დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ბელგია

NextGenerationEU: ევროკომისია მხარს უჭერს ბელგიის 5.9 მილიარდი ევროს აღდგენისა და გამძლეობის გეგმას

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

ევროკომისიამ მიიღო დადებითი შეფასება ბელგიის აღდგენისა და გამძლეობის გეგმის შესახებ. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ევროკავშირის მიერ 5.9 მილიარდი ევროს გრანტების გამოყოფისთვის აღდგენისა და გამძლეობის მექანიზმის (RRF) ფარგლებში. ეს დაფინანსება ხელს შეუწყობს ინვესტიციების და რეფორმების გადამწყვეტი ღონისძიებების განხორციელებას, რომლებიც აღწერილია ბელგიის აღდგენისა და გამძლეობის გეგმაში. ეს მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ბელგიის COVID-19 პანდემიიდან ძლიერი გამოსვლის შესაძლებლობაში. RRF - NextGenerationEU– ს ცენტრში - 672.5 მილიარდ ევროს გამოყოფს (მიმდინარე ფასებში) ევროკავშირის ინვესტიციებისა და რეფორმების მხარდასაჭერად. ბელგიური გეგმა წარმოადგენს ევროკავშირის უპრეცედენტო კოორდინირებულ რეაგირებას COVID-19 კრიზისზე, რათა განიხილოს საერთო ევროპული გამოწვევები მწვანე და ციფრული გადასვლების მიღებით, გააძლიეროს ეკონომიკური და სოციალური მდგრადობა და ერთიანი ბაზრის ერთიანობა.

კომისიამ შეაფასა ბელგიის გეგმა RRF დებულებით განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე. კომისიის ანალიზმა, კერძოდ, გაითვალისწინა, მხარს უჭერს თუ არა ინვესტიციები და რეფორმები ბელგიის გეგმაში მწვანე და ციფრული გადასვლების განხორციელებას; ხელი შეუწყონ ევროპულ სემესტრში გამოვლენილი გამოწვევების ეფექტურად მოგვარებას; გააძლიეროს მისი ზრდის პოტენციალი, სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკური და სოციალური მდგრადობა. ბელგიის მწვანე და ციფრული გადასვლების უზრუნველყოფა კომისიის შეფასებით, ბელგიის გეგმა მთლიანი თანხის 50% -ს უთმობს იმ ზომებს, რომლებიც მხარს უჭერს კლიმატის მიზნებს. ეს მოიცავს ინვესტიციებს ქვეყნის მასშტაბით საჯარო და კერძო შენობების განახლების ღონისძიებებში მათი ენერგოეფექტურობის ასამაღლებლად, ალტერნატიული ენერგეტიკული ტექნოლოგიების დანერგვაში, როგორიცაა დაბალი ნახშირბადის წყალბადის წარმოება და რეფორმები და ინვესტიციები მწვანე მობილობაზე გადასვლის დასაჩქარებლად. იგი ასევე ითვალისწინებს მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ბიომრავალფეროვნების აღსადგენად, გვალვების მზარდი პრობლემის მოსაგვარებლად და რესურსების ეფექტურად გამოყენებაში, გადამუშავებასა და ცირკულარული ეკონომიკაში.

კომისია მიიჩნევს, რომ ბელგიის გეგმა მთლიანი გამოყოფის 27% -ს უთმობს იმ ზომებს, რომლებიც ციფრული გადასვლის მომხრეა. ეს მოიცავს საჯარო ადმინისტრაციისა და მართლმსაჯულების სისტემის ციფრული ფორმირების ზომებს, ციფრული უნარების ტრენინგებს, ბელგიის კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების გაძლიერებას და 5G- ის გამოყენების სამართლებრივი ბაზის შემუშავებას.

რეკლამა

ბელგიის ეკონომიკური და სოციალური მდგრადობის გაძლიერება

კომისია მიიჩნევს, რომ ბელგიის გეგმა მოიცავს ორმხრივ განმტკიცებულ რეფორმებსა და ინვესტიციებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევების ყველა ან მნიშვნელოვანი ქვეჯგუფის ეფექტურად მოგვარებას, რომლებიც აღწერილია ევროპის სპეციალურ რეკომენდაციებში ბელგიისთვის ევროპულ სემესტრში 2019 და 2020 წლებში. იგი მოიცავს ზომებს სახელმწიფო ხარჯების ეფექტურობისა და პენსიების ფისკალური და სოციალური მდგრადობის გასაუმჯობესებლად, ტრენინგისა და უნარების განვითარების, მდგრადი ტრანსპორტის, ენერგეტიკული გარდაქმნის, კვლევებისა და ინოვაციების და ციფრული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის.

კომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლეიენმა თქვა: ”დღეს ევროკომისიამ გადაწყვიტა მწვანე შუქი აენთო ბელგიის აღდგენისა და გამძლეობის გეგმაზე. NextGenerationEU მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ინვესტიციებისა და რეფორმების დაფინანსებაში, რაც აუცილებელია იმ მომავლის მშენებლობისთვის, რომლის ერთგულებასაც ჩვენ ვაპირებთ. 5.9 მილიარდი ევრო, რაც ბელგიას აქვს ხელმისაწვდომი, დააფინანსებს ზომებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს უფრო მწვანე, ციფრული მომავლის შექმნას მისი ყველა მოქალაქისთვის. გეგმა განსაკუთრებით ხაზს უსვამს ზომებს, რომლებიც დააჩქარებს ბელგიის მწვანე გადასვლას, ხოლო დაფინანსების 50% მიმართულია კლიმატის მიზნების მისაღწევად. ჩვენ ბელგიის გვერდით ვიდგებით, ნაბიჯში გადადგმული ნაბიჯებით, რომ გეგმაში მოცემული ხედვა სრულყოფილად განხორციელდეს. ”

რეკლამა

გეგმა ასევე ითვალისწინებს რეფორმებსა და ინვესტიციებს, რომლებიც მიზნად ისახავს მარეგულირებელი და ადმინისტრაციული ტვირთის შემცირებას და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას. გეგმა წარმოადგენს ყოვლისმომცველ და ადეკვატურად დაბალანსებულ რეაგირებას ბელგიის ეკონომიკურ და სოციალურ ვითარებაზე, რითაც სათანადო წვლილი შეაქვს RRF– ის რეგლამენტში მითითებულ ექვსივე საყრდენზე. ფლაგმანური ინვესტიციისა და რეფორმის პროექტების მხარდაჭერა, ბელგიის გეგმა გვთავაზობს პროექტებს ევროპის შვიდ ფლაგმანურ სფეროში. ეს არის კონკრეტული საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც ეხება ყველა წევრ სახელმწიფოსთვის საერთო თემებს, რომლებიც ქმნის სამუშაო ადგილებს და ზრდას და საჭიროა მწვანე და ციფრული გადასვლისთვის. მაგალითად, ბელგიამ შესთავაზა 1 მილიარდ ევროზე მეტი თანხის გამოყოფა საჯარო და კერძო შენობების განახლებისთვის, სოციალური საცხოვრებლის ჩათვლით, მათი ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.

ბელგიამ ასევე შესთავაზა 900 მილიონი ევროს გამოყოფა მოწყვლადი ჯგუფების, სამუშაოს მაძიებლებისა და ახალგაზრდების ციფრული, ენობრივი და ტექნიკური უნარების გასაზრდელად, სოციალური ჩართულობის გასაუმჯობესებლად და შრომის ბაზარზე შესასვლელად. კომისიის შეფასებით, გეგმაში შეტანილი არცერთი ზომა არ აყენებს მნიშვნელოვან ზიანს გარემოს, RRF რეგლამენტით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. ბელგიის მიერ დანერგილი კონტროლის სისტემები ითვლება ადეკვატურად კავშირის ფინანსური ინტერესების დასაცავად. გეგმა შეიცავს საკმარის დეტალებს იმის თაობაზე, თუ როგორ ხელს უშლიან ეროვნული ხელისუფლება, გამოავლენენ და გამოსწორებენ ინტერესთა კონფლიქტის, კორუფციისა და თაღლითობის შემთხვევებს, რაც დაკავშირებულია სახსრების გამოყენებასთან.

ეკონომიკა, რომელიც მუშაობს ხალხისთვის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი ვალდის დომბროვსკი (სურათები) თქვა: ”ბელგიის აღდგენის გეგმა დაეხმარება ქვეყნის ეკონომიკას გამოჯანმრთელდეს COVID– ის თანმიმდევრული დაბლოკვებიდან და გაიაროს უფრო მწვანე და უფრო ციფრული გზა. გეგმის ნახევარი ეთმობა კლიმატის მიზნების მხარდაჭერას, მათ შორის ინვესტიციებს შენობების უფრო ენერგოეფექტური გახდის, მწვანე მობილობის და ალტერნატიული ენერგეტიკული ტექნოლოგიების მხარდაჭერისთვის. ფართოდ გამოყენებული კომპანიის ავტომობილების გადასახადის სქემის რეფორმა ასევე ხელს შეუწყობს კლიმატის მიზნების მიღწევას. ეს გეგმა ხელს შეუწყობს ციფრული გააქტიურებას საჯარო ადმინისტრაციაში და სასამართლოში, რაც ხელს შეუწყობს ბიუჯეტის შემცირებას და ბიზნესისთვის უფრო ხელსაყრელი გარემოს შექმნას. მე განსაკუთრებით ვუჭერ მხარს ზომებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს სკოლის მოსწავლეებსა და მუშაკებს მეტი ციფრული ცოდნის მიღებაში, ამზადებს ბელგიის შრომის ბაზარს მომავლისთვის. დაბოლოს, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ჩვენ მივესალმებით ზომებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, მათ შორის ინვესტიციების ჩადება სოციალურ საცხოვრისებში და ბავშვთა ადრეულ მოვლაში.

შემდეგი ნაბიჯები

კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება წინადადების შესახებ, რომლითაც RRF– ის ფარგლებში ბელგიას 5.9 მილიარდი ევროს ოდენობის გრანტი გამოეყო. როგორც წესი, საბჭოს ოთხი კვირის ვადა აქვს კომისიის წინადადების მისაღებად. საბჭოს მიერ გეგმის დამტკიცება საშუალებას მისცემს 770 მილიონი ევროს გადახდა ბელგიის წინა დაფინანსებაში. ეს წარმოადგენს ბელგიისთვის გამოყოფილი თანხის 13% -ს. კომისია ნებას დართავს შემდგომ თანხებს, დაფუძნებული ეტაპების და აღდგენისა და გამძლეობის გეგმაში დასახული მიზნების დამაკმაყოფილებლად შესრულებაზე, რაც ასახავს პროგრესს ინვესტიციების განხორციელებისა და რეფორმების განხორციელების მხრივ.

ეკონომიკის კომისარმა პაოლო ჯენტილონიმ თქვა: ”ბელგიის გეგმა განსაზღვრავს რეფორმებისა და ინვესტიციების პროგრამას, რაც მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას და მის გარემოს და სოციალურ მდგრადობას. გეგმის ინვესტიციების ორი მესამედი მხარს უჭერს მწვანე ან ციფრულ გადასვლას. კომპანიის მანქანების სქემის რეფორმა და ელექტრონული ავტობუსების, დამტენი სადგურების და ველოსიპედის ბილიკების ინვესტიციები შეამცირებს ემისიებს და გააუმჯობესებს ჰაერის ხარისხს. სკოლები და სოფლები გაუმჯობესებული კავშირით სარგებლობენ, ხოლო მართლმსაჯულების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სისტემები ეფექტურობის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ნახულობენ ციფრული გზით. დაბოლოს, უნარებში ინვესტიციამ ხელი უნდა შეუწყოს მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ ინტეგრაციას, შეამციროს ციფრული განხეთქილება და გაზარდოს კარიერული პერსპექტივები ახალგაზრდებისთვის. ”

ვრცლად
რეკლამა

ბელგია

ევროკავშირის გაერთიანების პოლიტიკა: ბელგია, გერმანია, ესპანეთი და იტალია იღებენ 373 მილიონ ევროს ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების, მცირე და საშუალო ბიზნესის და სოციალური ინკლუზიის მხარდასაჭერად

გამოქვეყნებულია

on

კომისიამ ხუთს 373 მილიონი ევრო გადასცა ევროპის სოციალური ფონდი (ESF) და ევროპის რეგიონული განვითარების ფონდი (ERDF) ოპერატიული პროგრამები (OP) ბელგიაში, გერმანიაში, ესპანეთსა და იტალიაში, რათა დაეხმაროს ქვეყნებს კორონავირუსის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და რემონტის ფარგლებში REACT-EUრა ბელგიაში, Wallonia OP– ის მოდიფიკაცია გახდის დამატებით 64.8 მილიონ ევროს ჯანდაცვის სერვისებისა და ინოვაციების სამედიცინო აღჭურვილობის შეძენისთვის.

სახსრები ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესს (მცირე და საშუალო ბიზნესს) ელექტრონული კომერციის, კიბერუსაფრთხოების, ვებსაიტებისა და ონლაინ მაღაზიების, ასევე რეგიონული მწვანე ეკონომიკის განვითარებაში ენერგოეფექტურობის, გარემოს დაცვის, ჭკვიანი ქალაქების განვითარების და დაბალი ნახშირბადის გამო. საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა. გერმანიაში, ჰესენის ფედერალურ შტატში, 55.4 მილიონი ევრო დაეხმარება ჯანდაცვის სფეროს კვლევით ინფრასტრუქტურას, დიაგნოსტიკურ შესაძლებლობებს და ინოვაციებს უნივერსიტეტებსა და სხვა კვლევით დაწესებულებებში, ასევე კვლევის, განვითარების და ინოვაციური ინვესტიციებს კლიმატისა და მდგრადი განვითარების სფეროებში. ეს შესწორება ასევე დაეხმარება მცირე და საშუალო საწარმოებს და დაფინანსებას დამწყებებისთვის საინვესტიციო ფონდის საშუალებით.

ზაქსენ-ანჰალტში 75.7 მლნ ევრო ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის და ინსტიტუტების თანამშრომლობას კვლევაში, განვითარებაში და ინოვაციებში, და უზრუნველყოს ინვესტიციები და საბრუნავი კაპიტალი კოროვირუსული კრიზისით დაზარალებული მიკრო საწარმოებისთვის. უფრო მეტიც, სახსრები საშუალებას მისცემს ინვესტიციებს განახორციელოს საწარმოების ენერგოეფექტურობა, ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო ბიზნესის ციფრულ ინოვაციებს და შეიძინოს ციფრული აღჭურვილობა სკოლებისა და კულტურული დაწესებულებებისათვის. იტალიაში ეროვნული საოპერაციო პროგრამა "სოციალური ინკლუზია" მიიღებს 90 მილიონ ევროს იმ ადამიანების სოციალური ინტეგრაციის გასაუმჯობესებლად, რომლებიც განიცდიან მძიმე მატერიალურ სიღარიბეს, უსახლკარობას ან უკიდურეს მარგინალიზაციას, "პირველი საცხოვრებელი" სერვისების საშუალებით, რომლებიც აერთიანებენ დაუყოვნებლივ საცხოვრებლის უზრუნველყოფას სოციალურ და დასაქმების სერვისებთან რა

რეკლამა

ესპანეთში, 87 მილიონი ევრო დაემატება ESF– ს კასტილია და ლეონს თვითდასაქმებულთა და მუშების მხარდასაჭერად, რომელთაც კონტრაქტები შეუჩერეს ან შემცირდა კრიზისის გამო. თანხა ასევე დაეხმარება მძიმედ დაზარალებულ კომპანიებს აარიდონ სამსახურიდან გათავისუფლება, განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორში. დაბოლოს, სახსრები საჭიროა იმისთვის, რომ აუცილებელი სოციალური სერვისები გაგრძელდეს უსაფრთხოდ და უზრუნველყოს საგანმანათლებლო უწყვეტობა პანდემიის განმავლობაში, დამატებითი პერსონალის დაქირავებით.

REACT-EU არის ნაწილი NextGenerationEU და უზრუნველყოფს 50.6 მილიარდ ევროს დამატებით დაფინანსებას (მიმდინარე ფასებში) ერთიანობის პოლიტიკის პროგრამებისთვის 2021 და 2022 წლების განმავლობაში. ღონისძიებები ფოკუსირებულია შრომის ბაზრის გამძლეობის, სამუშაო ადგილების, მცირე და საშუალო ბიზნესის და დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახების მხარდაჭერაზე, ასევე სამომავლო მიზნებისთვის მწვანე და ციფრული გადასვლები და მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური აღდგენა.

რეკლამა

ვრცლად

ბელგია

კლიმატის ცვლილებამ დასავლეთ ევროპაში სასიკვდილო წყალდიდობა მინიმუმ 20% -ით გაზარდა - კვლევა

გამოქვეყნებულია

on

By

მეწყერის შედეგად დაზარალებული სახლი ჩანს მას შემდეგ, რაც ძლიერმა წვიმამ წყალდიდობა გამოიწვია კომო ტბის მიმდებარე ქალაქებში ჩრდილოეთ იტალიაში, ლაგლიოში, იტალიაში. REUTERS/ფლავიო ლო სკალცო

კლიმატის ცვლილება მეცნიერებმა სამშაბათს განაცხადეს, რომ წვიმის უკიდურესი მოვლენები ისეთივეა, რომ გასულ თვეში გერმანიისა და ბელგიის ნაწილებში წყლის მომაკვდინებელი ნიაღვრები სულ მცირე 20% -ით გაიზარდა. წერს ისლა ბინი, Reuters.

წვიმა სავარაუდოდ გაძლიერდა კლიმატის ცვლილებითაც. ნალექების დღე შეიძლება იყოს 19% -ით უფრო ინტენსიური რეგიონში, ვიდრე იქნებოდა გლობალური ატმოსფერული ტემპერატურა არ გაიზარდოს 1.2 გრადუსი ცელსიუსით (2.16 გრადუსი ფარენჰეიტით) წინაინდუსტრიულ ტემპერატურაზე, ნათქვამია World Weather Attribution– ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად. WWA) სამეცნიერო კონსორციუმი.

რეკლამა

”ჩვენ ამას ნამდვილად მივიღებთ გამთბარ კლიმატში,”-თქვა ჯგუფის თანათავმჯდომარემ ფრიდერიკე ოტომ, ოქსფორდის უნივერსიტეტის კლიმატის მეცნიერმა.

”ექსტრემალური ამინდი სასიკვდილოა”, - თქვა ოტომ და გაიხსენა, რომ იგი სასწრაფოდ დაუკავშირდა დაზარალებულ რაიონებში მცხოვრებ ოჯახის წევრებს, რათა დარწმუნებულიყვნენ, რომ ისინი დაცულები იყვნენ წყალდიდობის დროს. "ჩემთვის ეს ძალიან ახლოს იყო სახლთან."

ბოლო წლების განმავლობაში ამინდის უკიდურესი მოვლენები დომინირებს ახალი ამბების სათაურებში, მეცნიერები განიცდიან მზარდ ზეწოლას იმის დასადგენად, თუ რამდენად არის კლიმატის ცვლილების ბრალი.

რეკლამა

მხოლოდ გასული წლის განმავლობაში მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ აშშ -ს გვალვა, კანადის სასიკვდილო ტალღა და ტყის ხანძარი ციმბირის არქტიკის მასშტაბით გამწვავდა ატმოსფეროს გამათბობლით.

12-15 ივლისს ნალექმა ევროპაში გამოიწვია წყალდიდობა, რომელმაც წაიღო სახლები და ელექტროგადამცემი ხაზები და დაიღუპა 200-ზე მეტი ადამიანი, ძირითადად გერმანიაში. ათობით ადამიანი დაიღუპა ბელგიაში და ათასობით ასევე იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლები ნიდერლანდებში. დაწვრილებით.

”ის ფაქტი, რომ ადამიანები კარგავენ სიცოცხლეს მსოფლიოს ერთ – ერთ უმდიდრეს ქვეყანაში - ეს მართლაც შოკისმომგვრელია”, - თქვა კლიმატის მეცნიერმა რალფ ტუმმა გრანტჰემის ინსტიტუტში, ლონდონის საიმპერატორო კოლეჯში, რომელიც არ იყო ჩართული კვლევაში. ”არსად არის უსაფრთხო”.

მიუხედავად იმისა, რომ წყალდიდობა უპრეცედენტო იყო, WWA– ს 39 მეცნიერმა დაადგინა, რომ ადგილობრივი ნალექების ნიმუშები ძალიან ცვალებადია.

ასე რომ, მათ ჩაატარეს თავიანთი ანალიზი უფრო ფართო ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს საფრანგეთის, გერმანიის, ბელგიის, ნიდერლანდების, ლუქსემბურგის და შვეიცარიის ნაწილებს. მათ გამოიყენეს ადგილობრივი ამინდის ჩანაწერები და კომპიუტერული სიმულაციები ივლისის წყალდიდობის მოვლენის შესადარებლად იმასთან, რაც მოსალოდნელი იყო კლიმატის ცვლილებისგან განუხორციელებელ სამყაროში.

იმის გამო, რომ თბილი ჰაერი უფრო მეტ ტენიანობას ინარჩუნებს, ზაფხულის წვიმები ამ რეგიონში ახლა 3-19% –ით უფრო მძიმეა, ვიდრე გლობალური დათბობის გარეშე იქნებოდა, მეცნიერებმა დაადგინეს.

თავად მოვლენა იყო 1.2 -დან 9 -ჯერ - ან 20% -დან 800% -მდე - უფრო სავარაუდოა, რომ მომხდარიყო.

გაურკვევლობის ფართო სპექტრი ნაწილობრივ აიხსნა ისტორიული ჩანაწერების ნაკლებობით, განმარტა WWA- მ და გააუარესა წყალდიდობამ, რომელმაც გაანადგურა აღჭურვილობა, რომელიც აკონტროლებდა მდინარის მდგომარეობას. წაიკითხე მეტი.

მიუხედავად ამისა, "კვლევა ადასტურებს, რომ გლობალურმა გათბობამ დიდი როლი ითამაშა წყალდიდობის კატასტროფაში", - თქვა სტეფან რაჰმსტორფმა, პოტსდამის კლიმატის გავლენის კვლევის ინსტიტუტის მეცნიერმა და ოკეანოგრაფმა, რომელიც არ იყო ჩართული კვლევაში.

”ეს შეესაბამება IPCC– ის ბოლოდროინდელ დასკვნას, რომლის მიხედვითაც უკიდურესი ნალექიანი მოვლენები მთელ მსოფლიოში გაიზარდა”, - დასძინა მან, გაეროს კლიმატის პანელის მითითებით. დასკვნები. წაიკითხე მეტი.

ვრცლად

ბელგია

ბელგიის მოხუცთა სახლის შვიდი მკვიდრი იღუპება COVID-1.621– ის B.19 გვარის გავრცელების შემდეგ

გამოქვეყნებულია

on

By

ბელგიის მეძუძურთა სახლის შვიდი მკვიდრი გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც დაინფიცირდა კორონავირუსით, რომელიც პირველად გამოვლინდა კოლუმბიაში, მიუხედავად სრულად ვაქცინაციისა, პარასკევს (6 აგვისტო) თქვა ვირუსოლოგიის ჯგუფმა, რომელმაც ჩაატარა ტესტები, წერს საბინ სიბოლდი, როიტერი.

ვირუსოლოგიის ჯგუფმა თქვა, რომ მოსახლეობა დაინფიცირდა კოვიდ 1.621-ის B.19 გვარით, რომელიც წარმოიშვა კოლუმბიაში და გამოვლინდა ბოლო კვირების განმავლობაში შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ევროპაში შემთხვევები იშვიათი იყო.

ევროპის დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ცენტრმა ჩამოთვალა B1.621 შთამომავლობა, როგორც კორონავირუსის კაპას ვარიანტის ნაწილი, მაგრამ არა როგორც თავად ვარიანტი.

რეკლამა

ბელგიის ქალაქ ზავენტემში, ბრიუსელის მახლობლად, მოხუცთა სახლში დაღუპული შვიდი ადამიანი 80-90 წლის იყო და ზოგი მათგანი უკვე ცუდ ფიზიკურ მდგომარეობაში იყო, - თქვა მარკ ვან რანსტმა, ვირუსოლოგი უნივერსიტეტის უნივერსიტეტში. ლევენმა, რომელმაც ჩაატარა ტესტები ვირუსზე, რომელიც ნაპოვნი იქნა მეძუძურ სახლში.

”ეს შემაშფოთებელია”,-თქვა ვან რანსტმა და კომენტარი გააკეთა იმ ფაქტზე, რომ მოსახლეობა გარდაიცვალა მიუხედავად იმისა, რომ სრულად იყო აცრილი COVID-19– ის წინააღმდეგ.

ჯერჯერობით, მეცნიერებმა არ იციან B.1.621 შთამომავლობა უფრო გადამდებია, ვიდრე კორონავირუსის სხვა შთამომავლები თუ ვარიანტები, თქვა მან.

რეკლამა

ბელგიაში, B.1.621 ამჟამად COVID-1– ის ცნობილი შემთხვევების 19% –ზე ნაკლებს შეადგენს, მისი თქმით, შეერთებულ შტატებში შემთხვევების 2% –თან შედარებით და ფლორიდაში უფრო მეტია.

მეძუძურთა სახლში ზავენტემში, 21 მაცხოვრებელი დაინფიცირდა ამ ვარიანტით, პერსონალის რამდენიმე წევრთან ერთად, განუცხადა ვან რანსტმა როიტერს. ინფიცირებულმა პერსონალმა განიცადა მხოლოდ მსუბუქი სიმპტომები.

ვან რანსტმა თქვა, რომ ბელგიაში დომინანტური კორონავირუსის ვარიანტი ბელგიაში, დაახლოებით 95% ინფექციით არის დელტა, რომელიც პირველად ინდოეთში აღმოაჩინეს, რასაც მოყვება ალფა, რომელიც ადრე დომინანტი იყო ბრიტანეთში.

პარასკევს ჩატარდება დამატებითი ტესტები, რათა გამოირიცხოს ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომ მოხუცთა თავშესაფრის მაცხოვრებლები დაიღუპნენ ვირუსის სხვადასხვა ვარიანტით ან სხვა რესპირატორული დაავადებით, თქვა ვან რანსტმა.

”ეს ნაკლებად სავარაუდოა, მაგრამ არა შეუძლებელი,” - თქვა მან.

ვრცლად
რეკლამა
US2 კვირის წინ

არასამთავრობო ორგანიზაციები და არა მთავრობები იმპერიალიზმის ახალი მატარებლები არიან

ავღანეთში1 კვირის წინ

დანგრეული თავშესაფრის სისტემა: ერთი უნებლიეთ და ვერ მიესალმება ავღანელ ლტოლვილებს

ავღანეთში2 კვირის წინ

დიდი თამაში რედუქსი: ავღანეთის დებაკლი საფრთხეს უქმნის ცენტრალურ აზიას

Maritime2 კვირის წინ

2.5 წელს 2020 მილიონ საათზე მეტ ხანს ზღვის ფსკერზე დაიდო ევროპის "დაცული" ტერიტორიები

გარემოს2 კვირის წინ

აღმასრულებელი ვიცე პრეზიდენტი ტიმერმანსი და კომისარი სინკევიჩიუსი მონაწილეობენ მარსელში, ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის მსოფლიო კონგრესში

US2 კვირის წინ

არასამთავრობო ორგანიზაციები და არა მთავრობები იმპერიალიზმის ახალი მატარებლები არიან

ავღანეთში1 კვირის წინ

დანგრეული თავშესაფრის სისტემა: ერთი უნებლიეთ და ვერ მიესალმება ავღანელ ლტოლვილებს

ავღანეთში2 კვირის წინ

დიდი თამაში რედუქსი: ავღანეთის დებაკლი საფრთხეს უქმნის ცენტრალურ აზიას

Maritime2 კვირის წინ

2.5 წელს 2020 მილიონ საათზე მეტ ხანს ზღვის ფსკერზე დაიდო ევროპის "დაცული" ტერიტორიები

გარემოს2 კვირის წინ

აღმასრულებელი ვიცე პრეზიდენტი ტიმერმანსი და კომისარი სინკევიჩიუსი მონაწილეობენ მარსელში, ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის მსოფლიო კონგრესში

რეკლამა
რეკლამა

Trending