დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ოფიციალური მიწვევა ევროპარლამენტში