საკვანძო სიტყვები: CERD

ნიდერლანდების წინაშე განსახილველად გაეროს კომიტეტი რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის

ნიდერლანდების წინაშე განსახილველად გაეროს კომიტეტი რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის

რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ ჰოლანდიის მიერ ჩატარებული დასკვნა გამოიკვეთა რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა (CERD) სამშაბათს 18 აგვისტოსა და ოთხშაბათს, აგვისტოში. ჰოლანდია არის რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის (ICERD) ერთ-ერთი 19 წევრი სახელმწიფო და ამიტომ საჭიროა [...]

ვრცლად