დაკავშირება ჩვენთან ერთად

კორონავირუსი

COVID-19-ის უარყოფითი ზემოქმედება საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე - კვლევის მიმოხილვა და ზოგიერთი პროგნოზი

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

კორონავირუსის პანდემიამ უზარმაზარი გავლენა იქონია ჯანდაცვაზე მთელ მსოფლიოში. ერთის მხრივ, მან გამოავლინა სისუსტეები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემებში, როგორიცაა სამედიცინო პერსონალის, აღჭურვილობისა და მედიკამენტების დეფიციტი, ასევე არასაკმარისი კოორდინაცია და თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის. მეორე მხრივ, მან უარყოფითი გავლენა მოახდინა სხვა კატეგორიის პაციენტებისთვის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობასა და ხარისხზე. წერს მუხამედსოდიკ რახიმოვი, სტრატეგიული და რეგიონული კვლევების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ქვეშ

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, მოსახლეობის ეფექტური სოციალური მხარდაჭერისა და უზბეკეთის მოქალაქეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით კოროვირუსული ინფექციის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის პერიოდში მიღებული იქნა შემდეგი ღონისძიებები:

  • პრეზიდენტის 25 წლის 2020 ივლისის ბრძანება „კორონავირუსის პანდემიის შერბილების, სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური კეთილდღეობის სისტემის კარდინალური გაუმჯობესებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ ღონისძიებების შესახებ“;
  • პრეზიდენტის 29 წლის 2020 იანვრის ბრძანება „უზბეკეთის რესპუბლიკაში ახალი ტიპის კორონავირუსის შემოტანისა და გავრცელების პრევენციის ღონისძიებათა პროგრამის მომზადების შესახებ სპეციალური რესპუბლიკური კომისიის შექმნის შესახებ“ და;
  • მინისტრთა კაბინეტის 23 წლის 2020 მარტის ბრძანებულება „კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციის დამატებითი ღონისძიებების შესახებ“ და ა.შ.

ჯერ ერთი, უზბეკეთში პანდემიის დაწყებიდან, პრეზიდენტ შ. მირზიოევმა, COVID-19-ის გავრცელების პრევენციისა და მისი შედეგების შესამსუბუქებლად ათზე მეტი ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტი მიიღეს. ეს დოკუმენტები გახდა საფუძველი ქვეყანაში COVID-ის გავრცელების პრევენციისთვის სამუშაოების ეფექტური ორგანიზებისთვის.

უზბეკეთის რესპუბლიკაში ახალი ტიპის კორონავირუსის შემოტანისა და გავრცელების პრევენციის ღონისძიებათა პროგრამის მომზადების სპეციალური რესპუბლიკური კომისიის შექმნის შესახებ სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანების საფუძველზე, 29 წლის 2020 იანვარს. შეიქმნა სპეციალური რესპუბლიკური კომისია. მიღებულია შესაბამისი ზომები.

პრეზიდენტის ბრძანების განხორციელების ფარგლებში შეიქმნა ანტიკრიზისული ფონდი. ანტიკრიზისული ფონდი 10 ტრილიონი თანხის ოდენობით განკუთვნილია პანდემიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად და არსებულ პირობებში ეკონომიკის მხარდასაჭერად. გათვალისწინებულია ზომები ამ ფონდის ხარჯზე ანტიეპიდემიური ღონისძიებების ორგანიზებაში ჩართული ჯანდაცვის მუშაკების სტიმულირებისთვის.

ამავდროულად, სახელმწიფოს მეთაურის ინიციატივით მოსახლეობის სპეციალიზებული უფასო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფის მიზნით, კორონავირუსით დაავადებულთა სამკურნალოდ 1 საწოლიანი სპეციალიზებული ჰოსპიტალი (ზანგიატა-2 და ზანგიატა-36,000), რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით. სამედიცინო აღჭურვილობა, მოკლე დროში აშენდა ტაშკენტის ოლქის ზანგიატას რაიონში. ვირუსის წინააღმდეგ სადისტრიბუციო ცენტრებიც შეიქმნა.

მაგალითად, "Expo Markaz", "Yoshlik", "Atlas" ქალაქ ტაშკენტში. აქ გამოყენებული იყო დიაგნოსტიკისა და დროებითი მკურნალობის მეთოდები.

რეკლამა

ამავდროულად, ტაშკენტის ოლქის იუკორიჩიჩიკის რაიონში მოკლე დროში მოეწყო საკარანტინო ცენტრი 22 ათასი ადამიანისთვის. გარდა ამისა, 7,000 ადამიანზე გათვლილი საკარანტინო ცენტრები აშენდა ნამანგანში, სამარყანდში, სურხანდარიას რეგიონებში და ყარაყალპაქსტანის რესპუბლიკაში.

2020 წლის პანდემიის დროს სამედიცინო დაწესებულებებმა მიიღეს სამი MSCT, 56 რენტგენის აპარატი, 2,303 ფუნქციური საწოლი, 1,450 CPAP აპარატი, 3,300 ჟანგბადის კონცენტრატორი, 2,040 ვენტილატორი, 55 PCR აპარატი, 12,500 გულის მონიტორი, ასევე ბიუჯეტის ხარჯზე. 72 მილიარდი სოუმის ოდენობით შეძენილია 500 ვენტილატორი, 90 გულის მონიტორი, 10 PCR აპარატი და სხვა აღჭურვილობა. გარდა ამისა, სპონსორობით შეძენილია 1,512 საბავშვო CPAP მანქანა, 300 ვენტილატორი, 2,507 ჟანგბადის კონცენტრატორი და სხვა აღჭურვილობა.

COVID-19-ის პანდემიის დროს ქვეყანაში მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად ქვეყანაში შეიქმნა მატერიალური დახმარებისა და მხარდაჭერის საჭიროების მქონე ოჯახების სიები - ეგრეთ წოდებული „რკინის რვეული“.

უფრო მიზნობრივი დახმარების უზრუნველსაყოფად, ასევე განისაზღვრა გაჭირვებული ოჯახების კატეგორიები, მათ შორის მოქალაქეები, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური და შემოსავლის წყარო საკარანტინო ღონისძიებების შედეგად. გარდა ამისა, მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად გადაიდგა ნაბიჯები სურსათზე ფასების ზრდის შესაჩერებლად. საბაჟო გადასახადისა და აქციზის ნულოვანი განაკვეთები დაწესდა 20 საკვებსა და ძირითად პროდუქტზე (ხორცი, რძე, კარაქი, ხახვი, ფქვილი, შაქარი, გაზები, ჰიგიენური საშუალებები, ვენტილატორები და ა.შ.) 2020 წლის ბოლომდე, როდესაც შემოტანილ იქნა უზბეკეთში. 19 წლის ბოლომდე საბაჟო გადასახდელისგან და დღგ-სგან გათავისუფლდა ასევე COVID-2020-ის კონტროლისთვის სამედიცინო და საკარანტინო დაწესებულებების მშენებლობისთვის საჭირო მასალები, ასევე მათი ექსპლუატაციის საქონელი.

მეორეც, მთავრობამ საკმაოდ სწრაფად უპასუხა კორონავირუსის პანდემიას. შემუშავდა ღონისძიებების მთელი პაკეტი 2020-2021 წლებში ეკონომიკური აღდგენის დასაჩქარებლად. შედეგად, უზბეკეთი გახდა ერთ-ერთი იმ მცირერიცხოვან ქვეყნებს შორის, რომლებმაც მოახერხეს ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება - მშპ 1.6%-ით 2020 წელს COVID-19 პანდემიის კონტექსტში.

კერძოდ, კრიზისის მართვის გლობალური მოდელი – მონეტარული პოლიტიკის შერბილება ცენტრალური ბანკების მიერ „კრიზისის ფულით დატბორვის“ სახით და რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების სახით – არ აისახა უზბეკეთში.

ასევე 2020 წლის აპრილში პანდემიის გამოცხადების შემდეგ. ცენტრალურმა ბანკმა შეამცირა რეფინანსირების განაკვეთი 1%-ით (16%-დან 15%-მდე წელიწადში). გატარდა გონივრული მონეტარული პოლიტიკა სტაგფლაციის მზარდი რისკების თავიდან ასაცილებლად (შედარებით მაღალი ინფლაციის ფონზე). უზბეკეთს აქვს დაბალი საგარეო ვალი და ჯანსაღი სახელმწიფო ბიუჯეტი, ამიტომ ქვეყანას ჰქონდა ადგილი ანტიკრიზისული მანევრებისთვის.

გარდა ამისა, პანდემიის პირველ დღეებში პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა განკარგულებას „ეკონომიკურ სექტორებზე კორონავირუსის პანდემიისა და გლობალური კრიზისის მოვლენების უარყოფითი ზემოქმედების შერბილების პრიორიტეტული ღონისძიებების შესახებ“ (დათარიღებული 19 წლის 2020 მარტი). აღინიშნა ზომების გატარების აუცილებლობა ეკონომიკის სექტორებისა და მოსახლეობის მხარდასაჭერად, მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, საგარეო ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირება, მრეწველობისა და ეკონომიკის სექტორების გამართული ფუნქციონირება და რაც მთავარია - ქვეყნის შემოსავლების მკვეთრი შემცირების თავიდან ასაცილებლად. მოსახლეობა.

ასევე უზრუნველყოფილია გარკვეული სექტორების ფინანსური და საკრედიტო მხარდაჭერა, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, მშენებლობა, ტურიზმი და ჯანდაცვა. ყველაზე რთული პრობლემა, რომელსაც ყველა საწარმო აწყდება კარანტინის პერიოდში, არის საბრუნავი კაპიტალის ნაკლებობა. საბრუნავი კაპიტალის შევსების საკრედიტო მხარდაჭერა განხორციელდა ორი არხით, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის სახელმწიფო ფონდის, რომელიც წარმოადგენს ამ მიმართულებით მხარდაჭერის ძირითად ინსტიტუტს, ასევე ბანკებს.

მესამე, უზბეკეთში ზოგადი კარანტინის წესების შესაბამისად, პანდემიის უარყოფითი შედეგების შესამცირებლად, სახელმწიფო ხელისუფლებამ საზოგადოებასთან ერთად მიიღო მთელი რიგი სამაგალითო ზომები.

კერძოდ, პრეზიდენტის შ. მირზიოევმა, Covid-ის გავრცელების პრევენციის შესახებ ყველა გადაწყვეტილება განიხილეს სახალხო დეპუტატთა კენგაშებში, გაითვალისწინეს ფართო საზოგადოების მოსაზრებები და შემდეგ განსახილველად გადაეცა სპეციალურ რესპუბლიკურ კომისიას. სამედიცინო დაწესებულებებზე გადაჭარბებული ტვირთის თავიდან აცილების მიზნით, მედიითა და ინტერნეტით მოქალაქეები პერიოდულად ეცნობოდნენ კოვიდ ვირუსის სახლში მკურნალობის პროფილაქტიკურ ღონისძიებებსა და მეთოდებს. ასევე შემუშავდა დაავადების მქონე პირთა მკურნალობის სპეციალური პროტოკოლები დაავადების დონისა და პაციენტების თანმხლები დაავადებების გათვალისწინებით. პერიოდულად დაწესდა საკარანტინო შეზღუდვები.

მეოთხე, საერთაშორისო თანამშრომლობამ განსაკუთრებული როლი ითამაშა COVID-19 პანდემიის პრევენციაში. პანდემიის დასაწყისიდანვე უზბეკეთის პრეზიდენტმა სატელეფონო საუბარი გამართა ცენტრალური აზიისა და ავღანეთის ყველა სახელმწიფოს მეთაურთან. ამ მოლაპარაკებების დროს განიხილეს როგორც ორმხრივი დღის წესრიგი, ასევე რეგიონში და მთლიანად მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემიის გავრცელების საფრთხის ერთობლივი წინააღმდეგობა.

საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, როგორიცაა გაერო, დსთ, SCO, CCTS, მიიღეს ერთობლივი პროგრამები და მოაწყვეს არაერთი კონფერენცია, რათა გაცვალონ პრაქტიკული გამოცდილება კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ.

კერძოდ, ტაშკენტში გამართული SCO-ს წევრი ქვეყნების ჯანდაცვის მინისტრების მეხუთე შეხვედრის ფარგლებში (09.06.2022), განხორციელდა ორმხრივი ძალისხმევის გაერთიანება ხარისხიანი სამედიცინო სერვისების გამოყენების შესაძლებლობების გაფართოების მიზნით.
დეტალურად განიხილეს COVID-19 პანდემია.

უზბეკეთის საერთაშორისო ძალისხმევაში კოროვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში მთავარი როლი ითამაშა უზბეკეთის პრეზიდენტმა შ. მირზიოევი თურქულენოვანი სახელმწიფოების თანამშრომლობის საბჭოს საგანგებო სამიტის მუშაობაში, რომელიც გაიმართა 10 წლის 2020 აპრილს ვიდეოკონფერენციის ფორმატში.
მან წამოაყენა არაერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა კოროვირუსული პანდემიის საპასუხოდ:
1) თურქეთის საბჭოს ფარგლებში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მონიტორინგის, ანალიზისა და პროგნოზირების მუდმივი სისტემის ჩამოყალიბება;
2) თურქულენოვანი ქვეყნების ჯანდაცვის სამინისტროებისა და წამყვანი სამედიცინო დაწესებულებების ერთობლივი საქმიანობის შექმნა სახიფათო ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის შესახებ ინფორმაციისა და გამოცდილების გაცვლის მიზნით;
3) თურქეთის საბჭოს სამდივნოსთან არსებული პანდემიის კონტროლის სპეციალური საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნა; 4) მოსახლეობის უზრუნველყოფა საჭირო საკვებით, მედიკამენტებითა და მედიკამენტებით.

გარდა ამისა, განხორციელდა გამოცდილების უწყვეტი გაცვლა ისეთი ქვეყნების ხელისუფლებასთან, როგორიცაა გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი და თურქეთი, რათა გაუმჯობესდეს კორონავირუსის მკურნალობის სპეციფიკური პროტოკოლები.

მეხუთე, უზბეკეთის ხელმძღვანელობამ გაიმეორა რეგიონული თანამშრომლობის ერთგულება და ცენტრალურ აზიაში COVID-19 პანდემიაზე ერთობლივი რეაგირებისკენ მოუწოდა. CA ქვეყნებმა მხარი დაუჭირეს გამოცდილების და ინფორმაციის გაცვლას კოროვირუსული ინფექციის წინააღმდეგ საბრძოლველად, რაც აჩვენა რეგიონალური სოლიდარობა საერთო გამოწვევების წინააღმდეგ. ჰუმანიტარულმა დახმარებამ უზბეკეთიდან ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში, შემდეგ კი ყაზახეთიდან ყირგიზეთში, ხელი შეუწყო რეგიონულ კონსოლიდაციას COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

უზბეკეთმა ასევე აწარმოა ჰუმანიტარული აუცილებელი სამედიცინო მარაგები ჩინეთში, ავღანეთში, ირანში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, ბელორუსიაში, აზერბაიჯანში, უნგრეთსა და რუსეთში.

მიუხედავად COVID-19-ის პრევენციისთვის მიღებული ზომები და ჯანმო-ს განცხადება, რომ პანდემია დასრულდა, მსოფლიო სულ უფრო მეტად აცნობიერებს პრობლემების მკურნალობას და მისი შედეგების პრევენციას, რაც სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს სამეცნიერო და სამედიცინო საზოგადოებაში. ჯანმო-ს მონაცემებით, ყოველი მეათე ადამიანი, რომელიც გამოჯანმრთელდა კორონავირუსისგან, აცხადებს, რომ მას აქვს პოსტ-COVID გართულებები.

ცნობილი საერთაშორისო სამედიცინო გამოცემებისა და სპეციალიზებული ექსპერტების მასალების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ რიგი შედარებით ყველაზე გავრცელებული პოსტ-COVID დაავადებები.

- ფილტვის დაავადება. ვუჰანის უნივერსიტეტის ცნობით, 90 მათ %-ს, ვინც გამოჯანმრთელდა კოვიდისგან, ჰქონდა ფილტვების სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება (ფილტვის ფიბროზი).

მეცნიერთა ვარაუდით, ამ დაავადების გამოჯანმრთელების პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს 15 წლები. ქოშინი რჩება პოსტკოვიდული სინდრომის ყველაზე გავრცელებულ ფილტვის სიმპტომად. ინფექციის შემდეგ ის საშუალოდ ფიქსირდება 32 პაციენტების %. პროგნოზების მიხედვით, ეს დაავადება იწვევს სუნთქვის უკმარისობას და, შედეგად, ინვალიდობას.

- სისხლძარღვთა დაავადება. კარდიოლოგების აზრით, კოვიდ-ის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გართულება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაზიანებაა. აღნიშნულია, რომ სისხლის შედედების დარღვევამ, რომელიც თითქმის ყველა კორონავირუსით ინფიცირებულს განიცადა, შეიძლება გამოიწვიოს ფორმირება. სისხლის კოლტების გემებში. შესაბამისად, სისხლძარღვთა კედლის სიხისტის ცვლილებები ხშირად იწვევს მატებას არტერიულ წნევაში.

კვლევებმა აჩვენა, რომ დაფიქსირდა გულის კუნთის დაზიანება 20 % 500 ვუჰანის საავადმყოფოში გასინჯული პაციენტები. ცვლილებები ასევე დაფიქსირდა სისხლში 38 გამოკვლეული პაციენტების % ე.ი. აღინიშნება სისხლის შედედების მომატება და სისხლის შედედება აღმოჩნდა ამ რაოდენობის პაციენტების მესამედში. ექსპერტების აზრით, კოვიდისგან გამოჯანმრთელების შემდეგაც კი, პაციენტები რჩებიან დაავადების მაღალი რისკის ქვეშ პარალიზის მდე გულის შეტევები.

ამავდროულად, როგორც ეროვნული ექსპერტები აღნიშნავენ, ბოლო დროს უზბეკეთმა ასევე განიცადა მიოკარდიტის სხვადასხვა ფორმების ყველაზე გამოხატული ზრდა.

- ნევროლოგიური დაავადებები. ექსპერტები US ბიოტექნოლოგიის ინფორმაციის ეროვნული ცენტრი თვლის, რომ ყოველი მესამე პოსტ-COVID პაციენტს ემართება ნევროლოგიური დაავადებები, მათ შორის თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი და კოგნიტური დაქვეითება საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ.

ანალოგიურ მოსაზრებას იზიარებენ ნევროლოგიის სამეცნიერო ცენტრის ექსპერტებიც რუსეთის მათი დაკვირვებით, ნევროლოგიური გართულებები ფიქსირდება 80% მძიმე COVID-19 გადარჩენილთა.

- სახსრების დაავადებები.და თურქეთში, საფრანგეთსა და იტალიაში ჩატარებული კვლევები ამას აჩვენებს 65 პოსტ-COVID პაციენტების % ჰქონდა ერთობლივი ტკივილი მდე მიალგია (კუნთების, ლიგატების, მყესების და ფასციების ტკივილის სინდრომი - კუნთების შემაერთებელი ქსოვილის გარსები). ჯანმო-ს სტატისტიკის მიხედვით, ქალები უფრო მგრძნობიარენი არიან პოსტ-კოვიდ სახსრის სინდრომის მიმართ, ვიდრე მამაკაცები.

ასევე, ზოგიერთი ექსპერტი ხაზს უსვამს, რომ მდგომარეობის გაუარესება ხელს უწყობს: ინფიცირებული უჯრედების სიკვდილის შემდეგ წარმოქმნილი ტოქსინების დაგროვებას, ანტიბიოტიკების ხანგრძლივ გამოყენებას, საავტომობილო აქტივობის დაქვეითებას და სხეულის წონის მატებას. უზბეკი ექსპერტები ასევე აღნიშნავენ, რომ Covid-ით ინფიცირების შემდეგ ქვეყანაში ხშირია ბარძაყის თავის ავასკულარული (ასპტიკური) ნეკროზის დიაგნოზი.

- ღვიძლისა და თირკმელების დაავადებები.ჩინელი ექსპერტების აზრით, 27 ვუჰანის საავადმყოფოებში მოთავსებული პაციენტების პროცენტი, Chinaთირკმელების პრობლემები ჰქონდა. ჰუბეისა და სიჩუანის პროვინციებში 200 შემთხვევიდან, 59% შარდში ცილა იყო.

აღნიშნულია, რომ პაციენტებში თირკმელების მწვავე ქრონიკული უკმარისობით, სიკვდილის რისკი ხუთჯერ მეტი იყო. ვირუსის ფონზე, მათაც კი, ვისაც ადრე არ ჰქონდა რაიმე განსაკუთრებული ჩივილი, შეიძლება დაემართოს თირკმლის დაავადება შემთხვევების 30%. თუმცა, ჩინელი მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ დაახლოებით 50 კორონავირუსით ჰოსპიტალიზებული პაციენტების %-ს აღენიშნებოდა ღვიძლის დაზიანების ნიშნები.

პოსტ-COVID დაავადებები განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. ესპანელი ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ ამ ტენდენციამ, თავის მხრივ, შეიძლება გამოიწვიოს ინვალიდობის შემთხვევების ზრდა. ამ ფონზე, ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად, ქ შეერთებული შტატები, არის მოწოდებები, რომ გაიგივონ პოსტ-COVID დაავადებები ინვალიდობასთან.

ზოგადად, ბევრი სამედიცინო სპეციალისტი მსოფლიოში, მათ შორის უზბეკეთის სპეციალისტები, ამტკიცებენ, რომ კოვიდ-ის შედეგები კიდევ დიდხანს დარჩება არაპროგნოზირებადი. ამ პირობებში პრიორიტეტული მიმართულება, როგორც ჯანდაცვის სისტემის ორგანიზატორებისთვის, ასევე სამეცნიერო საზოგადოებისთვის, არის პოსტ-COVID დაავადებების გაზრდის გამომწვევი ფაქტორების უფრო საფუძვლიანი და სიღრმისეული შესწავლა, ასევე მათი დროული და კვალიფიციური შესწავლა. მკურნალობა. ასევე, ბევრი ექსპერტი თვლის, რომ კორონავირუსის შედეგების მინიმუმამდე შესამცირებლად, აუცილებელია გაგრძელდეს ღონისძიებები მსოფლიოს მოსახლეობის სრული ვაქცინაციისთვის.

როგორც გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა თქვა, „დროა ხელახლა ვისწავლოთ გლობალური სოლიდარობის პრინციპი და ვიპოვოთ ახალი გზები საერთო სიკეთისთვის ერთობლივი მუშაობისთვის. ეს უნდა მოიცავდეს გლობალურ ვაქცინაციის გეგმას, რომელიც COVID-19-ის ვაქცინებს მიაწვდის მილიონებს, რომლებსაც აქამდე უარი ეთქვათ ამ სიცოცხლის გადარჩენაზე. ”

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ექსპერტები მიზანშეწონილად თვლიან გაეროს დონეზე ერთობლივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება გადაუდებელი პრობლემების გადასაჭრელად, რომლებიც დაკავშირებულია ყოვლისმომცველი სამუშაოს ეფექტურ ორგანიზებასთან ყველა სახის პოსტკოიტალური დაავადების შესწავლის, პრევენციისა და მკურნალობის შესახებ, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს მსოფლიოში ინვალიდობის ზრდის თავიდან ასაცილებლად.

ამავდროულად, მომავალი პანდემიების თავიდან აცილების ან მათი უარყოფითი შედეგების შესამცირებლად, მიზანშეწონილი იქნება გლობალურ დონეზე გამოვიდეს პროექტი „ერთი ჯანმრთელობა“, რომელიც შემუშავებულია გერმანიაში და განიხილება მოლაპარაკებებში. პანდემიის ხელშეკრულება, ევროკავშირის ჯანმრთელობის გლობალურ სტრატეგიაში და გერმანიის მთავრობის კონცეფციაში გლობალური ჯანმრთელობის შესახებ.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
თამბაქოს5 დღის წინ

თამბაქოს წესების შემოთავაზებული ცვლილებები ძირს უთხრის ევროკავშირის კანონმდებლობას და საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს

UK5 დღის წინ

ინოვაციური ახალი სამართლებრივი ანგარიში გამოხატავს დიდ შეშფოთებას გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეჟიმის შესახებ

რუსეთი4 დღის წინ

დიდი ბრიტანეთის სმიტსის ჯგუფის საკამათო ყოფნა რუსეთში კითხვებს აჩენს

მსოფლიო4 დღის წინ

აშშ-ის დაცემა ნაკლებად სავარაუდოა: გაკვეთილები მოოქროვილი ხანიდან

მოლდოვა4 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

cryptocurrency5 დღის წინ

რესურსები კრიპტოვალუტების სასურსათო ან სამზარეულოს განახლებისთვის გამოყენებისთვის

აფრიკის რესპუბლიკა4 დღის წინ

ევროკავშირი და აფრიკა: სტრატეგიული და პარტნიორობის ხელახალი განსაზღვრისკენ

ისრაელის2 დღის წინ

შემდეგი ევროპარლამენტი უფრო ისრაელის პროპაგანდაა?

იტალიაში20 წთ წინ

მოიგო თუ არა მელონიმ ევროპის არჩევნები? იტალიური პერსპექტივა

ყაზახეთის1 საათის წინ

ყაზახეთის ეკონომიკური წარმატება: ტრანსფორმაციისა და ზრდის მოგზაურობა

ევროპის არჩევნები 20242 საათის წინ

ღრმა შეშფოთება ევროპულ არჩევნებში ულტრამემარჯვენეების მიღწევებით

რუსეთი17 საათის წინ

რუსეთის მუდმივი საფრთხე მომავალი არჩევნებისა და გლობალური მოვლენების მიმართ

ცხოველთა კეთილდღეობა17 საათის წინ

ფრინველის გრიპის სპექტრი ნიშნავს, რომ ცხოველთა ჯანმრთელობა ევროპარლამენტის პრიორიტეტი უნდა იყოს

ყაზახეთის21 საათის წინ

ყაზახეთის პრეზიდენტი კასიმ-ჟომარტ ტოკაევი: მოდერნიზაციისა და დიპლომატიური ხედვის არქიტექტორი

ზოგადი22 საათის წინ

ვის ჰყავს საუკეთესო გუნდი ევროზე?

ზოგადი22 საათის წინ

Red Sea Beckons: ჩაყვინთვის თავგადასავალში ეგვიპტეში

მოლდოვა4 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20247 დღის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის2 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის3 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China8 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China8 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები12 თვის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending