დაკავშირება ჩვენთან ერთად

Business

ევროპის 5G თავსატეხი: კონტინენტი, რომელიც დარჩა ნელ შესახვევში

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ტექნოლოგიური პროგრესის გრანდიოზულ ნარატივში, 5G უნდა ყოფილიყო ის ეტაპი, რომელიც გადაიყვანდა ევროპას კავშირისა და ინოვაციების ახალ ეპოქაში. თუმცა, როცა მსოფლიო წინ მიიწევს, ევროპა სულ უფრო ჩამორჩება გლობალურ 5G რბოლაში. არსად არის ეს ისე აშკარა, როგორც თავად ევროკავშირის გულში - ბრიუსელი, ევროპის რამდენიმე სხვა დედაქალაქთან ერთად, აშკარად მოკლებულია დაპირებულ 5G სიგნალს. ამ გამოფენაში ჩვენ განვიხილავთ ევროპის 5G-ის მერყევი გავრცელების მიზეზებს, ვიკვლევთ დაინტერესებულ მხარეებს, სისტემურ საკითხებს, რომლებიც აწუხებს კონტინენტს და ამ კრიტიკული ტექნოლოგიური დეფიციტის გამოსწორების გზას.

შეუსრულებელი დაპირებები: ციფრულ მტვერში დარჩენილი კონტინენტი

როდესაც 5G ტექნოლოგია პირველად გამოჩნდა ჰორიზონტზე, მან გამოავლინა ულტრა სწრაფი კავშირის, დაბალი შეყოვნებისა და ინოვაციის უსაზღვრო შესაძლებლობების ახალი ერა. ევროპელმა ლიდერებმა მხურვალედ მიიღეს 5G-ის დაპირება და ასახელებდნენ მას, როგორც ტრანსფორმაციულ ძალას, რომელიც წაახალისებს ეკონომიკურ ზრდას, გააძლიერებს საჯარო სერვისებს და ევროპას ციფრული რევოლუციის წინა პლანზე მიიყვანს.

მიუხედავად ამისა, როდესაც დანარჩენი მსოფლიო წინ მიიწევდა 5G-ის განლაგებით, ევროპა შენელდა.

ბრიუსელი, ევროკავშირის დე ფაქტო დედაქალაქი, ამ წარუმატებლობის აშკარა ემბლემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატიული ეპიცენტრის სახლია, ბრიუსელი აღმოჩნდება ტექნოლოგიურ მკვდარ ზონაში, მოკლებულია 5G კავშირისგან, რომელიც ყველგან გავრცელებულია სხვა გლობალურ მეტროპოლიებში.

მაგრამ ბრიუსელი მარტო არ არის თავის 5G პრობლემებში. ბერლინიდან პარიზამდე, რომიდან მადრიდამდე, ევროპის დედაქალაქები ებრძვიან 5G სიგნალების აშკარა არარსებობას. ეს დეფიციტი არა მხოლოდ ძირს უთხრის ევროპის კონკურენტუნარიანობას გლობალურ ასპარეზზე, არამედ აჩენს მწვავე კითხვებს კონტინენტის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, გამოიყენოს განვითარებადი ტექნოლოგიები თავისი მოქალაქეების სასარგებლოდ.

დადანაშაულების თამაში: დამნაშავეების იდენტიფიცირება

დანაშაულის ძიებაში თითები უამრავ მიმართულებაზე მიუთითებს, რაც გულისხმობს მსახიობთა თანავარსკვლავედს ევროპის 5G უკმარისობაში.

მარეგულირებელი ბარიერები:

ევროპულმა მარეგულირებელმა ჩარჩოებმა, რომლებიც ცნობილია თავისი სირთულითა და ბიუროკრატიული ინერციით, ახშობს 5G ინფრასტრუქტურის სწრაფ განლაგებას. ნებართვების გაცემის ხანგრძლივმა პროცესებმა, ლიცენზირების ჩახლართულმა პროცედურებმა და განსხვავებულმა ეროვნულმა რეგულაციებიმ შექმნა ლაბირინთული ლანდშაფტი, რომელიც აფერხებს ინვესტიციებს და აფერხებს პროგრესს.

რეკლამა

პოლიტიკური ბლოკირება:

ევროპული მმართველობის ფრაგმენტულმა ბუნებამ, რომელიც ხასიათდება კონკურენტული ეროვნული ინტერესებით და განსხვავებული პოლიტიკის პრიორიტეტებით, კიდევ უფრო შეუშალა ხელი კონტინენტის 5G-ის გავრცელებას. სპექტრის განაწილების, ინფრასტრუქტურის გაზიარებისა და მონაცემთა კონფიდენციალურობის რეგულაციების შესახებ უთანხმოებამ პოლიტიკის შემქმნელები გაურკვევლობის ჭაობში ჩააგდო, კრიტიკული გადაწყვეტილებების გადადება და ციფრული განხეთქილების გამწვავება.

ინდუსტრიის ინერცია:

ევროპის სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიამ, სადაც დომინირებს მოქმედი მოთამაშეები, რომლებსაც არ სურთ ხელი შეუწყონ დამღუპველ ცვლილებებს, ასევე ითამაშა გადამწყვეტი როლი 5G-ის დანერგვის შეფერხებაში. მემკვიდრეობითმა ინფრასტრუქტურამ, დამოუკიდებელმა ინტერესებმა და რისკისადმი ზიზღმა აიძულა ევროპული სატელეკომუნიკაციო გიგანტები შენელებულიყო შემდეგი თაობის ტექნოლოგიების ათვისებაში, რითაც ევროპა გლობალური 5G რბოლის მიღმაა.

ტექნოლოგიური გამოწვევები:

უზარმაზარ და მრავალფეროვან ევროპულ ლანდშაფტზე 5G ინფრასტრუქტურის განლაგების უზარმაზარი მასშტაბი და სირთულე წარმოშობს უზარმაზარ ტექნოლოგიურ გამოწვევებს. ურბანული გადატვირთულობიდან სოფლის იზოლაციამდე, ევროპის მრავალფეროვანი ტოპოგრაფია წარმოადგენს უამრავ წინააღმდეგობას, რომელიც მოითხოვს ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს და მნიშვნელოვან ინვესტიციებს.

ხელისუფლების უმოქმედობა:

ევროპის ეროვნული მთავრობები იზიარებენ დამნაშავეს კონტინენტის 5G-ის ხარვეზებში. 5G-ის განლაგების პრიორიტეტების მინიჭებამ, საკმარისი რესურსების გამოყოფამ და მარეგულირებელი პროცესების გამარტივებამ შეაფერხა პროგრესი და გააძლიერა ციფრული განხეთქილება.

ევროკომისიის როლი:

ევროკომისია, როგორც ევროკავშირის აღმასრულებელი შტო, ეკისრება მნიშვნელოვან პასუხისმგებლობას ევროპის 5G-ის შეფერხებაზე. 5G ტექნოლოგიის სტრატეგიული მნიშვნელობის აღიარების მიუხედავად, კომისიის ძალისხმევა კოორდინაცია და ჰარმონიზაცია გაუწიოს 5G-ს წევრ ქვეყნებში 5G-ის განთავსებას. ბიუროკრატიულმა ინერციამ, მარეგულირებელმა ფრაგმენტაციამ და თანმიმდევრული სტრატეგიის ნაკლებობამ ძირი გამოუთხარა კომისიის უნარს მნიშვნელოვანი პროგრესის კატალიზება და ევროპა ერთიანი XNUMXG მომავლისკენ უბიძგოს.

კურსის წინსვლის დიაგრამა: ნავიგაცია ევროპის 5G ჭაობში

ევროპის 5G დეფიციტის მოგვარება მოითხოვს შეთანხმებულ და მრავალმხრივ მიდგომას, რომელიც სცილდება ეროვნულ საზღვრებს და პარტიზანულ განხეთქილებას. აქ მოცემულია რამდენიმე ძირითადი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას პოლიტიკის შემქმნელებმა, ინდუსტრიის ლიდერებმა და დაინტერესებულმა მხარეებმა, რათა ევროპა 5G ჭაობიდან გამოიყვანონ:

ევროკავშირის ლიდერობის გაძლიერება:

ევროკომისიამ უნდა დაამტკიცოს უფრო ძლიერი ლიდერობა წევრ ქვეყნებში 5G-ის განთავსებაში. ეროვნული სტრატეგიების კოორდინაციით, მარეგულირებელი ჩარჩოების ჰარმონიზებითა და ევროკავშირის სახსრების გამოყენებით, კომისიას შეუძლია დააჩქაროს 5G ინფრასტრუქტურის გავრცელება და ხელი შეუწყოს უფრო კონკურენტუნარიან და შეკრულ ციფრულ ერთიან ბაზარს.

ჩამოაყალიბეთ მკაფიო მიზნები და ვადები:

5G-ის განლაგების მკაფიო მიზნებისა და ვადების დადგენა არსებითია მოქმედების გასაძლიერებლად და წევრი ქვეყნების პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის. ევროკომისიამ უნდა იმუშაოს ეროვნულ მთავრობებთან, რათა დაამყაროს 5G დაფარვის ამბიციური, მაგრამ მიღწევადი მიზნები, ფოკუსირებული იყოს პრიორიტეტულ სფეროებზე, როგორიცაა ურბანული ცენტრები, სატრანსპორტო დერეფნები და სამრეწველო ჰაბები.

გაანაწილეთ დაფინანსება და რესურსები:

5G ინფრასტრუქტურაში ინვესტიცია არის ძვირადღირებული საქმე, რომელიც მოითხოვს მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსებს. ევროკომისიამ უნდა გამოყოს დაფინანსება ევროკავშირის ბიუჯეტიდან, ასევე მოახდინოს კერძო ინვესტიციების მობილიზება ინოვაციური დაფინანსების მექანიზმების მეშვეობით, როგორიცაა საჯარო და კერძო პარტნიორობა და სარისკო კაპიტალის ფონდები, რათა მხარი დაუჭიროს 5G ქსელების განთავსებას მთელ ევროპაში.

ხელი შეუწყოს თანამშრომლობას და ცოდნის გაზიარებას:

წევრ სახელმწიფოებს, ინდუსტრიის დაინტერესებულ მხარეებსა და კვლევით ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობისა და ცოდნის გაზიარების ხელშეწყობა გადამწყვეტია 5G-ის გავრცელების ტექნიკური და მარეგულირებელი ბარიერების დასაძლევად. ევროკომისიამ უნდა შექმნას პლატფორმები საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლის, თავსებადობის ხელშეწყობისა და ინოვაციების გასაძლიერებლად 5G ტექნოლოგიასა და აპლიკაციებში.

ინკლუზიური და მდგრადი განლაგების ხელშეწყობა:

იმის უზრუნველყოფა, რომ 5G-ის განლაგება იყოს ინკლუზიური და მდგრადი, აუცილებელია ციფრული განხეთქილების გადასალახად და 5G ტექნოლოგიის სოციალური სარგებლის მაქსიმიზაციისთვის. ევროკომისიამ პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს ინვესტიციებს დაუცველ და სოფლად, ასევე ხელი შეუწყოს ეკოლოგიურად სუფთა და ენერგოეფექტური 5G ინფრასტრუქტურის გადაწყვეტილებებს, რათა დარწმუნდეს, რომ არავინ დარჩება უკან ევროპის ციფრულ ტრანსფორმაციაში.

ვინაიდან ევროპა ციფრული ეპოქის გზაჯვარედინზე დგას, 5G-ის დეფიციტის გამოსწორების აუცილებლობა არასოდეს ყოფილა ასეთი გადაუდებელი. თვითკმაყოფილებისა და უმოქმედობის დრო დასრულდა – ევროპამ უნდა ჩაიგდოს ხელში თავისი ტექნოლოგიური ბედის სადავეები და გაბედული გზა გამართოს მომავლისკენ, რომელიც განსაზღვრულია კავშირით, ინოვაციებით და შესაძლებლობებით. თანამშრომლობის, ინოვაციისა და ინკლუზიურობის პრინციპების გატარებით, ევროპას შეუძლია დაიბრუნოს თავისი პოზიცია, როგორც გლობალური ლიდერი ციფრულ რევოლუციაში და მომავალი თაობების კეთილდღეობის ახალი ეპოქა წამოიწყოს. რჩება კითხვა - გაუმკლავდება ევროპა გამოწვევას, თუ დარჩება ციფრული ეპოქის მტვერში?

პასუხი მდგომარეობს იმ ქმედებებში, რომელიც დღეს უნდა განხორციელდეს, როდესაც ევროკომისია გადამწყვეტ როლს ასრულებს ევროპის 5G მომავლის ჩამოყალიბებაში.

ევროპის დედაქალაქში ბრმად სწრაფი და შეუზღუდავი 5G სიგნალი, სულ მცირე, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ბარებში, რესტორნებსა და სასტუმროებში Place Luxembourg-ში და შუმანის მიმდებარე ქუჩებში, საბჭოს, კომისიის, EEAS და სხვა. ინსტიტუტები, ისევე როგორც ყველა სხვა ევროპული ქალაქი. 5G ახლა აუცილებელი ინსტრუმენტია ყველა პოლიტიკოსისთვის, მკვლევარისთვის, თანაშემწეებისთვის, ფუნქციონერებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, ლობისტებისთვის და ბულვარებისთვის.

იმისათვის, რომ ევროკავშირმა საუკეთესოდ ფუნქციონირდეს, მას სჭირდება სრული 5G დაფარვა.

ამჟამად, ევროპას აქვს მესამე დონის მობილური ტელეკომი, რომელიც შეესაბამება მის სუსტ კომისიას.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ნატო4 დღის წინ

ო, არა ჯო, თქვი, რომ ასე არ არის! ბაიდენმა ზელენსკის "პუტინი" უწოდა

Business5 დღის წინ

კარსტენ ჰეუერი ხდება VinylPlus-ის ახალი ვიცე-თავმჯდომარე

კონკურსი5 დღის წინ

კომისია იღებს Apple-ის ვალდებულებებს, გახსნას წვდომა „შეეხეთ და წადით“ ტექნოლოგიაზე iPhone-ებზე

პოლონეთი5 დღის წინ

ებრაელი ლიდერი უარყოფს ყოფილი პრემიერის უარყოფას პოლონეთის მონაწილეობაზე ჰოლოკოსტში

ევროკავშირის გაერთიანების პოლიტიკა5 დღის წინ

მოუწოდეთ ევროკავშირის ახალ ლიდერებს გააძლიერონ რეგიონული დახმარება და არა მხოლოდ გამოიყენონ კრიზისის მართვისთვის

კარიბები4 დღის წინ

კარიბის საინვესტიციო ფორუმი აგრძელებს რეგიონში მეტი ინვესტიციებისთვის შესაძლებლობების შექმნას

ჯანმრთელობა4 დღის წინ

გთხოვთ, დაუთმოთ 30 წამი ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკაზე წვდომის მხარდასაჭერად

Business4 დღის წინ

ეძებთ ხელფასის გაზრდას? HR ექსპერტი ხელფასის გაზრდის მოლაპარაკების საუკეთესო გზებზე

ზოგადი43 წთ წინ

გზამკვლევი თქვენს Mac-ზე RAR ფაილების გახსნისა და ამოღების შესახებ

Brexit10 საათის წინ

ურთიერთობების გადატვირთვა: სად მიგვიყვანს ევროკავშირი-დიდი ბრიტანეთის მოლაპარაკებები?

აზერბაიჯანის17 საათის წინ

COP29 აზერბაიჯანში იქნება "სიმართლის მომენტი" მსოფლიოსთვის

ციფრული ტექნიკა18 საათის წინ

როგორ დავამარცხოთ ციფრული უფსკრული ევროპაში?

Bangladesh20 საათის წინ

ბანგლადეშმა და ბელგიამ დაამყარეს ინსტიტუციური თანამშრომლობა კიბოს მოვლისა და კვლევის შესახებ

ზოგადი1 დღის წინ

თამაში მოძრაობაში: ახალი ზელანდიის მობილური კაზინოების მზარდი პოპულარობა

მსოფლიო1 დღის წინ

გლობალური მოწოდებები ჩვენი ოკეანეების დასაცავად ძლიერდება

Bangladesh2 დღის წინ

კლიმატის ცვლილების გზა კეთილდღეობისკენ: ბანგლადეშის მიზანია დაუცველობიდან გადავიდეს გამძლეობამდე

მოლდოვა1 თვის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 თვის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის1 თვის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის7 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China9 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China9 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending