RSSსაგადასახადო

მწვანე შუქი #PermanentTaxCommittee– სთვის

მწვანე შუქი #PermanentTaxCommittee– სთვის

ევროპარლამენტის ეკონომიკური და მონეტარული საქმეთა კომიტეტის კოორდინატორები შეთანხმდნენ, რომ შექმნან მუდმივი ქვეკომიტეტი საგადასახადო და ფინანსური დანაშაულის შესახებ. ახლა პარლამენტის პრეზიდენტების კონფერენციას დასჭირდება ქვე-კომიტეტის დამტკიცება და ზუსტი მანდატის შესახებ ჯერ არ არის შეთანხმებული. ქვეკომიტეტი შემდეგია სამი სპეციალური კომიტეტიდან […]

ვრცლად

ევროკავშირის საგადასახადო გამჭვირვალეობის საშუალებები ეფექტურია #TaxEvasion და #TaxAvoidance წინააღმდეგ ბრძოლაში

ევროკავშირის საგადასახადო გამჭვირვალეობის საშუალებები ეფექტურია #TaxEvasion და #TaxAvoidance წინააღმდეგ ბრძოლაში

ევროკავშირის საგადასახადო გამჭვირვალეობის წესები წევრ ქვეყნებს შორის ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ დამატებით მნიშვნელობას ანიჭებს, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნებს გადასახადებისგან თავის არიდების უნარის შემცირების მიზნით, კომისიის მიერ გამოქვეყნებული შეფასებით. ანგარიში მოცემულია საყოველთაოდ შეთანხმებული კანონმდებლობის პირველ სურათზე, რომელიც ემყარება საგადასახადო ინფორმაციის სავალდებულო ავტომატური გაცვლას […]

ვრცლად

კომისიის მოხსენება: #EnvironmentalTaxRevenues სტაბილურად რჩება ევროკავშირში

კომისიის მოხსენება: #EnvironmentalTaxRevenues სტაბილურად რჩება ევროკავშირში

ევროკომისიის მიერ ბოლო ათი წლის განმავლობაში გარემოსდაცვითი და ენერგეტიკული გადასახადები კვლავ სტაბილური დარჩა დღევანდელი კომისიის მიერ გამოქვეყნებული საგადასახადო ტენდენციების შესახებ, თუმცა მცირე ცვლილება შეიმჩნევა 2017- ში, როდესაც შემოსავლები შემცირდა მშპ-ს დაახლოებით 2.5%. ენერგო გადასახადები - გარემოსდაცვითი გადასახადების ძირითადი კომპონენტი - ნაკლებად აღირიცხება [...]

ვრცლად

# BankingUnion - პარლამენტი დაამტკიცებს წესებს ევროკავშირის ბანკებში რისკების შესამცირებლად და გადასახადის გადამხდელთა დასაცავად

# BankingUnion - პარლამენტი დაამტკიცებს წესებს ევროკავშირის ბანკებში რისკების შესამცირებლად და გადასახადის გადამხდელთა დასაცავად

პარლამენტმა მიიღო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საბანკო სისტემაში რისკების შემცირებისა და ამ კვირაში საბანკო კავშირის დამყარების საქმეში. პარლამენტის მიერ დამტკიცებული წესები და წევრი სახელმწიფოებთან უკვე არაოფიციალურად შეთანხმდნენ, გონივრულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ ბანკებს უფრო სტაბილური. ეს ხელს უნდა შეუწყოს ევროკავშირის ეკონომიკის გაღრმავებას სესხების გაზრდის გზით და უფრო თხევადი კაპიტალის შექმნა [...]

ვრცლად

#Germany იღებს #Netherlands ბორტზე # GłobalTax revamp

#Germany იღებს #Netherlands ბორტზე # GłobalTax revamp

| აპრილი 4, 2019

გერმანიამ და ჰოლანდიამ შეთანხმდნენ, რომ ციფრული ეპოქისთვის საერთაშორისო საგადასახადო წესების გადალახვა გლობალური ძალისხმევას, ჰოლანდიის მთავრობის ძალისხმევის ნაწილს კორპორატიული საგადასახადო თავიდან აცილების მიზნით, როგორც მაიკლ ნიენიბერის წვლილის გასაკეთებლად. ინტერნეტის გიგანტების წარმოჩენა, როგორიცაა Google, Facebook და Amazon აქვს [...]

ვრცლად

#TaxCrimes - ევროპარლამენტებს სურთ ევროკავშირის ფინანსური პოლიცია და ფინანსური დაზვერვის სამსახური

#TaxCrimes - ევროპარლამენტებს სურთ ევროკავშირის ფინანსური პოლიცია და ფინანსური დაზვერვის სამსახური

ევროპარლამენტმა სამშაბათს (26 მარტი) მიიღო დეტალური გზამკვლევი უფრო სამართლიანი და უფრო ეფექტური დაბეგვრისკენ და ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. საპარლამენტო საფინანსო დანაშაულთა სპეციალური კომიტეტის, საგადასახადო აღკვეთისა და საგადასახადო შეფერხების (TAX505) მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებზე, რომელიც მიღებულია 63- ის მიერ მიღებული ხმების სასარგებლოდ, სასარგებლოდ, XXX- ისა და XXX- ის შემადგენლობაში. ისინი მერყეობს [...]

ვრცლად

#FeedTaxation - ევროკავშირის განახლებები არაკომერციული საგადასახადო იურისდიქციის სიაში

#FeedTaxation - ევროკავშირის განახლებები არაკომერციული საგადასახადო იურისდიქციის სიაში

ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებმა ევროკომისიამ გააანალიზეს არაკორუმპირებული საგადასახადო იურისდიქციის ჩამონათვალი, რომელიც ეფუძნება ანალიზის ინტენსიურ პროცესს და კომისიის მიერ გატარებულ დიალოგს. სიაში წარმატებით დადასტურდა ბევრი ქვეყანა, რომელმაც შეცვალა მათი კანონები და საგადასახადო სისტემები, რათა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. გასული წლის განმავლობაში კომისია [...]

ვრცლად