დაკავშირება ჩვენთან ერთად

CHIASMA (ქიმიური ნივთიერებებისა და მასალების უსაფრთხოებისა და მდგრადობის შეფასების ხელმისაწვდომი ინოვაციური მეთოდები)