დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ავღანეთში

გვჭირდება თუ არა თალიბანთან ურთიერთობის ჩარჩო?

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

თალიბების მიერ ავღანეთის ხელში ჩაგდება იყო სწრაფი და ჩუმად. თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე საინფორმაციო ცნობას პირველ ორ კვირაში, როგორც ჩანს, თალიბანის შესახებ სრული სიჩუმეა ამ საკითხში მცირე პროგრესით. რა ხდება ახლა? ერთდღიანი კონფერენცია მოეწყო ინდური მენეჯმენტის ინსტიტუტში-როჰტაკში, ინდოეთის ეროვნული დედაქალაქის რეგიონის უმაღლესი მენეჯმენტის ინსტიტუტში. კონფერენციის მთავარი მიზანი იყო იმის გარკვევა, თუ რა გაკეთდა ავღანეთისთვის ბოლო ოცი წლის განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ და რა შეიძლება იყოს წინსვლის გზა. კონფერენციის მსჯელობა მიუთითებს იმაზე, რომ საჭიროა გაზომილი მიდგომა გაერთიანებული ერების მეშვეობით ავღანეთთან შესაძლო ჩართულობის მიმართ. წერენ პროფესორი დაერაჟ შარმა, ინდური მენეჯმენტის ინსტიტუტი-როჰტაკი და დოქტორი მარვინ ვეინბაუმი.

ბოლო ოცი წლის განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობამ ტრილიონობით დოლარი დახარჯა სტრუქტურების, სისტემების, ინსტიტუტებისა და პროცესების ასაშენებლად ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაქმნელად. თუმცა, იძულებითი და ფსევდო-ხელისუფლების არსებობის პირობებში, აქამდე განვითარებულ მოვლენებს დაკვირვებით ვუყურებთ; რა ემართება ამ სტრუქტურებს, სისტემებს, ინსტიტუტებსა და პროცესებს? მართალია, თალიბანმა დანიშნა დროებითი მთავრობა რამდენიმე მინისტრით, მაგრამ როგორ იმუშავებენ ეს მინისტრები. აქტების, კანონების, წესებისა და რეგულაციების არარსებობის პირობებში, მთავრობა და ხელმძღვანელობა გაურკვეველი რჩება. ავღანეთს ჰქონდა კონსტიტუცია 1964 წლიდან 1973 წლამდე, შემდეგ კი ახალი კონსტიტუცია მიიღეს 2004 წელს.

როგორც წესი, კონსტიტუცია აცხადებს სახელმწიფოს ძირითად პრინციპებს და ადგენს კანონების ამოქმედების პროცესს. ბევრი კონსტიტუცია ასევე ითვალისწინებს სახელმწიფო ხელისუფლების საზღვრებს, უზრუნველყოფს მოქალაქეების ექსკლუზიურ უფლებებს და სახელმწიფოს ვალდებულებებს თავისი მოქალაქეების წინაშე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მაშინ, როცა თალიბანს შეიძლება ჰქონდეს სამხედრო კონტროლი ავღანეთზე, კანონისა და წესრიგის არარსებობა ეწინააღმდეგება რა არის დანაშაული და რა არა? დიდია იმის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანა სრულ ანარქიამდე მიიყვანოს.

ასევე, როგორ იმართება ახლა ავღანეთი? აშშ-ს ფედერალურმა რეზერვმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა (IMF) და მსოფლიო ბანკმა შეაჩერეს ყველა დაფინანსება. ცნობილი ფაქტია, რომ საერთაშორისო დონორები აფინანსებენ ავღანეთის ბიუჯეტის ოთხმოც პროცენტზე მეტს. ვინ გადაუხდის მუშებს ხელფასს? როგორ იმუშავებენ სკოლები, საავადმყოფოები, საკვები მარცვლეულის ბაზრები და მომსახურების მიმწოდებლები? ამის გარეშე, ჰუმანიტარული ძალისხმევა შეუძლებელი ხდება. სიტუაციიდან გამომდინარე, რა არის წინსვლის გზა? კონფერენციაზე აშშ-ს, ავღანეთისა და ინდოეთის ექსპერტების შეხედულებებზე დაყრდნობით, შემდეგი შეიძლება იყოს თალიბანთან ურთიერთობის ჩარჩო.

პირველ რიგში, საჭიროა არსებობდეს დიპლომატიური ჩართულობის მექანიზმი საერთაშორისო საზოგადოებასთან. თუმცა, საკითხავია, ვინ წარმოადგენს ავღანეთს საერთაშორისო თანამეგობრობაში. მჩაგვრელი და ტირანული ფსევდომთავრობის ბრალდებასთან ერთად რა უნდა დადგეს ერი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე? აქედან გამომდინარე, შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, რომ ერები შეიკრიბონ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ უნდა განიხილოს სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნა, რომელიც მიძღვნილი იქნება ავღანეთის შერიგებისა და მრავალი კრიზისის წინააღმდეგ აღდგომის საქმეში. დესპანს შეუძლია უზრუნველყოს თალიბანის გარკვეულ წარმომადგენლებთან ურთიერთობა, რათა სისტემამ და ინსტიტუტებმა კვლავ იმუშაონ.

მეორე, როგორც ჩანს, თალიბანს აქვს სამხედრო კონტროლი ავღანეთზე. თუმცა, წარსული გამოცდილებიდან სწავლა მიუთითებს, რომ არცერთ მთავრობას არ აქვს ეფექტური კონტროლი მთელი ქვეყნის მართვაზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ადგილობრივი მილიცია და ადგილობრივი ლიდერები ხშირად დამოუკიდებლად მოქმედებენ მშობლიურ რეგიონში. შესაბამისად, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია უნდა ჩაერთოს ადგილობრივ დონეზე, რათა მიაღწიოს გლობალურ ჰარმონიას, ადამიანთა უკეთესი ცხოვრების დონეს და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობას. გაერთიანებული ერების წარმომადგენლობას შეუძლია დახმარება გაუწიოს ადგილობრივ ლიდერებს ა ლოია ჯირგა (ადგილობრივი ლიდერების ტრადიციული კრება). ლოია ჯირგას შეუძლია მოლაპარაკება თალიბანთან სიტუაციის სტაბილიზაციისთვის და საფუძვლების საფუძველზე, რომლებზეც ჰუმანიტარული დახმარების მიმწოდებელი ქვეყნების სპეციალურ წარმომადგენლებს შეუძლიათ იმუშაონ დღევანდელი დისპენსაციის პირობებში. ლოია ჯირგას მეშვეობით მთავრობას/ერებს შეეძლოთ ეპოვათ გზები ადგილობრივი მთავრობების გამოყენებით დახმარების გაწევის გასაადვილებლად.

მესამე, ავღანეთში მყოფი პერსონალის უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, გაეროს სამშვიდობო ძალები შეიძლება განლაგდეს მინიმუმ გონივრული დროის განმავლობაში. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ შეიძლება გამოაგზავნოს სამშვიდობო ძალები ავღანეთში, რათა უზრუნველყოს უსაფრთხო გადასასვლელი მათთვის, ვინც ტოვებს ქვეყანას, დახმარების მიმწოდებლების, სპეციალური წარმომადგენლებისა და პერსონალის უსაფრთხოებას, რომლებიც მონაწილეობენ ხელისუფლების გარდამავალ პროცესში. მეოთხე, ავღანეთში ჰუმანიტარული სიტუაციის გათვალისწინებით, შესაძლოა საჭირო გახდეს გაეროს სპეციალური პროგრამა უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფთა დასახმარებლად. კონკრეტულად, საჭიროა შეიქმნას მექანიზმი კრიტიკული დახმარების მიწოდების მიზნით თალიბანის მთავრობის აღიარების ან სანქციების გაუქმების გარეშე გაეროს უნიკალური პროგრამის მეშვეობით. ავღანეთი ყოველთვიურად თითქმის 1 მილიარდ დოლარს იღებდა საერთაშორისო თანამეგობრობისგან, ხოლო Bloomberg-ის ანგარიშის მიხედვით, გასულ თვეში მას დაახლოებით 1.2 მილიარდი დოლარი უნდა მიეღო. თუმცა, უნიკალური პროგრამის გარეშე, დახმარების სხვადასხვა ფორმა ვერ განხორციელდება.

რეკლამა

Furthermore, without the presence of United Nations peace-keeping forces and a special envoy to monitor, the aid cannot make it to those who need it and deserve it. Finally, United Nations’ representatives may need to work and negotiate with the Taliban for scheduling elections at an appropriate time. This will help restore the nation-state of Afghanistan and help in legitimizing the authority of the government. Since the gradual collapse of monarchies, the nation-state has emerged as the principal building block of international engagements and the people’s voice. While armed militias and suicide brigades may be able to overthrow governments, governing the populace requires more than arms and ammunition. Consequently, it may be in the best interest of all those concerned to begin the process of engagement. Allowing the situation to fester will only result in sub-optimal outcomes for all and ensure a “lose-lose” situation.

  • ავტორები: პროფესორი დაერაჟ შარმა, დირექტორი IIM Rohtak და დოქტორი მარვინ გ. ვაინბაუმი, ახლო აღმოსავლეთის ინსტიტუტი
  • გამოთქმული შეხედულებები პირადია.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
მსოფლიო4 დღის წინ

ტრამპი გადაურჩა მკვლელობის მცდელობას, როდესაც შეიარაღებული პირი მოკლეს

Bangladesh4 დღის წინ

კლიმატის ცვლილების გზა კეთილდღეობისკენ: ბანგლადეშის მიზანია დაუცველობიდან გადავიდეს გამძლეობამდე

მსოფლიო3 დღის წინ

გლობალური მოწოდებები ჩვენი ოკეანეების დასაცავად ძლიერდება

Bangladesh3 დღის წინ

ბანგლადეშმა და ბელგიამ დაამყარეს ინსტიტუციური თანამშრომლობა კიბოს მოვლისა და კვლევის შესახებ

Brexit2 დღის წინ

ურთიერთობების გადატვირთვა: სად მიგვიყვანს ევროკავშირი-დიდი ბრიტანეთის მოლაპარაკებები?

ციფრული ტექნიკა2 დღის წინ

როგორ დავამარცხოთ ციფრული უფსკრული ევროპაში?

აზერბაიჯანის2 დღის წინ

COP29 აზერბაიჯანში იქნება "სიმართლის მომენტი" მსოფლიოსთვის

ზოგადი3 დღის წინ

თამაში მოძრაობაში: ახალი ზელანდიის მობილური კაზინოების მზარდი პოპულარობა

მიგრანტთა4 საათის წინ

მხოლოდ ყოვლისმომცველი მიდგომა გადაჭრის ხმელთაშუა ზღვის მიგრაციის გამოწვევას

ყაზახეთის9 საათის წინ

ოლჟას ბექტენოვი და ევროკავშირის დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები ლოგისტიკური თანამშრომლობის პერსპექტივებს განიხილავენ

მსოფლიო19 საათის წინ

როგორ რეაგირებდა აღმოსავლეთ ევროპა ტრამპის მკვლელობის მცდელობაზე 

ევროპარლამენტი2 დღის წინ

რობერტა მეცოლა ხელახლა აირჩიეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტად

ყაზახეთის2 დღის წინ

გაეროს გენერალური მდივნის ვიზიტი ხაზს უსვამს გაერო-ყაზახეთის ძლიერ პარტნიორობას

ზოგადი2 დღის წინ

გზამკვლევი თქვენს Mac-ზე RAR ფაილების გახსნისა და ამოღების შესახებ

Brexit2 დღის წინ

ურთიერთობების გადატვირთვა: სად მიგვიყვანს ევროკავშირი-დიდი ბრიტანეთის მოლაპარაკებები?

აზერბაიჯანის2 დღის წინ

COP29 აზერბაიჯანში იქნება "სიმართლის მომენტი" მსოფლიოსთვის

მოლდოვა1 თვის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 თვის წინ

EU Reporter Election Watch – შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის1 თვის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის7 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China9 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China9 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზის მფლობელი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending