დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ევროკომისია

ევროკომისიამ 1.23 მილიარდი ევრო დახარჯა ევროკავშირის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეფორმისთვის

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ (EC) გამოაცხადა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საეტაპო სტრატეგია, რათა დაუპირისპირდეს იმას, რასაც "ჩუმ ეპიდემიას" უწოდებენ, რომელიც მხარს უჭერს 1.23 მილიარდი ევროს დაფინანსებას.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის, როგორც საერთო ჯანმრთელობის ფუნდამენტურ საყრდენად აღიარებით, კომისიამ შესთავაზა ვრცელი, სექტორთაშორისი ინიციატივა, რომელიც ცდილობს შეცვალოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართ მიმართული ევროკავშირში.

ფსიქიკური ჯანმრთელობა უფრო მეტია, ვიდრე ინდივიდუალური ან ოჯახური საკითხი; ეს მნიშვნელოვნად აისახება ჩვენს ეკონომიკასა და საზოგადოებებზე. კომისიის მონაცემებით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები შეეხო დაახლოებით 84 მილიონ ადამიანს ევროკავშირში COVID-19 პანდემიამდე, რაც განსაცვიფრებელი ხარჯით შეადგენს დაახლოებით 600 მილიარდ ევროს ყოველწლიურად - მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%-ზე მეტი. სამუშაო ადგილიც არ დარჩენილა, დასაქმებულთა 27% აცხადებს, რომ განიცდის სამუშაოსთან დაკავშირებულ სტრესს, დეპრესიას ან შფოთვას.

თუმცა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა არ არსებობს ვაკუუმში; იგი ყალიბდება სხვადასხვა პიროვნული და გარე ფაქტორებით. ბოლოდროინდელი კრიზისები, როგორიცაა COVID-19-ის პანდემია, რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ და კლიმატის ცვლილების მზარდი სამმაგი პლანეტარული კრიზისი, ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა და დაბინძურება, ყველა ამ გამოწვევებს ართულებს. კომისიამ ხაზი გაუსვა, თუ როგორ იმოქმედა პანდემიამ განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე და მათზე, ვისაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჰქონდა. მაგალითად, სუიციდი გახდა 15-19 წლის ახალგაზრდების სიკვდილის მეორე მიზეზი ევროკავშირში. უფრო მეტიც, გაზრდილმა დიგიტალიზაციამ, დემოგრაფიულმა ცვლილებებმა და შრომის ბაზარზე ცვლილებებმა წარმოადგინა გამოწვევებისა და შესაძლებლობების კომპლექსური ქსელი.

ამ მაჩვენებლების მიღმა მილიონობით „პირადი ამბავი“ დგას, მათ შორის ბავშვებისა და მოზარდების, რომლებიც ზედმეტად არიან დამოკიდებული ციფრულ მოწყობილობებზე, სოციალურად გარიყულ პიროვნებებზე, ხანდაზმულებზე, რომლებიც განიცდიან მარტოობას, მუშებს, რომლებიც ებრძვიან დამწვრობას და ინდივიდებს, რომლებიც თავს იზოლირებულად გრძნობენ თავიანთი იდენტობის ან მდებარეობის გამო. განცხადებაში განსაკუთრებით ხაზგასმულია ადრეული ჩარევის, პრევენციული ზომების, მაღალი ხარისხის და ხელმისაწვდომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვისა და გამოჯანმრთელების შემდგომ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის მნიშვნელობა.

ამ გადაუდებელი მოწოდების საპასუხოდ და ევროკავშირის ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების აღიარებით, მიიღონ პრევენციული ჯანდაცვისა და მაღალი ხარისხის მკურნალობა, პრეზიდენტმა ფონ დერ ლაიენმა გამოაცხადა კომისიის ახალი მიზანი - „ჩვენი ევროპული ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია“. ახალი სტრატეგია ფოკუსირებულია სამ სახელმძღვანელო პრინციპზე: ადექვატურ და ეფექტურ პრევენციაზე წვდომის უფლება, მაღალი ხარისხის და ხელმისაწვდომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისზე წვდომის უფლება და გამოჯანმრთელების შემდეგ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის შესაძლებლობა.

ინიციატივა ყოვლისმომცველია და მოუწოდებს თანამშრომლობას ეროვნულ და რეგიონულ აქტორებს, ჯანდაცვის და არაჯანმრთელობის პოლიტიკის სექტორებს და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის, დაწყებული პაციენტისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებიდან დამთავრებული აკადემიური და ინდუსტრიით. საერთო მიზანია „აღჭურვოს ეს ერთეულები იმ ინსტრუმენტებით, რომლებიც აუცილებელია ცვლილებებისა და არსებული სტრუქტურების გლობალურ დონეზე გასაძლიერებლად“.

რეკლამა

მნიშვნელოვანია, რომ კომისიის ახალი სტრატეგია მხარს დაუჭერს წევრ სახელმწიფოებს მცდელობებში მიაღწიონ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიზნებს არაგადამდები დაავადებების შესახებ 2025 წლისთვის და მდგრადი განვითარების მიზნების 2030 წლისთვის.

კამპანიის მონაწილეები, მათ შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ევროპა (MHE) ამტკიცებდნენ ზუსტად ამ ტიპის განვითარებას - ფსიქიკურ ჯანმრთელობას უფრო ფართო სოციალურ და ეკონომიკურ კონტექსტში. კოორდინირებული, სექტორთაშორისი მიდგომის მოწოდებით და გაუმჯობესებისკენ მკაფიო გზის გაყვანით, მას აქვს პოტენციალი, მოახდინოს პარადიგმის ცვლილება ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ევროკავშირის მასშტაბით. თუმცა, ზოგიერთმა დაინტერესებულმა მხარემ მოითხოვა შემდგომი ზომების მიღება, მათ შორის კონკრეტული მიზნები, ეტალონები, ინდიკატორები და პროგრესის მონიტორინგის მექანიზმები წევრი ქვეყნებისთვის.

როგორც ახალი ძალისხმევის ნაწილი, ევროკავშირი გეგმავს 10 მილიონი ევროს გამოყოფას თემებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის გასაძლიერებლად, ფოკუსირება მოწყვლად მოსახლეობაზე, როგორიცაა ბავშვები, ახალგაზრდები და მიგრანტები ან ლტოლვილები. პირადი ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარება ასევე არ უნდა იყოს უგულებელყოფილი და უნდა მოიცავდეს სტრესის შემამსუბუქებელი ტექნიკის გავრცელებას, როგორიცაა კოგნიტური ქცევითი თერაპია (CBT), ან ისეთი ჩვევები, როგორიცაა დღიურის წერა, კარგად ძილი და სტრესის შემამსუბუქებელი საშუალებების გამოყენება, როგორიცაა სტრესის ბურთულები ან უშაქრო რეზინის ღეჭვა. , რადგან მკვლევარები თვლიან, რომ ღეჭვის აქტი ზრდის კონცენტრაციას სტრესისა და შფოთვის შემცირებით.

მნიშვნელოვანია, რომ სტრატეგია ასევე ცდილობს გაანადგუროს ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარშემო არსებული სტიგმა. კომისარმა კირიაკიდესმა ხაზი გაუსვა უფრო დიდი მიღებისა და გაგების აუცილებლობას და განაცხადა, რომ „კარგია, რომ არ იყო კარგად“.

ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა მარგარიტის შინასმა გააფრთხილა ეგრეთ წოდებული სწრაფი გამოსწორების მოლოდინში და განაცხადა, რომ „ბედნიერების ღილაკი არ არის დასაჭერი“. მთავარი მიზანია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინტეგრირება პოლიტიკის ყველა სფეროში, განათლებისა და გარემოსდაცვით დასაქმებამდე და ციფრულ სამყარომდე, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა არა მხოლოდ ჯანმრთელობის, არამედ სოციალური საკითხია. სტრატეგია ასახავს ცვლას ფსიქიკური ჯანმრთელობის აღიარებისკენ, როგორც ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობა, აუცილებელ ცვლილებას ევროკავშირის მასშტაბით მილიონობით ადამიანისთვის დაზარალებული „მდუმარე ეპიდემიის“ უკეთ მოსაგვარებლად.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
აზერბაიჯანის3 დღის წინ

Baku Energy Week ხსნის ახალ თავს აზერბაიჯანის ენერგეტიკულ პორტფელში  

ევროპის არჩევნები 20245 დღის წინ

დანიელებს დიდ ბრიტანეთში ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის ხელი შეუშალეს ხმის მიცემას ევროკავშირის არჩევნებში 

ევროპის არჩევნები 20243 დღის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ეკონომია4 დღის წინ

კლიმატის პარტნიორობა, რომელიც წახალისებას იმსახურებს

პაკისტანში4 დღის წინ

პაკისტანის პავილიონი ბრწყინავს ბრიუსელის საერთაშორისო სკოლის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო ფესტივალზე

China4 დღის წინ

ყაზახეთმა და ჩინეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სპილენძის ქარხნის მშენებლობის შესახებ

ევროპის არჩევნები 20244 დღის წინ

ევროკავშირის არჩევნები: ბიჭები (და გოგოები) დაბრუნდნენ ქალაქში

ევროპის არჩევნები 20243 დღის წინ

როგორ მისცეს ხმა რუმინეთმა და ბულგარეთმა ევროპის არჩევნებზე

მსოფლიო11 წთ წინ

აშშ-ის დაცემა ნაკლებად სავარაუდოა: გაკვეთილები მოოქროვილი ხანიდან

რუსეთი2 საათის წინ

დიდი ბრიტანეთის სმიტსის ჯგუფის საკამათო ყოფნა რუსეთში კითხვებს აჩენს

თამბაქოს20 საათის წინ

თამბაქოს წესების შემოთავაზებული ცვლილებები ძირს უთხრის ევროკავშირის კანონმდებლობას და საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს

UK21 საათის წინ

ინოვაციური ახალი სამართლებრივი ანგარიში გამოხატავს დიდ შეშფოთებას გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეჟიმის შესახებ

ისტორია21 საათის წინ

გსურთ გაიგოთ როგორ ცხოვრობდნენ ვატერლოოს ბრძოლის დროს?

cryptocurrency1 დღის წინ

რესურსები კრიპტოვალუტების სასურსათო ან სამზარეულოს განახლებისთვის გამოყენებისთვის

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში (ECHR)1 დღის წინ

საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის მართლმსაჯულების შეცდომას, ამბობს, რომ კანონი უნდა შეიცვალოს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ

უკრაინა2 დღის წინ

უკრაინელი ბავშვები რუსეთმა მოიპარა, ერთად უნდა დავიბრუნოთ ისინი

Trending