დაკავშირება ჩვენთან ერთად

9 წლის 1950 მაისის შუმანის დეკლარაცია