დაკავშირება ჩვენთან ერთად

უზბეკეთმა

უზბეკეთში იზრდება მეწარმეების მხარდაჭერა და ბიზნესზე ტვირთი მცირდება

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

15 წლის 2022 აპრილს, უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შავქათ მირზიოევის თავმჯდომარეობით გამართული ვიდეოკონფერენცია მიეძღვნა ბაზრებზე ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხებს ქვეყნის სურსათის მიწოდების უსაფრთხოების ფარგლებში სურსათის წარმოების გაზრდის გზით, ასევე. როგორც დამატებითი მხარდაჭერა მეწარმეებისთვის - წერს მუხსინჯონ ხოლმუხამედოვი (სურათზე), უზბეკეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ეკონომიკური კვლევებისა და რეფორმების ცენტრის დირექტორის მოადგილე.

აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში რეფორმების დროს ბიზნეს სექტორს ტრადიციულად დიდი ყურადღება ექცევა. ამას მოწმობს უზბეკეთში რეგისტრირებული მცირე ბიზნესის ზრდის დინამიკა, როდესაც 2021 წელს იყო 503 ათასი კომპანია (2016 წელს - 278 ათასი), ახლა კი დაახლოებით 1.5 მილიონი მეწარმეა, რომლებმაც შექმნეს დაახლოებით 5 მილიონი სამუშაო ადგილი. აგვისტოში. 20 წლის 2021 მეწარმეებთან პირველი ღია დიალოგის დროს წამოიჭრა უამრავი საკითხი დაბეგვრის, მიწათსარგებლობის, ბიზნესის ხელშეწყობის, ექსპორტის მხარდაჭერისა და მეწარმეებისთვის საინტერესო სხვა საკითხებში. იმ დროს 15,000-ზე მეტი მიმართვა, შეკითხვა და წინადადება შემოვიდა ბიზნესისგან ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ბიზნესის დაფინანსება და დაკრედიტება, გადასახადები, მიწის გამოყოფა, ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა, ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვება. შემდეგ შეხვედრის შედეგების შემდეგ მიეცა შესაბამისი მითითებები და დაინიშნა კონკრეტული ამოცანები.

15 წლის 2022 აპრილს ვიდეოკონფერენციაზე ასევე განიხილეს მეწარმეების მხარდაჭერის დამატებითი ღონისძიებები. პრეზიდენტმა წამოაყენა არაერთი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს საგადასახადო ტვირთის შემცირების, ინსპექტირებისა და მეწარმეებისთვის მოთხოვნების, ნებართვების გაცემის გამარტივების, ექსპორტიორების მხარდაჭერის, დღგ-ს დაბრუნებისა და კრედიტის მიმზიდველობის ამაღლებას, ასევე კრიტიკული კომენტარების შესახებ სახელმწიფოს მუშაობაზე. ადგილობრივ დონეზე არსებული ორგანოები მეწარმეობის განვითარების სფეროში არსებული პრობლემების გადასაჭრელად და მათი გადაჭრის ვადებში განსაზღვრული.

გადასახადები, ინსპექტირება და ავტორიზაცია
აღსანიშნავია, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ქვეყანაში გადასახადების რაოდენობა 16-დან 9-მდე შემცირდა, ხოლო ქონების, საშემოსავლო და სოციალური გადასახადების განაკვეთები განახევრდა. შეხვედრაზე გამოცხადდა მეწარმეებისთვის საგადასახადო ადმინისტრირებისა და ინსპექტირების სისტემის გამარტივება 1 წლის 2022 ივნისიდან. ამრიგად, ქონების გადასახადის სისტემის საბაზრო პრინციპებზე გადაყვანით, არაეფექტურ ობიექტებზე დამატებითი მაღალი გადასახადის განაკვეთების გამოყენების პრაქტიკა გაუქმდება. გარდა ამისა, ინოვაციებმა ასევე იმოქმედა დღგ-ზე, კერძოდ, 1 მილიარდზე მეტი ბრუნვის მქონე საწარმოებს ავტომატურად - წინასწარი ანალიზისა და გადამოწმების გარეშე - მიენიჭებათ დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი და მაღალი რისკის ზონაში მყოფი გადასახადის გადამხდელებს ეცნობებათ. ეს დღგ-ს სერტიფიკატის შეჩერებამდე.
უფრო მეტიც, 22 ტიპის აუდიტი ახლა მხოლოდ ბიზნესომბუდსმენის ნებართვით განხორციელდება, რათა თავიდან იქნას აცილებული არასათანადო ჩარევა ბიზნეს საქმიანობაში. ამასთან, გათვალისწინებული იყო დავალება სხვადასხვა ნებართვის გაცემის მოთხოვნების გამარტივება. მაგალითად, თუ გავაანალიზებთ დღეს მოქმედ 200 სანიტარიულ სტანდარტს, გამოდის, რომ 20-ის დაცვა უბრალოდ შეუძლებელია. ეს განსაკუთრებით ეხება კვების ობიექტების სანიტარიულ მოთხოვნებს, ასევე მიტანის სერვისებს. ამრიგად, კვებასთან დაკავშირებულ მთავარ პრობლემად ყურადღება დაეთმო მოძველებულ კანონმდებლობას, დიდ საგადასახადო ტვირთს (ქეტერინგი იხდის 7-9 სახის გადასახადს), რის გამოც ამ ბიზნესის ნაწილი „ჩრდილში“ გადადის, ისევე როგორც მრავალრიცხოვანი. ინსპექტირება, რომელიც ქმნის ხელსაყრელ გარემოს კორუფციისთვის. ამ პრობლემების გადასაჭრელად გადაიხედება მიდგომები, გაუქმდება კანონმდებლობაში მოძველებული პუნქტები და მოთხოვნები.

ექსპორტიორების მხარდასაჭერად
გაძლიერდება ექსპორტიორების მხარდაჭერა, კერძოდ, დღგ-ის დაბრუნების პრობლემის მოგვარებით. ამრიგად, ექსპორტიორებისთვის ახლა გამოყენებული იქნება გამარტივებული მექანიზმი, კერძოდ, როდესაც დღგ-ს 80% დაბრუნდება 7 დღის განმავლობაში დამატებითი შემოწმების გარეშე (ადრე 60 დღე და 7 დღიანი სწრაფი დაბრუნება ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ ექსპორტიორთა ზოგიერთი კატეგორიისთვის). . მეწარმეებთან შარშანდელმა ღია დიალოგმა დაისახა დავალება დაენერგა დღგ-ის დაბრუნების პროცედურა დამატებითი დოკუმენტაციის გარეშე, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 14 ათასზე მეტ მეწარმეს ანგარიშების მიწოდებას. ცხადია, დავალება წელს საბოლოოდ შესრულდება.
ამასთან, ამ სიახლეს უნდა გავიხსენოთ 6 წლის 2022 აპრილს ხელმოწერილი პრეზიდენტის ბრძანებულება „გარე სავაჭრო საქმიანობის მონაწილეთა მხარდაჭერის დამატებითი ღონისძიებების შესახებ“, რომლის მიხედვითაც, 1 წლის 2023 აპრილამდე ადგილობრივი საწარმოები მაღალი დამატებული ღირებულების ექსპორტიორებს მიიღებენ. სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდიები, სადაც ისინი შეადგენენ ტრანსპორტის ხარჯების 50%-ს ექსპორტისთვის უახლოეს საზღვარგარეთ და 70%-ს ევროკავშირში ექსპორტზე. ეს შეამცირებს ლოგისტიკის ხარჯებს, გაზრდის მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობას და გაზრდის მის კონკურენტუნარიანობას უცხოურ ბაზრებზე. გარდა ამისა, შეხვედრამ დაავალა შექმნას მუდმივი შტაბი ექსპორტიორებთან, რათა დაუყოვნებლივ და დროულად გადაჭრას წარმოშობილი საკითხები. სათაო ოფისში იქნება ქოლ ცენტრი, სადაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მოკლე ნომერს 1094.

მიწაზე და კრედიტზე წვდომა
რეგიონებში გამართულ შეხვედრებზე მეწარმეებმა ათასზე მეტი პრობლემური საკითხი გააჟღერეს, მათ შორის ყველაზე ხშირად ხელმისაწვდომ კრედიტს, საგადასახადო ადმინისტრირებას, ასევე მიწის გამოყოფას ეხებოდა. ცალკე ყურადღება გამახვილდა ელექტრონული აუქციონებიდან მიწის ნაკვეთების რეალიზაციის საკითხზე. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონულ სისტემაში 35,000 XNUMX მიწის ნაკვეთი იყო ჩართული, აუქციონზე არც ერთი მიწის ნაკვეთი ნავოის, სირდარიას, ტაშკენტის რაიონებში და ქალაქ ტაშკენტში არ გამოტანილა. ხოკიმებს დაევალათ ამ საკითხს მთელი სერიოზულობითა და პასუხისმგებლობით მოეპყრონ.
გასულ წელს პრეზიდენტმა დაავალა სახელმწიფო საკუთრების ობიექტების აუქციონზე გატანა იმ მიწასთან ერთად, რომელზედაც ისინი განთავსებულია, როგორც ერთიანი ქონებრივი კომპლექსი და მეწარმეებს, რომლებმაც ეს შენობა შეისყიდეს, შეძლებენ კერძო საკუთრების უფლებით ფლობდნენ მის მიმდებარე მიწას. მინისტრთა კაბინეტთან უკვე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს მახალას კონტექსტში ვაკანტური ტერიტორიების გამოვლენას, პროფესიული ორგანიზაციების მონაწილეობით პროექტების ფორმირებას და მიწის ნაკვეთების განხორციელებას.
ამასთან, სახელმწიფოს მეთაურმა დაავალა მეწარმეობის ხელშეწყობის სახელმწიფო ფონდისთვის დამატებითი თანხების გამოყოფა და ფინანსური დახმარების ეფექტიანობის გაზრდა. ამრიგად, მომსახურების სექტორში უზბეკეთის ეროვნული ბანკი მოიზიდავს 200 მილიონ დოლარს, რომელიც მიმართული იქნება მეწარმეებისთვის. სესხის ოდენობა 5 მილიარდამდე თანხა იქნება, ხოლო ფონდის კომპენსაციის გათვალისწინებით სესხის განაკვეთი არ აღემატება 18%-ს. ამასთან, რეგიონებში მცირე და საშუალო ბიზნეს პროექტების დასაფინანსებლად 300 მილიონი დოლარი გამოიყოფა. ეს სახსრები განთავსდება ეროვნულ ვალუტაში 10%-იანი განაკვეთით 7 წლის ვადით ბანკებში, რომლებიც მეწარმეებს საუკეთესო პირობებს სთავაზობენ. ამასთან, მეწარმეზე გაცემული კრედიტის განაკვეთი არ აღემატება 14%-ს. ბიზნესის დაფინანსების შესაძლებლობა არასაბანკო ფინანსურ ინსტიტუტებსაც მიეცემათ - ეს ახალი კანონით იქნება გათვალისწინებული. ასევე ინერგება ეროვნული ვალუტით მეწარმეების დაკრედიტების მექანიზმები, მიუხედავად იმისა, თუ რა ვალუტით მოიზიდავენ ბანკები რესურსებს, ასევე დარჩება საგადასახადო შეღავათები ეკონომიკურ ზონებში რეგისტრირებული მეწარმეებისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სახსრების რაციონალური გამოყენების აუცილებლობას და მხოლოდ იმ პროექტებს, რომლებიც გამოიღებს, გაზრდის შემოსავლებს და შექმნის სამუშაო ადგილებს.

ბიზნესის აქტივობის მაჩვენებლები კვლავ იზრდება
აღსანიშნავია, რომ რეფორმების წლების მანძილზე მიღებულია 2 ათასამდე კანონი, დადგენილება და დადგენილება, რომლებიც მიმართულია კერძო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობაზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ბიზნესისთვის მრავალი ადმინისტრაციული ბარიერის აღმოფხვრას. გაუქმდა 114 ლიცენზია და ნებართვა 33 სახის საქმიანობაზე, გამარტივდა ნებართვების აღების პროცედურები და საშუალოდ 2-ჯერ შემცირდა მათი გაცემის ვადა. ასევე გაუქმდა არასაჭირო ჩეკები, გაუქმდა შეზღუდვები ნაღდი ფულის, ვალუტისა და ნედლეულის ბრუნვასთან დაკავშირებით. ამ რეფორმების დადებითი ეფექტი აშკარად ჩანს ეკონომიკური კვლევებისა და რეფორმების ცენტრის მიერ ყოველთვიურად გამოთვლილ სხვადასხვა ეკონომიკურ ინდიკატორებში, როგორიცაა ბიზნეს აქტივობის ინდექსი (IDA) და ბიზნეს კლიმატის ინდექსი, რომლებიც განხორციელებულია ანალოგის მეთოდოლოგიით. გერმანიის IFO ინსტიტუტის ბიზნეს კლიმატის ინდექსი (IFO Institut). ამრიგად, 2022 წლის მარტში IDA რეგიონებსა და დედაქალაქში წინა თვესთან შედარებით 2.6%-ით გაიზარდა, ხოლო 2022 წლის თებერვალში ბიზნესკლიმატის კონსოლიდირებული მაჩვენებელი 60 ქულა იყო, რაც ქვეყანაში ბიზნეს კლიმატის მდგომარეობას აფასებს, როგორც. დადებითი.

რეკლამა

რეგიონებსა და დედაქალაქში ბიზნესის ძირითად მაჩვენებლებზე საუბრისას, საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა 1 წლის 31 იანვრიდან 2022 მარტამდე პერიოდში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 17.4%-ით გაიზარდა. ეს ზრდა მიღწეული იქნა ეკონომიკაში პოზიტიური ცვლილებების, მსოფლიო ოქროს ბაზარზე ფასების კონიუნქტურის, საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემის გაუმჯობესების, მათ შორის ახალი ადმინისტრაციული ინსტრუმენტების დანერგვის, პროცესების დიგიტალიზაციისა და ავტომატიზაციის, ბიზნეს საქმიანობის ლეგალიზაციისა და გამარტივების გამო. საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის პროცედურა. რაც შეეხება ამ პერიოდის საბაჟო გადასახდელებს, ისინი 45.7%-ით გაიზარდა. ეს ზრდა განპირობებულია დასაბეგრი იმპორტის მოცულობისა და გაცვლითი კურსის ზრდით, საბაჟო ორგანოების მიერ საბაჟო პროცედურების გამარტივების, საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების დაჩქარებისა და საბაჟო ადმინისტრირების ახალი მეთოდების დანერგვით გატარებული ღონისძიებებით.

საქონლის ექსპორტის მოცულობა წლის დასაწყისიდან გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 12.2%-ით გაიზარდა. ეს გამოწვეულია სამრეწველო საქონლის, საკვები პროდუქტების, ქიმიკატების და აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტის მზარდი ტემპებით. არ უნდა დაგვავიწყდეს ამ პერიოდში კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა, რომელიც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8.5%-ით გაიზარდა ეკონომიკის რეალურ სექტორში მსხვილი პროექტების დაკრედიტების გამო. ასევე აღსანიშნავია უზბეკეთის რესპუბლიკურ სასაქონლო ბირჟაზე ტრანზაქციების მოცულობის ზრდა 43.8%-ით, რაც გამოწვეულია ისეთი საქონლის გაყიდვების ზრდით, როგორიცაა ბენზინი, დიზელის საწვავი, ნაგლინი შავი ლითონები და ბამბის ბოჭკოვანი, სამშენებლო მასალები და ა.შ.

ხოკიმიატებსა და საზოგადოებრივ საბჭოებს ეძლევათ დავალებები
კრიტიკულად შეფასდა ზოგიერთი ხოკიმიათის მიერ მეწარმეების საქმიანობის არასამართლებრივი შემოწმების დიდი რაოდენობა. ამრიგად, ტაშკენტში 11,000 შემოწმება განხორციელდა, ტაშკენტის რაიონში 8,000, ფერგანას ოლქში 7,000 და სურხანდარიას ოლქში 6,000 შემოწმება. ხოკიმებს დაავალეს, რომ მეწარმეებთან შეხვედრები ერთ კვირაში გაემართათ და მათი პრობლემები მოეგვარებინათ. ასევე, მიუხედავად მიღებული ზომებისა, ჯერ კიდევ არსებობს მთელი რიგი რთული და მნიშვნელოვანი საგადასახადო ადმინისტრირებისა და ტვირთის გაზიარების საკითხები, რომლებიც საჭიროებს ფრთხილად და კონსტრუქციულ განხილვას. ამრიგად, სახელმწიფო საგადასახადო კომიტეტთან შეიქმნება საჯარო საბჭო, სადაც რეგულარული შეხვედრები გაიმართება სავაჭრო-სამრეწველო პალატის, საგადასახადო მრჩეველთა პალატის, აუდიტორთა პალატისა და ბუღალტერთა და აუდიტორთა ეროვნული ასოციაციის წევრებთან. ასევე მეცნიერები, მეწარმეები და საზოგადო მოღვაწეები. გარდა ამისა, ბიზნესთან დიალოგის გაგრძელების მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებსა და ახალ პროგრამულ პროდუქტებზე, ფინანსთა სამინისტრო და სახელმწიფო საგადასახადო კომიტეტი პროფესიულ ორგანიზაციებთან ერთად რეგულარულ შეხვედრებს გამართავენ მეწარმეებთან, განიხილავენ მათ წინადადებებს და საკითხებს, მათ შორის საგადასახადო ორგანოებში ტელეგრამის არხებით მოხვედრის საკითხებს.
***
ბიზნესისთვის მრავალი ადმინისტრაციული ბარიერის აღმოფხვრას, სამეწარმეო საქმიანობაში ჩაურევლობისა და ზოგადად, ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესებას მიმართული ტრანსფორმაციები გამოიწვევს მნიშვნელოვან პოზიტიურ ცვლილებებს როგორც ქვეყნის ეკონომიკაში, ასევე ბიზნესის განვითარებაში. აქტიური განხორციელება საშუალებას მისცემს დაჩქარებულად მიაღწიოს „ახალი უზბეკეთის განვითარების სტრატეგიაში 2022-2026 წლებისთვის“ დასახული ფართომასშტაბიანი მიზნების მიღწევას.

მუხსინჯონ ხოლმუხამედოვი არის  უზბეკეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული ეკონომიკური კვლევებისა და რეფორმების ცენტრის დირექტორის მოადგილე

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
კლიმატის ცვლილება5 დღის წინ

ევროკავშირის პასუხები კლიმატის ცვლილებებზე 

ყაზახეთის4 დღის წინ

სანქტ-პეტერბურგში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმზე ყაზახეთის პრეზიდენტი პასუხობს რთულ კითხვებს საერთაშორისო დღის წესრიგისა და ურთიერთობების შესახებ.

ციფრული ტექნიკა4 დღის წინ

ციფრული ტექნოლოგიების საიმედოობა და უსაფრთხოება კომპანიებისთვის მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს, ამბობს კრიპტოვალუტის ბირჟის WhiteBIT აღმასრულებელი დირექტორი

კლიმატის ცვლილება4 დღის წინ

კლიმატის ცვლილება: უკეთესია ევროკავშირის ტყეების გამოყენება ნახშირბადის ჩაძირვის მიზნით  

ყაზახეთის3 დღის წინ

იტალიის სასამართლომ გაამართლა პოლიციელები, რომლებმაც გაქცეული ყაზახი ოლიგარქის, მუხტარ აბლიაზოვის ცოლი დააკავეს.

ევროპარლამენტი4 დღის წინ

აღდგენის გეგმები: ევროპარლამენტარები ითხოვენ ფულის გონივრულ გამოყენებას, დემოკრატიულ ზედამხედველობას  

CO2 გამოყოფა4 დღის წინ

თვითმფრინავებიდან და გემებიდან გამონაბოლქვის შემცირება: ახსნილია ევროკავშირის ქმედებები 

ყაზახეთის3 დღის წინ

ევროკავშირი და ყაზახეთი მიზნად ისახავს „უფრო მჭიდრო“ ურთიერთობების დამყარებას

უკრაინა19 წთ წინ

პოდიუმიდან ჰუმანიტარულ ცენტრამდე: ჯულია გერშუნის ბრძოლა უკრაინის ბავშვებისთვის

ზოგადი3 საათის წინ

ინგლისური ენის სახალისო გაკვეთილები გამოცდილ ინგლისურის მასწავლებლებთან ერთად

ზოგადი4 საათის წინ

სპორტი და ფსონები - სად ვართ ახლა?

Malta4 საათის წინ

მალტამ შეიძლება მოატყუა გაერო, მაგრამ ადამიანის უფლებების შესახებ ქვეყნის საშინელი ჩანაწერი თავისთავად მეტყველებს

ევროკომისია8 საათის წინ

კონფერენციაზე ნათქვამია, რომ ევროკავშირი აძლიერებს ძალისხმევას ყალბი ამბების მზარდი პრობლემის "გადასაჭრელად".

რუსეთი9 საათის წინ

რუსეთი აჯობა აღმოსავლეთ უკრაინას, პუტინი მეორე მსოფლიო ომის წლისთავს აღნიშნავს

France10 საათის წინ

საფრანგეთის ოპოზიცია „ამპარტავან“ მაკრონს ეუბნება: კომპრომისი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად

ავიაცია / ავიახაზები11 საათის წინ

ავიაკომპანიის მგზავრების მონაცემების გამოყენება შეზღუდული უნდა იყოს, ამბობს ევროკავშირის უმაღლესი სასამართლო

აზერბაიჯანის1 თვის წინ

ილჰამ ალიევი და პირველი ლედი მეჰრიბან ალიევა მეხუთე საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის „ხარიბულბულის“ გახსნას დაესწრნენ.

უკრაინა2 თვის წინ

უკრაინის ორ ქალაქ პოკროვსკსა და მიკოლაივში უსაფრთხო წყალი მოედინება

Bangladesh2 თვის წინ

ღიაობა და პატიოსნება მოიპოვებს შექებას ევროპარლამენტარებისგან, რადგან ბანგლადეში ებრძვის ბავშვთა შრომას და სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებას

პოლიტიკა2 თვის წინ

"მეშინია, რომ მეორე დღეს ომი გაიზრდება" ბორელი პირობას დებს, რომ მხარს დაუჭერს უკრაინელებს რუსეთის ომის ფონზე

გარემოს3 თვის წინ

კომისია გთავაზობთ უფრო სამართლიან და მწვანე სამომხმარებლო პრაქტიკას

პოლიტიკა3 თვის წინ

საგარეო საქმეთა საბჭო საუბრობს იმაზე, თუ როგორ უნდა დაეხმაროს უკრაინას, კოორდინაცია გაუწიოს თავდაცვას

პოლიტიკა3 თვის წინ

ბრეტონი დეზინფორმაციის გავრცელებას პარლამენტის კომიტეტთან განხილვისას „ბრძოლის ველს“ უწოდებს

World4 თვის წინ

კომისია გაქცეულ უკრაინელებს თავშესაფარს პირდება

Trending