ევროკომისიის ანგარიშში ნათქვამია, რომ ევროკავშირში გააგრძელეთ უმუშევრობა და სოციალური მდგომარეობა

ძლიერი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობით, ევროკავშირში დასაქმება უფრო მკაცრად გაიზარდა 2017- ის მესამე კვარტალში და კვლავ თან ახლავს უმუშევრობის შემცირებას შრომის ბაზრის ევოლუციის ბოლო კვარტალური ანგარიშის მიხედვით, დასაქმება და სოციალური მდგომარეობა ევროპაში.

დასაქმების, სოციალური საკითხების, უნარების და შრომის მობილობის კომისარმა მარიან ტისენმა თქვა: "ზრდა ევროპაშია. ევროკავშირში დასაქმება უმაღლეს დონეზე მიაღწევს, სულ უფრო მეტია, ვიდრე 236 მილიონი ადამიანი დასაქმების სფეროში. რაც შეეხება უმუშევრობას, ის მუდმივად მცირდება. ამ ეკონომიკურ დინამიკას მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მოქალაქეებს მივცეთ ახალი და ეფექტიანი უფლებები სოციალური უფლებების ევროპული სულისკვეთებით: სამართლიანი სამუშაო პირობები, შრომითი ბაზრის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და სოციალური დაცვა ღირსეული. ახლა უნდა უზრუნველყოთ, რომ ყველა მოქალაქემ და მუშაკმა ისარგებლოს შრომით ბაზარზე ამ დადებით განვითარებაზე.

"ერთი წლის მანძილზე, ევროკავშირში დასაქმების მაჩვენებელი გაიზარდა 1.7- ით, რომელიც წარმოადგენს დაახლოებით მილიონ ადამიანს, მათგან 2.7 მილიონი ევროზონაში. ეს ზრდა ძირითადად გაღვივებულია სრულ განაკვეთზე და ინდივიდუალური სამუშაოებით. ევროკავშირის შრომისუნარიანობა 20-64 წლის ასაკობრივმა ქვეყნებმა ბოლო სამი წლის განმავლობაში სულ უფრო მეტად გაიზარდა 72.3- ის მესამე კვარტალში 2017- დან. თუმცა, წევრ სახელმწიფოებს შორის დიდი განსხვავებები რჩება. სხვა შრომის ბაზრის მაჩვენებლები, რომლებიც შედის კვარტალურ ანგარიშში, როგორიცაა შრომის პროდუქტიულობა და ევროპული შინამეურნეობების ფინანსური მდგომარეობა, ასევე ადასტურებენ ევროპული ეკონომიკის გაუმჯობესებას. "

დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ამ პრესრელიზში.

Tags: ,

კატეგორია: Frontpage, დასაქმება, EU, EU, ევროპის 2020 სტრატეგია, ევროკომისია, მშრომელთა უფლებები