღირებულებები.

ოლივერ როპკე, მშრომელთა ჯგუფის პრეზიდენტმა თქვა, რომ პორტოს სამიტზე სოციალური საყრდენი მიზნებისადმი ერთგულების შემდეგ, კეთილდღეობის ეკონომიკა ასევე უნდა ემსახურებოდეს მშრომელთა და მათ ოჯახებს, უზრუნველყოს ღირსეული ხელფასები, ძლიერი კოლექტიური შეთანხმებები და ძლიერი მშრომელთა მონაწილეობა მწვანე და ციფრული გადასვლების სამართავად. მან დასძინა, რომ ეკონომიკური აღდგენა უნდა იყოს სოციალური კეთილდღეობის პარალელურად, თუ ის მდგრადი იქნება.

და ბოლოს, პიტერ შმიდტისოფლის მეურნეობის, სოფლის განვითარების და გარემოს განყოფილების პრეზიდენტი და EESC– ის დასკვნის მომხსენებელი მდგრადი ეკონომიკა გვჭირდებადაასრულა იმით, რომ კეთილდღეობის ეკონომიკა ემყარება ხალხის მომსახურებას და რომ ევროკავშირმა უნდა გამოიყენოს პანდემიის შესაძლებლობა, რომ ასახოს ჩვენი სისუსტეები და წარადგინოს წინადადებები.

ვრცლად
რეკლამა
ცენტრალურ აზიაში2 კვირის წინ

ცენტრალური და სამხრეთ აზია: რეგიონალური კავშირის კონფერენცია - გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შესწავლა

ირანის7 დღის წინ

Raisi წინააღმდეგ Jansa - უხამსობა გამბედაობის წინააღმდეგ

გარემოს2 კვირის წინ

ევროპული მწვანე გარიგება: კომისია გთავაზობთ ევროკავშირის ეკონომიკისა და საზოგადოების ტრანსფორმაციას კლიმატური ამბიციების დასაკმაყოფილებლად

გარემოს2 კვირის წინ

ევროკავშირი იწყებს კლიმატის დიდ გეგმას "ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისთვის"

ევროკომისია2 კვირის წინ

სოფლის მეურნეობა: კომისია ამტკიცებს ახალ გეოგრაფიულ აღნიშვნას შეერთებული შტატებიდან

ცენტრალურ აზიაში2 კვირის წინ

ცენტრალური და სამხრეთ აზია: რეგიონალური კავშირის კონფერენცია - გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შესწავლა

ირანის7 დღის წინ

Raisi წინააღმდეგ Jansa - უხამსობა გამბედაობის წინააღმდეგ

გარემოს2 კვირის წინ

ევროპული მწვანე გარიგება: კომისია გთავაზობთ ევროკავშირის ეკონომიკისა და საზოგადოების ტრანსფორმაციას კლიმატური ამბიციების დასაკმაყოფილებლად

გარემოს2 კვირის წინ

ევროკავშირი იწყებს კლიმატის დიდ გეგმას "ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისთვის"

ევროკომისია2 კვირის წინ

სოფლის მეურნეობა: კომისია ამტკიცებს ახალ გეოგრაფიულ აღნიშვნას შეერთებული შტატებიდან

რეკლამა
რეკლამა

Trending