დაკავშირება ჩვენთან ერთად

UAE

არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია აფასებს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ადამიანის უფლებებში დიდი ნაბიჯების გადადგმის გამო.

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

საერთაშორისო კოალიცია აფასებს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროების ხელმძღვანელობას ადამიანის უფლებების საკითხებში, რომელსაც ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი ბინ ზაიდი.

არაბთა გაერთიანებული საამიროები წარუდგენს თავის უნივერსალურ პერიოდულ მიმოხილვას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისთვის 8 წლის 2023 მაისს. მისი განხილვისას არაბთა გაერთიანებული საემიროები განმარტავს განვითარებულ მოვლენებს და ძალისხმევას, რომელიც მან გააკეთა ადამიანის უფლებების პატივისცემისა და დაცვისა და საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მიზნით. .

53 არასამთავრობო უფლებადამცველი ორგანიზაციისგან შემდგარი კოალიციის თანახმად, რომელიც დაინტერესებულია ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მონიტორინგით და უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის მექანიზმის შედეგებისა და შედეგების თვალყურის დევნებაზე იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი წვლილი და მიღწევები ადამიანის უფლებების სფეროში, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები რეგიონის ქვეყნებს ლიდერობენ. 

ეს მოჰყვება იმას, თუ რას აკვირდებოდა საერთაშორისო კოალიცია UAE-ის ლიდერობის გლობალიზაციისა და მაღალი ადამიანური ღირებულებების პრინციპებისადმი ერთგულებისადმი. არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ძალისხმევითა და მიღწევებით ადამიანის უფლებების პატივისცემის ხელშეწყობის სფეროში.

კოალიციამ გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში საერთაშორისო ღონისძიების დროს, რომელიც მიეძღვნა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ადამიანის უფლებების განვითარების მოგზაურობის მიმოხილვას. სიტყვით გამოვიდა 11 საერთაშორისო ექსპერტი და დაესწრო 100-ზე მეტი მონაწილე, რომლებიც წარმოადგენდნენ ექსპერტებს, მკვლევარებს და აკადემიკოსებს. განხილული იქნა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ძალისხმევა და მიღწევები ბოლო 50 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით სამოქალაქო, პოლიტიკური და ეკონომიკური უფლებების ხელშეწყობის სფეროში. გარდა სამოქალაქო თავისუფლებების წინსვლისა, როგორიცაა აზრისა და გამოხატვის თავისუფლება, მართლმსაჯულების სისტემის გაძლიერება, პატიმრების დაცვა. და დაკავებულები და საზოგადოების დაცვის გაძლიერება საკონსულტაციო, რეფორმისა და სარეაბილიტაციო ცენტრების დაარსებით.

ქვეყანა ასევე მუშაობს კოლექტიური უფლებების ხელშეწყობაზე და ადამიანის უფლებების დაცვასა და ხელშეწყობასთან დაკავშირებული ეროვნული მექანიზმების შემუშავებაზე. სიმპოზიუმის დროს ასევე დაფასდა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ზრუნვა ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე ადამიანის უფლებების ხელშეწყობისა და წინსვლისათვის, განსაკუთრებით ქალთა უფლებებთან, ბავშვთა უფლებებთან და დაუცველ ჯგუფებთან დაკავშირებით. ექსპერტებმა ხაზგასმით აღნიშნეს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მიერ მიღწეული მიღწევები მშრომელთა უფლებების დაცვის, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის, ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის დაძლევისა და ტოლერანტობისა და ადამიანთა თანაარსებობის დისკურსის ხელშეწყობის სფეროებში. მათ აღნიშნეს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ძალისხმევა კონკრეტულად მსოფლიო მშვიდობისა და საერთო ადამიანური თანაარსებობის ხელშეწყობაში, რაც წარმოდგენილია ადამიანთა ძმობის დოკუმენტში და აბრაამის საოჯახო სახლის დაარსება ემირატებში.

რეკლამა

კოალიციამ ასევე მოაწყო საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჟენევაში, ადამიანის უფლებათა საბჭოს 52-ე სესიის პარალელურად, სადაც განიხილეს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ადამიანის უფლებების პიონერობისა და მომავლის ფორმირების გამოწვევები. ადამიანის უფლებათა დარგში რვა საერთაშორისო ექსპერტმა ისაუბრა სიმპოზიუმი, რომელიც მიმოიხილავს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მიღწეულ ლიდერობის ბევრ ასპექტს, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების, სამოქალაქო, პოლიტიკური და ეკონომიკური კლიმატის დაცვის სფეროში, მშვიდობის მიღწევა, ტოლერანტობისა და ადამიანთა თანაარსებობის ხელშეწყობა. ნულოვანი ნეიტრალიტეტის მიღწევა და საერთაშორისო ძალისხმევის გაძლიერება კლიმატისა და გარემოს დასაცავად სამართლიანობისა და თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით, ლიდერობის შესანიშნავი მაგალითია. ქვეყანა ზრუნავს მსოფლიოში კლიმატის სამართლიანობის მიღწევით, რომელიც მიღებულია, როგორც გაეროს და პარიზის კლიმატის შეთანხმების საფუძველზე.

სიმპოზიუმის დროს ხაზი გაესვა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროების ძალისხმევასა და მიღწევებს მსოფლიოს მშვიდობის ხელშეწყობასთან, ექსტრემიზმთან და ტერორიზმთან ბრძოლასთან, მართლმსაჯულების სისტემების განვითარებასთან და სასჯელაღსრულების დაწესებულებების, სარეაბილიტაციო ცენტრების განახლებასთან დაკავშირებულ ბევრ სფეროში. მონაწილეებმა ასევე შეისწავლეს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების საკონსულტაციო ცენტრები, რათა მიაღწიონ საზოგადოების დაცვას და გააძლიერონ ინდივიდების შანსები დაბრუნდნენ თავიანთ თემებში.

ქვეყანა ასევე ყურადღებას აქცევს ფუნდამენტურ უფლებებსა და თავისუფლებებს და ქმნის მრავალ ინიციატივას ინდივიდუალური უფლებების ხელშეწყობისთვის ისე, რომ გარანტირებული იყოს ინდივიდუალური და კოლექტიური უფლებები და თავისუფლებები. სიმპოზიუმის დროს დაფასდა არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების ინიციატივები და ხელმძღვანელობა ქვეყანაში უფლებებისა და თავისუფლებების სისტემის გაძლიერებისთვის და ეროვნული, საკანონმდებლო და ინსტიტუციური სისტემების განახლებისთვის, რომლებიც არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებმა წამოიწყეს, რათა შეიქმნას და გააქტიურდეს. და დამოკიდებული გაეროს განვითარების ქარტიაზე, მოუწოდებს, რომ ადამიანის უფლებები იყოს განვითარების ფოკუსი და საფუძველი. ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს 52-ე სესიის მუშაობაში საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების კოალიცია მონაწილეობდა.

მონაწილეობისას, საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების კოალიციამ მრავალი წერილობითი განცხადება წარუდგინა საბჭოს, განიხილა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მიღწევები კლიმატის სამართლიანობის მიღწევის სფეროში და ორგანიზება გაუწია კლიმატის კონფერენციას მესამე პუნქტის კომენტარში. განცხადებაში შეფასებულია ძალისხმევა და მიღწევები. ქვეყნის კლიმატის მართლმსაჯულების სფეროში, კლიმატის დაცვა, ნულოვანი ნეიტრალიტეტის მიღწევა, ასევე ადამიანის მავნე პრაქტიკის შემცირება, ხაზს უსვამს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროების ლიდერობას ამ სფეროში და მოუწოდებს მისგან საერთაშორისო სარგებლობას კლიმატის სამართლიანობის ხელშეწყობაში.

მიუხედავად იმისა, რომ არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ლიდერობა და პროგრესი ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიების გაძლიერების სფეროში შეფასდა კოალიციის მიერ საბჭოსთვის მე-XNUMX მუხლის შესაბამისად წარდგენილ განცხადებაში, კოალიციამ ახსენა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ხელმძღვანელობა ამ სფეროში და მოუწოდა ხელმძღვანელობის აუცილებლობას. ის რეგიონალურად და გლობალურად ისე, რომ გააძლიეროს ადამიანის უფლებების პატივისცემა და ხელშეწყობა მსოფლიოში.

კოალიციამ ადამიანის უფლებათა საბჭოს 52-ე სესიის მუშაობაში მონაწილეობა დაასრულა საბჭოს მუშაობის მეცხრე პუნქტის ფარგლებში წერილობითი განცხადების გამოქვეყნებით, რომელშიც შეაქო არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სტრატეგია ტოლერანტობის გავრცელების, დისკრიმინაციისა და რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისა და. ექსტრემიზმსა და ტერორიზმთან ბრძოლა. არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მიერ მიღწეული მიღწევები ცხადყოფს ემირატებში აბრაამის საოჯახო სახლის დაარსების და ადამიანის ძმობის დოკუმენტის გაცემის მნიშვნელობას, ისევე როგორც ინიციატივას 4 თებერვლის არჩევის თარიღად გაეროს მიერ მიღებული. ადამიანთა ძმობის საერთაშორისო დღე.

უფლებადამცველი ორგანიზაციების კოალიციამ ასევე წარადგინა ორი განცხადება მერვე პუნქტის მიხედვით, სადაც მათ შეაქო არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ძალისხმევა და ხელმძღვანელობა ქალთა უფლებებისა და გლობალური ლიდერობის ხელშეწყობაში, პატივი მიაგეს შეიხა ფატიმა ბინტ მუბარაქის, ქალთა უმაღლესი საბჭოს პრეზიდენტის გამოცდილებას. და ქალთა გაძლიერებასთან დაკავშირებული ძალისხმევა, მათთვის გლობალური და რეგიონული ლიდერობისა და პროგრესის მიღწევა, ისევე როგორც მათი სამართლიანობისა და თანასწორობის გზის წინსვლა, რომელსაც ისინი ეძებენ გაძლიერებისა და ლიდერობის გზით.

კოალიციამ მონაწილეობა დაასრულა ადამიანის უფლებათა საბჭოს IX პუნქტის ქვეშ წარმოდგენილი განცხადებით, ზოგადი დებატების კონტექსტში, რომელშიც შეაქო არაბეთის გაერთიანებული საემიროების პრეზიდენტის შეიხ მუჰამედ ბინ ზაიდის ძალისხმევა მშვიდობის მიღწევისთვის, ტოლერანტობის ხელშეწყობისთვის და ადამიანური თანაარსებობა, ადამიანური ძმობის ერთგულება და აბრაამის ოჯახის სახლის დაარსება.

მათ თავიანთ განცხადებაში ხაზი გაუსვეს რეგიონალური და საერთაშორისო პრაქტიკის განახლების მნიშვნელობას ისე, რომ გაზარდოს ემირატების პიონერული გამოცდილებიდან სარგებლობის შანსები კოლექტიური უფლებების დაცვის, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და ყველასთვის სამართლიანობისა და თანასწორობის მიღწევის სფეროში დისკრიმინაციის გარეშე. .

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ევროპარლამენტი2 დღის წინ

ევროპარლამენტის შეხვედრა: ევროპარლამენტარებმა მოუწოდეს გამკაცრდეს პოლიტიკა ირანის რეჟიმის მიმართ და მხარი დაუჭირონ ირანის ხალხის აჯანყებას

Business5 დღის წინ

აშშ-კარიბის საინვესტიციო ფორუმი: პარტნიორობა კარიბის ზღვის აუზის მდგრადი განვითარებისთვის

ყარაბაღი3 დღის წინ

ყარაბაღი მძიმე გაკვეთილებს ასწავლის მათ, ვინც მიიღო "გაყინული კონფლიქტი"

Brexit5 დღის წინ

პარლამენტში დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირში გაწევრიანების კამპანიის გამოფენა გაიმართება

სხვადასხვა4 დღის წინ

უზბეკეთი თავის მოქალაქეებს ეკონომიკური ზრდის სარგებელს ჰპირდება

ჰოლოკოსტი3 დღის წინ

ნიურნბერგის კანონები: ჩრდილი, რომელიც არასოდეს უნდა დაბრუნდეს

ევროკომისია3 დღის წინ

NextGenerationEU: გერმანია აგზავნის პირველ გადახდის მოთხოვნას 3.97 მილიარდი ევროს გრანტის სახით და წარადგენს მოთხოვნას შეცვალოს მისი აღდგენისა და მდგრადობის გეგმა.

Albania5 დღის წინ

საზღვრის მართვა: ევროკავშირმა მოაწერა ხელი ალბანეთთან Frontex-ის სტატუსის შესახებ შეთანხმებას

ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტი (EESC)1 დღის წინ

EESC აღნიშნავს „ბეწვის თავისუფალი ევროპის“ მოქალაქეთა ინიციატივის წარმატებას

ევროპის საინვესტიციო ბანკი1 დღის წინ

EIB ამტკიცებს 6.3 მილიარდ ევროს ბიზნესის, ტრანსპორტის, კლიმატის მოქმედებისა და რეგიონული განვითარებისთვის მთელ მსოფლიოში

მზის ენერგია2 დღის წინ

ევროპელი მზის PV მწარმოებლები ეწინააღმდეგებიან იძულებით შრომას ახალ პოზიციაზე

კლიმატის ცვლილება2 დღის წინ

ხორცის მომავალი ლაბორატორიულად იზრდება

ენერგეტიკის2 დღის წინ

გოეთეს ინსტიტუტის ბრიუსელის ღონისძიებები

ცხოვრების წესი2 დღის წინ

ჭამის ფესტივალის უახლესი გამოცემა გვპირდება, რომ სიამოვნებას მიიღებთ

კულტურა2 დღის წინ

კულტურა ამოძრავებს ევროპას: საერთაშორისო, მრავალფეროვანი და აქ დარჩენა

ევროპარლამენტი2 დღის წინ

ევროპარლამენტის შეხვედრა: ევროპარლამენტარებმა მოუწოდეს გამკაცრდეს პოლიტიკა ირანის რეჟიმის მიმართ და მხარი დაუჭირონ ირანის ხალხის აჯანყებას

ადამიანის უფლებები3 თვის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

ბელგია4 თვის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში4 თვის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის4 თვის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Business6 თვის წინ

შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან

cryptocurrency6 თვის წინ

Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან

ვიკიპედია6 თვის წინ

ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.

ბიზნეს ინფორმაცია7 თვის წინ

ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები

Trending