დაკავშირება ჩვენთან ერთად

პრეზიდენტი კასიმ-ჯომარტ ტოკაევი