დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ვადები და პირობები

წესები და პირობები გამოყენება საიტი

განახლებულია 31 / 10 / 2019

www.eureporter.co, www.eureporter.ie და www.eureporter.tv და მისი საინფორმაციო ბიულეტენების („ვებგვერდი“) წვდომა და გამოყენება უზრუნველყოფილია

EU Reporter Media & Communications Ltd (ირლანდიის რესპუბლიკა)

სავაჭრო მისამართი:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Ireland

ᲓᲐᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲝᲤᲘᲡᲘ:

შავი ეკლესია, წმინდა მარიამის ადგილი, დუბლინი 7, D07 P4AX, ირლანდია

კომპანიის ნომერი: 659786 დღგ-ს ნომერი: IE 3732102TH

ელ-ფოსტა: [ელ.ფოსტით დაცულია]

ევროკავშირის რეპორტიორი შეიძლება, თავისი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს ეს წესები და პირობები ( "პირობები").
თუ თქვენ ('მომხმარებელი') არ ეთანხმებით ამ პირობების შესრულებას, არ უნდა შეუწყოთ ხელი შეუწყოს შინაარსს, ან გამოიყენოთ ვებ – გვერდი ან გამოიწეროთ მისი გაზეთები.

1. შინაარსის ნახვა
(ა) მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავს ვებ პერიოდულად ახლდება, არავითარი გარანტია ეძლევა, რომ მოწოდებული ინფორმაცია ამ საიტზე არის სწორი, სრულყოფილი, ან / და up-to-date.

(ბ) შინაარსი შეიცავს ნახვა გათვალისწინებული ზოგადი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისათვის და არ წარმოადგენს იურიდიული ან სხვა პროფესიულ რჩევებს ნებისმიერ თემაზე.

(C) ევროკავშირის რეპორტიორი არ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი დანაკარგის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას დაყრდნობა შინაარსი შეიცავს ნახვა.

(დ) ეს საიტი და მისი შინაარსი მოწოდებულია "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია" გარანტიის გარეშე ნებისმიერი სახის, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაგულისხმევი გარანტიებითა სავაჭრო, ვარგისიანობა კონკრეტული მიზნით, ან არასამთავრობო დარღვევის.

(e) მომხმარებელი თანახმაა გამოიყენოს ვებგვერდი და მისი შინაარსი მხოლოდ კანონიერი მიზნებით და ისე, რომ არ დაარღვიოს ვინმეს უფლებები, შეზღუდოს ან შეუშალოს ვინმეს ვებგვერდისა და მისი შინაარსის სარგებლობა და სიამოვნება. აკრძალული ქცევა მოიცავს ნებისმიერი ადამიანისთვის შევიწროებას ან შევიწროებას, შეურაცხყოფის, სიმართლის ან შეურაცხმყოფელი შინაარსის გადაცემას ან დიალოგის ნორმალურ ნაკადის შეფერხებას ევროკავშირის რეპორტიორის მიერ.

2. საავტორო უფლებები და სავაჭრო ნიშნები
(A) ყველა საავტორო, სასაქონლო ნიშნები, დიზაინის უფლებები, პატენტი და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება (რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული) ნახვა და ყველა შინაარსი (მათ შორის ყველა განცხადება) მდებარეობს ვებგვერდზე უნდა დარჩეს მინიჭებულ ევროკავშირის რეპორტიორი ან მისი ლიცენზორებს.

(ბ) სახელები, სურათები და ლოგოები საიდენტიფიკაციო ევროკავშირის რეპორტიორი ან მესამე მხარის და მათი პროდუქციის და მომსახურების ექვემდებარება საავტორო უფლებებს, დიზაინის უფლებებს და სასაქონლო ევროკავშირის რეპორტიორი და / ან მესამე მხარის. არაფერი შეიცავს ამ თვალსაზრისით უნდა იქნეს, როგორც ანიჭებს ლიცენზიის ან გამოყენების უფლება ნებისმიერ სავაჭრო ნიშნის, დიზაინის უფლება ან საავტორო ევროკავშირის რეპორტიორი ან ნებისმიერი მესამე მხარის.

(C) ფოტო და ვიდეო არის საავტორო ევროკავშირის რეპორტიორი, თუ მკაფიოდ აღნიშნა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, და დაკრედიტდება

3. გამოყენება საიტი
(ა) ნებართვა მოცემულია ვებგვერდის ჩამოტვირთვისა და დროებითი შენახვისთვის, პერსონალური კომპიუტერის ან მობილური საკომუნიკაციო მოწყობილობის ნახვის მიზნით.

(ბ) ვებსაიტის შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით საერთაშორისო კონვენციებით და, გარდა ნებართვისა, შინაარსის რეპროდუქცია, მუდმივი შენახვა ან ხელახალი გადაცემა აკრძალულია წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

გ) ბეჭდვის ან ვიდეოს ზოგჯერ გადაცემა (კვირაში ერთხელ ან უფრო იშვიათად), არაკომერციული გამოყენებისთვის დასაშვებია მხოლოდ წყაროს მითითებით და თავდაპირველ სტატიასთან დაკავშირებით. ნებისმიერი სხვა გამოყენება ექვემდებარება სინდიკაციას, დასაშვებია მხოლოდ ევროკავშირის რეპორტიორის წინასწარი დამტკიცებით და შეიძლება გადაიხადოს საფასური. ამ თვალსაზრისით დეტალებისთვის დაუკავშირდით [ელ.ფოსტით დაცულია]

4. მესამე მხარის შინაარსი და საიტი
(ა) ზოგიერთი შინაარსი (მათ შორის კავშირების, წერილები რედაქტორს, დღიურში შეტყობინება და კომენტარები სტატიები) ნახვა მიეწოდება მესამე მხარის მიერ და შეიძლება გამოიწვიოს სხვა საიტებზე, მათ შორის ოპერაცია და ინახება მესამე მხარის ( "მესამე მხარის შინაარსი ").

(ბ) ევროკავშირის რეპორტიორი მოიცავს მესამე მხარის შინაარსი მხოლოდ როგორც ფონდის თავის მომხმარებლებს, და თანდასწრებით ასეთი შინაარსი არ გულისხმობს ევროკავშირის რეპორტიორი პასუხისმგებლობა მათ, დაკავშირებულია ნახვა ან მოწონების შინაარსის ან დაკავშირებულია ნახვა და მისი ოპერატორი.

(c) მესამე მხარის შინაარსი უნდა იყოს ლეგალური, წესიერი, მართალი, პატიოსანი, სამოქალაქო და გემოვნებიანი. ეს არ უნდა იყოს დამამცირებელი ან შეურაცხმყოფელი. იგი არ უნდა შეიცავდეს უკანონო შინაარსს, მომხმარებლის შეუსაბამო სახელებს (მაგალითად, ვულგარული, შეურაცხმყოფელი და ა.შ.) ან არასამთავრობო თემებს.

(დ) მესამე მხარის კონტენტი შეიძლება შეიცავდეს განთავსებული სტატიებს, პრო-ბონო ან გადახდის მიზნით, და იქნება იდენტიფიცირებული, როგორც ჟურნალისტური წვლილი ჟურნალისტის სახელით, თუ სიახლეა, როგორც გადაუხდელი სტუმრის პოსტი ავტორის სახელით, თუ აზრი არსებობს. , ან სპონსორის სახელზე ფასიანი პოსტის სახით, თუ ინფორმაცია, როგორც გადახდილი რეკლამის განთავსებაზე რეკლამის განმთავსებლის სახელით, თუ კომერციული, ან სხვა გზით. ყველა შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა შინაარსის ფაქტების შემოწმებაზე ეკისრება სტატიის პროვაიდერს, რომელიც გარანტიას უწევს EU REPORTER-ს შინაარსის სიზუსტესა და სინამდვილეს და თანახმაა აანაზღაუროს EU REPORTER LTD-ს ყველა ხარჯი და იურიდიული ჯარიმა ან დაცვის საშუალება, რომელიც გამოიწვევს რაიმე ქმედებას. EU REPORTER-ის წინააღმდეგ მსოფლიოს ნებისმიერ სასამართლოში აღნიშნული სტატიის გამოქვეყნების შედეგად. ნებისმიერი მესამე მხარის კონტენტი, რომელიც გამოიწვევს რაიმე სამართლებრივ პრეტენზიას EU REPORTER-ის წინააღმდეგ, ან აღმოჩნდება, რომ არის არაზუსტი, უტყუარი ან მავნე, დაუყოვნებლივ წაიშლება ვებგვერდიდან. თუ შეურაცხმყოფელი სტატია "გადახდილია განთავსებული კონტენტისთვის", "სპონსორია" ან "რეკლამირება", არ დაბრუნდება თანხა.

(დ) სარეკლამო მესამე მხარის შინაარსი არ არის დაშვებული თუ წინასწარი წერილობითი თანხმობა ევროკავშირის რეპორტიორი მიეცა.

(E) გაზიარებით ნებისმიერი მესამე მხარის შინაარსი (მათ შორის ნებისმიერი ტექსტი, ფოტოსურათი, გრაფიკული და ვიდეო) ევროკავშირთან REPORTER თქვენ მიანიჭოს ევროკავშირის რეპორტიორი, უფასოა, ნებართვა მასალის გამოყენების არანაირად მას სურს (მათ შორის, შეცვლის და ადაპტაციის ის ოპერატიული და სარედაქციო მიზეზები) ევროკავშირის რეპორტიორი მომსახურება. გარკვეული გარემოება, ევროკავშირის რეპორტიორი შეგიძლიათ თქვენი წვლილი მესამე მხარეს.

(ზ) მიმართეთ მესამე მხარის შინაარსს რედაქტორთან [ელ.ფოსტით დაცულია]

5. თარგმანები
ევროკავშირის რეპორტიორის სამაგისტრო ინგლისურენოვანი შინაარსის ენობრივი თარგმანი მოწოდებულია ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმით და განკუთვნილია მხოლოდ ზოგადი სახელმძღვანელოდ. ევროკავშირის რეპორტიორი არ იღებს პასუხისმგებლობას თარგმანის სიზუსტეზე და ვერ მიიღებს თხოვნას ამ მანქანური თარგმანის შეცვლის შესახებ.

6. კონფიდენციალურობის დაცვის
მომხმარებლის პირად ინფორმაციას დაცული იქნება და არ გაიყიდება, მოახდინეს ან იჯარით მესამე მხარის, თუ კონკრეტულად ნახსენები.

7. სტატიები
მომხმარებელს, რომელიც აღარ სურს მიიღოს ევროკავშირის რეპორტიორი ის საინფორმაციო შეიძლება აირჩიონ-out დაჭერით გაუქმება ლინკები ბოლოში ბიულეტენი და შემდეგ ბმულზე.

8. ფორს-მაჟორი
ევროკავშირის მომხსენებელს პასუხისმგებლობა ან პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ნებისმიერი შეფერხების ან შესრულების შეფერხების ან მისი კონტროლის მიღმა რაიმე მიზეზით გამოწვეული შინაარსის მიწოდების შეფერხების შესახებ, მათ შორის ელექტრონული ან მექანიკური აღჭურვილობის ან საკომუნიკაციო ხაზების ჩავარდნით, სატელეფონო ან სხვა პრობლემები, კომპიუტერის ვირუსები, უნებართვო დაშვება, ქურდობა, ოპერატორის შეცდომები, ძლიერი ამინდი, მიწისძვრები ან სტიქიური უბედურება, პანდემია, გაფიცვები ან სხვა შრომითი პრობლემები, ომები ან სამთავრობო შეზღუდვები.

9. კომპენსაცია
მომხმარებელი ეთანხმებით, რომ გაანთავისუფლოთ, დაიცვას და გამართავს უვნებელია ევროკავშირის რეპორტიორი, მის პარტნიორებს, კლიენტებს, თანამშრომლებს, და დირექტორებს, და წინააღმდეგ ნებისმიერი და ყველა მოთხოვნა, ვალდებულებები, ჯარიმები, დასახლებები, განაჩენები, გადასახადი (მათ შორის გონივრული ადვოკატები ჰონორარები), რომელიც წარმოიქმნება ( i) ნებისმიერი ინფორმაციის, რომ მომხმარებელს და ყველას შეუძლია წარუდგინოს, ან გადასცემს ნახვა (მათ შორის, მესამე მხარის შინაარსი); (Ii) მომხმარებლის გამოყენება ევროკავშირის რეპორტიორი მომსახურება; (Iii) მომხმარებლის დარღვევის ეს წესები; და (iv) ნებისმიერი დარღვევის ან მის მიერ ser შეასრულოთ ყველა კანონები და წესები დაკავშირებით მომსახურება.

10. იურისდიქცია და საარბიტრაჟო
(A) ამ თვალსაზრისით რეგულირდება და განიმარტება კანონმდებლობის შესაბამისად ინგლისი და უელსი, რომელიც უნდა ჰქონდეს ექსკლუზიური იურისდიქცია ნებისმიერი დავა.
(ბ) თუ რომელიმე დებულება ამ შეთანხმების ტარდება სასამართლოს მიერ იურისდიქციის იყოს უკანონო, არასწორია ან ვერ შედის, დარჩენილი დებულებები რჩება სრული ძალაში.
(გ) ნებისმიერი მიზეზი სამოქმედო შენია მიმართებაში ამ თვალსაზრისით უნდა იქნეს სასამართლოს კომპეტენტური იურისდიქციის ერთი წლის შემდეგ მიზეზია სამოქმედო აღმოცენდა, ან ასეთი მიზეზი იქნება დაუშვეს, არასწორი, და ბათილად.

კონტაქტები
მიმართვა თქვენი კავშირი:
[ელ.ფოსტით დაცულია]

კომერციული პირობები და
1. საერთო პირობები
I.1. ხელშემკვრელი მხარეები

(A) ფორმულირება ამ კომერციული პირობები და სავალდებულოა ხელშემკვრელი მხარეები, ანუ კლიენტი და პროვაიდერი.
(ბ) კლიენტი - ორგანიზაცია შესვლის წერილობითი შეთანხმება ერთად პროვაიდერი (მაგალითად, ევროკავშირის რეპორტიორი, სპონსორი, რეკლამის, ევროკავშირის პროექტები, Syndication პარტნიორი, კლიენტი პროგრამა, სამუშაოს საიტის ან პრესრელიზი მომსახურება).
(c) პროვაიდერი – EU Reporter Media & Communications Ltd (ირლანდიის რესპუბლიკა), The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, ირლანდია
I.2. შესავალი დებულებანი
(A) ეს ითვლება კომერციული პირობები და მიმწოდებელი.
(ბ) ამ პირობების ვრცელდება პროვაიდერი და მისი კლიენტები როგორც 24th დეკემბერი 2010.
(გ) კომერციული პირობები და განუყოფელი ნაწილია ნებისმიერი ხელშეკრულების და კლიენტს შორის პროვაიდერი.
(დ) ხელშეკრულების და კლიენტს შორის პროვაიდერი იქმნება საფუძველზე წერილობითი მიზნით - ასევე სახით ელექტრონული ფოსტის და ელექტრონული მიზნით ფორმები (შემდგომში "ორდენი").
(E) იმ შემთხვევაში, თუ პროვაიდერი აცნობებს კლიენტს ორი (2) სამუშაო დღის განმავლობაში მიღების შემდეგ იმისათვის, რომ ეს არ მიიღოს გარკვეული პირობების ორდენი, აღნიშნულ პირობებს ორდენი ჩაითვლება ძალაშია ურთიერთობა ხელშემკვრელ მხარეთა შორის.
(ვ) ხელშეკრულების და კლიენტს შორის პროვაიდერი ასევე დადგენილია, თუ კლიენტი ადასტურებს წინადადება პროვაიდერი პირობების შეცვლა მიზნით. შემდეგ სახელშეკრულებო ურთიერთობა რეგულირდება უახლესი შეთანხმებულ პირობებს.
(G) შეთანხმებული პირობების სახელშეკრულებო ურთიერთობა შეიძლება შეიცვალოს ან გაუქმდეს მხოლოდ საფუძველზე გამოხატული შეთანხმება ორ ხელშემკვრელ მხარეებს.
I.3. თემატიკა შესრულებით
საგანი შესრულების უზრუნველყოფა დაკავშირებული მომსახურების მიმწოდებლის ხაზის ბიზნესის, კერძოდ შესრულების უზრუნველყოფის მომსახურების რეკლამის, სპონსორები, ევროკავშირის პროექტები, Syndication პარტნიორი და კლიენტები jobsite, დღის წესრიგი და პრესრელიზი მომსახურება ( შემდგომში "სამსახური") მოთხოვნების შესაბამისად განსაზღვრული ბრძანებით.
I.4. სარედაქციო დამოუკიდებლობა
პროვაიდერი მუშაობს საფუძველზე სარედაქციო დამოუკიდებლობა და არ ზღუდავს მისი დაფარვის თავის კლიენტებს. პრინციპები განმარტა ევროკავშირის რეპორტიორი სარედაქციო მისია.
I.5. კონტრაქტის განახლება და შეწყვეტა
(A) კონტრაქტის განახლება ვრცელდება პარტნიორები
(ბ) კონტრაქტის განახლება ხდება ავტომატურად ერთი წლის შემდეგ ხელმოწერის თარიღი ( "განახლების თარიღი"), და ყოველი მომდევნო წელს, თუ მხარის აუქმებს ხელშეკრულების რეგისტრირებული ფოსტა უგვიანეს ერთი თვით ადრე განახლების თარიღი. ფასი თითოეული განახლების გაიზრდება 5 პროცენტი, თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული წერილობით ხელშემკვრელი მხარეების მიერ არა უგვიანეს ერთი თვით ადრე განახლების თარიღი.
(გ) მოთხოვნის შემთხვევაში კლიენტის მიმწოდებელი სთავაზობს მიღწევაა შეხვედრა და უზრუნველყოფს შესახებ ყოველწლიური ანგარიში მომსახურებით, სარეკლამო განხორციელებული და სტატისტიკის 6 კვირით ადრე განახლების თარიღი.
I.6. პირობები გამოუყენებელი სამსახური
(ა) ნებისმიერ სამუშაოს, რომელიც მიღებული იქნა, მაგრამ არ გამოიყენება კლიენტის მიერ, სანამ განახლების თარიღი (მაგ რეკლამა, სამუშაოს სარეკლამო), არ გადაეცემა შემდგომ პერიოდში განახლების თარიღი, თუ არ დათანხმდა წერილობითი თანხმობის ორივე ხელშემკვრელი მხარის .
(ბ) გადაცემის ამ სამუშაოს სასარგებლოდ სხვა ორგანიზაციები არ არის შესაძლებელი, თუ არ დათანხმდა წერილობითი თანხმობის ორივე ხელშემკვრელი მხარე.
I.7. კლიენტები აღნიშნული პუბლიკაციები
კლიენტები შეიძლება აღნიშნული (ლოგო ან / და სახელი) პროვაიდერი ბეჭდვითი და ელექტრონული პუბლიკაციები. პროვაიდერი უზრუნველყოფს ამ როგორც მომსახურების კლიენტის გაზრდის მის სიცოცხლისუნარიანობას ევროკავშირის წრეებში. თუ კლიენტს სურს არ უნდა აღინიშნოს, ასეთი პუბლიკაციები, უნდა აღვნიშნო, რომ ეს პროვაიდერი და მოიცავს ამ შევიდა ბრძანებით.
I.8. საავტორო უფლებები და სავაჭრო ნიშნები
პროვაიდერი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი შესაძლო შედეგებს უკავშირდება რაიმე საავტორო.
I.9. თანამშრომლობისა და ნდობის
(ა) ორგანიზაციის ვალდებულებას, სანამ ერთი წლის შემდეგ ნებისმიერი შეთანხმება არ მიღებისათვის პასიურად ან აქტიურად ნებისმიერი ინდივიდუალური წევრი პროვაიდერი გუნდი, იქნება ეს სრული ან ნახევარი დრო, როგორც თანამშრომელი ან მომსახურების გარეშე წინასწარი წერილობითი თანხმობის პროვაიდერი.
(ბ) პროვაიდერი მიესალმება შუამავლების, მაგალითად, სააგენტოების ან სხვა კომპანიების სახელით გაკეთებულ გამოკითხვებს და წინადადებებს, რომლებიც ახალი პერსპექტივებია, რომლებიც ჯერ არ უკავშირდებიან პროვაიდერს. ასეთ შემთხვევებში, პროვაიდერი პატივს სცემს მოწოდებული კონტაქტებისა და იდეების მნიშვნელობას და მიზნად ისახავს შუალედურის როლის პატივისცემას, მათ შორის - მოთხოვნის შემთხვევაში - მათ სურვილს აცნობონ ამ მომხმარებელთან კონტაქტების შესახებ.
I.10. კონფიდენციალურობის დაცვის
(ა) პროვაიდერი დაიცავს რაიმე პირადი ან კლიენტის მიწოდებული ინფორმაციის. პროვაიდერი მოწოდებულია დაიცვას კონფიდენციალურობის და არ ვყიდით, სავაჭრო ან ქირავდება კერძო ინფორმაციას მესამე მხარეს, თუ კონკრეტულად ნახსენები.
(ბ) პროვაიდერი, ვალდებულებას კისრულობს კონფიდენციალურობის დაკავშირებით რაიმე ურთიერთობა დაკავშირებულია საგანი შესრულება.
I.11. ფასი

ფასები პრაისი მომსახურება დღგ-ის გარეშე. დღგ გამოყენებული იქნება შესაბამისად დღგ გაერთიანებული სამეფოს წესები.
I.12. გადახდის პირობები
(A) მიმწოდებელი უფლებამოსილია გასცეს ფაქტურის როგორც კი სამსახური დასრულდა ბრძანების თანახმად და, როგორც კი კლიენტი ხდება რეკლამის ან სპონსორი.
(ბ) ფასი სამუშაოს დაეთმობა საფუძველზე ინვოისი მიერ გაცემული პროვაიდერი, სიმწიფის, რომელიც განსაზღვრულია ამ ინვოისი.
(C) კლიენტი უნდა გადაიხადოს სამსახური ერთი შენატანი განსაზღვრულ ვადაში ქვემოთ, აითვლება ინვოისი თარიღი პროვაიდერი ბრიტანეთი საბანკო ანგარიშზე, თუ სხვაგვარად ორდენით. თუ გადახდის პირობები ორდენი კონფლიქტის ეს წესები, ყოფილი უნდა მიმართოს.
(დ) ორგანიზაციის გადახდის გამო 30 კალენდარული დღისა ინვოისი გაცემულია თუ სხვაგვარად არ არის ხელშეკრულებით.
I.13. გვიან გადახდა
იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი არ იხდიან, მას შემდეგ, რაც შეგახსენებთ, რომ პროვაიდერი იტოვებს უფლებას (i) პასუხისმგებელი ინტერესი 5 პროცენტი თვეში გამოყენებული თანხის Invoiced დღგ-ს საწყისი დაფარვის თარიღი, (ii) ამოიღონ ნებისმიერი სარეკლამო მასალის ან მითითება კლიენტის საიტის, (iii) მიიღოს ნებისმიერი სამართლებრივი ნაბიჯები.
I.14. უხარისხო სამუშაოს
(ა) დასრულდა სამსახური მიიჩნევა უხარისხოდ, თუ იგი არ ჩატარებულა ბრძანების თანახმად.
(ბ) ყველა სხვა შემთხვევაში, სამსახური ჩაითვლება უკვე სათანადოდ.
I.15. საჩივრები
(A) ნებისმიერი საჩივარი იქნება წერილობით. საჩივარი უნდა განვაცხადო, იმ მოტივით, რომ სარჩელი და აღწერს ბუნებას დეფექტების.
(ბ) იმ შემთხვევაში, თუ პროვაიდერი აღიარებს კლიენტის საჩივარი გამართლებული, იგი ვალდებულია, უზრუნველყოს გადასინჯვის სამსახური საკუთარი ხარჯებით.
I.16. ბოლო ვადა საჩივრების
(A) ნებისმიერი წარმოშობილ მოთხოვნებს პასუხისმგებლობას ხარვეზების აღარ ჩაითვლება, თუ ისინი გააკეთა დაგვიანებით.
(ბ) კლიენტი ვალდებულია წარადგინოს ნებისმიერი პრეტენზია ეფუძნება რაიმე დეფექტების სამსახური გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე დაუყოვნებლივ გამოვლენა ასეთი დეფექტების.
I.17. ხელშეკრულებიდან გასვლა
(ა) თითოეულ ხელშემკვრელ მხარეს უფლება აქვს, გავიდეს ხელშეკრულების თუ, მას შემდეგ, ხელშეკრულების, გადაულახავი სირთულეები, წარმოიქმნება მისი ნაწილი, რომელიც არ დაუშვას ასრულებს თავის ვალდებულებებს.
(ბ) ხელშემკვრელი მხარის გასვლის ხელშეკრულება უნდა აცნობოს მეორე ხელშემკვრელ მხარეს ამ ფაქტს წერილობით.
(გ) მიმწოდებელი არ არის პასუხისმგებელი კლიენტის ზიანის ანაზღაურება იმის გამო, რომ არასამთავრობო შესრულების დადებული ხელშეკრულების, თუ ის შედეგად გაუთვალისწინებელი და გარდაუვალი მოვლენები კლების რომელიც კონტრაქტორი ვერ შეაჩერებდნენ (იხ I.20 ქვემოთ).

I.18. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და იურისდიქცია
(A) ამ თვალსაზრისით რეგულირდება და განიმარტება კანონმდებლობის შესაბამისად ინგლისი და უელსი, რომელიც უნდა ჰქონდეს ექსკლუზიური იურისდიქცია ნებისმიერი დავა.
(ბ) იმ შემთხვევაში სირთულის განახორციელოს ან ინტერპრეტაცია ეს პირობები, ეს იქნება არბიტრაჟს ერთი არბიტრი მიერ დანიშნული საერთო შეთანხმების მხარე, ერთი თვის განმავლობაში ერთ-ერთი მხარის თხოვნის იგი. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები ვერ შეთანხმდნენ ერთობლივი არბიტრი, ერთი თვით, თითოეული დანიშნოს ერთი არბიტრი, და ორივე არბიტრებს დანიშნავს მესამე. მხარეებმა იქნება ვალდებული დასკვნები არბიტრი (s).
(გ) სისხლის სამართლის პროცესის ენა იქნება ინგლისური და სამართლებრივი პრინციპების იქნება იმ ინგლისური სამართლისა და სასამართლო პრაქტიკის.

I.19. Severability / Survival / წესდების შეზღუდვები
(ა) თუ რომელიმე დებულება ამ შეთანხმების ტარდება სასამართლოს მიერ იურისდიქციის იყოს უკანონო, არასწორია ან ვერ შედის, დარჩენილი დებულებები რჩება სრული ძალაში.
(ბ) ნებისმიერი მიზეზი სამოქმედო კლიენტის მიმართ, რომ ეს წესები უნდა იქნეს სასამართლოს კომპეტენტური იურისდიქციის ერთი წლის შემდეგ მიზეზია სამოქმედო აღმოცენდა, ან ასეთი მიზეზი იქნება დაუშვეს, არასწორი, და ბათილად.

I.20. ფორს-მაჟორი
მიმწოდებელი, მისი შვილობილი და მისი ინფორმაციის მიმწოდებლები არ იქნება პასუხისმგებელი და ითვლება საწყისი ნებისმიერი დაგვიანებით ან მარცხი შესრულება ან შეწყვეტა მიწოდების კონტენტი პირდაპირ ან ირიბად ნებისმიერი მიზეზით ან გარემოება მის და მათი გონივრული კონტროლი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მარცხი ელექტრონული ან მექანიკური მოწყობილობების ან საკომუნიკაციო ხაზების, ტელეფონით ან სხვა პრობლემები, კომპიუტერული ვირუსები, არასანქცირებული წვდომის, ქურდობა, ოპერატორი შეცდომები, მძიმე ამინდის, მიწისძვრები და ბუნებრივი კატასტროფები, გაფიცვები ან სხვა შრომითი პრობლემები, ომები, ან სამთავრობო შეზღუდვები .

I.21. აღნიშნული ცვლილებები ვადები და პირობები
პროვაიდერი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან შეცვალოს ეს პირობები, ან მის პირობებში დააწესოს ახალი პირობები. ორივე ხელშემკვრელი მხარე ჩაითვლება, რომ მიიღო ყველა ახალი ცვლილება საიტზე ძალაში შესვლიდან 24 საათის შემდეგ. კონტაქტი [ელ.ფოსტით დაცულია] დამატებითი ინფორმაციისათვის.

II.1. სათანადო დილიგენზია

იმის გამო, რომ ზრდა ყალბი ამბები და ხალხის გამოყენებით ყალბი პირადობის პოსტი ყალბი ისტორიები ჩვენ უკვე ვალდებულია დანერგოს "გულდასმით" შემოწმება, რათა შეამოწმოს, რომ ჩვენს მომხმარებელს და ავტორების ჭეშმარიტი.

ახალი ავტორების გადამოწმების მიზნით, ახლა ჩვენ მათგან მოითხოვს ევროკავშირის რეპორტიორის მიერ ელ.ფოსტის რეპორტიორის გაგზავნა, მათი პასპორტის ან ეროვნული პირადობის მოწმობის სკანირება, დაემატოს ნამდვილი ავტორების მონაცემთა ბაზაში.

II. სარეკლამო
II.1. შესავალი დებულებანი

შემდეგი პირობებით ვრცელდება იმ კლიენტების გამოყენებით მიმწოდებლის სარეკლამო მომსახურება ადგილზე, მისი პარტნიორი საიტები და სტატიები მიერ გამოქვეყნებული პროვაიდერი (რომ "რეკლამის").

II.2. სარეკლამო მომსახურება
სამსახური უზრუნველყოფა სარეკლამო მომსახურება (რეკლამა) მიერ განსაზღვრული რეკლამის ბრძანებით და მედიის გეგმა შეთანხმებული ვადები და მიწოდება შეთანხმებული ფორმით.

II.3. ორგანიზაცია რეკლამა
(A) სარეკლამო ორგანიზებული თანხის კვირის განმავლობაში, ორშაბათს იწყება და მთავრდება კვირას იმავე კვირას, თუ სხვა შეთანხმება ხელშემკვრელი მხარეების მიერ.
(ბ) თავდაპირველი შეთანხმება, პროვაიდერი პირველი გაგზავნას წინადადება მედია გეგმა ხსენებას პერიოდში და პოზიცია სარეკლამო მასალების საიტის და მის საინფორმაციო. პროვაიდერი ასევე ანიჭებენ წინადადებით მიზნით დაფუძნებული თავდაპირველი ხელშეკრულების.
(გ) მიწოდების ორდენი პროვაიდერი, რეკლამის კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მედიის გეგმა და დასრულებული სამუშაო და გადაიხადოს საბოლოო ფასი სამსახური.

II.4. რეკლამა ექსკლუზიური
იმ შემთხვევაში, თუ ღიად განაცხადა, თანმიმდევრობით, რეკლამის რეკლამა საიტის ან მის ნაწილებს და მისი სტატიები არ არის ექსკლუზიური, ანუ რეკლამის იზიარებს სარეკლამო პოზიცია სხვა რეკლამის (s).

II.5. შექმნა სარეკლამო მასალა
(A) მას შემდეგ, რაც მიღება ორდენის, სარეკლამო მასალა შეიქმნება მიხედვით Advertising Specifications ან რეკლამის ან პროვაიდერი.
(ბ) რეკლამის შეუძლია პროვაიდერი საკუთარი სარეკლამო მასალა: (i) სარეკლამო მასალები კლიენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს ევროკავშირის რეპორტიორის Advertising Specifications; (Ii) Advertiser წარუდგენს სარეკლამო მასალა მინიმუმ 5 სამუშაო დღის დაწყებამდე კამპანია.
(გ) იმ შემთხვევაში, თუ რეკლამის მოითხოვს, პროვაიდერი შემუშავებული სარეკლამო მასალა რეკლამის: (i) პროვაიდერი მოითხოვენ ვიზუალური და ტექსტური მასალა რეკლამის რომელიც გამოყენებული იქნება, როგორც შთაგონების შექმნა სარეკლამო მასალა; (Ii) ერთხელ სარეკლამო მასალა მიერ პროვაიდერი, ეს იქნება ის, რომ რეკლამის დასამტკიცებლად, ლიმიტი სამი პროექტები, მათ შორის საბოლოო ვერსია გამოცემა. დამატებითი პროექტები შეიძლება დაექვემდებაროს საფასური. თუ სარეკლამო მასალა მიერ პროვაიდერი დარჩება საკუთარი ქონება და არ შეიძლება იყოს გამოყენებული წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.
II.6. პასუხისმგებლობა სარეკლამო მასალა
(ა) ორივე შემთხვევაში, რეკლამა იღებს სრულ პასუხისმგებლობას სარეკლამო მასალის შეტყობინებებსა და შინაარსზე. პროვაიდერი იტოვებს უფლებას არ გამოაქვეყნოს ნაწილი ან მთელი სარეკლამო მასალა ყოველგვარი ზიანის ანაზღაურების გარეშე, მაშინაც კი, თუ მისმა საკონტაქტო პირმა თავდაპირველად დაადასტურა სარეკლამო მასალა, თუ იგი მიიჩნევს, რომ იგი აგრესიული, შეუსაბამოა, ძალიან ”ნათელია” ან რაიმე სხვა მიზეზის გამო.
(B) მიმწოდებელი არ მიიღოს რეკლამას რომ გაფართოებას გარეთ დანიშნული რეკლამა სივრცეში, წინასწარი წერილობითი ხელშეკრულება.
II.7. კონტაქტი
ელ [ელ.ფოსტით დაცულია] თუ გსურთ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია პროვაიდერის მომსახურებასთან დაკავშირებული რეკლამებისთვის.

III. სპონსორობის

III.1. შესავალი დებულებანი
(ა) მოქმედებს შემდეგი წესები კლიენტებს სპონსორობით, კორპორატიული რეპუტაციის ან კომუნიკაციის პარტნიორობის ხელშეკრულება ( "სპონსორი").
(ბ) სპონსორობა ფორმაა საზოგადოების მხარდაჭერა სპონსორი პროვაიდერი. პროვაიდერი მიზნად ისახავს ეხმარება ეფექტურობის და გამჭვირვალობის ევროკავშირის საზოგადოების მეშვეობით ინფორმაციის მიწოდება ევროკავშირის საქმეებში, ძირითადად ონლაინ რეჟიმში.
(C) სპონსორობა მხარდაჭერა: (i) ან მთელი პლატფორმა ან (ii) უფრო ინფორმირებული დებატების მოცემულ განყოფილებაში ან ქვე-განყოფილებაში.
(დ) პროვაიდერი იტოვებს უფლებას, რათა შეიქმნას სხვა სახის სპონსორობით, მათ შორის, მაგალითად, ქვეყანა სპონსორობით, ან შინაარსი მედია და ღონისძიება პარტნიორობა.
(E) სპონსორობა არის ერთი წელი, ერთი ენის ვერსია (ინგლისურ, თუ სხვაგვარად). სპონსორობის ავტომატურად განახლდება შესაბამისად ეს წესები (იხ ქვეგანყოფილების I.5 ზემოთ).
III.2. No-გავლენის სპონსორი
(ა) პროვაიდერი არის ნეიტრალური მედიის პლატფორმის ევროკავშირის ყველა მსახიობები, რომელიც უზრუნველყოფს არ ლობისტური მომსახურება. როგორც UK Limited კომპანია, პროვაიდერი ექვემდებარება აუდიტის მოთხოვნებს და გამოქვეყნების ანგარიშები.
(ბ) პარტნიორები უფლება არ აქვთ, პირდაპირი გავლენა სარედაქციო არც ისინი იმას ნიშნავდა, რომ მხარს ვუჭერთ ამ შინაარსის.
IV.3. გაწეულ მომსახურებაზე პარტნიორები
(ა) პროვაიდერი უზრუნველყოფს ხილვადობა სახელი ან / და ლოგო სპონსორი. ეს მოიცავს ყოფნა ძეგლია, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისათვის უფასოდ, და ქაღალდზე გამოცემები, ასევე ასახელებს, პრესკონფერენციების, თუ რაიმე ტარდება. თუ ის მინდა ასე და აცხადებენ, რომ ეს გონივრული შეტყობინება, სპონსორი შეუძლია უარი თანდასწრებით მისი ლოგოს რომელიმე ამ მედია.
(ბ) სამსახური არის მომსახურების გაწევის განსაზღვრული კლიენტის "ორდენი" და შეიძლება შეიცავდეს: I. ხილვადობა და სექციაში ფოკუსირება - ორგანიზებული მიხედვით შემდეგ მაგიდა

გაცნობის სპონსორი ხილვადობა და ასოციაცია სექციები
ევროკავშირის REPORTER.CO ვებ ყველა მონაკვეთზე საიტზე
ევროკავშირის REPORTER.CO ვებ გვერდი ერთ კონკრეტულ მონაკვეთზე ვებ გვერდზე
ევროკავშირის რეპორტიორი Whole ჟურნალი ჟურნალი font გვერდი
ევროკავშირის ჟურნალი გვერდი ასოცირებული ერთ გვერდზე ბეჭდური და ელექტრონული ჟურნალი
ევროკავშირის REPORTER.TV LIVE Live ონლაინ სატელევიზიო არხი
ევროკავშირის REPORTER.TV Watch Again Web TV ვიდეო მოთხოვნის
ევროკავშირის რეპორტიორი iPhone და iPad პროგრამები Live ონლაინ სატელევიზიო არხის ვებ სატელევიზიო ვიდეო მოთხოვნის

(C) Logo ხილვადობას და სახელი ნახსენები -
პარტნიორები სარგებლობენ მაღალი დონის მუდმივი logo ხილვადობას და სახელი ნახსენები.
ხილვადობის შესახებ საიტის მეშვეობით სპონსორი ლოგო და ლინკი სპონსორი კორპორატიული საიტზე.
ხილვადობის ჟურნალ გათვალისწინებული ლოგო სპონსორი და ნაბეჭდი ბმული სპონსორი კორპორატიული საიტზე.
ხილვადობის on Live ვებ სატელევიზიო მეშვეობით სპონსორი ლოგო.
ხილვადობის ვებ სატელევიზიო ვიდეო მოთხოვნამდე უზრუნველყოფილია სპონსორი ლოგო.
ხილვადობის iPhone და iPad Apps უზრუნველყოფილია სპონსორი ლოგო და ბმული სპონსორი კორპორატიული საიტზე.
(D) რეკლამა (პირობები სექცია II ზემოთ. Advertising ვრცელდება).
(e) ქსელებისა და ღონისძიებების ასოციაცია - სპონსორები შეიძლება მოწვეულ იქნენ პროვაიდერის მიერ ორგანიზებულ საჯარო ღონისძიებებზე, მათ შორის სემინარებზე, (ii) კონფერენციებზე. დამატებითი საფასურისთვის, სპონსორები შეიძლება ამ მოვლენებთან ასოცირდნენ. ამ შემთხვევაში, მათ აქვთ ლოგოს ხილვადობა მოსაწვევებსა და პროგრამებზე, ისინი საჯაროდ არიან მოხსენიებული ღონისძიების დროს და შეიძლება ჰქონდეთ სიტყვის სლოტი და შეიტანონ პროგრამა და მონაწილეთა სია. სპონსორებმა ასევე შეიძლება შემოგვთავაზონ სემინარების თემები, რომლებსაც შემდეგ ისინი დაუკავშირდებიან, თუ შემოთავაზებული სემინარი ჩატარდება.
IV.4. Modularity მომსახურება
მომსახურება სპონსორობით პაკეტი მოდულის, რომელიც საშუალებას სპონსორები მარტივად შეცვალოს ერთი მომსახურება სხვა, შეთანხმების საფუძველზე პროვაიდერი.
IV. 5. შეტყობინება შემთხვევაში ცვლილებები
პროვაიდერი იღებს ვალდებულებას, რომ გააკეთებს იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ექსპოზიციის for სპონსორები მსგავსი, რომ მითითებული ბრძანება ფორმით გაცვალეს მიმოწერა წინაშე აფინანსებს იწყება. იგი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს, როცა საჭიროა და აცნობებს სპონსორები რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებები.
IV.6. კონტაქტი
ელ [ელ.ფოსტით დაცულია] თუ გსურთ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია პროვაიდერის მომსახურებასთან დაკავშირებით სპონსორებისთვის.
მიმართვა თქვენი კავშირი:

ევროკავშირის რეპორტიორი,
[ელ.ფოსტით დაცულია]

თამბაქოს5 დღის წინ

როგორ სურთ ევროკავშირის ქვეყნებს ახალგაზრდების მოწევა?

რუსეთი3 დღის წინ

რუსული მედია აქვეყნებს ევროკავშირის მოქალაქეების სახელებს, რომლებიც უკრაინის ომში რუსეთს უჭერენ მხარს

ისრაელის4 დღის წინ

შემდეგი ევროპარლამენტი უფრო ისრაელის პროპაგანდაა?

პოლიტიკა3 დღის წინ

დიქტატორების მემინგი: როგორ ანადგურებს სოციალური მედიის იუმორი ტირანებს

უკრაინა3 დღის წინ

უკრაინაში მშვიდობის სამიტზე მიღებული ერთობლივი კომუნიკე მშვიდობის ჩარჩოს შესახებ

სურსათის5 დღის წინ

კერძების მომზადება დიდ ბრიტანეთში - საკვების ინოვაციების ქვეყანა

ნატო5 დღის წინ

ნატო ეთანხმება უკრაინის უსაფრთხოების დახმარებას და სასწავლო გეგმას

ზოგადი3 დღის წინ

ვის ჰყავს საუკეთესო გუნდი ევროზე?

ყაზახეთის8 საათის წინ

ყაზახეთი გახდება რეგიონალური ციფრული ჰაბი 5G გაფართოებით

ყაზახეთის9 საათის წინ

ყატარის ჰოლდინგი ყაზახეთის სატელეკომუნიკაციო კომპანიას შეისყიდის

უნგრეთი11 საათის წინ

„გავაკეთოთ ევროპა ისევ დიდებული“ არის უნგრეთის პრეზიდენტობის ხაზი

პოლიტიკა13 საათის წინ

ევროპას შეუძლია ისწავლოს ღირებული გაკვეთილი დიდი ბრიტანეთის ყოვლისმომცველი სანქციების რეჟიმიდან

რკინიგზა16 საათის წინ

საბჭოს პოზიცია სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობის რეგულაციის შესახებ „არ გააუმჯობესებს სარკინიგზო სატვირთო მომსახურებას“

ადამიანის უფლებები16 საათის წინ

ახალი კვლევა ასახელებს მსოფლიოს ყველაზე ლგბტქი+ მეგობრულ ქვეყნებს სამუშაოდ

ზოგადი17 საათის წინ

5 საუკეთესო ქალაქის ტური ევროპაში კერძების მოყვარულთათვის, რომლებიც ეძებენ ავთენტურ გემოს

დაბინძურების17 საათის წინ

საჰარის მტვერი, ვულკანური ამოფრქვევები და ტყის ხანძრები გავლენას ახდენს ჰაერზე, რომელსაც ჩვენ ვსუნთქავთ

მოლდოვა5 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის2 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China8 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China8 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში