დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ლუი აგუ

ლუი ოჟი არის პარიზში მცხოვრები თავისუფალი ჟურნალისტი და პოლიტიკური კომენტატორი.