ევროპარლამენტის კომისრის მოვალეობის შემსრულებლის, მარია გაბრიელის მოსმენა აჩვენებს, რომ საერთაშორისო პარტნიორობა იქნება ევროკავშირის სამომავლო სამეცნიერო პროგრამების მთავარი კომპონენტი

| ოქტომბერი 1, 2019

ევროპარლამენტის გვიან ღამით (30 სექტემბერი) კომისრის უფლებამოსილების, მარია გაბრიელის მოსმენა მოსალოდნელი იყო ძალიან საინტერესო და ამაღელვებელი. მარია გაბრიელს პასუხისმგებლობა დაეკისრება Horizon Europe– ის ფინანსურ პერიოდში 2021-2027 პერიოდის გამართულ რეჟიმში. ეს არის ფლაგმანი ინსტრუმენტი, რომელსაც ევროკავშირი გამოიყენებს ევროკავშირის სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოში კვლევის, ინოვაციების და სამეცნიერო პოლიტიკის გასამყარებლად. ჩემთვის ნათელია, რომ ევროკომისია მხარს უჭერს ძირითადი სამეცნიერო ძალისხმევას ღირებულებითი ჯაჭვის საშუალებით, რაც, თავის მხრივ, მიაწვდის ინოვაციურ პროდუქტებსა და გადაწყვეტილებებს ევროკავშირის ბაზარზე, წერს ჯულიო კონგუ, ვიცე-პრეზიდენტი ევროპის საზოგადოებრივ საქმეთა, Huawei Technologies.

Horizon Europe 2021-2027 არის ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტი. მას შეუძლია ხელი შეუწყოს ევროკავშირის საკვანძო ეკონომიკურ და სოციალურ პოლიტიკურ მიზნებს. იგი გამოყენებული იქნება ევროპაში უფრო ძლიერი რეგიონალური პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად, ამავე დროს ხელს შეუწყობს მდგრადობას და კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლას. ფაქტობრივად, „ჰორიზონტ ევროპა“ -ს პრაქტიკულ მოქმედებებში შევა მრავალი მნიშვნელოვანი და განსხვავებული პოლიტიკის სფეროები.

ევროპის სამეცნიერო საბჭო (ERC), ტექნოლოგიების ევროპული ინსტიტუტი (EIT) და ევროპის ინოვაციების საბჭო მთავარ როლებს შეასრულებენ ახლა და 2027 შორის ჰორიზონტალური ევროპის მიზნების დასახვაში. კომისარი დანიშნული გაბრიელი ვალდებულია უზრუნველყოს 120 მილიარდი ევროს ბიუჯეტის უზრუნველყოფა ჰორიზონტ ევროპისთვის. ეს შესაბამისობაში იქნება ევროპარლამენტის პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან და მიზნებთან.

mariya Gabriel

mariya Gabriel

კომისარმა გაბრიელმა ნათლად გამოაცხადა, რომ ევროკავშირმა დარჩენა, როგორც გლობალური ლიდერი ტექნოლოგიების სფეროში, მაშინ ევროკავშირმა უნდა განსაზღვროს ძირითადი შესაძლებლობების მქონე ტექნოლოგიების (KET) სტანდარტები. უკვე გამოდის, რომ ევროკავშირი ტექნიკურ ექსპერტიზაში პირველ ადგილზეა, როდესაც საქმე ეხება ხელოვნურ დაზვერვასა და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში მიღწევებს. Horizon Europe- ის სვეტი 2 ხელს შეუწყობს ფართო თანამშრომლობის კვლევას კვანტური ტექნოლოგიის, მაღალი ხარისხის და კომპიუტერული კომპონენტების (HPC) და ფოტონიკის სფეროებში. აშშ უკვე ძალიან ძლიერი მოთამაშეა საბაზისო სამეცნიერო კვლევების სფეროში, ჩინეთთან საკმაოდ სწრაფად აღწევს.

ასევე იქნება მჭიდრო თანამშრომლობა DG Connect- სა და DG RTD- ს შორის ევროკომისიის ფარგლებში. ეს ნიშნავს, რომ ერთმანეთთან დაკავშირებული იქნება უფრო ძლიერი ციფრული ეკონომიკისა და კვლევითი საქმიანობის განვითარების პოლიტიკა. ევროკავშირის კვლევა ევროპული სატელეკომუნიკაციო ქსელების მოდერნიზაციას მოახდენს 5G, Big Data, cloud computing და Things Internet (IoT) ფარგლებში ინოვაციების საშუალებით. საერთაშორისო კოლაბორაცია და თანამშრომლობა საზოგადოებრივ, კერძო, კვლევით და საგანმანათლებლო სექტორებს შორის მთელ სიგრძეზე და სიგანეზე იმდენად მნიშვნელოვანია, თუ ევროკავშირის საკვანძო პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად.

მეტი მხარდაჭერა მიეცემათ მცირე და საშუალო საწარმოებს (ბმულები), რომ მათ შეეძლოთ მონაწილეობა მიიღონ Horizon Europe– ის მხარდაჭერით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ევროპის მთავრობებმა გაზარდონ ხარჯები კვლევის, ინოვაციისა და მეცნიერების სფეროებში. ევროკავშირის მთავრობები ხარჯავენ წელიწადში .5% და 4% მშპ ყოველწლიურად კვლევის ინტენსივობაზე. მთავრობები, რომლებიც მეტ ფულს ხარჯავენ ამ მნიშვნელოვან პოლიტიკის სფეროებში, შეუძლიათ დარჩეს უფრო კონკურენტუნარიანი და უზრუნველყონ ძლიერი ეკონომიკური ანაზღაურება საშუალოვადიან პერიოდში.

ჰორიზონტ ევროპაში შეფასების პროცესი იგივე დარჩება, როგორც ეს Horizon 2020- ის შემთხვევაში ხდება. კონსორციუმის განაცხადებს განიხილავენ შესაბამის განაცხადთან დაკავშირებით. ეს უზრუნველყოფს, რომ ევროკავშირი დარჩება გლობალური მთავარი ლიდერი კვლევების, ინოვაციების და მეცნიერების სფეროებში.

საერთაშორისო პარტნიორობა, საერთაშორისო თანამშრომლობა, სრულყოფისაკენ სწრაფვა და კერძო სექტორის მონაწილეობის გაღრმავება ევროკავშირის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად დაარსებული ინიციატივებით, ეს არის ჰორიზონტ ევროპა. ეს არის მართლაც საინტერესო პოლიტიკის პროგრამა, რომელიც ევროპას დაეხმარება ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი დარჩეს.

ჯულიო კონგუ არის ვიცე-პრეზიდენტი ევროპის საზოგადო საქმეებში Huawei Technologies.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , , , , , , , , , ,

კატეგორია: Frontpage, Bulgaria, China, ეკონომია, Horizon 2020

კომენტარები დახურულია.