დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ეკონომია

ევროპაში სოციალური უფლებების დაცვის მომავალი

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

marianne_eu_tმარიან თისენი (სურათი), ევროკავშირის კომისარი დასაქმების, სოციალურ საკითხთა, უნარებისა და შრომის მობილობის საკითხებში.

სიტყვით გამოსვლა ევროპის საბჭოს ბელგიის თავმჯდომარეობის კონფერენციაზე:

ქალბატონებო და ბატონებო,

სასიამოვნოა ამ აუდიტორიის წინაშე სიტყვით გამოსვლა ევროსაბჭოს ორდღიანი კონფერენციის დაწყებისას, ბელგიის თავმჯდომარეობით.

 ევროსაბჭოს და ევროკავშირს საერთო ვალდებულება აქვთ ევროპაში ძირითადი უფლებების დაცვისა და კანონის უზენაესობის შესახებ.

ორივეს გვაქვს ხანგრძლივი და ძლიერი გამოცდილება დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების პოპულარიზაციისა და დაცვის საკითხებში.

ჩვენ მოკავშირეები ვართ, მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ და ვაწარმოებთ უწყვეტ დიალოგს სოციალური უფლებების სფეროში. სოციალური უფლებები საზოგადოების ქვაკუთხედია ევროპისა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში განვითარებულ დემოკრატიებში.

რეკლამა

ევროკავშირის ყველა წევრმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა ევროპულ სოციალურ ქარტიას და არიან ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მხარეები.

ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულების პრეამბულაში ნათქვამია, რომ წევრი სახელმწიფოები ადასტურებენ თავიანთ დამოკიდებულებას ფუნდამენტურ სოციალურ უფლებებთან, როგორც ეს განსაზღვრულია ევროპულ სოციალურ ქარტიასა და მშრომელთა ძირითადი სოციალური უფლებების საზოგადოებრივ ქარტიაში.

ხოლო ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 151-ე მუხლი აშკარად ეხება ევროპულ სოციალურ ქარტიას.

ქალბატონებო და ბატონებო, ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულება ასევე განსაზღვრავს, რომ კავშირი უნდა იმუშაოს 'მეტად კონკურენტუნარიანი სოციალური საბაზრო ეკონომიკისთვის'. პირადად მე ეს ტრადიცია ვარ, რომელშიც გავიზარდე. და ის არის მოდელი, რომელსაც ყოველთვის ვეხმარებოდი, როგორც პოლიტიკოსი. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საუკეთესო მოდელია კონკურენციისა და კეთილდღეობის შერწყმისათვის ძლიერი სოციალური დაცვისა და კეთილდღეობის მაღალ დონეზე.

სწორედ ამას გულისხმობს ჩვენი სოციალური საბაზრო ეკონომიკა: იმის გაცნობიერება, რომ ჩვენი საზოგადოების ეკონომიკური და სოციალური სიძლიერე მჭიდროდაა გადაჯაჭვული და ერთმანეთს განამტკიცებს.

 ჩემთვის - და გარწმუნებთ იუნკერის მთელი კომისიისთვისაც - სოციალური საბაზრო ეკონომიკის გაძლიერება ნიშნავს: ზრდას, სამუშაო ადგილებს, უნარებსა და სოციალურ დაცვას.

ესენი ხელიხელჩაკიდებულნი მიდიან. მოკლედ აგიხსნით, როგორ ვხედავ ამას:

ჩვენი დღის წესრიგი ზრდისა და სამუშაო ადგილების შესახებ შეიქმნა სამ ღერძზე: ფისკალური პასუხისმგებლობა, სტრუქტურული რეფორმები და ინვესტიციები. 

(i) ფისკალური პასუხისმგებლობა ზოგჯერ ამბობს, რომ ეწინააღმდეგება ევროპის სოციალურ ღირებულებებს. მე არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. ჩემთვის საქმე ეხება კრიზისის ხარჯების შემდეგ თაობაზე გადაცემას. ეს ეხება იმის უზრუნველყოფას, რომ ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემები მდგრადი იქნება მომავალი თაობებისთვისაც.

(ii) მაგრამ ფისკალური პასუხისმგებლობა გონივრულად უნდა იქნას გამოყენებული - ამას თან უნდა ახლდეს სტრუქტურული რეფორმები. სტრუქტურული რეფორმები, რომლებიც ეჭვქვეშ არ აყენებს ჩვენს კონტინენტზე იმდენად დამახასიათებელ ძირითად ღირებულებებს და ფუნდამენტურ უფლებებს, რომლებიც იმავე ღირებულებებს თარგმნის საზოგადოებრივ ჩარჩოებში, რომელიც შეესაბამება დღევანდელ და ხვალინდელ საჭიროებებს. სწორედ ამაში მდგომარეობს შრომითი ბაზრების სტრუქტურული რეფორმები, სოციალური დაცვის სისტემები და საგადასახადო წესები, რომლებსაც კომისარი ასე აკეთებს.

(iii) და მესამე, ჩვენ არაერთი ინიციატივა ავიღეთ ინვესტიციების სახსრების მობილიზების მიზნით. იუნკერის გეგმის თანახმად, 315 მილიარდი ევროს ინვესტიციაა გათვალისწინებული ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისთვის და ამბიციური საგზაო რუქა, რათა ევროპა უფრო მიმზიდველი გახდეს ინვესტიციებისათვის, მარეგულირებელი და არარეგულირებადი ბორკილების მოხსნა სტრატეგიულ სექტორებში, როგორიცაა ციფრული სექტორი და ენერგეტიკა.

სამუშაო ადგილების შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასევე უნდა ჩავდოთ ინვესტიცია ხალხში. ბევრ ევროპელს ძლივს აქვს ცოდნა, რაც საჭიროა დღევანდელი სამუშაო ბაზრისთვის, მითუმეტეს ხვალინდელი დღის.

20% -ს აქვს მხოლოდ საბაზისო ცოდნის ცოდნა და 25% -ს აქვს მხოლოდ საბაზისო ცოდნის ელემენტარული ცოდნა. ეს უნარები საკმარისი იქნება 11 წლის სამუშაოების მხოლოდ 2025% -ისთვის.

ორი ჯგუფი მოითხოვს განსაკუთრებული ძალისხმევისკენ - გრძელვადიანი უმუშევრები და ახალგაზრდები.

გრძელვადიანი უმუშევრობის სტრუქტურული ფორმირების აღკვეთას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.

ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ახალგაზრდების მთელი თაობა არ დაითრგუნოს. ევროპაში ახალგაზრდებს უნდა ჰქონდეთ პერსპექტივა, რომ მიიღონ საარსებო წყარო ხარისხიან სამსახურში, საკუთარი თავისა და ოჯახისთვის.

ახალგაზრდობის გარანტია არის ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც ევროკავშირმა აიღო თავისი ახალგაზრდებისთვის. გასულ კვირას, კომისიამ ჩემი ინიციატივით შემოგვთავაზა, ახალგაზრდების დასაქმების ინიციატივის ფარგლებში პროექტების წინასაფინანსო განაკვეთების არსებითად გაზრდა. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირის ფული - თითქმის 1 მილიარდი ევრო - უფრო სწრაფად იქნება ხელმისაწვდომი ახალგაზრდებისთვის ტრენინგის, შეგირდობისა და სამუშაო გამოცდილების მისაღებად. ეს არ არის ახალი ფული, მაგრამ ფული ევროკავშირის სახსრებიდან, რომელიც უფრო სწრაფად იქნება მობილიზებული, რადგან ახალგაზრდების სამუშაოზე შეყვანა არ შეიძლება დაველოდოთ.

ზრდა და სამუშაო ადგილები, უნარ-ჩვევების განვითარებასთან ერთად, ხალხს უკეთესად აღჭურვილობენ სამუშაოებისთვის და ხვალინდელი საზოგადოებისთვის, ჩემი აზრით, საუკეთესო ინსტუმენტია სოციალური ინკლუზიის ხელშესაწყობად. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ უმუშევრობა იწვევს სოციალურ გარიყულობას.

პირიქით, ხარისხიანი სამუშაოები საშუალებას აძლევს ხალხს, დადგნენ ფეხზე, მიიღონ მონაწილეობა საზოგადოებაში და განაცხადონ თავიანთი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები. ევროკავშირის შრომის კანონმდებლობა, ისევე როგორც ევროპული სოციალური ქარტია, მრავალი ათწლეულის განმავლობაში მუშებს გარანტიას უწევს სოციალური დაცვის მაღალ სტანდარტებს, როგორიცაა თანაბარი მოპყრობა და დაცვა დისკრიმინაციისგან, უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო ადგილის მუშაობის უფლება ან სხვა ქვეყანაში დასაქმების უფლება. წევრი ქვეყნისა და სოციალური უსაფრთხოების კოორდინაცია, რომელიც მას ემყარება. ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლად და გავაერთიანოთ ძალები, როგორც ევროკავშირი და ევროპის საბჭო, რათა უზრუნველყოს ამ ძირითადი სოციალური უფლებების დაცვა ეკონომიკური სიდუხჭირის დროსაც.

ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ევროპული სოციალური ბაზრის მოდელი მიზნად ისახავს ჩვენი კონტინენტის ინტეგრაციას. ჩვენი ამბიცია უფრო მეტი ეკონომიკური კონვერგენციაა, ევროზონაში, მთლიანობაში ევროკავშირში და მის ფარგლებს გარეთ. სამაგიეროდ, სამწუხაროდ, პირიქით ხდება.

კრიზისმა არაპროპორციულად იმოქმედა ჩვენს საზოგადოებაში ყველაზე სუსტებზე: დაბალი კვალიფიკაცია, მიგრაციის ფონზე მყოფი ადამიანები, ქალები, ეთნიკური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ... ამგვარად, კრიზისმა გააღრმავა არსებული განხეთქილებები და შექმნა ახლები. ეს მხოლოდ პრობლემას არ წარმოადგენს მათთვის, ვინც დარჩა. ეს ასევე საფრთხეს უქმნის მთლიან საზოგადოებებს.

ჩვენ ვხედავთ სოლიდარობის ეროზიის საფუძველს. საზღვარგარეთიდან მოსული მუშაკები განიხილებიან, როგორც არაკანონიერი კონკურენცია. ეჭვქვეშ აყენებს მათ სოციალურ შეღავათებზე ხელმისაწვდომობის უფლება მაშინაც კი, როდესაც ისინი სისტემაში შედიან. რომ აღარაფერი ვთქვათ სოციალურ დახმარებაზე ეკონომიკურ არააქტიურ ადამიანებზე.

სამოქალაქო უფლებების დაცვა იწვევს მწვავე დებატებს ტერორიზმისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დემოკრატიულ ფასეულობებზე ზეწოლა ხორციელდება.

ჩემი აზრი ისაა, რომ ამ ვითარებაში, ევროსაბჭომ და ევროკავშირმა, როგორც არასდროს, უნდა გააგრძელონ ძალების გაერთიანება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დაცული იქნება ძირითადი სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური უფლებები, რომელთა მოსაპოვებლად ჩვენ ვიბრძოდით და რომლებიც ჩვენი კონტინენტია.

ჩვენ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ პრობლემის ძირითადი მიზეზი. ჩემთვის ეს ნიშნავს: მდგრადი ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნას, ხალხის საჭირო უნარებით აღჭურვას, შრომის ინკლუზიური ბაზრებისა და სოციალური დაცვის მაღალი სტანდარტების განვითარებას. ეს არამარტო სარგებელს მოუტანს ყველაზე პირდაპირ დაინტერესებულ ხალხს, არამედ ჩემი აზრით ხელს შეუწყობს შეკრულ, ღია და დემოკრატიულ საზოგადოებებს.

ქალბატონებო და ბატონებო, იუნკერის კომისია მტკიცედ განსაზღვრავს სოციალურ ეკონომიკურ მხარეს ჩვენი სოციალური საბაზრო ეკონომიკისა და ეკონომიკური თავისუფლებებისა და სოციალური უფლებების სამართლიანად დასაბალანსებლად. ეკონომიკური ზრდა მდგრადი იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ ის ნამდვილად მოიცავს.

ამ კონფერენციამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ამ ძვირფას ბალანსს.

მინდა მადლობა გადავუხადო ევროპის საბჭოს და ბელგიის პრეზიდენტს ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის.

ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ სამყარო უკეთესად იქცეს სამუშაოდ და საცხოვრებლად.

მე ვიცავ ყველა შესაძლებლობას, რომ მივაღწიო წინსვლას ამ მიზნისკენ.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
რელიგია4 დღის წინ

კულტის საწინააღმდეგო მეომარი: დოქტორი სტივენ ჰასანი

UK4 დღის წინ

ფარაჟი უგულებელყოფს ვესტმინსტერის კონვენციას, ისევე როგორც ევროპაში

სხვადასხვა5 დღის წინ

როგორ მოვაწყოთ დაბადების დღე კაზინოს თემაზე

ხელოვნური ინტელექტი5 დღის წინ

ბელგიური AI კომპანიის ინოვაციური ახალი ენობრივი მოდელი აღმოაჩენს ონლაინ სიძულვილის ენას ევროკავშირის ყველა ენაზე

საქართველო5 დღის წინ

საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება შეჩერებულია, ადასტურებს ელჩი

ევროპის საპატენტო უწყების5 დღის წინ

ევროპის გამომგონებლის ჯილდო 2024 აღნიშნავს გლობალურ ინოვატორებს, რომლებიც გარდაქმნიან ინდუსტრიასა და საზოგადოებას

Kenya4 დღის წინ

რა ხდება კენიაში?

სოფლის მეურნეობის4 დღის წინ

კომისია ფერმერებს სასწრაფო დახმარების სახით 77 მილიონ ევროს გამოყოფს

მსოფლიო8 წთ წინ

ტრამპი გადაურჩა მკვლელობის მცდელობას, როდესაც შეიარაღებული პირი მოკლეს

ფინანსთა1 დღის წინ

ლონდონის ბაზარზე 1 მილიარდი ევროს მწვანე ბონდი ძლიერ გადაჭარბებულია

China-ევროკავშირის2 დღის წინ

"დამზადებულია ჩინეთში" პროდუქცია ხელს უწყობს საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებს

Business2 დღის წინ

ეძებთ ხელფასის გაზრდას? HR ექსპერტი ხელფასის გაზრდის მოლაპარაკების საუკეთესო გზებზე

დემოკრატიული რესპუბლიკა კონგოს2 დღის წინ

DR კონგო - რუანდა - უგანდა... რას ამბობს გაეროს ბოლო ანგარიში?

ჯანმრთელობა2 დღის წინ

გთხოვთ, დაუთმოთ 30 წამი ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკაზე წვდომის მხარდასაჭერად

კარიბები2 დღის წინ

კარიბის საინვესტიციო ფორუმი აგრძელებს რეგიონში მეტი ინვესტიციებისთვის შესაძლებლობების შექმნას

ნატო2 დღის წინ

ო, არა ჯო, თქვი, რომ ასე არ არის! ბაიდენმა ზელენსკის "პუტინი" უწოდა

მოლდოვა4 კვირის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 თვის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის1 თვის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის7 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China9 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China9 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending