დაკავშირება ჩვენთან ერთად

დანია

NextGenerationEU: ევროკომისია ამტკიცებს დანიის 1.5 მილიარდი ევროს აღდგენისა და გამძლეობის გეგმას

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ დღეს (17 ივნისს) დანიის აღდგენისა და გამძლეობის გეგმის პოზიტიური შეფასება მიიღო. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც გზას უხსნის ევროკავშირს 1.5 მილიარდი ევროს ოდენობის გრანტების გამოყოფის მიზნით, აღდგენითი და მდგრადი მექანიზმის ფარგლებში (RRF) 2021-2026 წლებში. ეს დაფინანსება ხელს შეუწყობს ინვესტიციისა და რეფორმის გადამწყვეტი ღონისძიებების განხორციელებას, დანიაში აღწერილია დანიის აღდგენისა და გამძლეობის გეგმა. ეს მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს დანიაში COVID-19 პანდემიისგან უფრო ძლიერი გამოსვლის შესაძლებლობაში. RRF - NextGenerationEU– ს ცენტრში - 672.5 მილიარდ ევროს გამოყოფს (მიმდინარე ფასებში) ევროკავშირის ინვესტიციებისა და რეფორმების მხარდასაჭერად. დანიის გეგმა წარმოადგენს ევროკავშირის უპრეცედენტო კოორდინირებულ საპასუხო რეაქციას COVID-19 კრიზისზე, რათა მოგვარდეს საერთო ევროპული გამოწვევები მწვანე და ციფრული გადასვლების მიღებით, გააძლიეროს ეკონომიკური და სოციალური მდგრადობა და ერთიანი ბაზრის ერთიანობა.

კომისიამ შეაფასა დანიის გეგმა RRF რეგლამენტში განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე. კომისიის ანალიზმა, კერძოდ, განიხილა, რამდენად უჭერს მხარს დანიის გეგმაში განხორციელებული ინვესტიციები და რეფორმები მწვანე და ციფრული გადასვლები; ხელი შეუწყონ ევროპულ სემესტრში გამოვლენილი გამოწვევების ეფექტურად მოგვარებას; გააძლიეროს მისი ზრდის პოტენციალი, სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკური და სოციალური მდგრადობა. დანიის მწვანე და ციფრული გადასვლების უზრუნველყოფა კომისიის შეფასებით, დანიის გეგმა ადგენს, რომ იგი მთლიანი ხარჯების 59% -ს ხარჯავს კლიმატის მიზნების მხარდამჭერ ღონისძიებებზე. ეს ზომები მოიცავს საგადასახადო რეფორმებს, ენერგოეფექტურობას, მდგრადი ტრანსპორტისა და სოფლის მეურნეობის სექტორის ინიციატივებს. ყველა მიზნად ისახავს დანიის ეკონომიკის მოდერნიზებას, სამუშაო ადგილების შექმნას და სათბურის გაზების ემისიების შემცირებას, ასევე, გარემოს დაცვის გაძლიერებას და ბიომრავალფეროვნების დაცვას.

ეკონომიკა, რომელიც მუშაობს ხალხისთვის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი ვალდის დომბროვსკი (სურათები) თქვა: ”დანიის აღდგენის გეგმა უზრუნველყოფს სრულყოფილ საგზაო რუკას განახლებული აღდგენისთვის, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს მწვანე გადასვლაზე. მთლიანი დაფინანსების ნახევარზე მეტი დაეთმობა მწვანე მიზნებს, როგორიცაა სუფთა ტრანსპორტი და მწვანე საგადასახადო რეფორმა, რომელიც ხელს უწყობს სათბურის გაზების ემისიების შემცირებას. ჩვენ მივესალმებით ამბიციას, რომ მომავალში ეკონომიკა მტკიცედ გამოდგეს, ხელს შეუწყობთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის შემოღებას სოფლად, და სახელმწიფო ადმინისტრაციის, დიდი და მცირე ბიზნესის, ასევე ჯანდაცვის სექტორის ციფრული ფორმით. გეგმაში შეტანილი რეფორმებისა და ინვესტიციების განხორციელება ხელს შეუწყობს დანიის გადასვლას მომავალი თაობის ეკონომიკაზე. ”

რეკლამა

კომისიის დანიის გეგმის შეფასების თანახმად, იგი ციფრული გადასვლისთვის მთლიანი ხარჯების 25% -ს ხარჯავს. დანიის ციფრული გადასვლის ხელშემწყობი ღონისძიებები მოიცავს ახალი ეროვნული ციფრული სტრატეგიის შემუშავებას, ტელემედიცინის გამოყენების გაზრდას, ქვეყნის ნაკლებად დასახლებულ ნაწილებში ინტერნეტის გავრცელებას და ციფრული ბიზნესის ინვესტიციების განვითარებას. დანიის ეკონომიკური და სოციალური გამძლეობის გაძლიერება საბჭო ევროპულ სემესტრში 2019 და 2020 წლებში. იგი მოიცავს ზომებს კერძო ინვესტიციების ჩატვირთვისთვის, ტყუპი (მწვანე და ციფრული) გადასვლის მხარდაჭერისა და კვლევისა და განვითარების ხელშესაწყობად.

გეგმა წარმოადგენს ყოვლისმომცველ და ადეკვატურად დაბალანსებულ რეაგირებას დანიის ეკონომიკურ და სოციალურ ვითარებაზე, რითაც სათანადო წვლილი შეაქვს RRF რეგულაციის ექვსივე საყრდენში. ფლაგმანური ინვესტიციისა და რეფორმის პროექტების მხარდაჭერა დანიის გეგმა გთავაზობთ პროექტებს ევროპის რამდენიმე ფლაგმანურ სფეროში. ეს არის კონკრეტული საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც ეხება ყველა წევრ სახელმწიფოსთვის საერთო თემებს, რომლებიც ქმნის სამუშაო ადგილებს და ზრდას და საჭიროა ტყუპების გადასვლისთვის. მაგალითად, დანია 143 მილიონ ევროს გამოყოფს შინამეურნეობებისა და ინდუსტრიის ენერგოეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, ასევე საზოგადოებრივი შენობების ენერგეტიკული განახლებისთვის. შეფასების თანახმად, გეგმაში შეტანილი არცერთი ზომა მნიშვნელოვნად არ აზიანებს გარემოს, RRF რეგლამენტით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. დანიის მიერ დანერგილი კონტროლის სისტემები ითვლება ადეკვატურად ევროკავშირის ფინანსური ინტერესების დასაცავად.

გეგმა შეიცავს საკმარის დეტალებს იმის შესახებ, თუ როგორ ხელს უშლიან ეროვნული ხელისუფლება, გამოავლენენ და ასწორებენ ინტერესთა კონფლიქტის, კორუფციისა და თაღლითობის შემთხვევებს, რაც ეხება სახსრების გამოყენებას. კომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლეიენმა თქვა: ”დღეს ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება დანიის 1.5 მილიარდი ევროს აღდგენისა და გამძლეობის გეგმისთვის მწვანე შუქის მიცემაზე. დანია უკვე ლიდერობს მწვანე და ციფრულ გადასვლებში. ფოკუსირება მოახდინა რეფორმებსა და ინვესტიციებზე, რაც კიდევ უფრო დააჩქარებს მწვანე გადასვლას, დანია იძლევა მნიშვნელოვან მაგალითს. თქვენი გეგმა ცხადყოფს, რომ დანია ამბიციურად და ნდობით უყურებს მომავალს. ”

ეკონომიკის კომისარმა პაოლო ჯენტილონიმ თქვა: ”დანიის აღდგენისა და გამძლეობის გეგმა ხელს შეუწყობს ევროპულ მხარდაჭერას ამბიციური მწვანე გადასვლის განსახორციელებლად, იმ სფეროში, სადაც ქვეყანა უკვე პიონერია. ეს დანიისთვის სწორი პრიორიტეტია. ასევე, გავითვალისწინებთ გეგმის მრავალრიცხოვან ზომებს ციფრული გადასვლის წინსვლისთვის, ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ NextGenerationEU დანიელ ხალხს რეალური სარგებელს მოუტანს მომდევნო წლების განმავლობაში. ”

შემდეგი ნაბიჯები

დღეს კომისიამ მიიღო წინადადება საბჭოს სააღსრულებო გადაწყვეტილების მისაღებად, RRF– ის ფარგლებში დანიისთვის 1.5 მილიარდი ევროს ოდენობის გრანტის სახით გამოყოფის შესახებ. როგორც წესი, საბჭოს ექნება ოთხი კვირა, რომ მიიღოს კომისიის წინადადება. საბჭოს მიერ გეგმის დამტკიცება საშუალებას მისცემს 200 მილიონი ევრო დაუბრუნოს დანიას წინასწარი დაფინანსების სახით. ეს წარმოადგენს დანიისთვის გამოყოფილი თანხის 13% -ს. კომისია უფლებამოსილებას მისცემს შემდგომ თანხებს, დაფუძნებული ეტაპების და მიზნების დამაკმაყოფილებლად შესრულებაზე, რომლებიც აღწერილია საბჭოს განმახორციელებელ გადაწყვეტილებაში, ასახავს პროგრესს ინვესტიციების განხორციელებისა და რეფორმების განხორციელების მხრივ.

CO2 გამოყოფა

კომისია ამტკიცებს 88.8 მილიონი ევროს ბიუჯეტის გაზრდას დანიის სქემისთვის, რომელიც ხელს უწყობს სათბური გაზების ემისიების შემცირებას მეურნეობიდან

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ დაადგინა, რომ ბიუჯეტის ზრდა 88.8 მლნ ევროს (660 მლნ. DK), რომელიც ხელმისაწვდომია აღდგენისა და გამძლეობის საშუალებით (RRF) არსებული დანიური სქემისთვის, რომელიც შეამცირებს სათბური გაზების გამოყოფას მეურნეობიდან, ემთხვევა ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესებს. . გაზრდილი ბიუჯეტი, რომელიც დაფინანსდება RRF– ის საშუალებით, კომისიის მიერ დანიის აღდგენისა და გამძლეობის გეგმის პოზიტიური შეფასებისა და საბჭოს მიერ მისი მიღების შემდეგ, (SA.63890) გადანაწილებულია დანიის არსებულ სქემაში (SA 58791) კომისია უკვე დამტკიცებულია 21 წლის 2021 მაისს.

ღონისძიება ძალაში იქნება 31 წლის 2026 დეკემბრამდე და მისი საწყისი ბიუჯეტი იყო 238 მილიონი ევრო (1.8 მილიარდი კნ. კრ.). ამ სქემის ძირითადი მიზანია დანიის სამიზნეში 70 წლისთვის სათბურის გაზების ემისიების 2030% -ით შემცირება, 1990 წლის დონესთან შედარებით. დახმარება ხელს შეუწყობს ნახშირბადებით მდიდარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მოპოვებას და შემდგომში მიწის ბუნებრივ ზონებად გადაქცევას ბუნებრივი ჰიდროლოგიის აღდგენის გზით სადრენაჟეების გათიშვით და მიწის ხელახალი დასველებით. არსებული სქემა შეფასდა მისი შესაბამისობის საფუძველზე ევროკავშირის სახელმძღვანელო მითითებები სახელმწიფო დახმარების შესახებ სოფლის მეურნეობისა და სატყეო სექტორებში და სოფლად, რაც დახმარებას იძლევა გარკვეული ეკონომიკური საქმიანობის განვითარების ხელშესაწყობად - ამ შემთხვევაში სათბური გაზების ემისიების შემცირება მეურნეობიდან. კომისიამ დაასკვნა, რომ დანიის არსებული სქემა RRF– ით გამოყოფილი დამატებითი დაფინანსება არ ცვლის სქემის თავდაპირველ შეფასებას, რაც ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების შესაბამისად რჩება. ყველა ინვესტიცია და რეფორმა, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო დახმარებას, რომელიც შეიცავს RRF– ის კონტექსტში წარმოდგენილ აღდგენის ეროვნულ გეგმებში, უნდა ეცნობოს კომისიას წინასწარი დასამტკიცებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს გათვალისწინებულია სახელმწიფო დახმარების ბლოკისგან გათავისუფლების რომელიმე წესით, კერძოდ, ბლოკიდან გათავისუფლების ზოგადი დებულებით. (GBER) და, სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის, სოფლის მეურნეობის ბლოკებისგან გათავისუფლების რეგულაცია (ABER).

კომისია შეაფასებს ამგვარ ზომებს, როგორც პრიორიტეტულ საკითხს, და მისცა სახელმძღვანელო მითითებები და მხარდაჭერა წევრ სახელმწიფოებს ეროვნული გეგმების მოსამზადებელ ეტაპებზე, RRF– ის სწრაფი განსახორციელებლად. ამავე დროს, კომისია თავის გადაწყვეტილებაში დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო დახმარების მოქმედი წესები დაცულია, რათა შეინარჩუნოს თანაბარი პირობები ერთ ბაზარზე და უზრუნველყოს, რომ RRF თანხები გამოყენებულ იქნას ისე, რომ შემცირდეს კონკურენციის დამახინჯება და არ გააფართოვოთ კერძო ინვესტიციები.

რეკლამა

არასამთავრობო კონფიდენციალური მობილური გადაწყვეტილება იქნება ხელმისაწვდომი ქვეშ საქმის ნომერი SA.63890 წელს სახელმწიფო დახმარების რეესტრი კომისიის შესახებ კონკურსი ვებ-გვერდზე ერთხელ კონფიდენციალურობის საკითხი გადაწყდა.

ვრცლად

დანია

NextGenerationEU: პრეზიდენტი ფონ დერ ლეიენი მიემგზავრება საბერძნეთში, დანიასა და ლუქსემბურგში, რათა წარადგინოს კომისიის შეფასების აღდგენის ეროვნული გეგმები

გამოქვეყნებულია

on

პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლეიენი დღეს (17 ივნისს) ეწვევა საბერძნეთს და დანიას, ხოლო ხვალ ლუქსემბურგს. იგი კომისიის შეფასებისა და რეკომენდაციის შედეგებს პირადად გადასცემს საბჭოს ეროვნული აღდგენისა და გამძლეობის ეროვნული გეგმების დამტკიცების შესახებ, NextGenerationEUევროპის აღდგენის გეგმა. პრეზიდენტი ხვალ დილით ათენში იმყოფება, სადაც შეხვდება პრემიერ მინისტრს კირიაკოს მიცოტაკისს. შემდეგ პრეზიდენტი ფონ დერ ლეიენი გაემგზავრება კოპენჰაგენში. იქ იგი შეხვდება პრემიერ მინისტრს მეტ ფრედერიკსენს და მას შეუერთდება კომისიის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი მარგრეტ ვესტაგერი. პარასკევს, 18 ივნისს, პრეზიდენტი იქნება ლუქსემბურგში. დილით იგი შეხვდება მის სამეფო უდიდებულესობას ლუქსემბურგის დიდ ჰერცოგს, შემდეგ კი შეხვდება პრემიერ მინისტრს, ხავიერ ბეთელს. ყველა ქვეყანაში, პრეზიდენტი ფონ დერ ლეიენი ეწვევა პროექტებს, რომლებიც დაფინანსდება აღდგენისა და გამძლეობის მექანიზმის წყალობით, ძირითადად ორიენტირებულია კვლევებზე და მწვანე და ციფრულ გარდამავალ ეტაპზე.

რეკლამა
ვრცლად

კორონავირუსი

ევროკავშირი ამტკიცებს 1.74 მილიარდი ევროს კომპენსაციის სქემას დანიელი მეშახტის ფერმერებისთვის

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ დაამტკიცა ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების მიხედვით, დაახლოებით 1.74 მილიარდი ევროს (DKK 13 მილიარდი) დანიის სქემა, რომელიც კომპენსაციას გაუწევს მსხვილფეხა რქოსანი ფერმერებისა და მსხვილფეხა რქოსან პირებთან დაკავშირებული ბიზნესებისთვის კორონავირუსის ეპიდემიის ფონზე მიღებული ზომებისათვის. ეს მოჰყვა 30 წლის 2021 მარტს დანიისგან სრული შეტყობინების მიღებას.

აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა მარგრეტ ვესტაგერმა, კონკურენციის პოლიტიკის ხელმძღვანელმა, თქვა: ”დანიის მთავრობამ გაატარა ფართო ზომები, რომ თავიდან იქნას აცილებული კორონავირუსის ახალი ვარიანტები და ახალი აფეთქებები წაულას შორის, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის დანიაში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეების ჯანმრთელობას. . DKK 13n სქემა, რომელიც დღეს (8 აპრილს) დამტკიცდა, დანიას საშუალებას მისცემს კომპენსაცია გაუწიოს მეინკერმეტ ფერმერებსა და მასთან დაკავშირებულ ბიზნესს ამ კონტექსტში მიყენებული ზიანისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას წევრ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობით იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ეროვნული მხარდაჭერის ზომები შეიძლება განხორციელდეს რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად, ევროკავშირის წესების შესაბამისად. ”

დანიის მხარდაჭერის ზომები

რეკლამა

დანიაში კორონავირუსის რამდენიმე მუტირებული ვარიანტის გამოვლენისა და სწრაფი გაფართოების შედეგად, დანიაში, 2020 წლის ნოემბრის დასაწყისში, დანიის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ აპირებს დანიაში ყველა წაულასი მოიკლას. 2021 წელს მსგავსი ვითარების თავიდან აცილების მიზნით, მთავრობამ ასევე გამოსცა აკრძალვა მინანქრის შენახვის შესახებ 2022 წლის დასაწყისამდე.

30 წლის 2021 მარტს დანიამ დანიის სქემასთან დაკავშირებით სრული შეტყობინება გაუგზავნა კომისიას, რომ კომპენსაცია წაეტანა ფერმერებსა და მინუსებთან დაკავშირებულ ბიზნესს ამ კონტექსტში, ამ საგანგებო ზომებით გამოწვეული მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გავლენისა და დასაქმების დაკარგვის გათვალისწინებით. სქემა შედგება ორი ღონისძიებისაგან:

  • პირველი ღონისძიება, რომლის ბიუჯეტი შეადგენს დაახლოებით 1.2 მილიარდ ევროს (9 მილიარდი კუბური კვარტალი), აანაზღაურებს შინდის ფერმერებს შინდის მეურნეობის დროებითი აკრძალვისთვის.
  • მეორე ღონისძიება, რომლის ბიუჯეტი დაახლოებით 538 მილიონი ევროა (4 მილიარდი კუბური კუბური კვარტალი), ხელს შეუწყობს შინდის ფერმერებსა და მსხვილფეხა რქოსნებთან დაკავშირებულ ბიზნესებს, რომლებიც მზად არიან უარი თქვან თავიანთი საწარმოო შესაძლებლობების სახელმწიფოზე.

ორივე ღონისძიების ფარგლებში მხარდაჭერა განხორციელდება პირდაპირი გრანტის სახით.

დროებითი აკრძალვისთვის ანონსი ფერმერების ანაზღაურება

უშუალო გრანტები შინდის მეურნეობის აკრძალვის კომპენსაციისთვის დაფარავს ყველა ფიქსირებულ ხარჯებს იმ ფერმერებისთვის, რომლებიც დროებით შეაჩერებენ წარმოებას, სანამ შინდის მეურნეობის აკრძალვა არ გაუქმდება 1 წლის 2022 იანვარს. ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს ერთი წლით.

კომისიამ შეაფასა შემდეგი ღონისძიება მუხლი 107 (2) (ბ) ხელშეკრულება „ევროპული ფუნქციონირების შესახებ“ (TFEU), რომელიც კომისიას საშუალებას აძლევს დაამტკიცოს სახელმწიფო დახმარების ზომები, რომლებიც წევრმა სახელმწიფოებმა მიიღეს კონკრეტული კომპანიების ან კონკრეტული სექტორების კომპენსაცია განსაკუთრებული მოვლენების შედეგად პირდაპირ მიყენებული ზიანისთვის.

კომისია მიიჩნევს, რომ კორონავირუსის ეპიდემია განიხილება, როგორც ასეთი განსაკუთრებული მოვლენა, რადგან ეს არის არაჩვეულებრივი, გაუთვალისწინებელი მოვლენა, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გავლენა. შედეგად, გამართლებულია წევრი სახელმწიფოების განსაკუთრებული ჩარევები, რომ თავიდან იქნას აცილებული კორონავირუსის ახალი ვარიანტები და თავიდან აიცილონ ახალი აფეთქებები, მაგალითად, წაულასი მეურნეობის დროებითი აკრძალვა და ამ ჩარევებთან დაკავშირებული ზიანის ანაზღაურება.

კომისიამ დაადგინა, რომ დანიის ღონისძიება აანაზღაურებს ზიანის მიყენებას ფერმერების მიერ, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია კორონავირუსის აფეთქებასთან, ვინაიდან მინკის შენახვის აკრძალვა 2022 წლის დასაწყისამდე შეიძლება ჩაითვალოს ზიანი, რომელიც პირდაპირ კავშირშია განსაკუთრებულ შემთხვევასთან.

კომისიამ ასევე დაადგინა, რომ ღონისძიება პროპორციულია, რადგან დანიის ვეტერინარიისა და სურსათის ადმინისტრაციის მიერ დანიშნული დამოუკიდებელი შეფასების კომისია, რომელიც უშუალოდ აცნობებს მათ, შეაფასებს აუცილებელ ფიქსირებულ ხარჯებს და ტექნიკური ხარჯების შეჩერებას კონკრეტულ მეურნეობებში გამორთვის პერიოდში, მათ შორის ადგილზე შემოწმების ჩატარებით. ეს დარწმუნდება, რომ კომპენსაციის ოდენობა მხოლოდ ფარავს ფერმერებს.

მინუს ფერმერებისა და მასთან დაკავშირებული ბიზნესის დახმარება, რომლებიც თავიანთ საწარმოო შესაძლებლობებს დათმობენ სახელმწიფოსთვის

ეს სქემა კომპენსაციას გაუწევს ფერმერ ფერმერებს, რომლებიც დანიის სახელმწიფოს დიდხანს დათმობენ საწარმოო შესაძლებლობებს, მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის მიზნით, რომელიც მიდრეკილია კორონავირუსის ახალი ვარიანტების გამოჩენაზე, რაც საფრთხეს შეუქმნის არსებული კრიზისისა და პრობლემების გახანგრძლივებას. დანიის ეკონომიკა. იგი დაანგარიშდება წაულას ფერმერთა საერთო ზარალის ორი პუნქტის საფუძველზე: ი) მათი შემოსავლის დაკარგვა ათი წლის ბიუჯეტის პერიოდის განმავლობაში; და ii) მინანქრის ფერმერის კაპიტალის მარაგის ნარჩენი ღირებულება (შენობები, მანქანები და ა.შ.).

მინსთან დაკავშირებულ ბიზნესებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად ეყრდნობიან წაულაკის წარმოებას, ასევე შეეძლებათ დახმარება გაუწიონ ამ ღონისძიებას (სპეციალიზირებული საკვების ცენტრები და პროვაიდერები, სკინგის ქარხნები, აუქციონისტი კოპენჰაგენის ბეწვი და ა.შ.). შეფასების კომისია შეაფასებს, რომ ისინი აკმაყოფილებენ უამრავ პირობას, კერძოდ, რომ ბიზნესის ბრუნვის სულ მცირე 50%, 2017-2019 წლების პერიოდში, დაკავშირებულია დანიის მინკის ინდუსტრიასთან და რომ ბიზნესს არ შეუძლია უშუალოდ წარმოება გადააქციოს სხვა საქმიანობად. დახმარება ტოლი იქნება ბიზნესის იმ ნაწილის ღირებულებისა, რომელსაც არ შეუძლია პირდაპირ გადააქციოს მისი წარმოება სხვა საქმიანობად.

ამ ღონისძიების ფარგლებში დახმარების მიღების წინაპირობაა, რომ სახელმწიფო აიღოს ქონება (ყველა საწარმოო მოწყობილობა, თავლები, მანქანები და ა.შ.), რომლებიც აღარ იქნება ხელმისაწვდომი ფერმერების ან მასთან დაკავშირებული ბიზნესისთვის.

კომისიამ შეაფასა ღონისძიება ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების შესაბამისად, და კერძოდ, 107 (3) (ბ) TFEU მუხლის თანახმად, რაც კომისიას საშუალებას აძლევს დაამტკიცოს სახელმწიფო დახმარების ზომები, რომლებიც განხორციელდა წევრი სახელმწიფოების მიერ მათი ეკონომიკის სერიოზული დარღვევების გამოსასწორებლად. კომისიამ დაადგინა, რომ დანიის სქემა შეესაბამება ევროკავშირის ხელშეკრულებაში მითითებულ პრინციპებს და მიზნად ისახავს დანიის ეკონომიკის სერიოზული დარღვევების გამოსწორებას.

კომისიამ დაადგინა, რომ დანიის ღონისძიება შემოგვთავაზებს დახმარებას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია დანიის ეკონომიკაში სერიოზული არეულობის გამოსწორების აუცილებლობასთან და იცავენ ევროპული და გლობალური ძალისხმევას პანდემიის დასრულებისკენ, ასევე ეფექტური ვაქცინის წყალობით, ინდუსტრია, რომელიც მიდრეკილია კორონავირუსის ახალი ვარიანტების გამოჩენისკენ. მან ასევე დაადგინა, რომ ღონისძიება პროპორციულია, დაფუძნებულია გაანგარიშების მკაფიო მეთოდებზე და გარანტიებზე დაყრდნობით, რათა დახმარება არ აღემატებოდეს საჭიროს. კერძოდ, დახმარების გაანგარიშება ხორციელდება მინანქრის მეურნეობის სექტორსა და მასთან დაკავშირებულ ბიზნესზე, რეპრეზენტატული მითითების მონაცემებზე, ინდივიდუალურ შეფასებებზე და შეფასების და ცვეთის მისაღები მეთოდების საფუძველზე.

შესაბამისად, კომისიამ დაასკვნა, რომ ღონისძიება ხელს შეუწყობს კორონავირუსის ეკონომიკური გავლენის მართვას დანიაში. ეს აუცილებელია, შესაბამისი და პროპორციული იყოს წევრი სახელმწიფოების ეკონომიკაში სერიოზული დარღვევების გამოსასწორებლად, TFEU- ს 107-ე მუხლის მე -3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და ზოგადი პრინციპების შესაბამისად. დროებითი ჩარჩო.

ამის საფუძველზე, კომისიამ დაასკვნა, რომ დანიის ორი ღონისძიება შეესაბამება ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესებს.

Background

ეს ზომები ავსებს მათ ზომებს დანიის ხელისუფლებამ უკვე მიიღო სასოფლო-სამეურნეო ბლოკისგან გათავისუფლების რეგულაციის 26-ე მუხლის შესაბამისად (ABER), რომლითაც გაიცემა პირდაპირი გრანტები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საფუძველზე მინანქრის მოსაკლავად, ასევე "დამატებითი" პრემია მათი სწრაფი მოკვლისთვის. იხილეთ SA.61782 დამატებითი ინფორმაციისათვის.

ევროკავშირის ან ეროვნული სახსრების ფინანსური დახმარება, რომლებიც სამედიცინო მომსახურებებსა და სხვა საზოგადოებრივ სამსახურებს ეძლევათ, კორონავირუსის აღმოსაფხვრელად სახელმწიფო დახმარების კონტროლის ფარგლებს არ ექვემდებარება. იგივე ეხება ნებისმიერი საჯარო ფინანსური დახმარების გაწევას უშუალოდ მოქალაქეებისთვის. ანალოგიურად, საზოგადოების მხარდაჭერის ღონისძიებები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ყველა კომპანიისთვის, მაგალითად, სახელფასო სუბსიდირება და კორპორატიული და დამატებითი ღირებულების გადასახადების ან სოციალური შენატანების გადახდების შეჩერება არ ექვემდებარება სახელმწიფო დახმარების კონტროლს და არ საჭიროებს კომისიის დამტკიცებას ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების შესაბამისად. ყველა ამ შემთხვევაში, წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ დაუყოვნებლივ იმოქმედონ. როდესაც სახელმწიფო დახმარების წესები მოქმედებს, წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ შეიმუშაონ დახმარების უამრავი ღონისძიება კონკრეტული კომპანიების ან სექტორების დასახმარებლად, რომლებიც განიცდიან კორონავირუსის ეპიდემიის შედეგებს ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების არსებული ჩარჩოს შესაბამისად.

13 წლის 2020 მარტს კომისიამ მიიღო ა კომუნიკაცია კოოორდინირებული ეკონომიკური რეაგირების შესახებ COVID-19– ის გავრცელებასთან დაკავშირებით ამ შესაძლებლობების განსაზღვრა.

ამ მხრივ, მაგალითად:

  • წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ კომპენსაცია გაუწიონ კონკრეტულ კომპანიებს ან სპეციფიკურ სექტორებს (სქემების სახით) ზიანის ანაზღაურებისა და უშუალოდ განსაკუთრებული მოვლენებით გამოწვეული ზიანისთვის, მაგალითად, კორონავირუსის გამონაყარის შედეგად. ეს გათვალისწინებულია 107 (2) (ბ) TFEU მუხლით.
  • სახელმწიფო დახმარების წესები, რომელიც ეფუძნება 107 (3) (გ) TFEU- ს, წევრ სახელმწიფოებს საშუალებას აძლევს კომპანიებს დაეხმარონ გაუმკლავდნენ ლიკვიდობის დეფიციტს და საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას.
  • ამას შეიძლება დაერთოს სხვადასხვა სახის დამატებითი ზომები, როგორიცაა de minimis რეგულაციებით და ბლოკირებისგან გათავისუფლების დებულებით, რომლებიც ასევე შეიძლება დაუყოვნებლივ შეიტანონ წევრმა სახელმწიფოებმა კომისიის მონაწილეობის გარეშე.

განსაკუთრებით მძიმე ეკონომიკური სიტუაციების შემთხვევაში, მაგალითად, კონოვირუსის ეპიდემიის გამო, რომელსაც ამჟამად ყველა წევრი სახელმწიფო განიცდის, ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესები საშუალებას აძლევს წევრ სახელმწიფოებს დახმარება გაუწიონ თავიანთი ეკონომიკის სერიოზული დარღვევების გამოსასწორებლად. ეს გათვალისწინებულია ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 107 (3) (ბ) პუნქტის TFEU- ით.

19 წლის 2020 მარტს კომისიამ მიიღო ა სახელმწიფო დახმარების დროებითი ჩარჩო 107 (3) (ბ) პუნქტის TFEU საფუძველზე, რათა წევრმა ქვეყნებმა გამოიყენონ სახელმწიფო მოხმარების წესებით გათვალისწინებული სრული მოქნილობა კორონავირუსის ეპიდემიის პირობებში ეკონომიკის მხარდაჭერის მიზნით. დროებითი ჩარჩო, როგორც შესწორებულია შემდეგში 3 აპრილი, 8 მაისი, 29 ივნისი13 ოქტომბერი 2020 და 28 იანვარი 2021ითვალისწინებს დახმარების შემდეგ ტიპებს, რომელთა გაცემა შეუძლიათ წევრ სახელმწიფოებს: (i) პირდაპირი გრანტები, კაპიტალის ინექციები, საგადასახადო შეღავათები და ავანსები; (ii) სახელმწიფო გარანტიები კომპანიების მიერ აღებული სესხებისთვის; (iii) სუბსიდირებული სახელმწიფო სესხები კომპანიებისთვის, დაქვემდებარებული სესხების ჩათვლით; (iv) ბანკის უსაფრთხოების გარანტიები, რომლებიც სახელმწიფო დახმარებას უწევენ რეალურ ეკონომიკას; (v) მოკლევადიანი საექსპორტო საკრედიტო დაზღვევა; (vi) კორონავირუსთან დაკავშირებული კვლევებისა და განვითარების მხარდაჭერა (R&D); (vii) საცდელი ობიექტების მშენებლობისა და ამაღლების ხელშეწყობა; (viii) კორონავირუსის ეპიდემიის დაძლევის მიზნით შესაბამისი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; (ix) მიზნობრივი დახმარება გადასახადების გადავადების გადავადების ან / და სოციალური შენატანების შეჩერების სახით; (x) მიზნობრივი დახმარება, სახელფასო სუბსიდირების სახით, დასაქმებულთათვის; (xi) მიზნობრივი დახმარება კაპიტალის ან / და ჰიბრიდული კაპიტალის ინსტრუმენტების სახით; (xii) დაუცველი ფიქსირებული ხარჯების დახმარება კორონავირუსის ეპიდემიის ფონზე ბრუნვის შემცირების წინაშე მყოფი კომპანიებისთვის.

დროებითი ჩარჩო ამოქმედდება 2021 წლის დეკემბრის ბოლომდე. სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, კომისია ამ თარიღამდე შეაფასებს, თუ საჭიროა მისი გახანგრძლივება.

არასამთავრობო კონფიდენციალური მობილური გადაწყვეტილება იქნება ხელმისაწვდომი ქვეშ საქმის ნომერი SA.61945 წელს სახელმწიფო დახმარების რეესტრი კომისიის შესახებ კონკურსი ნახვა ერთხელ კონფიდენციალურობის საკითხები უკვე გადაწყვეტილია. ახალი პუბლიკაციების სახელმწიფო დახმარების გადაწყვეტილებების ინტერნეტში და ოფიციალური ჟურნალის ჩამოთვლილი კონკურსის ყოველკვირეული ელექტრონული სიახლეები.

დამატებითი ინფორმაცია დროებითი ჩარჩოსა და სხვა მოქმედებების შესახებ, რომელიც კომისიამ გადადო კოროვირუსული პანდემიის ეკონომიკურ გავლენაზე, შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

ვრცლად
რეკლამა
ცენტრალურ აზიაში2 კვირის წინ

ცენტრალური და სამხრეთ აზია: რეგიონალური კავშირის კონფერენცია - გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შესწავლა

ირანის1 კვირის წინ

Raisi წინააღმდეგ Jansa - უხამსობა გამბედაობის წინააღმდეგ

გარემოს2 კვირის წინ

ევროპული მწვანე გარიგება: კომისია გთავაზობთ ევროკავშირის ეკონომიკისა და საზოგადოების ტრანსფორმაციას კლიმატური ამბიციების დასაკმაყოფილებლად

გარემოს2 კვირის წინ

ევროკავშირი იწყებს კლიმატის დიდ გეგმას "ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისთვის"

ევროკომისია2 კვირის წინ

სოფლის მეურნეობა: კომისია ამტკიცებს ახალ გეოგრაფიულ აღნიშვნას შეერთებული შტატებიდან

ცენტრალურ აზიაში2 კვირის წინ

ცენტრალური და სამხრეთ აზია: რეგიონალური კავშირის კონფერენცია - გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შესწავლა

ირანის1 კვირის წინ

Raisi წინააღმდეგ Jansa - უხამსობა გამბედაობის წინააღმდეგ

გარემოს2 კვირის წინ

ევროპული მწვანე გარიგება: კომისია გთავაზობთ ევროკავშირის ეკონომიკისა და საზოგადოების ტრანსფორმაციას კლიმატური ამბიციების დასაკმაყოფილებლად

გარემოს2 კვირის წინ

ევროკავშირი იწყებს კლიმატის დიდ გეგმას "ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილებისთვის"

ევროკომისია2 კვირის წინ

სოფლის მეურნეობა: კომისია ამტკიცებს ახალ გეოგრაფიულ აღნიშვნას შეერთებული შტატებიდან

რეკლამა
რეკლამა

Trending